SWF Object ... loading

  

Tento mesiac oslavujú svoje narodeniny:

 

01 11     Sr. M. Bernadetta Kovaľová

06 11     Sr. M. Alberta Sojková

08 11     Sr. M. Olívia Halušková

15 11     Sr. M. Tabita Mrovčáková

19 11     Sr. M. Etelka Bartošová

21 11     Sr. M. Serafia Toporcerová

21 11     Sr. M. Dagmar Drábová

22 11     Sr. M. Angela Legéňová

24 11     Sr. M. Judita Kuncová

27 11     Sr. M. Akvináta Lipovská

  
 
 

Tieto sestry slávia svoje meniny:

 

04 11     Sr. M. Boromea Pribulová

13 11     Sr. M. Stanislava Turáková

15 11     Sr. M. Alberta Sojková

16 11     Sr. M. Gertrúda Kyjovská

17 11     Sr. M. Alžbeta Zarembová

17 11     Sr. M. Alžbetína Langová

19 11     Sr. M. Mechtilda Haburajová

23 11     Sr. M. Klementína Petrovičová

25 11     Sr. M. Katarína Parobečková

25 11     Sr. M. Tabita Mrovčáková

26 11     Sr. M. Berchmana Hlavíková

28 11     Sr. M. Dobromila Fábryová

28 11     Sr. M. Katrin Pčolová

   
Nech vás požehnáva Pán!

  

 

V tomto mesiaci pamätáme na naše

zomrelé spolusestry:

 

01 11     Sr. M. Flóra Talačová                   (1987)

01 11     Sr. M. Protázia Lacková               (2011)

04 11     Sr. M. Fides Kalisová                   (1960)

05 11     Sr. M. Serafína Hardonová          (1953)

06 11     Sr. M. Castitas Blašková             (2012)

07 11     Sr. M. Gliceria Lakatos                (1961)

07 11     Sr. M. Rajmunda Hurajová          (2013)

08 11     Sr. M. Ladislava Karácsonyi        (1937)

08 11     Sr. M. Bernarda Kovácsová         (1982)

09 11     Sr. M. Koletta Švecová                (1944)

09 11     Sr. M. Alojzia Martinková             (1944)

09 11     Sr. M. Innocentia Halászová        (1988)

10 11     Sr. M. Olíva Kondorová               (1949)

10 11     Sr. M. Chryzostoma Janitorová   (2003)

11 11     Sr. M. Marcela Šurgalová            (1996)

11 11     Sr. M. Arnolda Kriššová               (2006)

13 11     Sr. M. Immaculata Valušová        (1986)

14 11     Sr. M. Karolína Kyslerová            (1972)

14 11     Sr. M. Agneška Oňková               (1981)

15 11     Sr. M. Kalazancia Némethová     (1987)

17 11     Sr. M. Pongrátia Meszárosová    (1972)

18 11     Sr. M. Benildis Strapecová          (1988)

21 11     Sr. M. Elígia Krulová                    (1954)

22 11     Sr. M. Valéria Lábadyová             (1974)

22 11     Sr. M. Beatrix Hrmová                  (1999)

23 11     Sr. M. Dominika Medváczová      (1991)

23 11     Sr. M. Renáta Balážová               (2001)

24 11     Sr. M. Herlinda Radler                  (1952)

24 11     Sr. M. Agneška Kováčiková         (1985)

25 11     Sr. M. Emelina Roháľová             (1975)

25 11     Sr. M. Lukrécia Straková              (1997)

26 11     Sr. M. Landelína Turcsányi          (1958)

27 11     Sr. M. Monika Križalkovičová       (1987)

28 11     Sr. M. Angela Chmilevská            (1987)

28 11     Sr. M. Jaroslava Kyčinová            (1992)

30 11     Sr. M. Nivarda Libová                   (1979)  

 

Svetlo večné nech im svieti!

 

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

IDENTITA
POSLANIE
LOGO
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
KOMUNITY
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
JUNIORÁT
NOVICIÁT
POSTULÁT
O NAŠICH SPOLOČENSTVÁCH

MYŠLIENKA DŇA


Chceme mať účasť na jeho šťastí bez toho, aby sme trpeli na zemi?

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


KALENDÁR
(2017-11-02 11:39:03)
Spiritualita
(2017-10-17 09:53:28)
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
(2017-10-02 17:26:32)
Archív
(2017-10-02 13:26:16)
AKTUALITY
(2017-10-02 13:23:17)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.