Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - PATRÓNI SDR
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

PATRÓNI KONGREGÁCIE

 

Patróni kongregácie sú pre nás výnimoční ľudia, svätci, ktorí nás svojím životom a cnosťami inšpirujú v prežívaní nášho povolania, v našej službe Bohu a blížnym. Máme veľkú dôveru v ich pomoc, „lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti… Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša… Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“( KKC 956)

 

Sv. Jozef

slávnosť: 19. marec
sviatok: 1. máj

 

Sv. Jozef, oroduj za nás a vypros nám pravého ducha spoločenstva a milosť svätej smrti.

Všemohúci Bože, ty si svojho Syna a jeho panenskú matku zveril vernej ochrane svätého Jozefa; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev, pod ochranou Pánovho pestúna, ustavične pracovala na spáse všetkých ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Svätý Alfonz Mária de Liguori

slávnosť: 1. august

  

Sv. Alfonz, oroduj za nás a vypros nám pravú úctu k Panne Márii a pomáhaj nám v záležitostiach kongregácie.

 Dobrotivý Bože, svojej Cirkvi stále udeľuješ nové vzory čností; daj, aby sme v horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s ním večnú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

 

 

Svätá Terézia Avilská

povinná spomienka: 15. október

 

Sv. Terézia, oroduj za nás a vypros nám ducha modlitby a pokory.

 

 Všemohúci Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

   

 

Svätá Alžbeta Uhorská

povinná spomienka: 17. november

 
Sv. Alžbeta, oroduj za nás a vypros nám ducha svätej chudoby a milosrdnej lásky.

 

 Bože, otec chudobných, svätej Alžbete si udelil milosť, že v chudobných videla a uctievala samého Krista; na jej orodovanie dopraj aj nám, aby sme s neúnavnou láskou pomáhali chudobným a trpiacim. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

 

 

Svätý Ján Krstiteľ de la Salle

povinná spomienka: 7. apríl

 

Sv. Ján de la Salle, oroduj za nás a vypros nám milosť, aby sme svojimi obetami zachraňovali mládež a duše, ktoré sú nám zverené.

 Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého kňaza Jána de la Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých občanov a pravých kresťanov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.