Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - UKRAJINA
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

"Ukrajina, toto je tvoja matka!"

Pod týmto heslom sa uskutočnila celonárodná ukrajinská púť do národného sanktuária Škapuliarskej Panny Márie v Berdičeve.
Ako každý rok sme sa my z komunity v Umani tiež vybrali pešo zo Žitomíra do Berdičeva v dňoch od 20. do 22. júla 2018 spolu s našimi farníkmi. Tohto roku nás z Umane bolo desať osôb a pripojili sme sa k 350 veriacim ľuďom z iných farností v modlitbách za mier a pokoj na Ukrajine. Zvlášť sme sa modlili za vrátenie nášho kostola v Umani a na mnohé iné úmysly.
V piatok sme prešli 35 km a hoci takmer celý deň pršalo, Pán nám hojne obdaroval svojimi milosťami. Celý deň s nami putoval náš mladý diecézny biskup Vitalij, ktorý celou cestou spovedal a venoval sa ľuďom. To bolo pre nás veľkým povzbudením. 
V sobotu, oddýchnutí a s novými silami, sme putovali ďalej k našej Matke. Keď sme vchádzali na námestie pred sanktuáriom, opäť začalo silno pršať, ale nám to nevadilo. Boli sme plní radosti a vďačnosti, že sme došli do cieľa  a že sme mohli zložiť pri nohách našej Matky Márie všetky naše úmysly a prosby.  Aj my sme prosili za celú našu Kongregáciu, za rozvoj a za nové povolania. Potom o 18.00 hodine bola uvítacia sv. omša, kde sa stretli pútnici z desiatich peších púti a oslavovali Ježiša a Jeho Matku.
V nedeľu sme sa zúčastnili na hlavnej odpustovej svätej omši spolu so všetkými kňazmi  a biskupmi Ukrajiny. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Renato Boccardo z Talianska. Verím , že Pán vyslyší úprimne modlitby niekoľkých tisíc ľudí a na Ukrajine nastane mier a pokoj. 
FOTO
sr. Letícia
 

Adventné duchovné cvičenia

V dňoch 12. – 13. decembra 2014 sa v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Umani konali adventné duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny. Exercitátorom bol pozvaný o. Krištof Vilk z mesta Bohuslav. Sv. omša, čí-tanie, meditácia nad Sv. Písmom, akt pokánia – sviatosť zmierenia umožnilo účastníčkam duchovných cvičení priblížiť sa k Bohu, otvoriť svoje srdcia na príchod Dieťaťa Ježiša a prijať Ho do všetkých oblastí svojho života. Chceme vyjadriť svoju vďačnosť Bohu, o. Krištofovi a sestrám Božského Vykupiteľa za prednášky i organizáciu DC.
S úctou
Svetlana Cibuľkina vedúca DR v Umani
 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, Panna Mária

O situácii na východe Ukrajiny ste už iste aj vy veľa počuli, veď sa už všade a dlho o tom hovorí, píše a ľudia nielen na Ukrajine, ale po celom svete prežívajú neistotu, strach, obavu, ktorá pramení z tohto vojnového konfliktu, každý sa bojí, čo prinesie zajtrajší deň...
Ak má dieťa strach, u koho hľadá pomoc, ak nie u svojho otca a potechu i ochranu u svojej mamy?! A my všetci sme deťmi – Božími deťmi, a preto hľadáme pomoc u svojho Nebeského Otca a odovzdávame do ochrany nebeskej Matky Panny Márie.... 
Celý ukrajinský národ a hlavne veriaci bez rozdielu vierovyznania, v týchto ťažkých časoch prosia o pomoc Božiu a s dôverou sa utiekajú pod ochranu Panny Márie...
Tak tomu bolo i pred sviatkom Panny Márie Karmelskej, ktorej sviatok sme nedávno slávili. Mestečko Berdičiv, kde je celonárodná svätyňa Panny Márie Škapuliarskej, v druhej polovici júla ožilo tisíckami pútnikov, ktorí prichádzali peši nielen z blízkeho okolia ale z celej Ukrajiny. Mnohí putovali niekoľko dní stovky kilometrov, iní desiatky kilometrov a všetkých spájala jediná myšlienka a prosba – modlili sa nielen slovami, ale i nohami a obetami za ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine, prosiac za mier a pokoj v každom ľudskom srdci a na celom svete.
Aj my sme dva dni (18. a 19. 7.) peši putovali do Berdičiva spolu s veriacimi z farnosti sv. Sofie v Žitomíri, veriacimi z mnohých iných farností. 
Zo Žitomíra išla sr. M. Monika, sr. M. Anežka a sr. M. Slavomíra, ktorá je počas letného obdobia na 3-mesačnej výpomoci na Ukrajine, a sr. M. Nicola a sr. M. Letícia z Umane. 
V piatok v popoludňajších hodinách okolo 15.00 začalo pršať a dážď sa stupňoval a neutíchal, ale celá skupina – vyše 380 pútnikov - spievajúc a modliac sa pokračovala k cieľu. Prvý deň púte smeroval do dedinky Hvízdava, kde miestni obyvatelia očakávali pútnikov, aby spoločne slávili svätú omšu a potom zobrali všetkých pútnikov k sebe domov na nocľah. No dážď neutíchal až do samého neskorého večera a aj ráno pokračoval, hoci nás sprevádzal trochu miernejšie. Radosť z putovania sa  však neumenšovala a prichádzajúc do samotného Berdičiva sa na nás už usmialo slniečko, a tak spev a radostná oslava Pána sa ešte viac znásobila. Pridávali sa ďalší pútnici. Radosť, ktorú každý pociťoval, keď sme sa približovali ku svätyni, je nevysloviteľná. Celý dav ľudí (cca 500 pútnikov) prichádzal na kolenách, modlil sa a prosil Boha za odvrátenie vojny a za obrátenie a dary Ducha Svätého pre všetkých tých, v rukách ktorých je sila ukončiť nezmyselnú vojnu. Putovali s nami aj mnohé celé rodiny, ba aj matky s maličkými deťmi – najmladší pútnik v detskom kočíku mal iba 3 mesiace a vek najstaršieho pútnika - cca 80 rokov.
Počas celej 2-dňovej púte sr. M. Monika a sr. M. Anežka poskytovali pútnikom zdravotnícku prvú pomoc, a  aj takto v prípade potreby slúžia miestnej Cirkvi.

Vyvrcholením nášho putovania bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval arcibiskup Petro Maľčuk, ordinár Kyjevo-Žitomírskej diecézy za účasti asi stovky kňazov na priestranstve pri svätyni Panny Márie Karmelskej, ktorú spravujú otcovia karmelitáni. Odpustová slávnosť pokračovala piesňami chvál a oslavy Pána, program pokračoval celú noc a v nedeľu za účasti viac ako 20-tisíc veriacich celebroval slávnostnú svätú omšu kardinál Pier Marini z Ríma spolu s mnohými ďalšími biskupmi a viac ako stovka kňazov.

V láske Božského Vykupiteľa zostávame s spojené
sr. M. Anežka Gerbocová
a všetky sestry SDR pôsobiace na Ukrajine
 

Pobyt invalidov z Ukrajiny na Slovensku

V dňoch 19. 6. 2014 - 25. 6. 2014 sme uskutočnili zájazd z Ukrajiny na Slovensko pre skupinu 10-tich osôb so špeciálnymi potrebami na invalidných vozíčkoch, alebo s ťažkým post traumatickým postihnutím a ich asistentov, s ktorými už niekoľko rokov spolupracujeme a podieľame sa na apoštoláte a pastorácii medzi nimi v meste Žitomír. Cesta sa uskutočnila 9-miestnym mikrobusom a osobným autom. Spolu bolo 14 účastníkov, s vodičmi motorových vozidiel a dvoma sestrami SDR, ktoré sme ich sprevádzali. 
Ubytovaní sme boli v rekreačnej chate «Villa Domino» v dedinke Stará Lesná. Pobyt bol spojený s poznávaním krás Slovenska, hlavne Vysokých Tatier, návštevou vzácnych kultúrnych a sakrálnych pamiatok Slovenska, exkurziami rôznych sociálnych zariadení za účelom získavania nových poznatkov z oblasti rozvoja sociálnej starostlivosti o ľudí každého veku, a zvlášť s rôznymi špeciálnymi potrebami. Bol to pre všetkých vzácny pobyt v prekrásnom horskom Tatranskom prostredí, no nielen rekreačno–turistický, ale zároveň to bolo obohatenie z oblasti sociálnej starostlivosti o ľudí na Slovensku a získanie nových vízií pre ďalšiu prácu pre dobro iných.  
Tieto poznatky sú veľmi vzácne pre nás všetkých, ale hlavne pre dvoch našich účastníkov tohto zájazdu, ktorí sú poslancami mestského zastupiteľstva v meste Žitomír; 
∆ pre pani Nelu, iniciátorku tohto zájazdu, ktorá je na invalidnom vozíčku už viac ako 20 rokov a  
∆ pre pána Olexandra, zástupcu primátora mesta a sú zodpovední za inováciu a  zvyšovanie úrovne zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre svojich spoluobčanov, hlavne tých s osobitnými potrebami. 
Chcem sa ešte raz osobne i v mene všetkých účastníkov zájazdu z Ukrajiny poďakovať celému vedeniu Slovenskej provincie SDR a tiež i všetkým sestrám, s ktorými sme sa stretli počas našich návštev v komunitách sestier SDR na Slovensku, za milé a srdečne prijatie a za teplo Božej Lásky, ktorá prenikala a napĺňala nás všetkých. Veľmi silne pôsobilo na všetkých svedectvo viery a lásky vás sestier SDR, cez ktoré všetci mohli zakúsiť a pocítiť Božiu lásku, ktorá sa prejavuje v skutkoch lásky voči iným! Všetci sa vyjadrujú o sile milosti, ktorú zacítili počas návštev v našich kláštoroch, pri stretnutí sa so sestrami v spoločenstvách i na pracoviskách. 
Kdekoľvek sme prišli, všade sme sa cítili veľmi dobre – či v provinciálnom dome SDR a v komunite sestier v SNV, alebo pri stretnutí so sestrami v Levoči, takisto i na Mariánskej Hore, v nemocnici MB v Bratislave, v DSS Straník, všade sme sa cítili prijatí ako doma... No najsilnejšie a nezabudnuteľné pre všetkých ostávajú dojmy zo spoločného slávenia svätej omše v komunite sestier vo Vrícku a tiež záver našich potuliek Slovenskom, ktorý sme zavŕšili slávením svätej omše v komunite sestier v Snine. 
Milé spolusestry, všetkým vám, s ktorými sme sa počas nášho pobytu na Slovensku stretli, ktoré ste nám venovali trochu zo svojho času, alebo ste nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a prejavili pozornosť, za vaše prijatie ÚPRIMNE A SRDEČNE ĎAKUJEME !
NECH BOH ODMENÍ VAŠU DOBROTU A LÁSKAVOSŤ! VEĽMI INTENZÍVNE SME PRECÍTILI BOŽIU LÁSKU, KTORÁ SA VŠETKÝCH HLBOKO DOTKLA! 
Nepreháňam, je to tak! Skutočne som videla na vlastné oči, ako pri  rozhovore o návšteve Slovenska, a hlavne pri spomienke na ktorýkoľvek kláštor, po koži dotyčnej osoby išli zimomriavky ... potom čo to urobí v duši? Verím, že plody prinesie budúcnosť aj v podobe väčšej túžby žiť s Bohom, v trocha hlbšom vzťahu a podľa jeho prikázaní. Totiž nie všetci účastníci zájazdu sú praktizujúci veriaci, ale niektorí z nich prejavili už záujem o hlbšie poznanie katolíckej Cirkvi a viery. A to je radostné pre nás! Preto ešte raz osobne chcem sa úprimne poďakovať všetkým sestrám SDR, s ktorými sme sa stretli a za všetko, čo ste pre nás urobili.
VEĽMI SI VÁŽIM VAŠE KRÁSNE A SILNÉ SVEDECTVÁ LÁSKY K BOHU A  ÚČINNÉ A PODMAŇUJÚCE SVEDECTVÁ  LÁSKY K ĽUĎOM, KTORÉ PRAMENIA V BOHU!  
NECH DOBROTIVÝ BOH VÁM ODMENÍ VAŠU LÁSKU A DOBROTU! 
FOTO
 
S prianím Božieho požehnania pre všetky sestry SDR a za všetky vaše dobrodenia a láskavé sesterské prijatie vo vďačnej modlitbe ostáva spojená 
sr. M. Anežka Gerbocová
 

20 rokov pôsobenia sestier na Ukrajine

Za uplynulých 20 rokov patrí v prvom rade VĎAKA BOHU!

Prvé sestry SDR boli poslané na Ukrajinu 24. 5. 1993 na skúšobnú dobu na dva mesiace a odvtedy prešlo už celých 20 rokov.

 

Dňa 14. mája 2013 sme spolu so sestrami, ktoré k nám prišli zo Slovenska, ďakovali Bohu za 20 rokov pôsobenia na Ukrajine.
Ďakovnú svätú omšu celebroval arcibiskup Kyjevsko – Žitomírskej diecézy Petro Maľčuk spolu s ďalšími dvoma biskupmi a mnohými kňazmi za účasti rehoľných sestier a množstva veriacich zo Žitomírských farností.
Medzi tými, ktorí prišli s nami ďakovať, nechýbali invalidi z Legionu Ježiša, ktorých duchovne sprevádzame a členky duchovnej rodiny SDR z Umane.
Sme vďačné provinciálnej predstavenej sr. M. Dárii Motykovej  a sestrám vedenia Slovenskej provincie SDR za ich osobnú účasť na našej slávnosti a tiež i za ich duchovnú a hmotnú pomoc a podporu.
Ďakujeme aj doterajším  provinciálnym vedeniam a všetkým sestrám za každú duchovnú podporu alebo akúkoľvek pomoc po celý čas našej misijnej činnosti na Ukrajine.
Taktiež sa chceme sa poďakovať všetkým sestrám, ktoré svojou osobnou účasťou počas týchto 20 rokov, či už dlhší alebo hoci len kratší čas, spolupracovali a pomáhali v misii SDR na Ukrajine. Vy všetky ste hlboko zapísané v srdciach a mysliach tunajších ľudí! Vašu lásku, dobrotu a službu ľudia často spomínajú a vážia si vás! Toto je vždy aktuálne a najkrajšie svedectvo sestier SDR, ktoré svoj život zasvätili službe Bohu a ľuďom. Takto svojím životom sprítomňujú a zviditeľňujú Božiu lásku v prostredí, kde žijú a pracujú a tak priťahujú, vedú a sprevádzajú ľudí k Bohu. Mnohí ľudia na Ukrajine a aj my, sestry SDR pôsobiace tu teraz, nezabúdame vo svojich modlitbách na vás a tiež na všetkých našich dobrodincov, spolupracovníkov a na tých, ktorí nám pomáhali a pomáhajú... Osobitne ďakujeme sr. M. Verissime Tukovej a veľmi si vážime jej prítomnosť na tejto slávnosti. Teší nás, že aj napriek svojmu pokročilému veku  a zdraviu mala odvahu navštíviť Ukrajinu.
Emeritný biskup Ján Purwinský vždy rád a menovite spomína na sestry SDR, ktoré tu pôsobili od samého začiatku až dodnes...
Každému, kto mal alebo má akúkoľvek účasť na našej misii, nech dobrotivý Boh odmení každú vašu modlitbu za nás, každý skutok, podporu i priazeň...
 

 

S vďakou v modlitbe spojená ostáva sr. M. Anežka Gerbocová SDR
FOTO

 

milostivý čas duchovnej obnovy vo viere cez Eucharistiu prežívala

NA PRELOME MESIACOV MÁJ A  JÚN Rímsko-katolícka Cirkev na Ukrajine.

 

« ježiš kristus ten istý včera, dnes i naveky »

 

Počas celého uplynulého roka pripravovali sa katolícki veriaci modlitbou, Eucharistickými adoráciami, tiež cez katechézy, kázne, prednášky a rôzne iné praktiky viery vo farnostiach k uskutočneniu 1. CELOUKRAJINSKÉHO KONGRESU NA UKRAJINE

Nastal dlho očakávaný deň otvorenia kongresu  - 26. máj 2012, ktorý sa iste zapíše do histórie Cirkvi zlatými písmenami.  Otvorenie bolo v konkatedrále sv. Olexandra v Kyjeve svätou omšou o 11.00 hodine na čele s nunciom UkrajinY, arcibiskupom Tomasom Edvardom Galliksonom,  s metropolitom Ľvovskej  arcidiecézy arcibiskupom Miečeslavom Mokšickým a  vzácnymi hosťami biskupmi zo ZAhraničia a s domácimi biskupmi  všetkých diecéz Ukrajiny,  za účastí  množstva veriacich spolu so svojimi duchovnými pastiermi z celej Ukrajiny.

Počas nasledujúceho týždňa pokračovali Eucharistické slávnosti v jednotlivých diecézach, v dekanátoch a  vo farnostiach, aby tak všetci veriaci vo všetkých kútoch celej tejto krajiny mohli mať účasť na Eucharistickom Kongrese.  V  pondelok 28. mája slávili sa sväté omše a Eucharistické procesie  osobitne slávnostne všade tam, kde sú Mariánske svätyne. Bolo to v deň, keď nám  liturgia ponúka sviatok Panny Márie  Matky Cirkvi,  ktorá bola  prvou živou monštranciou a prvou nositeľkou Ježiša Krista, Božieho Syna. Všetci sa učíme cez Pannu Máriu a od nej prijať Krista do svojho života a potom s ním žiť.  Chceme, aby  vstúpil do našich všedných a každodenných radostí i starostí. K tomu má nás viesť Eucharistický Kongres – prehĺbiť našu vieru v prítomnosť živého Krista v Eucharistii a viac čerpať z tohto tajomstva a vedome sa vnárať vo viere do tohto tajomstva, aby prinášalo hojnejšie plody v našom osobnom kresťanskom živote i v živote celej Cirkvi. EUCHARISTIA  je najväčší poklad, ktorý má Katolícka Cirkev. Bl. Ján Pavol II.  často hovoril a zdôrazňoval – CIRKEV ŽIJE Z EUCHARISTIE!

  

„JA SOM ŽIVÝ CHLIEB, KTORÝ ZOSTÚPIL Z NEBA...A CHLIEB, KTORÝ JA DÁM, JE MOJE TELO ZA ŽIVOT SVETA.” (Jn 6, 51)

2. júna v sobotu takáto liturgická slávnosť bola v Žitomíri, na námestí pred  katedrálou  svätej Sofie,  kde bola svätá omša o 11.00 hodine, ktorú celebroval arcibiskup Kyjevsko-Žitomírskej diecézy Petro Maľčuk spolu s ďalšími prítomnými biskupmi a takmer stovkou kňazov z celej diecézy  spolu s početnými veriacimi zo svojich farností.  Po nej nasledovala Eucharistická procesia okolo námestia.

       

Vyvrcholením celého Eucharistického kongresu bola slávnostná  svätá omša na námestí vo Ľvove 3. júna, ktorej predsedal kard. Angelo Komastri, predstaviteľ a delegát  sv. Otca Benedikta XVI. Zúčastnilo sa na nej tiež viacero zahraničných biskupov a veľké množstvo domácich biskupov, viac ako 400 kňazov a  tisícky  veriacich zo všetkých diecéz Ukrajiny.  Nasledovala niekoľko kilometrová procesia s Eucharistickým Kristom ulicami mesta Ľvov, ktorou ľud vzdával hold svojmu živému Bohu.

Všetky tieto slávnosti boli veľkým vyznaním viery a upevnením jednoty veriacich s Eucharistickým Kristom. Prinesú iste  bohaté plody, ktoré sa ešte viac  zviditeľnia v ďalšom živote všetkých veriacich ba i neveriacich, lebo toto krásne svedectvo viery je mocné a pôsobivé. Veríme, že sa táto udalosť dotkla mnohých ľudských sŕdc, ktoré tiež zatúžia ŽIŤ S KRISTOM, V KRISTOVI A PRE KRISTA!

Povzbudivé slova, ktoré odzneli  pri všetkých týchto slávnostiach, každý veriaci prijímal do svojho srdca s vďakou. Spoločnou modlitbou ďakoval Boží ľud za všetkých kňazov i veriacich, ktorí s nasadením vlastného života v ťažkých časoch prenasledovania pomohli vieru udržať a odovzdávať ďalším generáciám. Naozaj mnohí položili život za vieru a veľa si vytrpeli.  A teraz oni z neba iste prosia za svoju rodnú zem, zmáčanú mučeníckou krvou. Dodnes je medzi nami ešte  mnoho takýchto hrdinských vyznávačov viery a od nich sa chceme učiť svoju vieru žiť, prehlbovať a verejne vyznávať. Hovorí sa: SLOVÁ POVZBUDZUJÚ, ALE PRÍKLADY PRIŤAHUJÚ!  A že je to pravdivé zakúšame často...

Chcem sa podeliť s vami s jedným z vyrozprávaných príkladov. V časoch keď kostoly pozatvárali, kňazov odvliekli do pracovných táborov alebo pozatvárali do väzníc, veriaci ľud nezanechal vieru svojich predkov, svoju vieru a vieru  svojich duchovných otcov,  ale v tajnosti schádzali sa po domoch na modlitbu. Na mnohých miestach takto laici udržiavali vieru celé desiatky rokov. V domoch, kde sa schádzali, si na stôl rozprestreli uchovávané kňazské rúcho a modlili sa celý obrad svätej omše, spoločne prosili Boha o pomoc a s nádejou mu odovzdávali svoje rodiny, mesta i celú krajinu. Na mnohých miestach takto laici aj krstili, pochovávali, ba aj sobáš si takto vysluhovali... lebo túžili žiť s Božím požehnaním a vyprosovať si pomoc od Boha. Nechceli, aby nové generácie zostávali bez Boha, bez viery a vlastne aj bez nádeje, že raz sa všetko môže a musí skončiť. S túžbou očakávali deň duchovnej slobody, slobody vierovyznania. Verili a dúfali ... a  Boh doprial po toľkých rokoch útlaku, vytúženú náboženskú slobodu. VZÁCNE DEDIČSTVO VIERY  UCHOVALI,  aj keď mnohí kňaza nevideli viac ako 30 či 40 rokov, nemohli prijímať sviatosti. No Boh videl ich vieru a poznal ich túžby srdca.

A čo my dnes? Aká je naša viera, naše túžby a priania? Môžeme sa stále učiť od našich predkov...

EUCHARISTICKÝ KONGRES JE JEDNOU Z MNOŽSTVA NOVÝCH MOŽNOSTÍ PREHLBIŤ SI  A OŽIVIŤ  SVOJU VIERU V PRÍTOMNOSŤ KRISTA V EUCHARISTII, ALE TIEŽ VIAC SI UVEDOMIŤ JEHO PRÍTOMNOSŤ V ŽIVOTE KAŽDÉHO Z NÁS!

PANE JEŽIŠU, OBNOV NAŠU VIERU, POSILNI NÁDEJ, ZAPAĽ NANOVO OHEŇ LÁSKY. PROSÍME ŤA OŽIV NAŠU VIERU V TVOJU SKUTOČNÚ  PRÍTOMNOSŤ V EUCHARISTII. Z OBNOVENÝCH CHRÁMOV A OLTÁROV VOJDI DO NÁŠHO DNEŠKA A ŽEHNAJ NAŠE ÚSILIE, ABY SME SA STÁVALI SVEDKAMI TVOJEJ LÁSKY V DNEŠNOM SVETE.

Sr. M. Anežka Gerbocová

FOTO

 

15. výročie Legionu Ježiša

 

Dňa 24.januára 2012 o 12.00 hod pri príležitosti 15 rokov od založenia spoločenstva Legion Ježiša, v katedrále sv. Sofie v Žitomíri, emeritný biskup Kyjevsko-Žitomírskej diecézy Ján Purwinský celebroval ďakovnú svätú omšu. Spolu s ním koncelebroval najsvätejšiu obetu otec Albert Halecký, rehoľný kňaz Marianin, ktorý teraz pôsobí viac ako stovku kilometrov od Žitomíra, a predsa prišiel, aby spolu s otcom biskupom a so zúčastnenými veriacimi spoločne poďakovali Bohu za 15 rokov pôsobenia Legionu Ježiša v našej farnosti a v našom meste. Biskup Ján spolu s otcom Albertom boli pri zakladaní a počiatočnom formovaní tohto spoločenstva, ktorého členmi boli a sú väčšinou invalidi, ich pomocníci, spolupracovníci a priaznivci. Na tejto svätej omši sa zúčastnili predovšetkým členovia spoločenstva a ich pomocníci, medzi ktorých sa rátame aj my, sestry Božského Vykupiteľa, ktoré pôsobíme v Žitomíri. My sme nielen terajšími priaznivcami a spolupracovníkmi, ale naše spolusestry SDR boli už pri zakladaní a pomáhali tomuto spoločenstvu od samého začiatku svojou duchovnou i osobnou účasťou. Sr.M.Terezka Andrejčíková sa zúčastnila a pomáhala na prvých duchovných cvičeniach pre invalidov a až doteraz sa aktívne podieľame na organizovaní a priebehu každoročných duchovných cvičení spojených s rekreačným pobytom v prírode pre invalidov. Viaceré naše sestry SDR podľa svojich schopností a možností počas celého času toto spoločenstvo a jeho členov verne sprevádzali a sprevádzajú. Iniciátorka tohto spoločenstva pani Nina Fiodorovna s úctou vždy spomína na všetky sestry, ktoré pracovali v našej misijnej činnosti v Žitomíri a spolupracovali s týmto spoločenstvom. Terajšie vedenie tohto spoločenstva ďakovalo nielen nám terajším sestrám SDR v Žitomíri, ale aj všetkým spolusestrám SDR, ktoré pôsobili v Žitomíri a akokoľvek podporili ich činnosť a pôsobenie. V  mene týchto invalidov a všetkých členov tohto spoločenstva chceme vysloviť vďaku aj my sestry SDR v Žitomíri všetkým týmto sestrám, ktoré sa aktívne zúčastňovali na tejto činnosti a mnohé z nich ešte dodnes modlitbou sprevádzajú toto spoločenstvo. Najviac v pamäti mnohých utkveli mena sestier – už spomínaná sr.M.Terezka, ďalej sr.M.Svorada, sr.M.Savia, sr.M.Anastázia, sr.M.Nikola a iné sestry .... ani ich neviem všetky vymenovať podľa mena, ale naozaj všetkým spolusestrám, ktoré kratšie – či dlhšie pôsobili na Ukrajine vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! ... za ich lásku a obetu, ktorou poslúžili bratom a sestrám tu na Ukrajine. Pri sviatočnom bielom stole všetci sme si zaspomínali na uplynulé roky a rôzne činnosti počas týchto rokov aj formou prezentácii z celej 15.ročnej existencie a zvlášť aj z minuloročných duchovných cvičení. V priateľských rozhovoroch čas stretnutia rýchlo plynul. A na záver s požehnaním otca biskupa rozišli sme sa do svojich každodenných povinností a prostredia, v ktorom žijeme.
Sr. M. Anežka Gerbocová, Žitomír
FOTO

 

Sr. provinciálna na Ukrajine

Návšteva Ukrajiny a prijatie nových členiek do Duchovnej rodiny SDR

            V dňoch 3. – 6. októbra 2011 navštívila sr. M. Školastika, provinciálna predstavená a sr. M. Agneška komunity sestier na Ukrajine – v Žitomíre a v Umani. Pri večernej svätej omši  4. októbra prijala provinciálna predstavená štyri nové členky do našej Duchovnej rodiny. Pri krátkom agapé podali všetky členky osobné svedectva zo života viery a z členstva v duchovnej rodine. V Žitomíre mali možnosť stretnúť sa s novým arcibiskupom otcom Petrom, s ďalšími biskupmi, kňazmi i sestrami. 
„Duchovný servis“ a šoférske služby počas celej cesty boli v dobrých rukách duchovného otca Ľudovíta Sobôtku.

Nech Pán naďalej požehnáva ochotnú službu sestier Ukrajinskému národu!

FOTO

 

Ukrajina

Duchovné cvičenia pre invalidov - Zaričany

  

  Tieto Duchovné Cvičenia sa uskutočnili  v dňoch 23.8 – 6.9.2011 v  centre Caritas v Zaričanoch.

   Zúčastnilo sa ich celkovo okolo štyridsať účastníkov, z toho desať mladých invalidov na vozíku so svojimi rodičmi – opatrovateľmi alebo s dobrovoľníkmi, ktorí boli k dispozícii, aby im pomáhali vo všetkom, v čom samostatne nie sú schopní obslúžiť sa. Ostatní účastníci boli invalidi s viac či menej ťažším či ľahším stupňom  postihnutia, medzi nimi boli ťažko zrakovo postihnutí manželia a viacerí starší osamelí ľudia.  
  
   Duchovné cvičenia viedol kaplán našej farnosti sv.Sofie v Žitomíri, otec Gregor, ktorý už niekoľko rokov poskytuje túto veľmi vzácnu a potrebnú pastoráčnu službu. Po celý týždeň ich posilňoval slovom Božím a v prednáškach i cez Eucharistickú obetu im sprostredkoval dotyk Božej Lásky a hojnosť Božích milostí. To si všetci nesmierne cenia a tešia sa dennej možnosti zúčastňovať sa na bohoslužbe a spoločnej modlitbe.
Sr.Letícia a sr.Anežka sa aktívne zúčastnili tohto duchovno – rekreačného pobytu a vo veľkej miere ho obohatili.
  
   V druhom týždni bolo viac času a príležitostí pre oddych a rôzné aktivity, ktorými sa mali možnosť vždy niečo nové naučiť a možno aj objaviť svoje nové schopnosti a svoje nadadnie. Výsledky  boli prekrásne, ako napr. tento maľovaný obraz -  kytica kvetov maku a nevädze, ktorý spoločným úsilím maľovala viac ako desiatka účastníkov a na podiv za pár hodín bol hotový takýto prekrásny obraz, ktorý svojpomocne aj zarámovali a podarovali s vďačnosťou sr. Regine, vedúcej centra CARITAS.
  
    Radostné a jedinečné pre invalidov na vozíčku boli aj chvíle oddychu, plavbou na loďke, alebo na kolotoči, či pri ohnisku a opekačke, alebo pri veselom speve a tanci ...aj na vozíčku...
sr. Anežka, Žitomír
 
FOTO

 


Ďalšie články v sekcii:

AKTUALITY
ALŽBETKA n.o.
CHORÍ A ZOMIERAJÚCI
OPUSTENÍ
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA
PASTORÁCIA MLÁDEŽE

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.