SWF Object ... loading

Založenie kongregácie

 

 

Kongregáciu sestier Božského Vykupiteľa založila 28. augusta 1849 Alžbeta Eppinger, Matka Alfonza Mária, v kúpeľnom meste Niederbronn, v Alsasku, vo východnom Francúzsku.
 
Zakladateľka žila od svojho detstva v hlbokom spojení s Bohom. Matka Alfonza Mária cítila celým svojim bytím, že je prijatá Bohom a ním milovaná so všetkými ľuďmi. Bola hlboko preniknutá tajomstvom vykúpenia.
 
Vedená Duchom Svätým sa cíti byť povolaná spolu so svojimi sestrami, čeliť núdzi svojej doby a mnohorakými službami pomáhať ľuďom, zvlášť chudobným a chorým. Chce všetkým ľuďom darovať nádej a nechať ich zakúsiť vykupiteľskú Božiu lásku.
 
Ustarostená o spásu celého ľudstva usilovala sa spolu so svojimi sestrami v Ježišovom Duchu ošetrovať chorých v ich domovoch, podporovať chudobných, starať sa o deti, opatrovať ich a vyučovať, bezmocným byť na pomoci a prijať tých, o ktorých sa nikto nestará.  
 
To všetko robila v duchu
 slov Svätého Písma:
 Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“

         (Mt 25, 40).          


Ďalšie články v sekcii:

MAM
PRVÉ PRAVIDLÁ
1849-2009
SVEDECTVÁ SESTIER
OTEC REICHARD
SESTERSKÉ KONGREGÁCIE
DEJINY SLOVENSKEJ PROVINCIE
FOTOARCHÍV
HISTORICKÝ KALENDÁR

MYŠLIENKA DŇA


Ak jedného dňa vaša láska k Ježišovi bude taká veľká, že dokážete pre neho trpieť, potom sa s ním môžete skutočne tešiť.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Užitočné linky
(2018-03-12 08:28:58)
Spoločenstvo
(2018-03-10 16:35:19)
Spiritualita
(2018-03-10 16:34:49)
KALENDÁR
(2018-03-01 09:10:28)
HISTORICKÝ KALENDÁR
(2018-02-16 19:38:01)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.