SWF Object ... loading

Komunity

 

Podstatným prvkom rehoľného života je život v spoločenstve.

 

 

Komunity na Slovensku: 

Badín

Apoštolské zameranie komunity: 

-        Kňazský seminár sv. Františka Xaverského

 

Bratislava

Apoštolské zameranie komunity: 

-       nemocnica

-       školská a farská katechéza

-       spoločenstvo laických členiek

viac... 

 

 

 

    Košice

     Kláštor Najsvätejšieho Srdca 
     Ježišovho

       Apoštolské zameranie komunity: 

      -       Geriatrické centrum sv. Lukáša

      -       spoločenstvo laických členiek

 

  

  Levoča

   Kláštor Nepoškvrneného Srdca
   Panny Márie

   Apoštolské zameranie komunity: 

   -       školská a farská katechéza

   -       ADOS, Spišská diecézna charita

   -       spoločenstvo laických členiek

 

 

 

 

Levoča – Mariánska Hora

Apoštolské zameranie komunity: 

-       pútnický dom

-       apoštolát modlitby

 

 

 

 

Nesvady

Kláštor Božského Vykupiteľa

Apoštolské zameranie komunity: 

-       apoštolát modlitby

-       spoločenstvo laických členiek

 

 

 

 

   Raslavice

    Kláštor sv. Jozefa

     Apoštolské zameranie komunity: 

     -       apoštolát modlitby

     -       Zariadenie sociálnych služieb                      a Domov sociálnych služieb, n.o.

             Alžbetka

     -      spoločenstvo laických členiek

  

Snina

Kláštor sv. Jána de la Salle

Apoštolské zameranie komunity: 

-       školská a farská katechéza

-       Cirkevné centrum voľného času

-       nízkoprahové centrum „Pre deti z ulice“

-       spoločenstvo laických členiek

 

Spišská Nová Ves

Kláštor sv. Alžbety Durínskej

Apoštolské zameranie komunity: 

-       ADOS, Spišská diecézna charita

-      ŠŠ sv. Maximiliána Kolbeho, SDCH

-       Krízové centrum, n.o. Alžbetka

-       Materská škola, n.o. Alžbetka

-       školská a farská katechéza

-       apoštolát modlitby

                                                                                  -       spoločenstvo laických členiek

viac


Spišské Vlachy

Kláštor sv. Terézie Avilskej

Apoštolské zameranie komunity: 

-       školská a farská katechéza

-       ADOS, Spišská katolícka charita

-       spoločenstvo laických členiek

viac 

 

 

Topoľčany

Kláštor sv. Alfonza de Liguori

Apoštolské zameranie komunity: 

-       nemocnica

-       školská a farská katechéza

-       spoločenstvo laických členiek

 

 

 

   Vrícko

    Kláštor matky Alfonzy Márie

     Apoštolské zameranie komunity: 

     -       apoštolát modlitby

     -       pastorácia mládeže (DC)

     -       Útulok sv. Alžbety, o.z. Dobrý

             Pastier

     -       ADOS

     -       spoločenstvo laických členiek

  

 

Kláštor pod Znievom

Apoštolské zameranie komunity:

-      Zariadenie pre seniorov, o. z. Dobrý Pastier 

 

Banská Bystrica

Apoštolské zameranie komunít:

-      vedenie domácnosti biskupa

-      práca na Farskom úrade Banská Bystrica - mesto

 

Žilina

Apoštolské zameranie komunity:

-       vedenie domácnosti biskupa

-       Domov sociálnych služieb pre dospelých – Straník

-       farská katechéza

-       spoločenstvo laických členiek

 

Partizánske

Apoštolské zameranie komunity:

-      školská katechéza 

-      OÁZA, kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta

 

Komunity v zahraničí: 

 

Umaň (UA)

Kláštor

Apoštolské zameranie komunity:

-       ošetrovanie chorých

-       farská katechéza

-       spoločenstvo laických členiek

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

IDENTITA
POSLANIE
LOGO
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
KALENDÁR
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
JUNIORÁT
NOVICIÁT
POSTULÁT
O NAŠICH SPOLOČENSTVÁCH

MYŠLIENKA DŇA


Nie je možné, aby sme neboli vypočutí, ak vložíme všetku svoju dôveru v Boha a nástojčivo ho prosíme.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spoločenstvo
(2018-04-24 11:23:01)
Spiritualita
(2018-04-17 13:59:53)
PREDNÁŠKY
(2018-03-21 13:52:34)
Užitočné linky
(2018-03-12 08:28:58)
KALENDÁR
(2018-03-01 09:10:28)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.