Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - JUNIORÁT
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Juniorát

"Juniorát zahŕňa obdobie od prvej profesie po zloženie doživotnej profesie. Je pokračovaním formácie, ktorá sa začala v noviciáte. Slúži duchovnej formácii a náboženskému prehĺbeniu podľa našej spirituality a pripravuje sestry juniorky na doživotné sľuby." (K 138)

 

Obliečka a prvé sľuby 2020

Slávenie nedele Najsvätejšej Trojice dňa 7. júna 2020 bolo umocnené rehoľnou slávnosťou, ktorá sa uskutočnila v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi. Po troch mesiacoch izolácie pre koronavírus nám všetkým dobre padlo stretnúť sa a utužiť naše medzikomunitné spoločenstvo pri príležitosti obliečky a skladania prvých rehoľných sľubov.

Pred svätou omšou bol obrad obliečky, pri ktorom novicka sr. M. Gemma prijala biely závoj a sr. Jozefa prijala rehoľné šaty sestier Božského Vykupiteľa a zmenu mena na sr. Jozefa Mária. Počas svätej omše sme im vyprosovali, aby sa stali príjemným príbytkom Najsvätejšej Trojice. Hlavným celebrantom svätej omše bol vdp. Ján Jenčo, ktorý v príhovore predstavil súvislosti medzi osobami Najsvätejšej Trojice a rehoľnými sľubmi - čistotou, chudobou a poslušnosťou, tiež súvislosti troch božských osôb s čnostiami viery, nádeje a lásky a s mohutnosťami človeka - rozumom, vôľou a emóciámi.

Po homíli sr. Jozefa Mária zložila prvé sľuby v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa do rúk provinciálnej predstavenej sestry M. Dárie na jeden rok. Hudbou, piesňami i slávnostným obedom sme vyjadrili spoluúčasť na radosti našich sestier, ktorým prajeme požehnaný čas počiatočnej formácie.

FOTO

 

Obnovili svoje "áno"

Najmladšia skupina junioriek - sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M. Zdenka obnovili svoje zasvätenie sa Bohu na ďalší rok
21. septembra 2014 v provinciálnom dome
v Spišskej Novej Vsi. Obnovu predchádzala trojdňová duchovná príprava pod vedením vedúcej juniorátu sr. M. Anzelmy. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Juraj Spuchľák
a sestry svoje sľuby zložili do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie za účasti sestier provinciálneho vedenia a ďaších sestier z viacerých komunít.

V tomto jubilejnom roku narodenia našej matky zakladateľky Alfonzy Márie im vyprosujeme jednoduchosť srdca, horlivosť v nasledovaní Krista a vytrvalosť pri nesení každodenných krížov. 

FOTO

 

Obnova sľubov 2014

Poslednú augustovú nedeľu sme v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi zažili malú slávnosť - sr. M. Efraima si počas svätej omše celebrovanej vdp. Alexandrom z Ukrajiny obnovila svoje sľuby a zasvätenie sa Bohu do rúk generálnej predstavenej sr. M. Kataríny. V homílii mohla okrem iného počuť, že povolanie je nielen darom, ale aj úlohou či poslaním, ktoré máme naplniť. 

K tomu jej vyprosujeme Božie požehnanie, odvahu v nasledovaní Krista a citlivosť na vnuknutia Ducha Svätého.

FOTO

 

Prvé sľuby 2013

Po dvojročnej formácii v noviciáte zložili dňa 28. 9. 2013 v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku tri naše novicky - sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M Zdenka prvé sľuby do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie. Pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval o. biskup Mons. Marián Chovanec spolu s ďalšími kňazmi, prijali čierny závoj, krížik a Konštitúcie a zaviazali sa žiť podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

Na ich životnej ceste ich budeme naďalej sprevádzať svojimi modlitbami a vyprosovať im potrebné dary a milosti, aby svoje "áno" vládali žiť aj vo všedných dňoch každodenného života.

FOTO

 

Obnova sľubov 2013

Dňa 8. 9. 2013 v Badíne nanovo obnovili svoje zasvätenie naše štyri spolusestry - sr. M. Germana, sr. M. Klára, sr. M. Rita a sr. M. Efraima do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Ľubomír Grega, špirituál Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne spolu s vdp. Pavlom Vilhanom za účasti sestier z takmer všetkých komunít.

Vďačné za dar povolania im vyprosujeme Božie požehnanie a zverujeme ich pod ochranu našej nebeskej Matky Panne Márie.

 FOTO

 

Obnova sľubov 2012

Dňa 29. júla 2012 v kaplnke provinciálneho domu v Spišskej Novej Vsi obnovila sr. Alžbetína Langová rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok do rúk sr. Dárii Motykovej, provinciálnej predstavenej SDR. Slávnostnú svätú omšu celebroval prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD, ktorý v homílii povzbudil sestry k dôvere Bohu! Slávnosť obnovy rehoľných sľubov bola príležitosťou na sesterské stretnutie a vzájomné povzbudenie na ceste za Pánom a službe blížnym.

FOTO
 

Prvé sľuby 2011

     V sobotu 24. 9. 2011 počas slávenia Eucharistie v  kostole Nešpoškvrneného počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi zložila prvé sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti sr. M. Efraima. Hlavným celebrantom bol novomenovaný spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

   "Zachovávanie čistoty, chudoby a poslušnosti ... poukazuje na Boha ako absolútne dobro. Zasvätený život, najmä v ťažkých dejinných obdobiach, je požehnaním pre život ľudstva i pre život samej Cirkvi." (por. VC 87)
   Buď pre nás požehnaním a buď Bohom požehnaná!
FOTO
 

 

Stretnutie

Milé sestričky, s veľkou vďakou v srdci sa chceme s vami podeliť o svoje zážitky a myšlienky zo seminára s pátrom Vellom o čistote zasväteného života. V Dolnom Smokovci sme prežili päť krásnych dní v spoločenstve našich sestier i sestier a bratov iných reholí ako aj diecéznych kňazov. Stretnutie bolo pre nás povzbudením. Prednášky pátra Eliasa Vellu a jeho otvorenosť pre osobný rozhovor s požehnaním v nás zanechal hlbokú stopu. S niektorými jeho myšlienkami sa chceme s vami podeliť:

 
„Neblokovať srdce, aby milovalo; orientovať ho tak, aby milovalo tým správnym smerom a spôsobom.“
„Žiť zasvätenú čistotu znamená nielen žiť a robiť pre Boha, ale najmä s Bohom.“
„Žiť čistotu bez Ježiša by bolo nezmyslom, robíme to preto, lebo milujeme Ježiša;
Ježiš dáva tomu všetkému zmysel.“
„Podobáme sa Bohu, lebo On je Láska. Boh do mňa vložil potenciál milovať.“
„Čím viac chápem hodnotu manželstva, rodiny, tým krajšia môže byť moja obeta Bohu.“
„Ak ma čistota nevedie k láske, nemôžem byť považovaný za čistého človeka.“
„Prostriedky na zachovanie čistoty: rozjímanie, adorácia, modlitba, Sväté Písmo, sviatosti, duchovné čítanie, mlčanie, pôst.“
 
Po ukončení seminára viedli naše kroky z Tatier do Badína, kde nás srdečne privítala komunita sestier a domáci seminára. Tam sme začali týždňové juniorské stretnutie. Jeho témou bol citát z Jánovho evanjelia: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás...“
 
Počas nášho pobytu sme využili možnosť štúdia v seminárnej knižnici a tiež celonočnej adorácie v kaplnke u sestier. Milé chvíle sme strávili s otcom prefektom ThDr. Jozefom Repkom, PhD, ktorý nám odpovedal na naše rôzne otázky. Potešili sme sa spoločenstvu s komunitou sestier v altánku pri „grilovačke“, kde nechýbala dobrá nálada. Obohacujúcou pre nás bola aj pešia púť na Sampor, kde sme navštívili otcov benediktínov.  Spolu so sestrami, ktoré si tam konali duchovné cvičenia sme slávili sv. omšu, ktorú celebroval otec Jozef. Táto púť nám priniesla veľa radosti zo spoločného putovania po prírode, obohateného rozjímaním nad tajomstvami ruženca svetla.
Vďačné Bohu i vám, milé spolusestry, za chvíle plné milosti sme sa opäť vrátili do svojich komunít, kde chceme rozdávať ďalej to, čo sme načerpali.
Vaše juniorky

FOTO

 

Počúvaj...

 "...Drahí naši, počas vianočných sviatkov sme zažili výnimočné stretnutie noviciek a junioriek spolu s našimi formátorkami, sestrou Mechtildou a sestrou Anzelmou, v Sampore u  benediktínov. Dovoľte nám, aby sme sa aspoň v skratke s vami podelili o radosť zo spoločenstva a duchovné zážitky, ktoré v nás dúfame ostanú.

Stretnutie sa začalo 3.januára cestou do malej dedinky s veľkým benediktínskym kláštorom- Sampor. Táto cesta však mala jednu milú zastávku, na ktorej sme sa všetky mladé sestry z rôznych komunít stretli. Tou zastávkou bol seminár v Badíne, kde nás veľmi milo privítali naše sestry v hale pri obrovskom vianočnom stromčeku. Po sladkom občerstvení v Badíne sme plné nadšenia vystúpili na „horu premenenia“ v Sampore, kde sme v prítomnosti mníchov začali stretko modlitbou posvätného čítania a spoločným obedom (mimoriadne chutným, ako všetko to, čo nám kuchári predložili zo svojej tajomnej kuchyne, kde vraj nikto nevarí – lebo nebolo komu poďakovať J). Otcovia benediktíni nás s láskou prijali a boli ku nám veľmi pohostinní. Otec Jozef a brat Michal obdivuhodne splnili každé naše hosťovské prianie. Popri našom programe sme mohli nahliadnuť tiež do ich života a spirituality cez spoločné slávenie liturgie, diskusiu a  osobné svedectvo ich života.
Prvý deň nášho stretnutia sme sa v spomienkach a spoločnými aktivitami vrátili do Oberbronnu na stretnutie mladých sestier. Taktiež sme ďakovali Pánovi za všetky udelené milosti v našej „rehoľnej kolíske“. Tento čas bol prežitý v úprimnej sesterskej láske a mládežníckom smiechu... Ďalší deň sme nazvali deň „benediktínsky“, pričom sme sa pridržiavali slov pripisovaných svätému Benediktovi: „Ora et labora“, „Modli sa a pracuj“, ktoré sme uplatnili v kaplnke a v tvorivej dielni. Čo sme tam vyrobili? Okrem dobrej atmosféry aj ružence z Fimo hmoty, ktoré mali už pred zhotovením svojich majiteľov...  A akýže by to bol benediktínsky deň bez benediktínov! Na pozvanie  našich formátoriek,  prišiel medzi nás brat Igor, ktorý nám zodpovedal  naše zvedavé otázky. Umožnil nám tak bližšie spoznať život, dejiny, štruktúru, spiritualitu, či pôsobenie benediktínov. Neskôr sa pridali aj otec František a otec Vladimír a postupne ostatní.
Tretí deň bol deň príbehov. Na výber sme mali príbeh o žene hriešnici, o vzkriesení syna naimskej vdovy, o utíšení búrky na mori a o uzdravení zhrbenej ženy v sobotu. Príbeh z Božieho slova, ktorý sa nás osobne dotkol, sme mohli cez osobné rozjímanie, kreslenie a dramatizáciu zažiť a nechať na seba pôsobiť.
Keďže väčšina z nás si vybrala utíšenie búrky na mori, vo večerných hodinách sa strhla búrka formou divadla aj v priestoroch Samporského kláštora.
Je to príbeh reálny, ktorý sa dotýka i nášho života. Myslíme, že nám to pomohlo k tomu, aby sme Sväté Písmo čítali nie len z povinnosti, ale hlavne s otvoreným srdcom, lebo to nie je minulosť....
Ďalší deň sa začal síce skoro, ale nádherne - zúčastnili sme sa Posvätného čítania o 3.00 hodine ráno, bol to neopakovateľný čas, dá sa povedať taký kráľovský. Áno, aj do Sampora došli traja králi pokloniť sa Ježiškovi. Pri kolede sme vyspievali vianočné piesne a tak ako pastieri i králi, aj my sme priniesli Pánovi počas nasledujúcej celonočnej adorácie  každá svoj osobný dar.
Počas stretnutia sme zažili veľa radosti, vzájomného obohatenia, povzbudenia. Stihli sme v tomto Bohom požehnanom čase aj prechádzku po čerstvom vzduchu, obdivovali sme krásy Samporského snehom pokrytého kraja a neobišli sme ani hospodárstvo...
Aktivít bolo dostatok. Striedanie duchovnej práce a fyzického oddychu nám pomohlo načerpať množstvo síl, s ktorými odchádzame do našich komunít, a veríme, že tým obohatíme aj naše spolusestry.
 Chceli by sme sa poďakovať hlavne sestre Školastike - provinciálnej predstavenej za túto možnosť noviciátsko-juniorského stretnutia.
Zároveň sa vám chceme všetkým pekne poďakovať za umožnenie tejto, pre nás mladé sestry, tak potrebnej  duchovnej obnovy,
za to krásne premenenie v Kláštore Premenenia."
Vaše juniorky

 

Prvé sľuby 2010

Po mesačnej intenzívnej príprave a duchovných cvičeniach naše novicky sr. M. Germana, sr. M. Klára a sr. M. Rita spečatili pred Bohom i pred Cirkvou svoju túžbu zasvätiť sa Bohu nasledovaním Krista. 18. 9. 2010 zložili prvý krát sľub čistoty, chudoby a poslušnosti podľa Konštitúcií sestier Božského Vykupiteľa do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Školastiky Štutikovej. Slávnostnú svätú omšu na Mariánskej Hore v Levoči celebroval a v mene Cirkvi sľuby potvrdil otec biskup František Tondra. Spolu s príbuznými sestier a ďalšími veriacimi sme im vyprosovali požehnanie a potrebné milosti aby mohli obetavo slúžiť tam, kde sú spoločenstvom poslané aby svedčili o Božej láske k človeku: sr. M. Germana ako zdravotná sestra pri našich chorých spolusestrách v Dome Matky Alfonzy Márie vo Vrícku, sr. M. Klára ako učiteľka v Súkromnej materskej škole zriadenej v priestoroch neziskovej organizácie Alžbetka v Spišskej Novej Vsi a sr. M. Rita ako asistent učiteľa v Špeciálnej škole sv. Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi.

Na začiatku slávnosti položil novickám otec biskup otázku: „Čo si žiadate od Boha a jeho svätej Cirkvi?“  na ktorú ony odpovedali: „Pánovo milosrdenstvo a spoločenstvo v rodine sestier Božského Vykupiteľa.“ V modlitbe otec biskup prosil Boha, aby zhliadol na svoje služobnice a udelil im milosť aby ich život v spoločenstve oslávil Božie meno a bol užitočný pre spásu ľudí. Potom nasledovalo požehnanie závoja a krížikov. Závoj je znamením, že sa celkom odovzdávajú Kristovi a zasväcujú sa službe Cirkvi a kríž, že sú snúbenicami Ukrižovaného. Vyprosujeme im teda, nech ich životom vedie láska Krista Vykupiteľa a sprevádza materská ochrana a pomoc Márie, Matky Vykupiteľa. 

foto

 

Obnova sľubov 2010

17. septembra 2010 sme na Mariánskej Hore v Levoči v kruhu našej rehoľnej rodiny boli svedkami obnovenia sľubov našich spolusestier. Sestry M. Rafaela a M. Timea, ktoré slúžia Kristovi prítomnému v chorých obnovili svoje zasvätenie sa Bohu na jeden rok do rúk sestry provinciálnej predstavenej sr. M. Školastiky Štutikovej. Vyprosujme im milosť, aby čokoľvek robia pre trpiaceho človeka, robili s láskou k trpiacemu Kristovi. Nech je pre ne záväzok života podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti vyjadrením ich túžby po hlbokom spojení s Kristom.

 

Doživotné sľuby 2010

v Spišskej Novej Vsi zložili 14. augusta do rúk sestry generálnej predstavenej M. Júlie Zarembovej naše sestry M. Dariana, M. Liguori, M. Natanaela a M. Petronela. Počas svätej omše, ktorú celebroval Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup, zaviazali sa pred Bohom i spoločenstvom Cirkvi nasledovať spôsobom svojho života Ježiša Krista, „ktorý v čistote a chudobe  svojou poslušnosťou až na smrť na kríži vykúpil a posvätil človeka.“ (PC 1) Vyprosujeme im nehasnúci oheň lásky k Bohu roznietený Duchom Svätým, aby ich život sebadarovania prinášal ovocie v službe ľuďom.

foto

 

Obnova sľubov 2010

5. augusta 2010 naše spolusestry Alžbetína, Faustína a Richarda obnovili svoje zasvätenie sa Bohu na jeden rok podľa našich Konštitúcií do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Školastike Štutikovej. Boh nech ich žehná na ceste s ním v službe opusteným deťom a chorým. Sľub čistoty, chudoby a poslušnosti obnovili počas slávenia svätej omše  v kaplnke Krista Kráľa v Geriatrickom centre sv. Lukáša v Košiciach za účasti spolusestier, duchovných otcov, laických členiek Kongregácie a spolupracovníkov. Sestrám sme vyprosovali aby im Nebeský Ženích vlial do sŕdc lásku ustavičnej modlitby, radostného pokánia a horlivého apoštolátu.

 foto

 


Ďalšie články v sekcii:

IDENTITA
POSLANIE
LOGO
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
KOMUNITY
KALENDÁR
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
NOVICIÁT
POSTULÁT
O NAŠICH SPOLOČENSTVÁCH

MYŠLIENKA DŇA


Obracajte sa na Pána pri všetkých príležitostiach bez známky nedôvery. Proste a dostanete.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2021-01-15 09:28:37)
KALENDÁR
(2021-01-15 08:45:02)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.