SWF Object ... loading

PATRÓNI KONGREGÁCIE

 

Patróni kongregácie sú pre nás výnimoční ľudia, svätci, ktorí nás svojím životom a cnosťami inšpirujú v prežívaní nášho povolania, v našej službe Bohu a blížnym. Máme veľkú dôveru v ich pomoc, „lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti… Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša… Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“( KKC 956)

 

Sv. Jozef

slávnosť: 19. marec
sviatok: 1. máj

 

Sv. Jozef, oroduj za nás a vypros nám pravého ducha spoločenstva a milosť svätej smrti.

Všemohúci Bože, ty si svojho Syna a jeho panenskú matku zveril vernej ochrane svätého Jozefa; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev, pod ochranou Pánovho pestúna, ustavične pracovala na spáse všetkých ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Svätý Alfonz Mária de Liguori

slávnosť: 1. august

  

Sv. Alfonz, oroduj za nás a vypros nám pravú úctu k Panne Márii a pomáhaj nám v záležitostiach kongregácie.

 Dobrotivý Bože, svojej Cirkvi stále udeľuješ nové vzory čností; daj, aby sme v horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s ním večnú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

 

 

Svätá Terézia Avilská

povinná spomienka: 15. október

 

Sv. Terézia, oroduj za nás a vypros nám ducha modlitby a pokory.

 

 Všemohúci Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

   

 

Svätá Alžbeta Uhorská

povinná spomienka: 17. november

 
Sv. Alžbeta, oroduj za nás a vypros nám ducha svätej chudoby a milosrdnej lásky.

 

 Bože, otec chudobných, svätej Alžbete si udelil milosť, že v chudobných videla a uctievala samého Krista; na jej orodovanie dopraj aj nám, aby sme s neúnavnou láskou pomáhali chudobným a trpiacim. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

 

 

Svätý Ján Krstiteľ de la Salle

povinná spomienka: 7. apríl

 

Sv. Ján de la Salle, oroduj za nás a vypros nám milosť, aby sme svojimi obetami zachraňovali mládež a duše, ktoré sú nám zverené.

 Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého kňaza Jána de la Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých občanov a pravých kresťanov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Našu lásku k Ježišovu nemôžeme dokázať nijakým iným spôsobom než cvičením sa v dokonalosti a svedomitým plnením svojich povinnosti.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Duchovná rodina
(2018-05-02 19:49:54)
Spoločenstvo
(2018-04-30 15:56:00)
Spiritualita
(2018-04-17 13:59:53)
PREDNÁŠKY
(2018-03-21 13:52:34)
Užitočné linky
(2018-03-12 08:28:58)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.