SWF Object ... loading

 

KVETNÝ VÍKEND 2017

 

„Ako ONA nechaj ÁNO v srdci zahorieť,

Ako ONA nechaj Jeho slová v srdci bdieť!“

                                         (z hymny KV 2017)

7. - 9. apríla 2017 v Banskej Bystrici sa konalo celodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom.
Témou tohtoročného KVETNÉHO VÍKENDU bol verš z Lukášovho evanjelia:
 „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19).
Stretnutie sa začalo sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie... viac
FOTO 
 

Kríž je znakom spásy.....

zaznievalo v pôstnom období aj v priestoroch Súkromnej materskej školy Alžbetka, kedy 3. apríl 2017 bol dňom spoločnej krížovej cesty detí, učiteliek i rodičov. Viedol ju pán kaplán Peter Kandra. Táto krížová cesta bola obetovaná za deti, rodičov a rodiny. Úvodnú modlitbu predniesli spolu všetky deti. Bola plná otázok na zamyslenie...viac
 FOTO
  

Podporte nás 2 % z daní

 

Milí dobrodinci a priatelia, aj tohto roku sa uchádzame o vašu priazeň pre náš apoštolát. Na tejto stránke sa môžete dočítať o našej práci a prípadne ju podporiť poukázaním 2% z vašich daní. Tlačivo na stiahnutie:

 

  • Obchodné meno: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa                                                                 Slovenská provincia
  • Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  • IČO/SID: 00586889
  • Sídlo: Zimná 201/66, 052 01  Spišská Nová Ves

 

Ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie pre vás a vaše rodiny.

 

 

 

Pozvánka na Európske stretnutie mladých

 LEBO JE TO DOBRÉ

 Pozývame Ťa oslavovať Boha za všetko, čo ON stvoril, „lebo je to dobré“.

                                                                                                        (porov. Gn 1)

 

Viac informácií na adrese:  germana.angelovicova@gmail.com

 

III. zasadnutie Provinciálnej kapituly

V dňoch 27. – 29. januára 2017 sa 
v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi konalo 3. zasadnutie provinciálnej kapituly našej Slovenskej provincie, ktoré sme začali vzývaním Ducha Svätého a krátkou meditáciou nad textom Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom – 1 Kor 12, 4-11. Vyprosovali sme si od Pána dary Jeho Ducha, ktoré účinkujú a slúžia nám osobne, ale aj iným. Zároveň sme prosili Pána o dar viery, aby sme lepšie poznali... viac 
 

Svetlo v mojom živote

Je mnoho hviezd, z ktorých sa hlava točí, i kvetov číre snenie. Je mnoho lások a bielych briez. Najkrajšou láskou je otvárať ľuďom oči a žiarivú radosť z vykúpeného svetla bratom a sestrám niesť. 

(Svetoslav Veigl)
 
Otvárať deťom oči pre krásu a radosť – aj to je poslaním Neziskovej organizácie Alžbetka, ktorá sa v roku 2016 zapojila do výzvy Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom. Predložený projekt s názvom Svetlo... viac
 
 

Pre staršie články pozri ARCHÍV


 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Nie je možné, aby sme neboli vypočutí, ak vložíme všetku svoju dôveru v Boha a nástojčivo ho prosíme.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


CELOSLOVENSKÉ AKCIE
(2017-04-20 13:45:29)
Spiritualita
(2017-04-20 13:41:59)
KALENDÁR
(2017-04-19 15:29:08)
Archív
(2017-04-13 14:57:30)
Spoločenstvo
(2017-04-13 14:52:26)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.