SWF Object ... loading

Pastoračný tím sestier SDR

  
sr. M. Kristiána – provinciálna asistentka zodpovedná za PP v slov. provincii
sr. M. Dominika                                         - komunita Levoča
sr. M. Zuzana                                             - komunita Košice
sr. M. Liguori                                             - komunita Spišská Nová Ves
sr. M. Chantal                                           - komunita Spišské Vlachy
sr. M. Barbora                                           - komunita Nesvady
sr. M. Ľudovíta                                          - komunita Bratislava
sr. M. Kristiána                                         - komunita Topoľčany
sr. M. Maximiliana                                    - komunita Snina
sr. M. Petra                                                - komunita Raslavice   
sr. M. Ulrika                                               - komunita Žilina
sr. M. Faustína                                          - komunita Vrícko
sr. M. Letícia                                             - komunita Umaň, UA
 
 

Čo chceme ako tím mladým ponúknuť?

- otvorenosť, stíšenie, čas a priestor na rozhovor, službou ucha
ponúknuť im nové priateľstva, svedectvo radostného zasvätenia
poukázať na život svätých a ich priateľstvo s Ježišom
v živote Matky Zakladateľky poukázať na jednotlivé aspekty, ktoré ju viedli k tomu, že poznala svoje povolanie a v slobode ho napĺňala
poukázať im na krásu ich života v Božom pláne
podeliť sa so skúsenosťami, vnímame ako veľmi ich oslovuje naše opravdivo žité sesterstvo, vzájomná láska a úcta
poznať Krista, umožniť osobné stretnutie s ním – spoločné adorácie v komunitách, poukázať na poklad v nebi, pomáhať pri uzdravovaní ich zranení
pomôcť im poznávať Ježiša cez Sv. písmo
 

Evanjeliové sľuby sú ďalšou ponukou v pastorácii povolaní:

 - čistota žitá pre nebeské kráľovstvo – oslovenie pre tých, čo sú unavení
      z toho, čo im ponúka svet,
 - slobodne žitá chudoba -  pomáha nájsť správny postoj k stvoreným veciam a
      oslobodzuje,
 - dobrovoľne prijatá poslušnosť - množstvo veriacich malo jedno srdce

      a jednu dušu, dobrá pôda pre vzájomnú úctu a lásku


Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
KŇAZSTVO
MANŽELSTVO
ZASVATENÝ ŽIVOT
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
CELOSLOVENSKÉ AKCIE
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


Nemáme túžiť po inom, než po milosti úplne sa podrobiť jeho vôli.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


AKTUALITY
(2017-08-08 19:44:43)
Spiritualita
(2017-08-07 19:13:17)
Spoločenstvo
(2017-08-02 13:23:31)
KALENDÁR
(2017-08-02 10:06:38)
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
(2017-07-26 10:23:52)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.