Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - Pastorácia povolaní
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

V šírení Božej lásky nás Covid nezastavil

Napriek obave zo šírenia ochorenia Covid-19, sme vo farnosti Povýšenia sv. Kríža pripravili deťom každoročný letný prímestský detský tábor. V tomto roku na základe opatrení, ktoré stále máme, sme tábor rozdelili na dve skupiny.
Program bol naplnený vzájomným spoznávaním sa medzi deťmi, ich zapájaním do najrozličnejších zábavných súťaží, spoznávaním nádhernej scenérie Vihorlatského pohoria a Vysokých Tatier, rôznymi  výletmi v bližšom i širšom okolí. Nechýbala ani návšteva bazéna v Zemplínskych Hámroch, spoločná opekačka či športové hry. Všetko sa to nieslo v duchu kresťanskej lásky a spoznávaní tváre Boha v tvári toho druhého...
Aj tento rok  sa deti v závere tábora veľmi ťažko lúčili a plné nádherných zážitkov odchádzali  domov s veľkou túžbou opäť o rok.
Touto cestou sa chceme poďakovať našim starým a chorým spolusestrám, ktoré pamätajú vo svojich modlitbách na nás, ktoré pracujeme v apoštolských dielach a snažíme sa tak medzi ľudí, ktorí sú nám zverení, vnášať Božiu lásku i milosrdenstvo. Nech vám to dobrý Boh odmení a daruje vám síl i trpezlivosti pre nesenie kríža. Ostávame s vami spojené v modlitbách.
sr. Rudolfa
 

Národné stretnutie mládeže v Prešove alebo P18

26. - 29. júl 2018

Bolo to ako v časoch Ježiša - okolo štyritisíc ľudí, ktorí Ho prišli počúvať... a mali rôzne tváre – najmladšia generácia, tínedžeri, dospelí, rehoľníci, kňazi, biskupi.
Každý deň sa dialo niečo výnimočné. Vo štvrtok po uvítacom programe a sv. omši sme sa stretli v skupinkách a po 20,30 hod. sme mali možnosť zažiť v meste Prešov „N(M)oc modlitby“. Rôzne miesta modlitby ponúkali rôzne formy adorácie – moderovanú, tichú, Taizé, Lectio Divina, chvály a pod.
Piatok bol výnimočný novou aktivitou „popoludnie angažovanosti“. Súviselo to s predstavením knižnej novinky „DOCAT“. Dobrovoľnou pomocou v rôznych organizáciách a inštitúciách v meste a v okolí sme sa snažili reagovať na výzvu pápeža Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našli mladí, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti.
Súčasťou P18 bolo aj „EXPO povolaní“, na Slovensku už tretíkrát v dejinách. Prebiehalo v sobotu popoludní a zapojili sa doň aj mnohé sestry z našich komunít.  Na námestí Prešova bolo 74 stánkov, kde sa prezentovali mužské a ženské rehole, pro-life a prorodinné hnutia, sekulárne inštitúty a kňazské semináre. 
V našom stánku sme ponúkali propagačný materiál, modlitbu ruženca s myšlienkami matky Zakladateľky, kalendár na rok 2019 s jej obrázkom a citátom. Sestry mali ochotu počúvať okoloidúcich, povzbudzovali ľudí k odvahe niesť kríž spolu s Ježišom – mohli ho vyjadriť nakreslením krížika na kríži, ktorý sme im ponúkli a sprevádzali sme ich pri jeho nesení. Niektorí mali odvahu postaviť sa pred kameru a svedčiť o tom, čo ich najviac oslovilo na P18 a čo si myslia o rehoľníkoch. Ďalší sa mohli odfotiť v makete našej sestričky, ponúknuť sa perníkom, nechali sa osloviť myšlienkou matky Alfonzy Márie a zdieľať s nami radosť z jej blahorečenia. Boli sme veľmi milo prekvapení, že mnohí mladí, ktorí vôbec nemajú kontakt s nami či so sestrami spasiteľkami, MAM poznajú a vedia o koho ide. Stretli sa v niektorých kostoloch s jej obrázkom a tak sa jednoducho pomodlili modlitbu za jej blahorečenie, alebo počuli relácie v rádiu a pod. 
Medzitým prebiehali aj iné športové a kultúrne a podujatia, napr. „open air koncert“ spievajúcich zasvätených osôb na pódiu pred konkatedrálou sv. Mikuláša. Večer nás v športovej hale sprevádzala v modlitbe „Rieka Života“, kňazi neustále spovedali a vyvetrať sme sa mohli na kolobežkách pred športovou halou.
V nedeľu sme sa po kultúrnom programe zhromaždili na námestí, aby sme slávili sv. omšu spolu s Prešovčanmi a ľuďmi z okolia. Bol to príval milosti a radosti... a aspoň trochu z neho vám chceme odovzdať aj prostredníctvom fotiek.
FOTO
sr. Filotea
 

...Niečo z P18 mojimi očami...

Nie všetko sa dá opísať, nie všetko sa dá vypovedať. Sú však momenty, s ktorými sa jednoducho túžite podeliť a podať skúsenosť „ďalej“. Takou bola štvrtková N(M)OC MODLITBY. Keďže sme bývali na úplnom, ale úplnom konci Prešova, veľmi sme rozmýšľali, kam sa v túto noc vybrať modliť. Rôzne druhy modlitby boli v rôznych kostoloch a modlitebniach mesta. Prvotný plán bola „tichá“ adorácia u saleziánov. Bolo to však príliš ďaleko od ubytovania a spoje v noci boli dosť obmedzené. Uvažovali sme teda o niečom „bližšom“. Zamierili sme k františkánom, kde prebiehalo hudobno-slovné pásmo Poetica musica. Vošli sme a zároveň vyšli hneď von. Bolo to príliš hlučné. Tak sme putovali na adoráciu v štýle Taizé. Veď.... pesničky poznáme, nemusí to byť zlé. Vydržala som tam 15 minút. Keď som to pred pár dňami, opisujúc zážitky z P18, spomenula známemu kňazovi, nedal mi dopovedať a zareagoval: „Chýbal Ti živý Kristus, však?!“ Mal pravdu! Adorácia bez Krista v Eucharistii sa mi zrazu zdala taká prázdna, že som musela odísť. Nocou sme teda kráčali smerom ku kostolu s „moderovanou“ adoráciou. Okoloidúci nás však upozornili, že je tam „úplný nátresk“ a aj oni teda hľadajú alternatívu. A tak sme to riskli a zašli až k saleziánom. V ich kostolíku sa prestriedalo v tichej adorácii mnoho mladých ľudí a my sme konečne našli to, resp. TOHO, koho sme chceli, KOHO NAŠA DUŠA MILUJE. Živého Krista nikto a nič nemôže nahradiť. Ani špičková hudba, orchester, slová, či pútavá výzdoba. 
sr. Chantal
O2H pred kamerou (výpovede "odvážnych") 
 

Enter

Duchovná obnova pre dievčatá

Na prelome mesiacov február a marec sa

v Spišskej Novej Vsi uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá s názvom „ENTER“,

čo bola výzva VSTÚPIŤ. Vstúpiť do komuni-kácie s Bohom, so sebou i s druhými ľuďmi. Každý deň sme teda rozširovali oblasť nášho vstupu a prostriedky boli „zakódova-né“ rôznymi počítačovými a mobilnými výrazmi, napríklad sv. omšu sme označili ako „prijať hovor“ a podobne.

Zo štrnástich prihlásených dievčat ich prišlo sedem a v nedeľu – podľa daného evanjelia – keď ich ostalo už iba päť, Ježiš si len ich „vyvolil a vyviedol na vysoký vrch do samoty“. Pre nás to bola podobná skúsenosť ako tá, ktorú mal sv. Karol Boromejský, keď povedal: „Aj jedna duša je dosť rozsiahla diecéza.“ Tak sme sa aj my naplno vložili do programu, ktorý bol pre nich pripravený. Zúčastnili sme sa mládežníckej sv. omše v kostole, pomerne rýchlo sme sa zoznámili a po večeri a prvej prednáške sme nabehli na program „voľné minúty“, čo znamenalo možnosť adorovať až do polnoci.
V sobotu k nám zavítal p. kaplán Tomáš, ktorý mal prednášku, spovedal a slúžil pre nás sv. omšu. Dôležitým bodom programu bola aj vychádzka do Smižian na Kalváriu, kde sme sa pomodlili krížovú cestu pripravenú dievčatami. Energie bolo dosť aj po návrate, a tak sme „otvorili nový priečinok“, ktorý hovoril o Roku zasväteného života. Z apoštolského listu pápeža Františka zasväteným sme vybrali citáty, ktoré dievčatá prepisovali a zdobili na záložkách. Tie boli poďakovaním a posolstvom pre domácu komunitu pri lúčení. 
sr. M. Filotea
 

"Keby si poznala Boží dar"

Duchovnú obnovu s týmto názvom zorganizovala Mária Stašová, jedna zo zodpovedných v UPC Bratislava, na prosbu dievčat, s ktorými sa - okrem bežných aktivít UPC - týždenne schádzajú na stretká dievčat. Ony sa vyjadrili, že túžia ešte po niečom viac a tak z ich túžby vzišla táto duchovná obnova, ktorej sa zúčastnilo 13 vysokoškoláčok a jedna stredoškoláčka.
Mária Stašová je rodáčka z Liesku, viackrát sa zúčastnila duchovných obnôv, ktoré poriadali naše sestry a tak sa obrátila na nich, či by to mohli zorganizovať na Vrícku. Prednášky pre dievčatá mala sr. Ladislava na tému „SEBAPOZNANIE A SEBAPRIJATIE“, Mária Stašová na tému „TAJOMSTVÁ A TÚŽBY VPÍSANÉ DO SRDCA ŽENY“. Mária, s ktorou som sa zoznámila koncom roka na Európskom stretnutí mládeže v Neumarkte, poprosila aj mňa, aby som pripravila dievčatám dve prednášky na témy „DCÉRA OTCA“ - identita ženy na základe teológie tela a „NENAHRADITEĽNÁ ÚLOHA ŽENY“ v živote ľudstva.
Dievčatá mali okrem prednášok v piatok večer zdieľanie o svojom živote a radostiach, ktorú pripravovala sr. Ladislava. Jakubovu studňu a dekoráciu aranžovali sr.Faustína a s.Efraima, ktoré sa podľa ich možností zapájali aj do aktivít dievčat. V sobotu večer sme mali adoráciu (aranžovala sr. Petronela, pripravovala sr. Ladislava a Mária). V nedeľu ráno sme mali stretnutie nad Svätým Písmom (kajúca milujúca hriešnica, Ježiš a cudzoložnica, Ježiš a Samaritánka, Mária Magdaléna pri hrobe).
Úvodnú sv. omšu v piatok večer slúžil pre dievčatá Vdp. Ľ. Sobôtka, v sobotu a v nedeľu P. Leopold z komunity kapucínov v Žiline. Dievčatá mali možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Večer bolo neformálne stretnutie s P.Leopoldom a v nedeľu dopoludnia mal pre nich aj prednášku.
Dievčatá odchádzali nadšené. Veľmi ich oslovil aj život sestier. Vyjadrili sa, žeby sa rady stretli aj so staršími sestrami. Určitým odrazom aj tejto duchovnej obnovy sú slová a „plagátik“, ktoré Mária Stašová zverejnila na sociálnej sieti:  
..a ja sa učím pravej slobode, ako otvárať svoje srdce, vstať keď padnem,vytrvať --a je to náročné ... ale ON je VERNÝ. Najviac ma však nedojímajú Jeho prekvapenia, potešenia, či zážitky s Ním , ale JEHO VERNOSŤ - v tichu, hluku, bolesti ,radosti, istote i neistote, pri vodičáku, v škole, pri rozhodovaní, pri nič nerobení, pri všetkom robení naraz:D pri bakalárke, ... - stále je so Mnou -- verný, bezpodmienečný, bezhraničný, plniaci túžby, liečiaci, chrániaci, milujúci... môj Boh.
..fu, byť Jeho Dcérou.. žasnem, že SOM..a chcem, naozaj chcem ŽIŤ TO NAPLNO.
sr. M. Kinga
 

Svet mladých ľudí, ktorí hľadajú čistú radosť

Aj tak by sa dali nazvať Pavlovce nad Uhom a Vysoká nad Uhom v čase púte zrelosti, ktorá sa uskutočnila už šestnásty krát. Dni, v ktorých púť prebiehala (21. - 23. november 2014), boli naozaj výnimočné: piatok bola spomienka obetovania Panny Márie, v sobotu bol výročný deň smrti Anky Kolesárovej a v nedeľu bolo Krista Kráľa. Tieto slávenia umocňovala aj téma stretnutia: „Zranenie -  dozrievanie v láske“. Hosťom bola ukrajinská psychologička Lena, ktorá medzi iným povedala: „Keby sme mali ideálneho partnera alebo ideálne spoločenstvo, bolo by tu nebezpečenstvo, že by sme už nepotrebovali Boha.“ Obohacujúce bolo aj privítanie kríža Svetových dní mládeže spolu s kópiou ikony Panny Márie z rímskej baziliky Santa Maria Maggiore, s ktorými sme v sobotu putovali na Ankin hrob. Keďže bolo práve sedemdesiat rokov od toho, čo sa stal obetou svätej čistoty, pripomenuli sme si okolnosti tej noci, keď vojak vtrhol do domu a Anku obrana jej čistoty stála život. Jej svedectvo je dodnes príťažlivé a jej čistota je žiarivým príkladom pre mladých. Pokračovali sme oslavou života a nočným bdením v rozhovoroch a modlitbách. Medzi mladými, ktorých bolo vyše 270, sme sa v „službe ucha“ nasadili aj my – sr. Dominika, sr. Zuzana, sr. Natanaela, sr. Timea, sr. Filotea a postulantka Danka.

 

 

sr. M. Filotea

 

 

 

 

 

Vykroč syn/dcéra Kráľa!

Práve tieto slová, okrem motta Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, sa stali ústrednou myšlienkou Diecézneho stretnutia mládeže (DSM) Spišskej diecézy, ktoré sa 3. mája 2014 po prvýkrát konalo na Orave. Mesto Tvrdošín tak hostilo približne 800 mladých ľudí, ktorí neváhali a vykročili z pohodlia svojich domovov a rozhodli sa stráviť deň s duchovno-zábavným programom. Spolu s nimi sme tento deň strávili aj my – sr. Liguori, sr. Petronela a sr. Chantal.
Prvé kroky účastníkov stretnutia smerovali do kostola, kde sa slávila svätá omša s otcom biskupom Štefanom Sečkom. V jej závere odovzdal certifikáty mladým ľuďom, ktorí ukončili vo Važci dvojročnú diecéznu animátorskú školu.
Po svätej omši sme odkráčali do miestnej cirkevnej školy, ku ktorej patrí športová hala. V nej prebiehal zvyšok programu:
● Rozhovor s otcom biskupom, ktorý sedel v kartónovom autobuse a „spolucestujúci“ mu kládli rôzne otázky. Neskôr divadielko o živote na zemi v kontraste s nebeským kráľovstvom a prednáška o. Braňa Kožucha na tému stretnutia.
● Na obed sme vykročili do školskej jedálne na tradičný guláš.
● Počas obednej prestávky sme preskúmali a vyskúšali všetky sprievodné aktivity – ticho kaplnky s relikviami sv. Jána Pavla II., pobudnutie v kráľovskej komnate, chodenie na skákacích topánkach, zapojenie sa do súťaže o najfoto k téme stretnutia, spoznanie činnosti mládeže v rôznych farnostiach diecézy cez plagáty, ktoré sme mali za úlohu vyhotoviť pred stretnutím a pod.
● A tak nás naše kroky doviedli opäť do športovej haly, kde nasledoval ďalší blok programu - koncert Poetica musica, svedectvá mladých, adorácia s hudobným sprievodom v podaní kapely F6, požehnanie na záver stretnutia a šťastný návrat domov.
Čo som si odniesla zo stretnutia ja?
Opäť som si raz hlbšie uvedomila slová sv. Pavla: „Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.“
Tak je to aj pri pastorácii mládeže, keď sa kvôli nim odhodláte robiť veci, na ktoré by ste ináč ani nikdy nepomysleli – len aby ste ich pohli „k životu“ a cez toto pohnutie oni s vami vykročia k Bohu, k modlitbe a pod.

FOTO 

Sr. Chantal SDR
 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania spolu so sv. Ondrejom, apoštolom

Do modlitieb za duchovné povolania sa zapojila aj naša malá komunita vo Vatikáne – v Teutonicu. V nedeľu pred začiatkom Týždňa modlitieb za duchovné povolania – 4. mája,  sme mali možnosť spolu s dvoma slovenskými kňazmi vydať sa na púť do mestečka Amalfi. Duchovne sme sa spojili aj so slovenskými sestrami, ktoré práve v tom čase boli na púti v Šaštíne.
V Amalfi sme sa zúčastnili sme sa na sv. omši s tamojšími veriacimi v Bazilike sv. Ondreja, kde sú uložené telesné pozostatky sv. Ondreja, ktorého okrem iného môžeme nazývať aj patrónom povolaní.
Ježiš ho ako prvého povolal za svojho učeníka (Mt 4, 18-20; Mk 1, 16). Keď sa rozhodol Ježiša nasledovať, priviedol k nemu aj svojho brata Šimona (Jn 1, 35-42).
Keď Ondrej zostal u Ježiša a mnoho sa tam naučil, nenechal si tento poklad iba pre seba, ale s veľkou radosťou bežal k svojmu bratovi, aby urobil na ňom účastným aj jeho. Ondrejove srdce plesá radosťou a ponáhľa sa zvestovať túto veľkú udalosť aj ostatným. Je prejavom bratskej dobroprajnosti, pekného rodinného vzťahu a úprimnej lásky pomáhať si navzájom v duchovných veciach.
Ondrej priviedol Petra k Ježišovi. Odovzdal mu ho, aby sa všetko naučil od neho. Preto, že sa necíti schopný vysvetliť celé učenie, privádza svojho brata k samému prameňu svetla, a ten sa tak ponáhľa a teší, že neváha ani chvíľočku.
Cirkevní otcovia, najmä sv. Béda Ctihodný, nazývajú Ondreja „privádzačom ku Kristovi". Okrem toho, že priviedol ku Kristovi svojho brata Šimona Petra, priviedol k nemu aj chlapca s piatimi chlebami a dvoma rybami pri zázračnom rozmnožení chleba (Jn 6, 1-13) a takisto aj Grékov, ktorí prišli za Filipom s prosbou: „Chceli by sme vidieť Ježiša." (Jn 12, 13-25)
Podľa vierohodných správ sv. Ondrej pôsobil v Patrase v južnom Grécku. Okolo roku 60, za vlády Neróna, bol apoštol Ondrej zatknutý miestodržiteľom Egeom. Ten ho nútil, aby slúžil pohanským bohom. Sv. Ondrej túto modloslužbu odmietol, preto bol odsúdený na smrť na kríži. Podstúpil mučenícku smrť na kríži tvaru písmena X, ktorý sa od tej doby nazýva „ondrejský kríž“.
Okolo roku 356 dal cisár Konstancius preniesť jeho telesné pozostatky z Petrasu do Carihradu (Konštantínopolu). Cisár chcel takto konkurovať Rímu, kde boli ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu v roku 1208 pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu), kde sú uložené v krypte pod oltárom.
Na hornej časti hrobky sa nachádza kryštálová ampulka, kde v predvečer sviatku svätého, alebo pri iných príležitostiach, sa zhromaždí zvláštna substancia, zvaná "Manna" (hustá tekutina). Pre obyvateľov Amalfi je táto tekutina „znamením“, ktorá vyvoláva intenzívny pocit duchovnosti.
V Bazilike sv. Ondreja sa vpravo nachádza kaplnka relikvií. Sú tam uložené relikvie mnohých svätých prinesených do Amalfi spolu s telom sv. Ondreja. V tejto kaplnke je umiestnená aj socha Panny Márie s Dieťaťom, pred ktorou bol v extáze sv. Alfonz Mária Liguori.
Sv. Ondrej, apoštol, nás učí ochotne nasledovať Ježiša, hovoriť o Ňom s nadšením všetkým, s ktorými sa stretneme, a predovšetkým prežívať s Ním naozaj dôverný vzťah, s vedomím, že iba v Ňom môžeme nájsť pravý zmysel svojho života.
Pre mňa osobne to bola veľká milosť začať Týždeň modlitieb za duchovné povolania, práve s týmto svätcom. Pri jeho pozostatkoch som prosila io nové duchovné povolania pre Slovensko i pre celú katolícku Cirkev. Prosila som taktiež aj o vytrvalosť a prvotnú horlivosť pre tých, ktorých si Pán povolal do svojej služby. Sv. Ondrej, apoštol, oroduj za nás a daruj nám horlivé a ochotné srdce nasledovať nášho Majstra.
FOTO

                                                                                  Sr. Arimatea 

 

 

Ducha pokoja a mieru neuhášajte

Po tragických udalostiach posledných dní na Ukrajine sme prežívali smútok a aby sme neupadli do hriechu pomsty či nenávisti, povzbudzovali nás slová Svätého písma počas duchovného víkendu pre mladých, ktorý sa konal v dňoch 21. - 23. 2. 2014. V našom kláštore sa zišlo 9 mladých, ktorí sa 3 dni intenzívne zamýšľali a zaoberali témou: „Ducha neuhášajte“ 1 Sol 5, 19 spolu s naším o. Alexandrom, ktorý pre nich pripravil prednášky. V piatok večer sme sa modlili biblický ruženec za mier a pokoj na Ukrajine, neskôr sme túto tému prehĺbili pozeraním filmu o sv. Rite, ktorá bola apoštolkou mieru. V sobotu sme začínali modlitbou Ranných chvál, po doobedňajších prednáškach dostali mladí úlohu pre prácu v skupinách zahrať scénky s 3 situáciami, kedy a ako človek uhasína Ducha Svätého v sebe. Pri sv. omši sme prosili za seba, aby sme neuhášali Ducha a tiež za obete revolúcie. Poobede, aby mladí mali vždy pri sebe zbraň mieru – ruženec, sme pri workshope vyhotovovali vlastnoručné náramky desiatka ruženca. Večer sme reagovali na mládežnícku výzvu sociálnej siete a šli sme so sviečkami do mesta k zhodenému pamätníku Lenina, ktorý premenovali na pamätník hrdinov „nebeskej čaty“. Keďže sme tam boli samé „z duchovenstva“, preto nás vyzvali viesť modlitbu za obete. Po príchode z mesta sme sa zaoberali slovami sv. Písma o pokoji a odpustení. Oslovení Božím Slovom mladí na záver vytvorili plagáty. Večer sa nám nekončil, pretože sme po hodine bdeli celú noc na modlitbe s Pánom. Ráno sa ťažko vstávalo, ale s dobrým zážitkom zo stretnutia s Pánom. Po Ranných chválach si upevňovali Slovo Božie o odpustení a láske k nepriateľom pri meditácii a zdieľaní.
Povzbudení a posilnení na duchu večer odchádzali za svojimi povinnosťami. Veríme, že aj týmto víkendom nastanú radikálne reformy v našich srdciach ako aj v našom okolí a v štáte.
FOTO                                                                                     s. Letícia a s. Nicola
 

R13 Ružomberok 

Počas letných prázdnin sa v Ružomberku prvýkrát konalo celonárodné stretnutie mládeže R13 – paralelne so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro. Podujatie organizovala Rada pre mládež a univerzity
a Kanet, n. o. spolu s tímom dobrovoľníkov
z celého Slovenska.  Niekoľko tisíc mladých zažilo neopakovateľnú atmosféru počas víkendu 26. - 28. júla 2013 v Ružomberku. V sobotu popoludní mali mladí možnosť zažiť tzv. EXPO povolaní – poznať rôzne rehole a formy zasväteného života. Námestie vtedy pripomenulo akúsi “tržnicu Božích chariziem“ ponúkaných zadarmo. Na EXP-e sa zúčastnila aj naša Kongregácia – dokonca aj naše spolusestry s. Nikola sa s. Letícia spolu s mladými z Ukrajiny. Spolu až 16 sestier našej provincie prišlo medzi mladých, aby im v horúčave letného dňa predstavili plameň vykupujúcej Božej lásky. Mali sme vlastný stánok – tak ako všetky iné rehole. Vedľa stánku bolo dosť priestoru na naše ďalšie aktivity – ako rozloženie veľkej propagačnej tabule a “zdravotnú poradňu“ kde bolo ponúkané meranie krvného tlaku
pod slnečníkom, resp. pohár vody v horúčave. V samotnom stánku boli rôzne propagačné materiály a farebné náramky s webovou stránkou kongregácie. Tie mali najväčší úspech. Bolo ich 1.500 a rozdali sa takmer všetky. Chcem sa poďakovať všetkým sestrám, ktoré prišli predstaviť našu Kongregáciu, všetkým ďalším za modlitbovú podporu a osobitne tým, ktoré tam boli s mladými počas celého víkendu.

Verím, že zasiate semienka prinesú raz aj úrodu.       

sr. M. Kristiána
FOTO

 

 

Na ceste na R13

Svetové dni mládeže 2013 (SDM) v Rio je Janeiro sa čoraz viac blížia. Veď koniec koncov júl je tu čo nevidieť. Hoci na púť do Ria nemáme dosť grošov J, vďaka paralelnému stretnutiu R13 v Ružomberku budeme môcť zažiť Copacabanu pod Čebraťom.
Keď sa chystáte na stretnutie s nejakou osobou, zvyknete sa pripraviť  - keď už nič iné, príprava vám zaberie čas aspoň na výber oblečenia.
Keď sa chystáte na stretnutie s Kristom vo Sviatosti Oltárnej, je potrebné pripraviť si aj srdce, očistiť svoje vnútro.
A keď sa chystáte na stretnutie s Kristom, so Svätým Otcom  a inými ľuďmi  nie len zo Slovenska, na Svetových dňoch mládeže, je potrebné pripraviť si  okrem mnohých vecí , jedla a veľa síl do zásoby, aj ducha,  lebo svetové dni sú púťou so všetkým, čo púte prinášajú. J
Organizátori  SDM a R13 ponúkajú tzv. prípravné katechézy, aby sme radosť i chaos, slnko i dážď, energiu i únavu na púti zvládli a mali zo stretnutia nezabudnuteľný zážitok. Preto ani my, ktorí poputujeme do Ružomberku, neleníme a od marca sa na prípravných katechézach stretávame.
O čo vlastne ide? Pápež Benedikt XVI. už v októbri 2012 vydal posolstvo - čiže napísal to, čo mladým chce povedať na Svetovým dňom mládeže v júli v  Riu de Janeiro (zmena pápeža tu teraz nie je dôležitá).
Na prípravných katechézach si postupne toto posolstvo čítame a snažíme sa hľadať možnosti, ako v našom prostredí, v našich životoch a možnostiach, naplniť to, o čo nás pápež v posolstve prosí.
Ďalší význam prípravných katechéz je v tom, že si jeho posolstvo „v kľude“ prečítame. Lebo... viete ako to na púťach chodí... Človek je často unavený alebo roztržitý a nie vždy sa mu darí vnímať všetko, čo sa hovorí. J  Aby teda slová Svätého Otca nešli „do vetra“,  mnohí mladí na celom svete si ich čítajú a snažia sa ich uskutočňovať už teraz.
V marci sme sa teda i my najskôr pozreli „DNU“ (názov prvej katechézy), dnu do svojho vnútra, spätne na svoj život a objavovali sme momenty, v ktorých sa nám rôznym spôsobom prihováral Boh. Skúste si aj vy urobiť „čiaru života“, ku ktorej nás vyzval pápež, aby ste si lepšie uvedomili dotyky Boha!
V apríli sme „otvorili oči“, aby sme videli všetko a všetkých „OKOLO“.  Svoj zrak sme zaostrili na Cirkev, na jej poklady – sviatosti, ktoré nám ponúka a sú pre nás nevädnúcim bohatstvom.  Nezabudli sme ani na ľudí „okolo“, ktorým vďačíme za mnoho, a tak sme im pohľadnicou ďakovali a tešili sa, že patríme do jednej Kristovej Cirkvi.
Máj nám priniesol krásne slnečné dni. Katechéza „DOLE“ nás nútila neostať  „na dne“,  v hĺbke svojich hriechov, ale ísť hore na vrchol kalvárie, kde je Kristov kríž, vďaka ktorému máme večný život.  Najbližšia kalvária so zastaveniami v prírode sa nachádza v Krompachoch. Nasadli sme teda na bicykel a o tajomstve vykúpenia sme  rozjímali putujúc lesom poza Krompachy.
 „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov...“ (porov. Mt 28, 19) – misijný odkaz, ako je tento citát označovaný - je heslom tohtoročných SDM. I keď hovoriť iným o viere dnes nie je jednoduché, svedčiť životom môžeme stále. A verte, že skutky priťahujú. Už totiž v spomínaných Krompachoch sme boli pozvaní k tomu, aby pri najbližšej takejto akcii sme to dali vopred vedieť, nech majú možnosť sa zapojiť aj miestni obyvatelia, a tak sa vzájomne povzbudiť.

 Je to výzva, ... výzva vnímať to, čo sa deje „okolo“, čo sa deje v našich životoch ako „odkaz“ od Boha. Záleží len na nás, akú dáme odpoveď.

sr. M. Chantal
FOTO
 

 

Deň otvorených dverí v Levoči

 

Z príležitosti sviatku obetovania Pána – Svetového dňa zasvätených sme v našej komunite usporiadali „Deň otvorených dverí“. Na toto stretnutie bola pozvaná mládež z levočských základných, cirkevných, stredných škôl a ostatná mládež do kláštora sestier v Levoči. Deň otvorených dverí sme začali prehliadkou kláštora, živými rozhovormi s mládežou. Naším milým prekvapením bola návšteva nášho pána kaplána Vladimíra Fedoreka, ktorý zároveň podal svedectvo o svojom povolaní. Po malom občerstvení a živých rozhovorov medzi sestrami sme mládeži premietli literárno-dramatické pásmo o ctihodnej Matke zakladateľke Alfonze Márii, ktorú hrala mládež z cirkevného gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v roku 2009. Po premietnutí nasledoval kvíz o Matke zakladateľke. Mladí boli veľmi vnímaví, pohotovo odpovedali na otázky a zároveň aj kládli ďalšie otázky. Za svoje úspešne odpovede boli odmenení malými pozornosťami. Po dlhej diskusii nasledovali svedectvá našich sestier. O svojom povolaní porozprávali sr. predstavená M. Oktávia, sr. M. Dominika a sr. M. Noemi. Bola to pre mládež najdôležitejšia a najzaujímavejšia časť dňa. Po svedectvách sme sa stretli v kaplnke na spoločných vešperách.
Sr. M. Pavlína
FOTO
  

Ktosi ťa volá

 

...“aj vy vydávate svedectvo.“ Jn, 15,27

 

 Dňa 4. 2. 2012 sa v Kňazskom seminári v Bratislave konala akcia: „KTOSI ŤA VOLÁ“ pre mladých, ktorí hľadajú svoje povolanie. Bolo to na úrovni bratislavskej arcidiecézy s tímom pre pastoráciu povolaní.

Hlavnou témou bola veta zo sv. Písma: Jn 15, 27 ...“aj vy vydávate svedectvo.“
Program začal o 9.00 hodine v aule seminára. Hudobná skupina METELICA rozprúdila dobrú náladu a atmosféru u všetkých prítomných. Potom zazneli osobné svedectvá ľudí ako sa dostali k svojmu povolaniu. Svedčil kaplán Cyril, ktorý je kaplánom v Dóme sv. Martina, sr. Lucia- terciárka kapucínka sv.rodiny, brat Joachim z rehole Milosrdných bratov a sestra Oľga, ktorá žije v sekulárnom inštitúte Dobrý Pastier. Každý jeden mal odlišnú cestu povolania, každého inak Pán povolal a to bolo veľmi silné pre mladých - tá pestrosť ako Boh konal v ich životoch, čím všetkým museli prejsť, aby teraz svedčili o Ježišovi. Po krásnych svedectvách sme mali rozdelených mladých do skupiniek podľa veku, kde sme hovorili o povolaní, o tom, čo sa im páčilo, čo ich oslovilo na svedčiacich. Taká voľná diskusia. Niektorí z nich sa sami podelili ako ich Pán volá a kam. Stále však hľadajú spôsob „utvrdiť sa“, že kráčajú správne a aby tak mohli povedať Pánovi „ÁNO.“ Po ukončení skupiniek, program pokračoval v aule otázkami pre tých, ktorí vydávali svedectvo.
Potom bol obed, ktorý navarili sestričky premonštrátky. Do 14.45 sme mali voľnú debatu pri kávičke, koláčiku, a kto cítil potrebu zažiť Božie milosrdenstvo vo sv. spovedi, kňazi boli k dispozícii. O 15.00 sme sa presunuli do seminárnej kaplnky, kde nás už čakal „náš Pán“ a chcel byť s každým jedným z nás osobne. O 16.00 bola záverečná svätá omša. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Haľko. V homílii nám predstavil slávny Carravagiov obraz, na ktorom sú zobrazení mýtnici ako rátajú peniaze a je medzi nimi aj sv. Matúš. Môžeme tam vidieť Ježiša, ktorý ukazuje na mýtnika Matúša, ktorý tiež svojim prstom ukazuje na seba samého a určite má mnoho otázok: „Akože ja? Prečo ja? Naozaj na mňa ukazuješ?“ Tak to prirovnal na náš život, že aj na mňa ukazuje Ježiš a volá ma: „Poď za mnou!“ Kázeň ukončil tým, aby sme sa nebáli vykročiť za Ježišom, aj keď život s NÍM je namáhavý ale krásny.
Po svätej omši sme sa rozlúčili a rozišli domov.
Sme vďačné Bohu, že sme tam mohli byť a vidieť,  že aj v dnešnej dobe mladí ľudia hľadajú svoju cestu povolania cez modlitbu, stretká, duchovných vodcov.
Veríme, že práve v ten deň, nejeden mladí povedal svoje ÁNO Pánovi.
Modlime sa teda za mladých, potrebujú to.
sr. M. Ľudovíta a sr. M. Rafaela
FOTO a viac tu
 

Ako bolo?

 "Je veľmi náročné pár vetami opísať dojmy a pocity, ktoré v nás zanechal pobyt na miestach tak úzko spojených s históriou našej kongregácie a s osobou našej zakladateľky Matky Alfonzy Márie. Už len samotným pobytom v budove kláštora v Oberbronne sme mohli prežívať jej prítomnosť.

Najhlbším zážitkom pre každú z nás bola možnosť stíšiť sa a stráviť čas pri jej pozostatkoch, uložených v kláštornej kaplnke. Tam sme si uvedomili, akú sme mali milosť, kedy nielen začiatok nového roka ale aj začiatok nášho rehoľného života sme mohli stráviť práve v prítomnosti tých najdôležitejších: v prítomnosti sviatostného Pána a Jeho Matky a v prítomnosti našej Zakladateľky.
Ďalším dôležitým miestom nášho putovania bol Niederbronn, v ktorom sme mohli navštíviť rodný dom našej Matky zakladateľky a prvý kláštor. Tu sme si dokonca pochutnali na podplamenníkoch, ktoré jedávala aj Matka Alfonza Mária. Tieto miesta priam dýchali jej prítomnosťou.
V kaplnke, ktorá je zriadená v jej rodnom dome, kde sa v utrpení a chorobe užšie spájala s Kristom ale aj pri jej pozostatkoch sme si vyprosovali požehnanie nielen pre naše ďalšie obdobie formácie, ktoré nás čaká, ale aj pre celú našu kongregáciu.
S odhodlaním kráčať podľa vzoru Matky Alfonzy Márie za Kristom"
postulantky Danka, Evka a Táňa
FOTO

 

Time to go

            je čas ísť

 

                                                

 


Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
KŇAZSTVO
MANŽELSTVO
ZASVATENÝ ŽIVOT
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
CELOSLOVENSKÉ AKCIE
PASTORAČNÝ TÍM SDR
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.