Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - NOVICIÁT
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Radosť v rodine

Radosť našej rehoľnej rodiny umocnila udalosť na slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa - 23. 10. 2019, kedy sme pred slávením svätej omše s vešperami prijali postulantku Silviu do noviciátu. S novým menom - sr. Mária Gemma - bude pokračovať v rehoľnej formácii pod vedením sr. Immaculaty v noviciáte v Spišskej Novej Vsi.
FOTO
 

Odteraz sa budeš volať...

V Roku sv. Terézie, kedy si pripomíname 500. výročie jej narodenie, a v deň jej sviatku bola provinciálnou predstavenou sr. M. Dáriou Motykovou prijatá do noviciátu 
postulantka Miriama, ktorá prijala meno
sr. M. Marta.
Slávnosť sa konala v kaplnke provinciálne-ho domu v Spišskej Novej Vsi za účasti vdp. Emila Ragana, ktorý bol jej duchovným vodcom, rodičov a sestier z rôznych komunít.
Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Slavomír Gallik, spišskonovoveský dekan, ktorý požehnal a postulantke odovzdal rehoľné rúcho, závoj, medailu a Konštitúcie. 
Jej magistrou sa stala sr. Immaculáta, ktorá ju bude počas nasledujúceho roka doprevádzať a starať sa o jej formáciu.
Naplnené vďačnosťou za dar povolania sa tešíme
z jej rozhodnutia vykročiť za Pánom, ktorý ju povolal 

a na jej ceste zasvätenia ju budeme naďalej sprevádzať svojimi modlitbami.

FOTO 
 

Noviciát

 

ČO JE NOVICIÁT?
 

 

Je to naša „škola“, kde sa na začiatku rehoľného života učíme :
-    spoznávať, napodobňovať Ježiša a žiť hlbší duchovný život
-    lepšie spoznávať a prijímať samé seba a formovať sa
-    žiť život v spoločenstve
-    prijímať vo viere všetko to, čo nám Pán pošle do cesty
-    spoznávať svoju kongregáciu, charizmu a Konštitúcie
-    prenikať do teológie zasväteného života a právd viery
-    pripraviť sa na naše „ÁNO PÁNOVI“ – na život v rehoľných sľuboch
a to všetko preto, aby sme boli schopné toto využiť v  apoštoláte na záchranu duší v diele vykúpenia, kam nás Pán cez predstavených pošle…
 
ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ?
 
Noviciát trvá 2 roky:
1. rok - strávený v dome noviciátu (kladie sa väčší dôraz na prehĺbenie viery a
                duchovného života, na vlastnú formáciu = „BYŤ S NÍM“)
2. rok - je možnosť „teoretické poznatky“ si vyskúšať viac v  praxi, v apoštoláte („BYŤ

                S NÍM A NÍM POSLANÉ ÚČINKOVAŤ“)

  

AKÝ JE SÚČASNÝ STAV V NOVICIÁTE SDR (2011/12)?
3+1=3∕1  
3 novicky prváčky: sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M. Zdenka – učíme sa
                                 v „Pánovej škole“ - vo vnútornom noviciáte vo Vrícku
1 magistra noviciek: sr. M. Ladislava - pod vedením Božieho Ducha nás sprevádza a stará sa o našu formáciu
 
AKO VYZERÁ DEŇ VO VNÚTORNOM NOVICIÁTE?

 

-    začíname o 6.00 hod. modlitbou Ranných chvál, sv. omšou a 1/2 hodinovým rozjímaním zo Svätého písma
-    dve hodiny dopoludnia pomáhame prácou podľa potrieb komunity
-    každý deň máme 3 prednášky…(o čom? príďte a uvidíte :o)
-    najkrajšie momenty dňa a „najdôležitejšia“ prednáška: hodinová adorácia s Eucharistickým Kristom
-    celý deň posväcujeme Liturgickou modlitbou Cirkvi – breviárom a inými modlitbami
-    utužujeme náš spoločný život zdieľaním, radosťou, rekreáciou, tvorivými aktivitami, prácou, výletmi, osobnými rozhovormi…

 

AKO SME NA TOM V SÚČASNOSTI?

 

Na sviatok sv. Alžbety, 17. 11. 2011 prijali naše novicky rehoľné rúcho!

 

 

 

„Dobroreč duša moja Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia.“ (Ž 103)

 
Týmito slovami žalmu chceme vyjadriť vďaku Pánu Bohu za dar Jeho Lásky pre nás v podobe Internoviciátu bl. Jána Pavla II. V júni sme sa zúčastnili nášho posledného stretnutia noviciek a ich magistier. Tak by sme sa radi s Vami podelili o spoločné zážitky a aspoň trochu Vám ich priblížili.
Ako už naznačuje názor internoviciátu, za hlavného patróna sme si zvolili bl. Jána Pavla II, ktorý nás sprevádzal a svojím príhovorom nám pomáhal počas celého obdobia internoviciátu.
Každý mesiac, v období od novembra do júna, sme sa stretávali na rôznych miestach , celkovo bolo zastúpených 15 reholí z celého Slovenska.
 
Počas tohto obdobia nám boli odprednášané tieto okruhy tém:
Téma stretnutia
Prednášajúci
1.      Zasvätený život
p. Jozef Šuppa, SJ
2.      Liturgia hodín
p.Vlastimil Dufka, SJ
3.      Duchovný život zasvätenej ženy
Sr. Lucie Cincialová
4.      Sväté Písmo
Vdp.František Trstenský
5.      Chudoba a rozlišovanie
p. Ján Otruba, OFMCap.
6.      Ľudská formácia a čistota
Sr. Dagmar Kráľová, FMA
7.      Duchovné materstvo
Sr. M. Ester, SSPS
8.      Evanjelizácia
p. Michal Zamkovský, CSSR
 
 
Celý internoviciát sme ukončili ďakovnou púťou. Navštívili sme Baziliku Božieho Milosrdenstva v Krakove, modlili sme sa pri relikviách nášho patróna bl. Jána Pavla II na Zebrzydowskej kalvárií a nakoniec sme pobudli vo Wadoviciach, kde sme mali možnosť zúčastniť sa na výstave osobných vecí Karola Wojtylu.

Celý internoviciát bol pre nás veľkým obohatením a sme vďačné Pánovi a naším predstaveným, že sme sa ho mohli zúčastniť. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti budeme vedieť využiť pre dobro celej našej kongregácie.

Foto

 


Ďalšie články v sekcii:

IDENTITA
POSLANIE
LOGO
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
KOMUNITY
KALENDÁR
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
JUNIORÁT
POSTULÁT
O NAŠICH SPOLOČENSTVÁCH

MYŠLIENKA DŇA


Jedine vo vnútorných utrpeniach sa môže opravdivo vyskúšať naša láska k Bohu.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-08-07 14:21:43)
POSTULÁT
(2020-06-18 09:55:13)
JUNIORÁT
(2020-06-11 20:09:36)
SPIRITUALITA SDR
(2020-04-27 10:02:02)
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
(2020-03-11 11:51:51)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.