SWF Object ... loading

Vykúpenie

 

Ježiš Kristus Vykupiteľ človeka je svojím vtelením, životom, smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním nevyčerpateľným prameňom všetkých darov milostí, ktoré sú nám darované Božím milosrdenstvom.
Vykúpenie na ceste dejín stále pôsobí tak na jednotlivca, ako aj na celé stvorenie. Sme povolané celý svoj život dať do služby vykúpenia. Náš život je založený na Božej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. To nás uschopňuje žiť z tajomstva vykúpenia v radosti a slobode. Našou úlohou je dať ľuďom okúsiť, že Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz.
(por. K 2;6)

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Nerobte nikdy nič preto, aby ste sa zapáčili ľuďom, ani preto, aby ste dostali pochvalu od svojich predstavených.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


KALENDÁR
(2018-01-10 10:26:32)
Spiritualita
(2017-12-23 20:46:29)
Spoločenstvo
(2017-12-19 15:57:05)
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
(2017-12-12 10:42:39)
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
(2017-10-02 17:26:32)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.