Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - Duchovná rodina
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Keď žiť je Kristus

V tomto Roku Božieho Slova sme si naplánovali duchovné cvičenia pre členky Duchovnej rodiny v mesiaci máj. Samozrejme, že tak ako iné aktivity, tiež aj tieto naše plány padli, zostala iba túžba  a nádej, ktorú členky stále pripomínali.
Sen sa stal reálnym a uskutočnil sa v dňoch 21. - 22. augusta 2020, keď  Panna Mária Kráľovná zoskupila do večeradla v kostolíku v Rybkách vyše 30 členiek spolu s tými, ktoré si Pán chce použiť pre plán záchrany nesmrteľných duší. 
Témou, ktorou nás exercitátor vdp. Ľuboslav Hromják sprevádzal, bola „Keď žiť je Kristus“. Odzneli tieto prednášky:
1. Ako naplno prežívať duchovné cvičenia - byť tu iba pre Boha a v mlčaní Mu načúvať
2. Som v Božom pláne
3. Znaky rozlišovania duchov
4. Diabol a jeho taktiky
5. Spôsoby ovládania diabla.
 
Prosme Pannu Máriu, aby nás priviedla čo najbližšie k Ježišovi. Ona, Kráľovná, má veľa detí ako aj matka Alfonza Mária, ktorá bola prítomná prostredníctvom relikviára. Chodila od jednej členky ku druhej, lebo nás miluje.
Buďme jej vždy k dispozícií, aby sme mohli povedať „Nežijem už ja, ale Ježiš vo mne. Tebe, Ježišu, odovzdávam kľúče od »svojho domu«, Ty rob so mnou, čo chceš!“
sestry z komunity Bratislava
 

Prijatie nových laických členiek vo Vrícku

Dňa 25. 01. 2020 v kaplnke Božského Vykupiteľa vo Vrícku, boli prijaté nové laické členky DR SDR - p. Janka Malovčíková a p. Renáta Dibalová. Bola to veľká radosť a vďačnosť, že z rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie mohli prijať „Štatút“  duchovnej rodiny a posvätený krížik, ktorý majú nosiť ako znak príslušnosti. Každá laická členka prečítala formulu vstupu, v ktorej si obnovila krstné sľuby, zaviazala sa žiť vzorným kresťanským životom a spoznávať ducha sestier Božského Vykupiteľa. Tento obrad viedol duchovný otec Marek Martinkovič, ktorý sa im v krátkej a výstižnej úvahe prihovoril a povzbudil všetkých. 
Stať sa členkou Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa znamená stať sa svedkom Božej lásky pred ľuďmi. Všetci máme pozvanie k tomu, aby sme mali oči a srdce otvorené pre telesné i duchovné potreby ľudí žijúcich okolo nás.
Novoprijaté laické členky prejavili veľkú vďaku provinciálnej predstavenej Sr. M. Dárii, duchovnému otcovi Marekovi a všetkým prítomným sestrám.
Spoločenstvo sestier z Vrícka
FOTO
 

Prijatie nových laických členiek v Umani

Dňa 12. januára 2020 sa naša rodina rozrástla o dve nové členky. Pri modlitbe slávnostnych vešper s veľkou radosťou a bázňou si p. Natalia Berketa a p. Ľudmila Poľančuk obnovili krstné sľuby, a tak mohli vstúpiť do Duchovnej rodiny našej Kongregácie. Vládla medzi nami atmosféra lásky a vďačnosti.
Dňa 16. januára 2020 bola do Duchovnej rodiny prijatá aj p. Ľudmila Jarmolovič zo Žitomíra - mama našej sestry Letície.
Veľmi sa tešíme, že charizma našej zakladateľky bl. Alfonzy Márie je živá na Ukrajine cez svedectvo a apoštolát našich laických členiek napriek tomu, že komunita sestier tam svoje pôsobenie končí.
sestry z Umane
FOTO
 

Duchovné cvičenia laických členiek v Snine

V dňoch 14. – 16. novembra 2019 spoločenstvo členiek DR zúčastnilo Duchovných cvičení. Viedol ich páter Leonard Lasota SAC. Téma DC bola „Byť apoštolom – cesta k svätosti“.
Vo štvrtok a piatok DC začínali sv. omšou, kde už v homílii nás páter Leonard voviedol do tém DC. Po sv. omši a krátkej prestávke sr. Alfonza, ktorá vedie naše spoločenstvo, privítala pátra i nás a popriala nám veľa duchovných zážitkov. 
Pred nami bol obraz „Zoslania Ducha Svätého vo večeradle.“  Večeradlo je miesto, kde sa s Bohom stretneme. Dnešné večeradlo – to sú naše domácnosti.
K apoštolátu sme pozvaní všetci, aj ženy. Z nášho krstu vyplýva, že máme byť apoštolmi. Ako môžeme apoštolovať? Nemusíme slovom, ale skutkami – svojim životom. Byť apoštolom znamená preukazovať lásku druhým. Byť príkladom, aby náš život povzbudil aj druhých. Boh nestvoril človeka len pre tento život. Máme byť stále pripravení, odpútaní od pozemského sveta. Kto ako žije, tak aj umiera. Buďme vždy pripravení, Ježiš nás pozýva k bdelosti a pripravenosti.
Okrem prednášok pátra Leonarda, ktoré každú z nás oslovili, nás páter zaujal aj príbehmi zo života a v závere nám premietol film Most. Príbeh otca, ktorý prišiel o syna. Boh sa nám prihovára rôznymi spôsobmi, len treba mať otvorené srdce. Taktiež bola možnosť osobného rozhovoru a sviatosti zmierenia, čo mnohé členky využili.
Duchovné cvičenia sme ukončili sv. omšou, spoločnou fotografiou a obedom, pred ktorým sme sa pátrovi Leonardovi poďakovali za to, že sme vďaka nemu pokročili na ceste k Bohu a to, čo na nás zapôsobilo budeme šíriť ďalej, nielen doma, ale aj okolo nás. Aby Božie kráľovstvo bolo medzi nami už tu na zemi.
Srdečné poďakovanie patrí aj sr. Alfonze, vďaka ktorej sme tieto duchovné cvičenia mohli prežiť. Spolu s vedúcou členkou Evkou Mariničovou sa starali aj o naše telá, aby sme sa mohli nasýtiť.
„Nerobte nič, aby ste sa zapáčili ľuďom. Robte dobro, pretože tak chce Boh,
aby ste sa páčili iba jemu samému.“
„Máte vidieť iba duše a hovoriť im o tom, čo bude pre nich užitočné.“ 
(bl. Alfonza Mária Eppingerová)
                                                                              Členka DR p. Terézia Uram-Murinová
FOTO
 

Celoslovenské stretnutie Duchovnej rodiny a 170 rokov Kongregácie 

Práve tento rok si pripomíname 170 rokov od založenia našej Kongregácie. Oslavy našich komunít sme spojili s celoslovenským stretnutím laických členiek. Uskutočnilo sa dňa 29. 8. 2019 na Mariánskej hore v Levoči. Doobedu sme využili zastavenia novej krížovej cesty, vypočuli sme si čriepky zo života bl. Alfonzy Márie a slávili sme ďakovnú svätú omšu, ktorú celebroval vdp. František Dlugoš, levočský dekan. Počas svätej omše bolo prijatých päť nových členiek do Duchovnej rodiny. Tešili sme sa stelesneniu našej Zakladateľky v putovnom relikviári. Jej pozostatky boli vystavené k úcte po svätej omši. Spojilo nás aj malé agapé a práca v skupinách. Na záver sme sa povzbudili k radostnej oslave prvého výročia od blahorečenia matky Alfonzy Márie vo všetkých komunitách sestier Božského Vykupiteľa.

FOTO

 

Uzdravujúca sila svätej omše

V dňoch od 18. – 20. 10. sa v komunite Nesvady konali duchovné cvičenia pre laické členky DR SDR, ktoré viedol vdp. Samuel Sádecký. Ponúkol im hlboké myšlienky jednotlivých častí sv. omše a povzbudzoval ich k prežívaniu v úprimnej viere. 
Program sme začali Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Nasledovali prednášky, ruženec, sv. omša, možnosť rozhovorov, prijatia sviatosti zmierenia, adorácia.
Duchovných cvičení sa zúčastnilo 14 laických členiek. 
Bola to zároveň aj príprava na slávnosť Božského Vykupiteľa pre ne aj pre celú našu komunitu, ktorá vyvrcholila v pondelok 22. 10. 2018 slávením slávnostných vešpier a vigilnej sv. omše zo slávnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú celebroval duchovný otec komunity sestier SDR v Nesvadoch vdp. Samuel Sádecký. 
Spoločne sme ďakovali Božskému Vykupiteľovi za veľký dar vykúpenia a prosili o potrebné milosti spolupracovať na spáse duší. 
Po sv. omši bola slávnostná večera, spoločné zdieľanie v úprimnej radosti a v sesterskom rodinnom kruhu.                                                                       
Nasledujúci  deň, 23. októbra - deň slávnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa, sa niesol vo veľkej vďačnosti a v radostnom prežívaní tajomstiev vykúpenia slávením Eucharistie. 
„Ďakujem ti, Otče, že si nám svojho Syna dal, a zanechal si svojho Ducha, čo tvoje dielo v nás koná.“
FOTO
 

Púť členiek DR zo Spišskej Novej Vsi

V deň 101. výročia fatimského zjavenia zavítali  členky duchovnej rodiny zo Spišskej Novej Vsi do malej dedinky ležiacej medzi Zvolenom a Krupinou do Lackova, aby si tak sprítomnili fatimské udalosti. Prečo práve Lackov? Maličká dedinka v malebnom údolí obklopená hrou  farieb okolitých stromov ukrýva skvost, ktorý nenájdeme nikde inde na Slovensku. Je to obraz Svätej rodiny namaľovaný majstrom Stanom Dusíkom z Florencie (pôvodom Slovák) podľa náčrtu, ktorý poskytla vizionárka z Fatimy, sestra Lucia. Práve ona si zachovala zjavenie v živej pamäti a ešte ako dieťa si urobila náčrt, ktorý verne zobrazoval zjavenie Svätej rodiny dňa 13. októbra 1917. Okrem obrazu, ktorý nám sprítomnil túto jedinečnú udalosť, boli pre nás veľkým prekvapením relikvie sv. Františka Marto a sv. Hyacinty Marto, ktoré tento malý kostolík ukrýva. Duchovný sprievodca dp. Štefan Kojš nám po svätej omši umožnil uctiť si tieto relikvie. 
V našej púti sme pokračovali do benediktínskeho kláštora v Sampore. Tam sa nám venoval otec Jozef Brodňanský, ktorý nás oboznámil s históriou benediktínov vo svete i na Slovensku, tiež s ich životom, spiritualitou, denným programom a pútavo nám vysvetlil interiér kostola Premenenia Pána. O 14.30 hod. sme sa mohli zúčastniť na spoločných modlitbách s mníchmi. Zo Sampora naša cesta viedla do kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, kde nás čakal otec špirituál Ľubomír Grega. Svojím výkladom mozaiky v seminárnej kaplnke, ktorá je dielom majstra Rupnika, otváral „oči nášho srdca“ pre duchovný zmysel obrazu, ktorý bol pred nami na čelnej stene. Veľkou výsadou bola pre nás  možnosť pozrieť si izbu, kde bol počas návštevy seminára v roku 2003 ubytovaný svätý pápež Ján Pavol II. Po prehliadke niektorých častí seminára sme si mohli oddýchnuť, občerstviť sa, stretnúť a vytvoriť pekné spoločenstvo so sestrami, za čo im vyslovujeme Pán Boh zaplať. Celá púť mala mariánsky charakter, ktorú sprevádzali modlitby ruženca, spevy i rozjímanie s mariánskou témou. Duchovne obohatení sme mohli pokračovať v plnení svojho poslania vo svojom okolí. 
                          Sr. Alojzína Sedláková
FOTO
 

Púť na Staré Hory

Ako zvyčajne, tak aj tento rok, sa naše laické členky stretli na celoslovenskej púti. Destináciou boli tentokrát Staré Hory, kde sme strávili spoločný čas pri adorácii, svätej omši, posvätnom ruženci, spoločnom stretnutí a vzájomnom povzbudení. 

FOTO

 

Posilnili naše rady

V utorok 1. mája 2018 narástol počet členiek Duchovnej rodiny SDR o sedem nových,
a to: z Bratislavy, Petrovej Vsi, Rohova
a Letničia. 
Prijatie predchádzali trojdňové duchovné cvičenia pod vedením P. Branislava Dada SJ, na ktorých sa zúčastnili aj ďalšie členky patriace ku komunite sestier pôsobiacich
v Bratislave.
Slávnostná sv. omša sa konala v kostole Navštívenia Panny Márie, ktorý spravujú milosrdní bratia. Hlavným celebrantom bol P. Branislav Dado a koncelebrujúcimi kňazmi boli prior Richard Jombík OH a vdp. Rudolf Pavlík.
FOTO
 

Púť do Večného mesta

Nezabudnuteľné zážitky si budeme uchovávať v srdci my, 7 sestier Slovenskej provincie SDR a členky duchovnej rodiny
z Raslavíc, ktoré sme si priniesli z púte
v Ríme od 13. do 19. septembra 2016. Trikrát sa stretnúť so Svätým Otcom za tak krátky čas je privilegovaným darom, na ktorý sa tak ľahko nezabúda. Pozdrav Svätého Otca pri generálnej audiencii 14. septembra adresovaný priamo nám, sa stal pre nás impulzom počúvať všetko, čo hovorí Svätý Otec František svojim veriacim.

Za dobrú organizáciu tejto púte a výbornú starostlivosť o nás ďakujeme predovšetkým generálnej predstavenej sr. M. Kataríne Krištofovej, generálnym radkyniam a sestrám Slovenskej provincie pôsobiacim v Ríme.

Svoju vďačnosť chceme prejaviť v modlitbe za všetkých zainteresovaných.     

FOTO

 

Stretnutie Duchovnej rodiny SDR
v Rajeckej Lesnej 

Tohtoročné stretnutie našich laických členov sa konalo 29. 8. 2016 na Mariánskom pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej. Stretnutia sa zúčastnilo cca. 200 členiek duchovnej rodiny a sestier moderátoriek jednotlivých skupín. Prítomná bola aj provinciálna predstavená sr. M. Dária Motyková. Stretnutie duchovne sprevádzal páter Roman Gažúr OFM Conv z Levoče. 
Celý program, kvôli reštauračným prácam v bazilike, bol na nádvorí, kde je pripravený oltár. Program začal o 9.30 hod Milosrdným ružencom, následne bola sv. omša a popoludní akadémia na tému milosrdenstvo a krátka adorácia. Miestni kňazi členkám duchovnej rodiny vyslúžili sviatosť zmierenia. Správca farnosti vdp. Ján Rusnák s veľkou otvorenosťou bol celý čas s nami a pri odchode vyniesol relikviu svätého Jána Pavla II. k verejnej úcte.    
sr. M. Júlia
FOTO
 

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky... (Ž 89)

V Jubilejnom roku milosrdenstva a v nedeľu Božieho milosrdenstva vycestovali autobusom na púť do Smižan naše členky duchovnej rodiny z Raslavíc a okolitých dedín spolu so sestrami sr. Augustínou, sr. Alfonzou a sr. Terezkou. Na milostivé miesto sme prišli v skorých ranných hodinách, kde sa nám ponúkalo prijatie mnohých milostí /sviatosť zmierenia, sv. omše, uctenie relikvií svätých, adorácia a rôzne/.
Toto je deň, toto je deň, ktorý nám dal Pán, ktorý nám dal Pán,
veseľme sa a radujme sa v ňom.... 
Za tento vzácny deň, kde sme zakúsili veľkosť Božieho milosrdenstva, ďakujeme.
sestry a členky DR z Raslavíc
 

Púť v Roku milosrdenstva

Dňa 13. marca 2016 sa laické členky Duchovnej rodiny SDR z Levoče so sr. Agneškou a Timeou, i s ďalšími veriacimi, rozhodli „putovať“ do „ďalekej“ diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch.
Povzbudené slovami Svätého Otca Františka pri otváraní roka milosrdenstva chceli prejsť bránou milosrdenstva. Najskôr sa o 15.00 hodine zúčastnili krížovej cesty a svätej omše. Potom ich privítal páter Vladimír Peklanský, SAC, a spolu s bratom Danielom, SAC, im predstavili pápežské dary Jána Pavla II. z jeho ciest. 
Cez bránu milosrdenstva sa snažili uvedomelo prejsť a získať odpustky z moci Otcovej lásky, ktorá nikoho nevylučuje! Vo svätyni si mohli uctiť ostatky sv. Jána Pavla II., sv. Faustíny a sv. Vincenta Pallottiho. Vo svojich srdciach „preniesli“ bránou mnohých...
Povzbudené Božími darmi, darmi Svätého Otca Jána Pavla II.,
ale i vzájomným darovaním sa, chcú sa stať svedkom Božej lásky všetkým,
s ktorými sa stretávajú...
 

Duchovné cvičenia laických členiek

vo Vrícku

Laické členky Duchovnej rodiny SDR pri komunite Vrícko sa stretli na duchovných cvičeniach v dňoch 26. 2. - 1. 3. 2015 v Dome matky Alfonzy Márie vo Vrícku. Duchovné cvičenia viedol páter Stanislav Rok - minorita z Levoče. Páter Stanislav nás voviedol do Večeradla, kde sme prežili prítomnosť spoločenstva a zjednotenia, pokory a poslušnosti.
Poslušnosť je prvý dar zo všetkých milostí. Je to dar, ktorý nám umožňuje kontakt s Bohom. Turíce sú sviatky lásky. Prežili sme aj "založenie" Cirkvi, kde nám Ježiš na Petrovej slabosti ukázal prejavy Ducha Svätého a Božej sily.
Priestor medzi prednáškami sme vyplnili spoločnou aj osobnou adoráciou, ružencom, krížovou cestou, aj osobným stíšením sa. Za tento čas, ktorý sme mohli stráviť spoločne so sestričkami pod dobrým duchovným vedením, ďakujeme v prvom rade sr. Terezke a sr. Laure, ktoré sa starajú o nás laické členky SDR.
Naša vďaka patrí však v prvom rade nášmu dobrotivému Bohu, že sme tento pôstny čas mohli stráviť vo vnútornom očistení a pravej slobode Božích detí.
laické členky SDR
 

Putovný ruženec

Dňa 20. 2. 2016  na stretnutie laických členiek v Raslaviciach zavítala aj sr. Alojzína s dvoma členkami zo Spišskej Novej Vsi a doniesli nám putovný ruženec, ktorý sme s veľkou radosťou a vďakou prijali.
Raslavické členky Duchovnej rodiny SDR boli veľmi aktívne a po schválení miestnym duchovným otcom ho umiestnili do farského kostola, kde sa každý deň pred sv. omšou na každom zrnku z ruženca zapálila sviečka a takto sa celé farské spoločenstvo modlilo korunku Božieho milosrdenstva.
Dňa 13. 3. 2016 na našom ďalšom stretnutí mali sme ruženec v našej kláštornej kaplnke, kde sme sa spolu s členkami modlili rozjímavý ruženec Božieho milosrdenstva.
Putovný ruženec bol odovzdaný našim laickým členkám v Snine.
sr. Augustína a sr. Terezka
 

Vnútorné stíšenie

Každý kresťan, tak žena ako aj muž, na základe krstu a birmovania, má účasť na trojakom úrade Krista, Kňaza, Proroka a Kráľa. Tým je poslaný k základnému apoštolátu v Cirkvi, k evanjelizovaniu. Žena je zvlášť povolaná, aby pri spĺňaní tohto apoštolátu vnášala svoje vlastné dary,  najprv slovom a svedectvom života dar svojej osobnej dôstojnosti a potom dary, ktoré sú dané s jej ženským povolaním. Toto povolanie napĺňajú aj laické členky Duchovnej rodiny Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa pri spoločenstve sestier v Spišskej Novej Vsi. Hodnoty evanjelia šíria cez spoločnú modlitbu, ducha spoločenstva a službu ľuďom, ktorí sa zmietajú v rôznych ťažkostiach života. Tak napomáhajú pri šírení charizmy Matky Alfonzy Márie. Aby to mohli zodpovedne vykonávať, snažia sa o neustály rast v duchovnom živote aj prostredníctvom duchovných cvičení. V tomto roku sa konali v dňoch od 24. do 26 februára 2015 v Rehoľno-formačnom dome v Smižanoch. Ich doprevádzajúcim exercitátorom bol PhDr. ICDr. Dušan Pardel, farský administrátor Harichovce.
Témy prednášok boli nasledovné: 
1. Zbaviť svoje súdy jedu
2. Hriech
3. Odpustenie
4. Modlitba
5. Cirkev, mystické telo Kristovo
6. Panna Mária a povolanie ženy
7. O povolaní a poslaní laikov v Cirkvi 
Vnútorné stíšenie pomohlo 44 členkám  prostredníctvom uvedených tém a kázní prehĺbiť poznanie Boha aj seba a upriamiť svoju pozornosť na napĺňanie svojho poslania. Pri svätej omši na záver exercícií boli prijaté do Duchovnej rodiny SDR dve nové členky, ktoré prejavili svoju radosť a vďačnosť, ako aj dispozíciu pre akúkoľvek službu v Cirkvi.
Sr. M. Alojzína Sedláková
 

Duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny v Nesvadoch

Rok sa s rokom zišiel a my, členky duchovnej rodiny v Nesvadoch, sme sa znova stretli v tichu, aby sme naplnili, doplnili a obnovili svoje srdcia i duše v láske.
Ešte plné vianočných pocitov i vzruchu sme zrazu vstúpili do ticha. Vnútorného i vonkajšieho, aby sme načúvali. Načúvali Bohu i sebe. Jeho volaniu i vedeniu.
Naše duchovné cvičenia pod vedení vdp. Jána Kušníra zo Spoločnosti Božieho Slova trvali od 8. 1. do 10. 1. 2015. 
Našu duchovnú obnovu sme začali vzývaním Ducha Svätého práve tam, kde sme ju pred rokom končili. Pri kríži. A mohli sme sa vydať na dlhú púť. Naša púť začala poznávaním Boha. Páter Ján často opakoval: „Boh tak miloval človeka...“ nech s nás teda dotkne Božia milosť, Božia láska. Vnímajme ju! Ako ju vnímam ja? Vnímam ju vôbec? Boh sa zastavil dnes práve tu, aby bol so mnou, s nami. Hľadá nás, je tu, má o nás záujem. Cíťme sa byť milovaní Bohom, naším Pánom Ježišom Kristom, lebo On je viditeľný obraz neviditeľného Boha.
Naša púť pokračuje... v spoznávaní seba. Veď sme predsa povolaní žiť nepoškvrnení v Jeho láske. Ježiš nás chce vrátiť do raja. Avšak aká je odpoveď človeka na Božiu lásku? Upadanie do hriechu. No nič nie je stratené! Spasiteľ trpezlivo čaká na obrátenie hriešnikov. Jeho láska je nekonečne veľká. Stačí tak „málo“. Svoj hriech spoznať, uznať a vyznať. A keď sme tak učinili, môžeme kráčať ďalej, elbo prichádza nekonečná Božia láska – milosrdná, odpúšťajúca! Lebo „Boh tak miloval svet, že nám poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vykúpil.“
Ďalšie zastavenie, zamyslenie: Kto je pre mňa Kristus? Je centrom môjho života? Každý si odpovie sám. Ale verím, že Krédo je našou odpoveďou. Lebo tu je obsiahnutá všetka Pravda.
Je ISTOTOU („Ja som s vami po všetky dni...).
Je CESTOU (keď nás vedie k cieľu do Božieho kráľovstva).
Je PRAVDOU (tú musíme hľadať celý život, stále viac a viac a úplné poznanie bude vo večnosti „z tváre do tváre“).
Je môj ŽIVOT.
Pri tomto putovaní nám páter Ján ozrejmil najväčší dar Boha – Eucharistiu. Sugestívne nám priblížil všetky časti slávenia Eucharistie, od poklony a bozkania oltára až po „Iďte v mene Božom „, kde začína misia každého z nás 
A nadišiel čas, aby sme zúročili našu duchovnú obnovu pri slávení záverečnej slávnostnej sv. omše, počas ktorej sme naplno vnímali každý jej okamih, stretnutie so živým Ježišom. V jej závere sme si vo veľmi emotívnej chvíli obnovili naše krstné sľuby a v duchu sme si dali predsavzatie: Začať misiu – rozvíjať Božie kráľovstvo tu a teraz, priniesť Kristovo svetlo všade tam, kde nás Pán posiela. Nech teda naša misia lásky v tomto čase a na tomto mieste prinesie dobré ovocie. Pán, ktorý v nás začas dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.
Duchovná obnova pod vedením pátra Jána zanechala v nás všetkých hlbokú stopu. Páter Ján je výborným misionárom, výborným exercitátorom. Preto sa mu i touto cestou chceme znova poďakovať, že si uprostred svojich povinností na mi-siách našiel čas na vedenie exercícií, na našu duchovnú obnovu a dal nám možnosť uvažovať nad našim životom, nad našou cestou. Nech mu to Pán Boh odmení.
Hlboká vďaka patrí aj všetkým našim sestričkám, sr. predstavenej Ivette i sr. Emanuele, ktoré sa o nás neúnavne starajú, povzbudzujú nás, podporujú, obetujú a modlia sa za nás. Páter Ján i vy, naše milé sestričky zostávate v našich modlitbách. Všetkým úprimne ďakujeme. Pán Boh zaplať a tešíme sa na ďalšiu púť...
Členky DR v Nesvadoch
 

Púť laických členiek Duchovnej rodiny SDR v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Cirkev na Slovensku žije v Roku Sedem-bolestnej Panny Márie. Veľa ľudí putuje do Šaštína, do národnej baziliky Sedem-bolestnej. Laické členky DR pri komunite Vrícko sa tiež vybrali na púť. Keďže v našej skupine sú aj staršie ženy, tak sme zvažo-vali kratšiu trasu, aby to zvládli. Zvolili sme si Badín - Kňazský seminár a Staré Hory.
Štyrmi autami sme sa vybrali 1. júna na deň detí. Pod ochranou Božského Srdca sme to, vďaka Bohu, zvládli. O 9,30 hod. sme v seminárnej kaplnke mali sv. omšu spolu s bohoslovcami, predstavenými seminára a našimi spolusestrami.
Po sv. omši nám otec špirituál Ľubomír Grega urobil výklad mozaiky, ktorá je na čelnej stene kaplnky a tiež aj o interiéri samotnej kaplnky. So sr. Rút sme si pozreli priestory seminára na prízemí - učebne, aulu. V malej jedálni sme stihli rýchle občerstvenie, presunuli sme sa do pamätnej izby sv. Otca Jána Pavla II. Odtiaľ sme prešli do kaplnky našich sestier, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Tu sme sa modlili  ruženec k Sedembolestnej Panne Márii.
Nasledoval spoločný obed s bohoslovcami, predstavenými seminára a našimi spolusestrami. Počas obeda o. Grega prezradil mená všetkých bohoslovcov. Naše laické členky sa predstavili im, nakoľko ony majú mená jednotlivých bohoslovcov a modlia sa za nich. Vytvorili sme také rodinné spoločenstvo - vzájomné rozhovory kňazov, bohoslovcov, sestier  a členiek. Počas obeda 8-ročný Sebastián, ktorý je v pestúnskej starostlivosti jednej zo žien - Ivanky, sám krásne zaspieval pieseň „Každý deň je veľký dar“, ktorá všetkých potešila. Okolo 14,00 hod. nás otec špirituál požehnal na ďalšiu cestu, ktorá pokračovala ešte obhliadkou okolo seminára a potom na Staré Hory. Pri lurdskej jaskyni sme si urobili spoločné foto a rozlúčili sme sa s poďakovaním aj sr. Rút. Cestou sme sa modlili a spievali sme si. Vyšli sme na Studničku ku Panne Márii. Tam sa každá súkromne pomodlila, nabrala si vody a osviežené i posilnené na duchu, dole pri bazilike sme sa rozlúčili a išli sme domov.
Členky sa tešili, že konečne videli a počuli o mozaike - diele Marka Rupníka v Badíne. Každá má dosť svojich starostí aj povinností. Všetko sme to priniesli na oltár ako obetu ku sv. omši. Priniesli sme tam aj neprítomné členky /5/, bohoslovcov, rodiny, ťažko chorú Janku, potreby sv. Cirkvi, sv. Otca Františka, spolusestry, detí celého sveta - nakoľko bol deň detí .... nedá sa to všetko menovať. Pán o tom vie.
Ešte jedno krásne zamyslenie. Keď sme schádzali dole zo Studničky, stretli sme dvoch ľudí, ktorí niesli svadobnú kyticu Panne Márii. Po chvíľke Ivanka - Sebkova mama hovorí:
„Je to pekné, že prinesú kyticu Panne Márii, ale Panna Mária má väčšiu radosť, keď jej prinášame čisté srdiečka.“ Aj takíto ľudia žijú medzi nami. Vďaka za deň plný duchovných darov, vytvorených nových priateľstiev, vzájomné obdarovanie.

 Sr. Laura 

Veľké veci urobil s nami i s nimi Pán

a máme z toho radosť

V dňoch 13. - 15. 2. 2014 si v kláštornom prostredí konalo 21 členiek Duchovnej rodiny SDR /bola medzi nimi aj budúca členka z Bratislavy i z Partizánskeho/ duchovné cvičenia. V tomto jubilejnom roku našej matky zakladateľky, ale aj v roku Sedembolestnej Panny Márie a v čase, kedy sa náš národ pripravuje na voľby - sme pozvali do nášho kláštora exercitátora zo Spiša, a to ThDr. Martina Kolejáka, PhD.
Témy boli veľmi aktuálne, ale niektoré veľmi potrebné k správnej orientácii tak v osobnom, ale i v rodinnom živote našich členiek, a to:Rodová rovnosť, Eutanázia, Umenie starnúť, Duchovný boj...
Samozrejme nechýbali prednášky o modlitbe, sv. zmierenia, Eucharistii...
Taktiež komunita sestier mala možnosť a príležitosť vypočuť si prednášky: Gender ideológia, správny postoj k umelému oplodneniu, eutanázia, pacient v terminálnom štádiu...
Na tieto večery prijali pozvanie aj kňazi Hurbanovského dekanátu. Veríme, že tieto dni boli a budú požehnaním tak pre rodiny našich členiek, ale obohatením aj pre nás sestry i kňazov.
Nech Pán naďalej žehná vdp. Martina, aby mal silu i odvahu šíriť posolstvo dobra uprostred toľkých nesprávnych informácií, ktoré sa šíria ako lavína.
Ďalšou radostnou chvíľou bolo o niekoľko dní stretnutie generálnej predstavenej sr. M. Kataríny, tak so sestrami našej komunity, ako aj s členkami Duchovnej rodiny. Ukončenie stretnutia málo slávnostný ráz, nakoľko boli prijaté do našich radov dve nové členky, tentokrát z vedľajšej farnosti Imeľ, a to p. Terezka a p. Zdenka. P. Zdenka na slávnosť Božského Vykupiteľa prvýkrat pristúpila v našej kaplnke k 1. sv. prijímaniu. Dňa 22. 2. 2014 spolu s p. Terezkou /ktorá bola iniciátorkou prípravy k 1. sv. prijímaniu/ boli generálnou predstavenou sr. M. Katarínou prijaté do Duchovnej rodiny SDR. Veríme, že obe budú obohatením pre miestnu Cirkev i dobrými šíriteľkami charizmy našej MAM.
FOTO
 spolusestry z Nesvad
 

Duchovné cvičenia o MAM vo Vrícku

V dňoch 23. - 26. 1. 2014 sa konali duchovné cvičenia laických členiek Duchovnej rodiny SDR vo Vrícku.
Viedol ich o. špirituál Ľubomír Grega z Badína. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 16 členiek. Témou DC bola naša ctihodná zakladateľka MAM – Spiritualita a hlbšie spoznávanie Matky Alfonzy Márie. Nakoľko žijeme v prípravách na 200-sté výročie jej narodenia, boli sme radi, že budeme ešte viacej spoznávať jej život, charizmu a čo z toho vyplýva pre nás, ako laické členky. Jeho slová hlboko prenikali do našich sŕdc.
Zaujalo nás mnoho myšlienok - každú z nás oslovilo niečo iné.
Katarína: Naše narodenie to sú pre nás Vianoce. Keď sme pokrstení, tak sme dostali odev svätosti.
Ida: Video - človiečik pod krížom. Kríž je vlastne kľúč do neba.
Elenka: Miluj blížneho, ako seba samého. Učím sa to celý život.
Natália: Žiť život lásky a služby, žiť život pokory  a jednoduchosti.
Karla: Super spoveď – veľké vanutie Ducha Svätého. Duchovný rozhovor s  otcom Gregom priniesol mi veľa svetla a nádeje.
Irenka: Mňa zapálil oheň, ktorý horel v otcovi Gregovi a tiež ma nakazil svojou radosťou.
Melanka: Mňa zasiahla veľká túžba po modlitbe, tak ako to bolo u MAM.
Veronika: Hlboko ma prenikli slová: „Máme sa modliť stále“. Modlitba je upriamený pohľad na Boha.
Božena: Oslovila ma hlavná myšlienka z videa o malom panáčikovi pod krížom. Keď chcel ísť do neba a vzdialil sa od kríža, nastala tma. Prišiel znova pod kríž a prijal ho. Prijatím osobného kríža a spojením s Kristovým krížom, plynú veľké milosti - svetlo, pokoj - vtedy máme nebo v srdci.
Mária: Bez utrpenia sa nedostaneme do neba.
Irenka 2: Hlavná myšlienka z filmu o lekárovi. Lekár, ktorý priniesol uzdravenie operáciou malému chlapčekovi, zostal v úzadí. Oslávený bol lekár, ktorý pre neho neurobil nič. Tak isto robí aj Ježiš. Robí ľuďom dobro, ale zostáva v úzadí.
Mária 2: Modlitba, pokora a obeta, dáva životu zmysel. Tak žila aj naša ctih. MAM.
Ivana: Zachovať si pokoj, ktorý dáva iba Boh, aj napriek všetkému, čo je v nás i okolo nás.
Renáta: Máme bez prestania skúmať svojho Božského Učiteľa, nastaviť svoju tvár jeho svetlu, byť s Ním a v Ňom. Modlitba je dotyk paškálu. Otvoriť sa Bohu tým, že si otvorím srdce pre tých, ktorých mi dal Pán. Obliecť si hlboké milosrdenstvo. Vyprosiť si dar pokánia, lebo iba kajúcnosť nás posúva dopredu. Keď sme boli deti, vedeli sme žasnúť. Dnes málo žasneme nad všetkým, čo je okolo nás, nad darmi. Zo sveta sa vytráca radosť. Napriek všetkým utrpeniam MAM mala v srdci hlbokú vnútornú radosť - radosť z vlastnenia Boha. Aj keď trpíme, Boh nás stvoril pre šťastie a radosť.
Z charizmy ma oslovilo: Prinášať Boha ľuďom, ísť a slúžiť im. Práve tá najjednoduchšia služba vykonaná s veľkou láskou a úctou k človeku, má veľkú moc.
Duchovné cvičenia sme ukončili sv. omšou, Te Deom a spoločným obedom so sestrami komunity. Sme veľmi vďačné za to, čo sa nám počas týchto dní dostalo. S pomocou Božej milosti chceme to vnášať do každého dňa a tak za všetko oslavovať Boha, žiť svoj duchovný život v  spojení s Kristom na väčšiu česť a slávu Božiu, pre dobro našich blížnych a pre spásu svojej duše.

 Renáta- členka DR SDR

 

Cesta svätosti ženy

Duchovná rodina sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch sa v dňoch 18. - 20. 4. 2013 zúčastnila duchovných cvičení pod vedením vdp. dekana Mariana Dragúňa z Topoľčian.
Svätosť so ženskou tvárou – radosť byť ženou - bola ústredná téma týchto dní. Životné smerovanie a problémy žien - matiek sme pozorovali ako v zrkadle na biblických postavách  Magdalény, či Marty a Márie. Veď v každej z nás je kúsok z nich. Podobne ako ony, i nám sa treba stretnúť s Kristom – a to je milosť – aby sme vedeli, kým naozaj sme.
Samozrejme nezabudlo sa ani na najväčší vzor spomedzi žien – Pannu Máriu, Eucharistickú ženu, ktorá uverila a otvorila sa Bohu. Jej „áno“ nech nás povzbudí vo viere, lebo viera prináša pokoj duše. Práve pokoj je prvým darom zmŕtvychvstalého Krista.
Nech nám Boh dá silu, aby sme si všetky slová uchovali vo svojom srdci a dokázali Boha chváliť a oslavovať vo všetkom.

Antónia Solčaniová

 

SNV - nové členky DR 

       V tomto roku viery si naše laické členky svoju vieru upevňovali aj počas trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa konali od 7. do 9. marca 2013 v Spišskej Novej Vsi na sídlisku Západ v dome Spoločnosti kato-líckeho apoštolátu. Duchovné dary a milosti 60 členkám Duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa sprostredkovával vdp. Štefan Kojš – farár z Hnilca. Pod jeho vedením sa spoločne zamýšľali a vzájomne obohacovali témami: modlitba v roku viery, modlitba v živote matky Alfonzy Márie, kríž v živote matky Alfonzy Márie, Panna Mária, požehnanie a odpustenie.

      Dňa 9. 3. 2013 sa toto milé spoločenstvo spolu s nami tešilo z prijatia 5 nových členiek. Vo Svätyni Božieho milosrdenstva počas svätej omše do rúk provinciálnej vikárky sr. M. Júlie týchto päť horlivých žien pred tvárou Všemohúceho Boha a preblahoslavenej Panny Márie obnovilo svoje krstné sľuby a zaviazalo sa žiť vzorným kresťanským životom. Verejne vyjadrili svoju túžbu a snahu poznávať a rozširovať ducha matky Alfonzy Márie a usilovať sa o to, aby sa radostná zvesť evanjelia dostala k všetkým ľuďom (por. Štatút SDR, s. 22).
      Za toto ich svedectvo, húževnatosť a ochotu kráčať za Ježišom Vykupiteľom navzdory mnohým ťažkostiam i veku im ďakujeme a vyprosujeme im nehasnúcu lásku k Božskému Vykupiteľovi i ľuďom okolo nich podľa príkladu našej matky Alfonzy Márie.
                                                                                   Sr. M. Katrin Pčolová SDR
FOTO 

 

Život viery v roku viery

   V dňoch 17. – 19. 1. 2013 sa v Nesvadoch, v Kláštore sestier Božského Vykupiteľa, uskutočnili duchovné cvičenia pre členky Duchovnej rodiny pod vedením exercitátora o. Miroslava Oprchala, ktorý je duchovným otcom v tento komunite.
      Duchovných cvičení sa zúčastnilo 16 členiek. Na úvod sme si spoločne vypro-sovali požehnanie a pôsobenie Ducha Svätého do týchto dní.
Hlavnou témou duchovných cvičení, ktorá sa prelínala počas všetkých troch dní, bolo: „Život viery v roku viery“.
      Spomeniem niektoré myšlienky z prednášok, ktoré v nás zarezonovali:
- Dôvera v Božiu prozreteľnosť a videnie Božej krásy;
- Hľadanie posvätného ticha; ticha, ktoré prináša pokoj a v tomto pokoji môžeme vstúpiť do Božej prítomnosti;
- Viera, ktorá nás približuje k Božiemu poznaniu, v ktorom dostávame nové chápanie, že Boh, ktorý je tvorcom všetkého, nám dáva účasť na Božom živote; vidíme hodnoty očami dobrotivého Boha, že všetko je spojené s láskou Boha.
      Otec Miroslav sa venoval aj dôkladnejšiemu spytovaniu svedomia a príprave na sviatosť zmierenia.
      Ďalším silným momentom bola téma o tom, ako využiť ponúknutý čas, hodnotu času, času milostí. V tomto čase nechať rozprávať Ducha Svätého. Klásť si otázky: „Prečo nasledujeme Ježiša v tejto tichosti?“ A poznanie: „Lebo chceme spasenie.“
Počas týchto dní sme teda v osobnej modlitbe, vo chvíľach ticha, v adorácii, pri sv. omši, v modlitbe sv. ruženca i ruženca k Božiemu Milosrdenstvu, ako i z prednášok bližšie poznávali seba i Pána a čerpali duchovné bohatstvo pre nás osobný duchovný život.
   Za tieto ponúknuté chvíle ticha patrí naša vďaka aj našim sestričkám z kongregácie, pod vedením predstavenej sr. M. Ivetty, ktorá sa každý rok so svojimi spolusestrami viac než príkladne stará o priebeh týchto duchovných cvičení ako aj o nás.
      Naša vďaka patrí aj sr. M. Emanuele za duchovné sprevádzanie a príkladný život modlitby a obety.
      Naše veľké poďakovanie musím vysloviť nášmu exercitátorovi otcovi Miroslavovi. Ďakujeme mu za jeho mimoriadny duchovný i ľudský prístup, za sprevádzanie počas duchovných cvičení, za prednášky, za vzácne chvíle ponúknutých milostí.
Všetkým sestrám i otcovi Miroslavovi vyprosujeme v našich modlitbách hojnosť Božích milostí, dary Ducha Svätého a ochranu Božej matky.
      A naďalej prosíme každá z nás:
„Pane, daj, aby som videla a poznané svetlo šírila tam, kde ma v tomto roku viery povedieš.“
      Za členky Duchovnej rodiny v Nesvadoch
Helena N.
FOTO
 

Púť duchovnej rodiny do Oberbronnu

 

Po stopách matky Alfonzy Márie v príprave 200-ročného jubilea jej narodenia
      V dňoch 3. - 8. 10. 2012 sa splnila niekoľkoročná túžba niektorých členiek Duchovnej rodiny, navštíviť miesta života a pôsobenia zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
      Tvorili sme 45-člennú skupinu, ktorá okrem iných miest so svojimi pamätihodnosťami a pútnickými miestami v Paríži a Štrasburgu, navštívila cieľ svojej púte, a to alsaský Oberbronn a Niederbronn.
Dňa 6. októbra 2012 sme ráno o 10.00 hod. došli do Oberbronnu – generálneho materského domu Niederbronnskej kongregácie. Na nádvorí kláštora nás privítala generálna predstavená sr. M. Monika Heuser, ktorá nás počas celého dňa aj sprevádzala. V kapitulárnej sále nám po krátkom občerstvení vysvetlila históriu kláštora a voviedla nás do oratória – kaplnky, v ktorej sa nachádzajú telesné pozostatky ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie. V tejto kaplnke sme o 11.00 hod. slávili sv. omšu. Boli to pre nás nezabudnuteľné chvíle, keď sme po sv. omši mohli v spoločnej modlitbe zotrvať pri „matke“ a v srdci sa s ňou pozhovárať.
          V kláštore sme mali obed a po ňom sme odišli putovať do Niederbronnu. Ako prvý sme navštívili kríž na ceste do Reichshofenu, pri ktorom sa zakladateľka ako dieťa často zastavovala, keď išla na pole so svojimi rodičmi.
           Ďalšími miestami návštevy bol cintorín sestier, rodný dom matky Alfonzy Márie, katolícky kostol sv. Martina, evanjelický kostol sv. Jána Krstiteľa, kde bola zakladateľka pokrstená a kláštor sv. Jozefa – nazývaný „kláštorík“, ktorý bol prvým rehoľným domom založenia.
       Členky Duchovnej rodiny, sestry, ako aj kňazi, ktorí skupinu sprevádzali boli veľmi vďační za túto možnosť navštívenia týchto, nám tak vzácnych miest. Táto púť nám všetkým isto pomohla vo viere a posilnila vzťah k ctihodnej Božej služobnici matke Alfonze Márii Eppingerovej, ktorej blahorečenie s túžbou očakávame. 
sr. M. Júlia, SDR
FOTO 
 

 

Môj kresťanský život s Bohom

 

Pane, pomôž nám v týchto dňoch počúvať iba tvoje slovo. Daj nám záujem i odvahu usporiadať si svoj vlastný život podľa tvojho slova, ktoré chceme počas týchto dní meditatívnej modlitby výlučne počúvať.
 V dňoch 29.03. - 01.04.2012 si vykonali členky DR, duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením P. Patrika Kovaľa, SJ
 Téma duch. cvičení: Môj kresťanský život s Bohom.
Meditácie:       Boh, ktorý je so mnou....
                          Boh, ktorý ma robí slobodným....
                          Rozlíšiť medzi dobrom a zlom...
                          Ani ja ťa neodsudzujem....
                          Bože buď mi milostivý...
                          Chcem ďakovať Bohu...
                          Ja ťa požehnám...
 
    Meditácie boli obohacujúce. Boli tu naozaj veľké pramene, z ktorých členky hlboko čerpali. Najmä z účasti na najsvätejšej obeti, prijatie samého Ježiša v Eucharistii, zotrvanie v tichej adorácii, stretnutie sa vo sviatosti zmierenia s odpúšťajúcou a milosrdnou láskou. 
    Takto naplnené pokojom, radosťou a vďačnosťou za toľké milosti, rozišli sa do svojich rodín, aby vydávali svedectvo o Božej láske.
 „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“ (Jn 3, 16)
Sr. M. Augustína, SDR
 

 

Bol to pre nás milostivý čas...

Začiatkom pôstneho obdobia v dňoch 23. 2. 2012 až 25. 2. 2012 sme sa zúčastnili na duchovnom cvičení v kláštore u našich sestričiek Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch. Exercitátorom bol vdp. Kaplán Stanislav Dulák. Počas tých dní sme prežívali doslova „duchovné hody“. Pán kaplán nám pripravil bohatý hodnotný program. Začínali sme modlitbou breviára – modlitbou cez deň. Prednášky s témou - Uzdravenie, Tajomstvo človeka, Cesta k svätosti, Pôst, Eucharistia, O modlitbe, O dobrých skutkoch, Viera, nádej, láska, Nebo – život večný – boli pre nás veľkým poučením a povzbudením. Je len na nás, aby sme vedeli všetko preniesť do každodenného života.

V kaplnke sme mali adoráciu pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou, modlitbu posvätného ruženca, krížovú cestu, Korunku k Božiemu milosrdenstvu a denný program sme končili svätou omšou.
Ďakujeme Pánu Bohu, že sme mali možnosť a milosť prežiť také vzácne dni. Ďakujme slovami žalmistu „Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím“ a zároveň prosíme „A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca“.
Veľká vďaka, úprimné „Pán Boh zaplať“ patrí aj našim sestričkám za všetko, čo pre nás urobili. Za príjemné prostredie, za námahu, ktorú vynaložili pri zabezpečovaní stravovania, takže sa žiadalo povedať „Pane, dobre je nám tu, postavme tri stánky“.

Laické členky Duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa Spišské Vlachy

 

 

Obnovený štatút

"Od schválenia prvého Štatútu Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa  konferenciou biskupov Slovenska uplynulo takmer štrnásť rokov. V tomto období sa ukázala potreba konkretizovať všeobecné normy, poslanie, cieľ, úlohy a členstvo, „zosúladiť“ ich v zmysle Kódexu kánonického práva, terminologicky definovať organizačnú štruktúru a úlohy vedenia zo strany sestier kongregácie i laických členiek." (z príhovoru provinciálnej predstavenej sr. M. Školastiky)  Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, listom zo dňa 23.12.2011 schválil obnovený štatút Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. 

štatút

 

 

Milé laické členky SDR!
Srdečne vás pozývam
na
XIII. celoslovenské stretnutie
Duchovnej rodiny SDR
ktoré sa uskutoční 25. septembra 2010
na Starých Horách. 
 
Program: 
  9.45              rozjímavý ruženec
10.30              svätá omša - doc. ThDr. J. Spuchľák, PhD
11.30              prestávka na obed
13.30              prezentácia o sv. Alžbete, svedectvá
15.00              adorácia s korunkou k Božiemu milosrdenstvu
 
Stretnutia sa môže zúčastniť neobmedzený počet členiek. Teším sa na vás.
 
Sr. M. Pia Vrabčeková, SDR

 


Ďalšie články v sekcii:

LAICKÉ SPOL. KONGREGÁCIE
ŠTATÚT
ZODPOVEDNÉ
SPOLOČENSTVÁ
SVEDECTVÁ
AKO SA PRIDAŤ
PREDNÁŠKY
RECEPTY

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.