Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - SPOLOČENSTVÁ
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

 

Púť členiek Duchovnej rodiny z Levoče

 

Svätý Ján Pavol II. raz povedal: „Púte nám pripomínajú, že život je cestou do neba s Bohom a ostatnými...“

Preto aj členky Duchovnej rodiny SDR z Levoče s príbuznými, sympatizantmi a známymi, v dňoch 16. a 17. septembra 2017 putovali na miesta, kde si chceli prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a lepšie spoznať seba.
Ako prvé navštívili mariánske pútnické miesto Staré Hory. V Bazilike  Navštívenia Panny Márie sa zúčastnili sv. omše. Ďalšou zastávkou putovania bolo Vrícko – kláštor matky Alfonzy Márie. Sestry otvorili nielen dvere, ale i svoje srdcia a s láskou prijali pútnikov... Naozaj radostné bolo stretnutie so sestrami, zvlášť staršími, ktoré niekedy dávno ohlasovali Krista veriacim v Levoči. Nezabudli ani na modlitbu za sestry, ktoré už odpočívajú na miestnom cintoríne. Aj keď cestu sprevádzal dážď, s odvahou zniesť a obetovať všetku nepohodu, pútnici pokračovali ďalej na začatej ceste - na pútnické miesto Velehrad. Ubytovali sa v pútnickom a exercičnom dome Stojanov. Ešte večer zašli na cintorín, kde sestry „vykupiteľky“ očakávajú slávne vzkriesenie nášho Pána a prešli sa tichým večerným námestím. Ráno sa zúčastnili farskej sv. omše a po nej študentka Anežka previedla všetkých bazilikou s odborným výkladom.
Posilnení duchovným pokrmom i moravskými raňajkami pútnici pokračovali smerom na Trenčín. Tu sa všetci posilnili nedeľným obedom u „Zaja“ a napriek dažďu pokračovali ďalej na Skalku. Navštívili pútnické miesto, ktoré sa nachádza vo farnosti Skalka nad Váhom. V kláštore na Veľkej Skalke sa  dozvedeli o živote sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto mieste istý čas žili a potom už cesta smerovala domov – do Levoče.
Celú cestu sme popretkávali modlitbou a nálada v autobuse bola tiež dobrá. Veríme, že Boh každému udelil svoje dary a nanovo sme prežili skutočnosť, že Boh je ten najdôležitejší v našom živote; že sme Boží ľud, ktorý spoločne putuje do neba...
                                                                               Vďační účastníci púte z Levoče
FOTO
 

Jubilejné stretnutie DR SDR

 

Dňa 26. augusta 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach uskutočnilo  Celoslovenské stretnutie Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, na ktorom sme si pripomenuli 150. výročie odchodu do večnosti ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie a tiež sme ďakovali za 20 rokov účinkovania Duchovnej rodiny SDR na Slovensku a na Ukrajine. Zúčastnilo sa ho 170 členiek i sympatizantiek zo Slovenska a Ukrajiny, sestry z provinciálneho  vedenia a sestry moderátorky jednotlivých skupín. Svätú omšu, pri ktorej bolo prijatých 5 nových členiek z Levoče a z Košíc, celebroval doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD., prodekan pre výchovu a vzdelávanie KU v Ružomberku, ktorý v popoludňajšej prednáške povzbudil prítomných k aktívnemu kresťanskému životu podľa vzoru zakladateľky kongregácie, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie.

Duchovná rodina bola založená v roku 1997 a celkovo bolo prijatých 691 členiek. Členstvo v nej umožňuje laikom mať účasť na spiritualite matky Alfonzy Márie. Poslaním duchovnej rodiny je účasť na charizme kongregácie v službe a pomoci núdznym.

Tohtoročné „jubilejné“ stretnutie Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bolo oslavou Boha a vďakyvzdaním za všetky dobrodenia a milosti, ktoré nám štedrý Boh počas uplynulých rokov udelil i prosbou o požehnanie do ďalších dní.

                                                                             sestry Božského Vykupiteľa  

FOTO

 

Prijatie nových členiek do DR v Topoľčanoch

Dňa 22. októbra 2011 vo farskom kostole v Topoľčanoch slávil miestny dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň svätú omšu zo slávnosti Božského Vykupiteľa spolu s prítomnými sestrami i členkami Duchovnej rodiny. Po homílii šesť nových členiek obnovilo krstné sľuby a z rúk sr. Školastiky, provinciálnej predstavenej prevzalo krížiky i štatúty a tým bolo prijatých do spoločenstva laických členiek. Tešíme sa, že pribudlo viacej rúk i sŕdc, ktoré chcú šíriť Božiu slávu skutkami duchovného a telesného milosrdenstva v duchu Matky Alfonzy Márie.

FOTO

 

Prijatie nových členiek do DR v Nesvadoch

Dňa 15. septembra 2011 v Kláštore Božského Vykupiteľa v Nesvadoch sr. M. Školastika Štutiková, provinciálna predstavená prijala 5 nových členiek do Duchovnej rodiny: z Nesvád Margitu Cerveňakovú, Margitu Andruškovú, Irenu Taricsovú a z Nových Zámkov Veroniku Štrbíkovú a Editu Benkovú. Pri sv. omši, ktorú celebroval  správca miestnej farnosti, si obnovili krstné sľuby a vyjadrili pevnú vôľu byť svedkami Božej lásky vo svojom okolí.

FOTO

 

Púť laických členiek DR – Košice na Mariánskej Hore - Levoča

    Prvú sobotu v mesiaci september, si vykonali  laické členky DR púť na Mariánskej Hore v Levoči. Prišli k Panne Márii, aby ďakovali, prosili, aby zložili všetko k jej nohám, aby to predniesla svojmu synovi Ježišovi.
    Prosili aj  za generálne a provinciálne vedenie, za všetky členky kongregácie SDR, a za všetky laické členky DR, za kňazov, kňazské a rehoľné povolania, za rodiny, aby boli prvými, naozajstnými  svedkami viery.
    Povzbudené a posilnené samým sviatostným pokrmom a Slovom Božím, vrátili sa späť do svojich rodín, aby boli naďalej apoštolkami vo svojich rodinách, ako aj v prostredí kde pracujú.
.... Matka žijúcich daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života....
 ďalšie FOTO
 

Duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny pri spoločenstve Košice

V dňoch 31.03 – 03.04.2011 si členky Duchovnej Rodiny pri komunite Košice  vykonali duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením P. Petra Zahoránskeho, SJ.

 

Téma: Ako budovať vzájomné vzťahy.

 

Meditácie:

                  Človek je stvorený, jeho hriech je nekomunikácia

                  Komunikácia Boha s nami
                  Vzťah k Bohu, k sebe a k druhým
                  Pravda nás vyslobodí /Samaritánka, Marta, Mária Magdaléna/
                  Tribunály: Závisti, samoty, egoizmu, ľahkomyseľnosti, nevďačnosti
                  Priateľstvo ako cesta k Bohu – cesta k Bohu ako priateľstvo s ľuďmi
                 Sedem slov krížu: Zostúp z kríža, Ježišu spomeň si keď budeš
                 vo svojom kráľovstve, nie si ty Mesiáš?, zachráň seba i nás,
                 iných zachraňoval, sám seba nevie zachrániť,
                 heloi, heloi, lema sabakthani, 
                 zachráň sa ak si židovský  kráľ, 
                 Tento človek bol naozaj Boží Syn /Mk 15,39 /
                 Svätý Duch – Duch porozumenia
                 Ako nadobudnúť lásku
    S týmito povzbudzujúcimi meditáciami, adoráciami a zvlášť nočnej adorácie, keď mohla každá sama osobne odprosovať, ďakovať a prosiť,  stretnúť sa s Božou milosrdnou láskou vo sviatosti zmierenia hlboko dotknuté a naplnené Božou láskou, vracali sa do svojich rodín.
 

Vďaka Pánu Bohu aj otcovi exercitátorovi, za trpezlivé vedenie týchto DC,
na ktorých sa zúčastnilo 52 duší.

FOTO


Ďalšie články v sekcii:

LAICKÉ SPOL. KONGREGÁCIE
ŠTATÚT
ZODPOVEDNÉ
SVEDECTVÁ
AKO SA PRIDAŤ
PREDNÁŠKY
RECEPTY

MYŠLIENKA DŇA


Obracajte sa na Pána pri všetkých príležitostiach bez známky nedôvery. Proste a dostanete.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2021-01-15 09:28:37)
KALENDÁR
(2021-01-15 08:45:02)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.