Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - SPIRITUALITA SDR
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Covid-19: výzva niesť si vzájomne bremená

Nákaza vírusom Covid-19 aj nás, sestry Božského Vykupiteľa, postavila pred nové výzvy. Na jednej strane vo viere upevňovať náš osobný postoj dôvery v Boha, nestrácať nádej a s odvahou kráčať ďalej. Na druhej strane nás pozýva tvorivo hľadať formy ako podávať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné, ako povzbudzovať blížnych a posilniť modlitbovú oporu. 
Silne si uvedomujeme podobnosť týchto chvíľ s časom skúšok, ktoré zažívala aj bl. Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka našej kongregácie, keď v Alsasku v roku 1854 vypukla cholera. Epidémia si so zúrivou krutosťou a rýchlosťou brala svoje obete. Vtedy matka zakladateľka povzbudzovala sestry, aby napriek ťažkostiam a riziku s odvahou šli k chorým a pomáhali im, nakoľko sa dá, zmierniť bolesti a prispieť k záchrane duší.
Pre nás je tento čas tiež príležitosťou „urobiť viac viditeľnou milosrdnú a vykupujúcu lásku Ježiša Krista“ tam, kde práve sme a v možnostiach, aké máme.
 
• Uvedomujeme si, že v dôsledku nákazy denne umiera veľké množstvo ľudí. Našou starosťou je prosiť viac za spásu duší a za zomierajúcich. V našej tradícii nám k tomu staršie sestry odovzdali „Hodinovú modlitbu – Cvičenie hodín utrpenia“. Pomoc a ochranu vyprosujeme častejšie pred Eucharistickým Kristom v našich kaplnkách. 
 
• Toto obdobie sa naše sestry vo viacerých komunitách tvorivo zapájajú hlavne do šitia rúšok, ktoré sa už rozdávali v  nemocniciach, sociálnych zariadeniach, v mestách či obciach, starším ľuďom, bezdomovcom, či v rómskych osadách. Doteraz sa nám podarilo ušiť cca 7 000 rúšok.
 
• Snažíme sa byť viac vnímavé na konkrétne potreby zvlášť starších ľudí v našom okolí (nákupy, upratovanie, donáška stravy, liekov, služba ucha, zapojenie do telefonickej linky počúvania a duchovnej pomoci).
 
• Viaceré sestry pracujú v prvej línii najmä ako zdravotníčky v nemocniciach, geriatrickom centre, v charite – agentúra domácej starostlivosti, v starostlivosti o naše staršie sestry, v našich sociálnych zariadeniach a pod.
 
• Na výzvu týchto dní z Ministerstva vnútra k ochote vyčleniť dobrovoľníkov pre karanténne zariadenia odpovedalo viacero sestier, ale kvôli okolnostiam sa môže nateraz zapojiť osem sestier. Štyri sestry sa ešte pripravujú a čakajú,  do služby dobrovoľníctva by mali nastúpiť  o týždeň. 
 
• Prvé štyri sestry  - sr. M. Filotea, sr. Immaculata, sr. M. Daniela a sr. M. Chiara - nastúpili hneď po výzve, v utorok 21. 4. 2020 do karanténneho zariadenia: Hotel SOREA HUTNÍK II, Tatranské Matliare. 
Prvé dojmy a skúsenosti priamo z ich „pera“ uvádzame nižšie:
„Od utorka sme vložili svoje sily do služby ľuďom v karanténnom zariadení v Tatranských Matliaroch, kde sa snažíme byť spojkou medzi pracovníkmi hotela a repatriantami. Personál hotela si zaslúži medailu za ľudskosť, ústretovosť a dobrotu; repatrianti zas medailu za trpezlivosť a srdečnosť.
 
Počas prvých dvoch nocí sme prijali 116 Slovákov z rôznych kútov sveta. V rámci opatrení proti šíriacemu sa COVID-19 sme náš rehoľný odev vylepšili o gumené vojenské plášte, ktoré zabezpečil evanjelický duchovný z Policajného zboru z Ekumenickej pastoračnej služby, ktorý tu tiež prišiel ako dobrovoľník. Ďalšími doplnkami sú rúška, rukavice, štíty, ochota a modlitba za ľudí, ktorí nám boli zverení.
 
Naša služba je nasledovná: ráno zbierame odpadky, roznášame raňajkový box, kávu, desiatu a minerálku. Počas dňa je vždy jedna z nás v pohotovostnej službe pripravená zareagovať na potreby. Keď dorozdávame obed, spoločne sa naobedujeme v dobrovoľníckom kruhu. Nasleduje porada s vedením hotela, kde si vykomunikujeme požiadavky, návrhy a „zlepšováky“. O pätnástej hodine sa spájame v modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva a sledujeme prenos svätej omše. Duchovne posilnené rozdáme večeru. Keď je na chodbe všetko pripravené, dáme si signál a klopeme na dvere s ohlásením stravy. Takto obsluhujeme tri poschodia.
Keď si večer vyjdeme na vychádzku, aby sme sa občerstvili a pomodlili, zamávaním z diaľky pozdravíme tých, ktorí stoja na balkóne a vychutnávajú si pohľad na Tatry. So všetkými sa spájame v modlitbe posvätného ruženca a Korunky o 20:00 hod. V tomto všetkom nás nesie podpora našich predstavených a spolusestier, za čo im zo srdca ďakujeme.“ 
FOTO
 

Čas pre Boha a pre záchranu duší

Obdobie pandémie prinieslo podnety aj do našich komunít. Mnohé sestry sa ujali šitia rúšok, aby pomohli sestrám, zvlášť tým, ktoré stále vychádzajú z domu do práce, ale aj núdznym v nemocniciach, obyvateľom v obciach alebo v rómskych osadách. Za zastavenie  šírenia nákazy sú v komunitách častejšie denné adorácie a modlitba posvätného ruženca. Zintenzívnila sa aj tzv. "hodinová modlitba", ktorú nám odovzdali naše staršie spolusestry. Môžeme sa ňou spájať s trpiacim Kristom a prosiť za záchranu nesmrteľných duší, zvlášť za zomierajúcich.
V týchto dňoch, keď denne umiera množstvo ľudí, pozývame aj vás zapojiť sa do tejto modlitby, aby sme pomohli dušiam chorých a umierajúcich. Starosť o spásu človeka a záchranu duší, za ktoré Kristus zomrel, nám odovzdala Zakladateľka ako prvoradé poslanie.
 
Hodinová modlitba:
Bože, dopraj nám šťastnú hodinu života a smrti, skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Ježišu, v tejto hodine...(doplní sa text uvedený nižšie podľa aktuálnej hodiny), nech je všetko z poslušnosti a z lásky k tebe. Amen.
o 18. hod.:   si učeníkom umýval nohy,
o 19. hod.:   si ustanovil Najsvätejšiu Oltárnu sviatosť,
o 20. hod.:   si sa utiahol na Olivovú horu,
o 21. hod.:   si sa modlil v Getsemanskej záhrade,
o 22. hod.:   si sa krvou potil,
o 23. hod.:   ťa Judáš zradil,
o 24. hod.:   si bol pred Annášom,
o 1. hod.:     si bol pred Kajfášom,
o 2. hod.:     sa ti vojaci posmievali,
o 3. hod.:     ťa Peter zaprel,
o 4. hod.:     si bol v žalári,
o 5. hod.:     si bol obžalovaný pred Pilátom,
o 6. hod.:     sa ti Herodes posmieval,
o 7. hod.:     ťa dav odsúdil namiesto Barabáša,
o 8. hod.:     si bol bičovaný,
o 9. hod.:     si bol tŕním korunovaný,
o 10. hod.:   si bol odsúdený na smrť,
o 11. hod.:   si niesol ťažký kríž,
o 12. hod.:   si bol ukrižovaný,
o 13. hod.:   sa ti posmievali na kríži,
o 14. hod.:   si trpel posledné bolesti,
o 15. hod.:   si na kríži zomieral,
o 16. hod.:   si bol sňatý z kríža,
o 17. hod.:   si bol uložený do hrobu.
Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
Odpočinutie večné daj zomrelým, Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Dobrý Ježišu, milujúci duše, prosím ťa, pre smrteľnú úzkosť tvojho najsvätejšieho Srdca a pre bolesti tvojej nepoškvrnenej Matky, aby si svojou krvou očistil  hriešnikov na celom svete, ktorí práve zápasia so smrťou a dnes zomrú.
Srdce Ježišovo, ktoré si vytrpelo smrteľnú úzkosť, zmiluj sa nad zomierajúcimi.
Mária, bolestná Matka, rozpamätaj sa na veľké bolesti svojho srdca, keď si videla svojho Syna zápasiť so smrťou. Prosím ťa, pomôž úbohým dušiam do nebeských radostí. Amen.
 

SPIRITUALITA

  

„Zakladateľka matka Alfonza Mária, pobádaná charizmatickým povolaním, dala kongregácii taký duchovný základ, ktorý má prenikať i nás. „Duch dcér Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista. Celý ich život má byť nasmerovaný podľa tohto božského vzoru. Jeho Duch ich má celkom oživovať a tak úplne preniknúť, aby sa prejavoval vo všetkých ich slovách a skutkoch, aby každá sestra mohla povedať s apoštolom: ‚Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus‘ (Gal 2, 20), aby sa tak v celom jej bytí zjavoval život Ježiša Krista“ (porov. Prvé pravidlá 1, III).“ (K4)

 

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Nemôže sa stať, aby Boh prebýval v duši, ktorá veľa rozpráva.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-10-01 14:29:38)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.