SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Čím sú bojovníkovi šípy v ruke...

 

Luk a šíp. Tieto dve veci sa stali mottom a symbolom 3. púte „Angelusákov“, ktorá sa tohto roku konala neďaleko Beluše 1.-3. 9. 2017. Aj naše sestry sa zúčastnili tejto púte - z juhu sem prišli sr. M. Anežka a sr. M. Angela, od východu zase sr. M. Timea a sr. M. Chantal a z rôznych kútov Slovenska celkovo cca 70 účastníkov, z toho 15 zasvätených. Angelus je modlitbové spoločenstvo ľudí, ktorí sú na ceste rozlišovania svojho povolania. Zasvätené osoby v tomto spoločenstve tvoria modlitbový patronát nad konkrétnymi ľuďmi, ktorí sú im zverení. Preto sa pozvánka na púť Angelusu dostala aj do našich rúk. Stretnutie začalo večernou svätou omšou vo farskom kostole v Beluši. Po jej skončení sme sa previezli na „chatu“, či školiace stredisko Cementár, kde už nasledoval samotný program, svedectvá a stretnutia v skupinkách. Sobota sa stala tým hlavným putovným dňom, keď sme z obce Ladce (pomerne rezkým krokom, lebo sa veľmi ochladilo) stúpali na vrch Butkov. V „cieľovej rovinke“ sme sa modlili krížovú cestu a na vrchu, v kaplnke Božieho milosrdenstva, slávili svätú omšu. Popoludnie vypĺňali workshopy, modlitba, svedectvá a rozhovory. Keďže Angelus slávilo 10. výročie od svojho vzniku, nedeľnú svätú omšu v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch celebroval otec biskup Tomáš Galis. On pred rokmi udelil Angelusu svoje apoštolské požehnanie. Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére modlitby i spontánnych rozhovorov. Pre niektorých to bola príležitosť osobného stretnutia sa patrón-zverenec. Kiež by každý z týchto hľadajúcich správne rozpoznal, k čomu ho Boh povoláva. Tak ako šíp smeruje k cieľu, tak aj hlavným cieľom každého povolania je svätosť. Rozličná je len cesta k nej – zasvätený život, manželstvo, či slobodný stav.   

                                                                               Sr. M. Chantal, SDR

FOTO

 

Budem počúvať, čo povie Pán

 

Hľadanie svojho životného povolania je dlhodobý proces, ktorý si zároveň vyžaduje aj podporu spoločenstva a modlitby. Preto sa v dňoch 12.-14. mája 2017 uskutočnili duchovné cvičenia zamerané na rozlišovanie povolania, ktoré organizovalo spoločenstvo Angelus. Konali sa v Spišskej Novej Vsi, v kláštore sestier vykupiteliek. Témou duchovných cvičení bolo Budem počúvať, čo povie Pán. Cesta k objaveniu kresťanského povolania.

V piatok podvečer sme skupinka 17 mladých pod vedením o. Ľuboslava Hromjáka začali duchovné cvičenia spoločnou večerou, počas ktorej sme si navzájom prezradili, v akom bode svojho putovania za povolaním sa nachádzame. Takto sme poznali, za koho a čo sa môžeme počas týchto troch dní modliť. Pokračovali sme sv. omšou a prednáškou zameranou na lepšie uvedomenie si zmyslu a cieľa duchovných cvičení. Po prednáške sme vstúpili do silencia, ktoré nás sprevádzalo až do času nedeľného obedu.
Bohatý sobotný program začal dobrovoľnými rannými chválami, po ktorých nasledovali raňajky. Pokračovali sme prednáškou Som v Božom pláne, kde sme si mohli lepšie uvedomiť základné povolanie k životu a svätosti, ku ktorému je povolaný každý kresťan. Tento deň zazneli ďalšie tri prednášky, ktoré striedala tichá adorácia, sv. omša a modlitby. Počas prednášok sme sa naučili rozlišovať jednotlivé znaky životného povolania, ale aj poznávať spôsoby, ktorými nás diabol odvádza od počúvania a nasledovania Božieho hlasu. Mali sme tiež možnosť počuť prednášku na tému: Posolstvo Panny Márie vo Fatime: Pokánie. Predsa len, bola to ona, ktorá si nás v deň 100. výročia svojho zjavenia vo Fatime zjednotila, aby sme spolu hľadali spôsob, ako nasledovať jej Syna a tak dosiahnuť svätosť. Preto sme aj počas modlitby ruženca svoje povolanie zverili do jej materinských rúk.
Sobotný program pomaly končil krátkym kolom otázok a odpovedí, kde sme si jednotlivé prednášky nechali obohatiť o to, čo nás ešte zaujímalo. Celý sobotný program vyústil do sledovania filmu o sv. Filipovi Neri. On spolu so sv. Ignácom z Loyoly nám ukázali, že každý máme vlastnú, odlišnú cestu ku svätosti, a preto naša cesta povolania vedie cez poznávanie a zveľaďovanie jedinečných darov, ktoré do nás vložil Boh. 
V nedeľu sme si vypočuli ešte dve prednášky, ktorých obsah bol zameraný na poznávanie sily spoločenstva, v ktorom dozrieva naše povolanie. Rovnako sme pochopili silu spoločenstva s eucharistickým Kristom. Je to práve on, ktorý chce žiť v nás a cez nás pre druhých – či už v manželstve alebo zasvätenom živote.

 

V záverečnom zdieľaní sa účastníci podelili so svojou radosťou, ktorú počas týchto dní nadobudli. K tejto radosti prispeli podnetné prednášky, priateľské spoločenstvo hľadajúcich a rovnako aj pohostinnosť sestričiek, ktoré sa o nás výdatne starali.
                                                             Za všetkých účastníkov DC Angelus - Silvia Ť.
FOTO
 

KVETNÝ VÍKEND 2017

 

„Ako ONA nechaj ÁNO v srdci zahorieť,

Ako ONA nechaj Jeho slová v srdci bdieť!“

                                   (z hymny KV 2017)

7. - 9. apríla 2017 v Banskej Bystrici sa konalo celodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom .
Témou tohtoročného KVETNÉHO VÍKENDU bol verš z Lukášovho evanjelia:
 „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19)
Stretnutie sa začalo sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde sa všetkým prihovoril generálny vikár Mons. Branislav Koppal. V príhovore mladým apeloval, že život žijeme len raz, t. j. na prvý pokus a večne!
Potom sa mladí rozdelili do 25 skupín, kde sa bližšie mohli spoznať a spoločne tráviť čas, modliť sa a zdieľať sa. Piatkový večerný program vyplnila modlitba krížovej cesty.
V priebehu celého víkendu sme viaceré rehoľné sestry z rôznych kongregácií sprevádzali mladých  „službou ucha“ v rehoľnej kaviarni.
V sobotu sa viac ako 350 mladým v rannej katechéze a v homílii  pri sv. omši v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Starých Horách prihovoril o. arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ - hlavný hosť Kvetného víkendu. Vyzdvihol Pannu Máriu ako tú, cez ktorú sa splnila Božia vôľa. Ona, otvorená Bohu Otcovi a jeho Slovu, priniesla na svet Ježiša, a to je aj naším poslaním - poslaním všetkých pokrstených. Všetko v jej živote malo význam a zmysel – 7 bolestí.  A Mária zostala pod krížom, lebo veľmi milovala. LÁSKA VYHÁŇA STRACH - DÁVA VŠETKÉMU ZMYSEL.
Popoludní mali priestor workshopy na aktuálne témy:
  • O médiách - Ako byť svedkom evanjelia v mediálnom priestore? Správne používanie médií v duchu hesla: „Internet a médiá sú dobrým sluhom, ale zlým pánom“.
  • O modlitbe ako o zaľúbení sa do Ježiša. „My milujeme, pretože On prvý miloval nás!“ (1 Jn 4, 19).
  • O móde -  Som kresťanka a uvedomujem si, čo si obliekam.
  • O vzťahoch - Čím je naplnené tvoje srdce - slovom, ktoré o tebe hovorí Boh alebo slovami, ktoré hovoria o tebe ľudia? Aké klamstvá a falošné predstavy o sebe sa na teba „ nalepili“? Srdce je to, čo prinášame do vzťahov, preto nie je jedno, čím je naplnené!
Večernú vigíliu moderovali mladí z farnosti Radvaň, pri ktorej sme mohli všetci predložiť svoje srdce Eucharistickému Kristovi a vytvoriť tak symbolické srdce z bielych stužiek a priniesť ho ako obetný dar pri nedeľnej liturgii. Počas adorácie bola pre mladých možnosť ísť na modlitbu príhovoru.
Svätá omša s otcom biskupom Mariánom Chovancom bola vrcholom nedeľného programu. Po nej sme sa všetci zhromaždili na námestí pred kostolom na spoločnú fotografiu a záverečné agapé.

 

Vďačné účastníčky Kvetného víkendu:  s. Tarzícia, s. Annamária, s. Patrika, s. Simona, s. Zuzana   
FOTO

 

Púť zrelosti

Svet mladých ľudí, ktorí hľadajú čistú radosť – aj tak by sa dali nazvať Pavlovce nad Uhom a Vysoká nad Uhom v čase púte zrelosti, ktorá sa uskutočnila už šestnásty krát. Dni, v ktorých púť prebiehala (21.-23. november 2014), boli naozaj výnimočné: piatok bola spomienka obetovania Panny Márie, v sobotu bol výročný deň smrti Anky Kolesárovej a v nedeľu bolo Krista Kráľa. Tieto slávenia umocňovala aj téma stretnutia: „Zranenie -  dozrievanie v láske“. Hosťom bola ukrajinská psychologička Lena, ktorá medzi iným povedala: „Keby sme mali ideálneho partnera alebo ideálne spoločenstvo, bolo by tu nebezpečenstvo, že by sme už nepotrebovali Boha.“ Obohacujúce bolo aj privítanie kríža Svetových dní mládeže spolu s kópiou ikony Panny Márie z rímskej baziliky Santa Maria Maggiore, s ktorými sme v sobotu putovali na Ankin hrob. Keďže bolo práve sedemdesiat rokov od toho, čo sa stal obetou svätej čistoty, pripomenuli sme si okolnosti tej noci, keď vojak vtrhol do domu a Anku obrana jej čistoty stála život. Jej svedectvo je dodnes príťažlivé a jej čistota je žiarivým príkladom pre mladých. Pokračovali sme oslavou života a nočným bdením v rozhovoroch a modlitbách. Medzi mladými, ktorých bolo vyše 270, sme sa v „službe ucha“ nasadili aj my – sr. Dominika, sr. Zuzana, sr. Natanaela, sr. Timea, sr. Filotea a postulantka Danka.

 

Tu sa o tom dozvieš viac!

 

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
KŇAZSTVO
MANŽELSTVO
ZASVATENÝ ŽIVOT
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
PASTORAČNÝ TÍM SDR
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


Môj Ježiš, chcem stále konať všetko, aby som sa stala svätou.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Pastorácia povolaní
(2018-08-10 15:05:54)
Užitočné linky
(2018-06-08 19:45:28)
Spiritualita
(2018-06-08 18:59:18)
Spoločenstvo
(2018-06-06 19:12:01)
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
(2018-06-06 11:24:44)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.