Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - Archív aktualít
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

 Archív 

 

Púť členiek Duchovnej rodiny z Levoče

 

Svätý Ján Pavol II. raz povedal: „Púte nám pripomínajú, že život je cestou do neba s Bohom a ostatnými...“

Preto aj členky Duchovnej rodiny SDR z Levoče s príbuznými, sympatizantmi a známymi, v dňoch 16. a 17. septembra 2017 putovali na miesta, kde si chceli prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a lepšie spoznať seba.
Ako prvé navštívili mariánske pútnické miesto Staré Hory. V Bazilike  Navštívenia Panny Márie sa zúčastnili sv. omše. Ďalšou zastávkou putovania bolo Vrícko – kláštor matky Alfonzy Márie. Sestry otvorili nielen dvere, ale i svoje srdcia a s láskou prijali pútnikov... Naozaj radostné bolo stretnutie so sestrami,... viac

  

 

20 rokov v novom kláštore v Nesvadoch

 

Dňa 9. septembra 2017 sme si pripomenuli nielen deň narodenia zakladateľky našej kongregácie, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej, ale pripomenuli sme si aj 20 rokov pôsobenia sestier v novom kláštore Božského Vykupiteľa v Nesvadoch. Ďakovnou sv. omšou sme poďakovali Bohu... viac

 

FOTO 

 

  

Čím sú bojovníkovi šípy v ruke...

 

Luk a šíp. Tieto dve veci sa stali mottom a symbolom 3. púte „Angelusákov“, ktorá sa tohto roku konala neďaleko Beluše 1.-3. 9. 2017. Aj naše sestry sa zúčastnili tejto púte - z juhu sem prišli sr. M. Anežka a sr. M. Angela, od východu zase sr. M. Timea a sr. M. Chantal a z rôznych kútov Slovenska celkovo cca 70 účastníkov,... viac

FOTO

 

 

"LEBO JE TO DOBRÉ"

 

V dňoch 23. až 27. augusta 2017 sa v nemeckom meste Steinbachtal pri Würzburgu konalo Európske stretnutie mládeže, ktoré opäť zorganizovali všetky tri kongregácie založené matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou.

Inšpiráciou nám bol citát z knihy Genezis - "A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré."... viac

 

FOTO

 

 

Jubilejné stretnutie DR SDR

 

Dňa 26. augusta 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach uskutočnilo  Celoslovenské stretnutie Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, na ktorom sme si pripomenuli 150. výročie odchodu do večnosti ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie a tiež sme ďakovali za 20 rokov účinkovania... viac

 

FOTO

 

 

Celý som Tvoj, Mária

 

To boli slová hymny tohtoročného tábora FATIMKA, ktorý sa konal vo Vrícku 24. - 28. júla 2017.

Komunita opäť na pár dní ožila džavotom a smiechom 27 detí z celého Slovenska. Ako je už z názvu zrejmé, na tábore sme sa deťom snažili priblížiť... viac
 

 

Radosť v Pánovi je naša sila

 

S radosťou a vďačnosťou v srdci sme

29. 7. 2017 v Spišskej Novej Vsi, za účasti generálnej predstavenej sr. Johanny Vogl, sestier Slovenskej a Rakúskej provincie a Amerického regiónu, viacerých kňazov a laikov,  oslávili trojité jubileum:

  • 150. výročie odchodu do večnosti našej zakladateľky... viac

 

FOTO

 

 

Nové generálne vedenie Kongregácie SDR

 

V dňoch 7. – 22. júla 2017 sa v Ríme uskutočnila XVI. Generálna kapitula Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorá zvolila na ďalšie 6-ročné obdobie

(2017 – 2023) novú generálnu predstavenú

 
 sr. M. Johannu Vogl z Rakúskej provincie
 
a generálne radkyne:
 
sr. M. Júliu Zarembovú zo Slovenskej provincie
sr. M. Evu Windt z Rakúskej provincie
sr. M. Margit Kuchta z Maďarskej provincie.
 
Novému generálnemu vedeniu SDR blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre ich nastávajúcu zodpovednú službu.
Doterajšiemu generálnemu vedeniu SDR (2011 – 2017) - sr. M. Kataríne Krištofovej, generálnej predstavenej a generálnym radkyniam - sr. M. Eve Windt, sr. Bernadette Grandits, sr. M. Annunciate Kolačkovskej a sr. M. Mechtilde Haburajovej ďakujeme za ich 6-ročnú službu vedenia kongregácie.

Nech im Božský Vykupiteľ odmení ich úsilie pre dobro celej kongregácie.

 

 

Pozvanie na oslavu jubileí

 

 

Duchovné cvičenia pre rodičov v roku 2017

 

Už dlhé roky dávame možnosť našim rodičom vykonať si duchovné cvičenia v jednom z našich kláštorov. Tentokrát to bol Kláštor sv. Alžbety v Spišskej Novej Vsi. Duchovných cvičení sa od 25. do 28. mája zúčastnilo 13 rodičov našich sestier a laikov. Exercitátor páter Jozef Jurdák OSA uvádzal ich do... viac
FOTO
 

 

Budem počúvať, čo povie Pán

 

Hľadanie svojho životného povolania je dlhodobý proces, ktorý si zároveň vyžaduje aj podporu spoločenstva a modlitby. Preto sa v dňoch 12.-14. mája 2017 uskutočnili duchovné cvičenia zamerané na rozlišovanie povolania, ktoré organizovalo spoločenstvo Angelus. Konali sa v Spišskej Novej Vsi, v kláštore sestier vykupiteliek. Témou duchovných cvičení... viac 

 FOTO

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

Pán je môj Pastier, nič mi nechýba

 

V nedeľu Dobrého Pastiera - 7. mája 2017 pri sv. omši v kaplnke Domu matky Alfonzy Márie vo Vrícku oslávila sr. M. Justína Tuková v kruhu spolusestier svoje 75-ročné rehoľné jubileum.

Pán, ktorý ju viedol a posilňoval počas týchto rokov zasväteného života, nech je za všetko oslávený.

 

Pane Ježišu Kriste, požehnaj a prijmi za svoju ovečku túto svoju služobnicu, sr. M. Justínu,

ako Ťa aj ona vyznávala, keď sa zriekla sveta

a nech počúva aj naďalej tvoj hlas

- hlas Dobrého Pastiera.

FOTO

 

Láska je stretnutím slobôd

 

V roku 2017 sa v našej provincii uskutočnili Dni spoločenstva nezvyklým spôsobom. Boli totižto spojené s prednáškou Mons. Jaroslava Pechu, Th.D., profesora kánonického práva na tému: Kánonické právo v živote rehoľnej sestry.
Dni  spoločenstva sa uskutočnili v Badíne a to v dvoch termínoch 29. apríla a 6. mája 2017, aby sa ho mohli zúčastniť všetky sestry provincie. Prvého stretnutia sa zúčastnilo 78 sestier, na druhom stretnutí bolo 56 sestier. Staršie choré a nevládne sestry mali deň spoločenstva... viac
FOTO

 

 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

 

V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“

 

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby v každom dni tohto týždňa, plagáty (1, 2) podnety na osobné rozlišovanie pre mladých.

 

Sv. Otec nás ďalej povzbudzuje týmito slovami:

"Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na "povinnosti, ktoré treba plniť", túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami a napokon vďaka nemu snívať o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske."

Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu objať tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na jej príhovor získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje "hľa, tu som" na Pánovo volanie a radosť vydať sa na cestu (porov. Lk 1, 39), ako ona, aby sme ju hlásali celému svetu."

(z Posolstva Sv. Otca)

 

 

KVETNÝ VÍKEND 2017

 

„Ako ONA nechaj ÁNO v srdci zahorieť,

Ako ONA nechaj Jeho slová v srdci bdieť!“

                                         (z hymny KV 2017)

7. - 9. apríla 2017 v Banskej Bystrici sa konalo celodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom.
Témou tohtoročného KVETNÉHO VÍKENDU bol verš z Lukášovho evanjelia:
 „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19).
Stretnutie sa začalo sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie... viac
FOTO 
 

Kríž je znakom spásy.....

zaznievalo v pôstnom období aj v priestoroch Súkromnej materskej školy Alžbetka, kedy 3. apríl 2017 bol dňom spoločnej krížovej cesty detí, učiteliek i rodičov. Viedol ju pán kaplán Peter Kandra. Táto krížová cesta bola obetovaná za deti, rodičov a rodiny. Úvodnú modlitbu predniesli spolu všetky deti. Bola plná otázok na zamyslenie...viac

 FOTO 

 

Podporte nás 2 % z daní

 

Milí dobrodinci a priatelia, aj tohto roku sa uchádzame o vašu priazeň pre náš apoštolát. Na tejto stránke sa môžete dočítať o našej práci a prípadne ju podporiť poukázaním 2% z vašich daní. Tlačivo na stiahnutie:

 

  • Obchodné meno: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa                                                                 Slovenská provincia
  • Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  • IČO/SID: 00586889
  • Sídlo: Zimná 201/66, 052 01  Spišská Nová Ves

 

Ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie pre vás a vaše rodiny.

 

 
Dekrét o odpustkoch a modlitba za blahorečenie MAM

 

Pozvánka na Európske stretnutie mladých

 LEBO JE TO DOBRÉ

 Pozývame Ťa oslavovať Boha za všetko, čo ON stvoril, „lebo je to dobré“.

                                                                                                        (porov. Gn 1)

 

Viac informácií na adrese:  germana.angelovicova@gmail.com

 

III. zasadnutie Provinciálnej kapituly

V dňoch 27. – 29. januára 2017 sa 
v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi konalo 3. zasadnutie provinciálnej kapituly našej Slovenskej provincie, ktoré sme začali vzývaním Ducha Svätého a krátkou meditáciou nad textom Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom – 1 Kor 12, 4-11. Vyprosovali sme si od Pána dary Jeho Ducha, ktoré účinkujú a slúžia nám osobne, ale aj iným. Zároveň sme prosili Pána o dar viery, aby sme lepšie poznali... viac 
 

Svetlo v mojom živote

Je mnoho hviezd, z ktorých sa hlava točí, i kvetov číre snenie. Je mnoho lások a bielych briez. Najkrajšou láskou je otvárať ľuďom oči a žiarivú radosť z vykúpeného svetla bratom a sestrám niesť. 

(Svetoslav Veigl)
 
Otvárať deťom oči pre krásu a radosť – aj to je poslaním Neziskovej organizácie Alžbetka, ktorá sa v roku 2016 zapojila do výzvy Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom. Predložený projekt s názvom Svetlo... viac
 
Úcta k starším
Z Božej prozreteľnosti a rozhodnutia predstavených mám možnosť už viacej rokov pôsobiť na jednej zo škôl v Levoči. V rámci projektového vyučovania v tomto roku sme sa ako učitelia Spojenej školy internátnej rozhodli s krátkym programom navštíviť starších ľudí. Uvažovali sme a rozhodli sa, že navštívime aj komunitu starších sestier v Raslaviciach... viac 
 

I. zasadnutie Provinciálnej kapituly

Od 6. – 9. októbra 2016 sa v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi konalo 
I. zasadnutie Provinciálnej kapituly, ktorá je prípravou na Generálnu kapitulu, ktorá sa bude konať v Ríme od 7. do 22. júla 2017. 
Zasadnutie kapituly začalo vo štvrtok 6. 10. 2016 sv. omšou o 9.00 hod, ktorú celebroval generálny riaditeľ Rádia Lumen vdp. Juraj Spuchľák. Po sv. omši mal pre kapitulárne sestry prednášku na tému kapituly: Prinášať ľuďom Božiu lásku, nádej... viac 
 

Púť do Večného mesta

Nezabudnuteľné zážitky si budeme uchovávať v srdci my, 7 sestier Slovenskej provincie SDR a členky duchovnej rodiny 
z Raslavíc, ktoré sme si priniesli z púte 
v Ríme od 13. do 19. septembra 2016. Trikrát sa stretnúť so Svätým Otcom za tak krátky čas je privilegovaným darom, na ktorý sa tak ľahko nezabúda. Pozdrav Svätého Otca pri generálnej audiencii... viac 

FOTO

 

Trojitá radosť

Dňa 4. septembra 2016 sme vo Vrícku prežili trojitú radosť, a to
     ⇒ z prijatia do noviciátu postulantky Patrície Labancovej s novým rehoľným menom sr. M. Filipa
     ⇒ z obnovy rehoľných sľubov na dva roky troch sestier... viac 
FOTO
 

Stretnutie Duchovnej rodiny SDR 
v Rajeckej Lesnej 

Tohtoročné stretnutie našich laických členov sa konalo 29. 8. 2016 na Mariánskom pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej. Stretnutia sa zúčastnilo cca. 200 členiek duchovnej rodiny a sestier moderátoriek jednotlivých skupín. Prítomná bola aj provinciálna predstavená... viac
 

Zavŕšený dvojročný cyklus formácie

Dvoma augustovými formačnými stretnutiami v Badíne sme zavŕšili 2-ročný cyklus permanentnej formácie v Slovenskej provincii. 
Na stretnutí od 15. – 20. augusta 2016 sa zúčastnilo 31 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 1994 – 2000 a niektorých sestier
z iných skupín a od 22. – 27. augusta 2016 to bola skupina 26 sestier,... viac 

 

Navždy Tvoja, Ježišu...

Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta 2016 zložila doživotnú profesiu sr. M. Efraima. 
Na túto dôležitú chvíľu svojho života sa pripravovala už počas dvoch rokov noviciátu, päťročnej formácie v junioráte a posledný mesiac strávila... viac 

FOTO

 

Prvé formačné stretnutie sestier v Badíne v roku 2016

Od 4. do 9. júla 2016 sa stretlo v Badíne 
27 sestier Slovenskej provincie v rámci permanentnej formácie s témou milosrden-stvo. Boli to sestry, ktoré sa v roku 2015 nemohli zúčastniť formačného stretnutia, alebo sa nemôžu zúčastniť so svojou skupinou a  sestry, ktoré mali prvé sľuby 
v rokoch 1987 – 1993... viac
FOTO

 

Duchovné cvičenia pre rodičov

Od 5. do 8. mája 2016 sa kláštore sv. Alžbety v Spišskej Novej Vsi zúčastnilo duchovných cvičení 13 rodičov a blízkych príbuzných sestier. Duchovné cvičenia viedol páter Milan Hermanovský, augustinián. 
Tentokrát duchovné cvičenia mali iný ráz, ako boli rodičia zvyknutí. Okrem prednášok boli stretnutia v skupinách...  viac
FOTO 

 

Naša púť do Krakova

Na výzvu provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie putovať do Krakova ako spoločenstvo, sme radostne odpovedali. Svätyňa a kult Božieho milosrdenstva má svoju novodobú históriu cez osobu svätého Jána Pavla II., ktorý vo svojej druhej encyklike BOHATÝ NA MILOSRDENSTVO píše o tejto Božej vlastnosti.
V príhovore počas návštevy v Krakove - Lagiewnikach 17. 8. 2002 Ján Pavol II. zasvätil celý svet Božiemu Milosrdenstvu a posvätil novú svätyňu Božieho Milosrdenstva.
Jeho nástupca Svätý Otec Benedikt navštívil svätyňu 28. 5. 2006.
Terajší pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok Milosrdenstva... viac
 

 

Formačné stretnutia sestier

V Mimoriadnom svätom roku Božieho milosrdnestva v Slovenskej provincii pokračujeme vo formačných stretnutiach jednotlivých vekových skupín sestier. Minulý rok sa konali vo Vrícku a v Nesvadoch pre staršie a choré sestry a tri stretnutia sa uskutočnili v Badíne, kde sa stretli sestry podľa prvých sľubov. 
Od 3. do 6. marca 2016 sa... viac 
FOTO
 

Platínové jubilantky

Dňa 19. februára 2016 pri sv. omši o 16.30 sme v kruhu sestier oslávili 70-ročné rehoľné jubileum sr. M. Tekly Hanzelyovej
a sr. M. Lamberty Sobekovej. 
Bola to dojímavá slávnosť, pri ktorej obe naše sestry, ohnuté ako zrelé klásky, vo svojich srdciach ďakovali za milosť povolania a silu vytrvalosti... viac 
 

Odteraz sa budeš volať...

V Roku sv. Terézie, kedy si pripomíname 500. výročie jej narodenie, a v deň jej sviatku bola provinciálnou predstavenou sr. M. Dáriou Motykovou prijatá do noviciátu 
postulantka Miriama, ktorá prijala meno 
sr. M. Marta.
Slávnosť sa konala v kaplnke provinciálne-ho domu v Spišskej Novej Vsi za účasti vdp. Emila Ragana, ktorý bol jej duchovným vodcom, rodičov a sestier z rôznych... viac 

FOTO 

 

Stretlo sa 100 sestier

Rok zasväteného života sme spoločne oslávili 12. septembra 2015 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Na provinciálnom zhromaždení sa zišlo 100 sestier, aby ako jedno spoločenstvo vyjadrili svoju vďačnosť a radosť zo zasvätenia. 

Dopoludnie malo slávnostný ráz, kým popoludnie bolo viac pracovným... viac

 

"Až do smrti"

V sobotu 8. 8. 2015 v Spišskej Novej Vsi počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval o. biskup Sečka spolu s miestnym a levočským dekanom a viacerými kňazmi, sr. M. Germana, sr. M. Klára a sr. M. Rita zložili doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti... viac 
 

Verné 70, 65 a 25 rokov

Týždeň duchovných cvičení pod vedením vdp. Jána Kušníra SVD sme v nedeľu 28. júna 2015 zavŕšili milou slávnosťou - 22 sestier, ktoré si pripomenuli 25., 65. a 70. výročie zloženia sľubov, ďakovalo za dar povolania. 
Keďže niektoré z nich už nevládali ísť na svätú omšu do kostola, svoje sľuby obnovili pri rannej sv. omši, ktorú... viac 

 

Deň otvorených kláštoroch v číslach a fotografiách

Deň otvorených dverí 27. jún 2015 bol pre nás dňom, kedy sme naširoko otvorili nielen dvere našich kláštorov, ale aj naše srdcia pre tých, ktorí k nám prišli. Návštevníkom sme venovali svoj čas, pozvali sme ich k spoločnej modlitbe, spoločnému stolu, vytvorili sme priestor na vzájomné pobudnutie a oboznámenie sa so životom v kláštore. Prišli muži, ženy, deti ... 

Kláštor v Spišskej Novej Vsi navštívilo v priebehu dňa 120 ľudí. Všetci sa tešili pripravenému programu, či to už bola sv. omša, ktorú celebroval dekan Mgr. Slavomír Gallik, adorácia alebo kultúrny program. Niektorí boli v kláštore po prvýkrát a nevedeli si predstaviť, ako žijeme a čo tu za bránou kláštora robíme. Mimoriadne vzácnym návštevníkom bol aj primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD, ktorý nám poďakoval za našu činnosť a označil nás za „neoddeliteľnú súčasť mesta“. 

V Kláštore sv. Jozefa v Raslaviciach sa vystriedalo 130 ľudí. Samotná príprava duchovného programu nás ešte viac spojila s farnosťou. Chlapci a dievčatá k nám radi prichádzali 

na nacvičovanie divadla a cítili sa u nás dobre. Program sa začal v kostole Korunkou Božieho milosrdenstva, nasledovala sv. omša. Hlavným celebrantom bol novokňaz Lukáš Stolárik a spolu s ním koncelebrovali miestny pán kaplán Jozef Oláh a náš duchovný otec Ján Macko. Vo svojom príhovore novokňaz poukázal na význam a potrebu rehoľného života a uplatňovanie jej charizmy aj tu v našej obci – v Raslaviciach.

Po opätovnom pozvaní sa veriaci pobrali do kláštora. Chodbu dekorovali stoly s ponúkanou literatúrou o zakladateľke matke Alfonze Márii, jedáleň zas stoly s občerstvením. Tentoraz boli múry kláštora priúzke. Deň otvorených kláštorov bol pre nás príležitosťou prežiť s ľuďmi okolo nás pekné chvíle a zdieľať sa v osobných rozhovoroch. 

Kláštor v Levoči otvoril svoje dvere v popoludňajších hodinách. Modlitba, rozhovory a opekačka boli príležitosťou stretnúť sa s ľuďmi a odhaliť im spôsob nášho života. V toto popoludnie nás navštívilo okolo 20 ľudí.  

Svoje dvere otvorili aj sestry v komunitách, kde nebývame v našich vlastných priestoroch. 

Spoločenstvo v Badíne ponúklo možnosť pozrieť si priestory, kde sestry žijú, možnosť zapísať si úmysly modlitieb, za ktoré sa budú sestry modliť, pobudnúť so sestrami pri okrúhlom stole a zúčastniť sa večerných chvál. Prišlo okolo 20 ľudí.  

Spoločenstvo sestier pracujúcich v nemocnici u Milosrdných bratov v Bratislave pripravilo program spolu s bratmi, na ktorom sa zúčastnilo okolo 270 ľudí. Mnohí boli prekvapení, že aj v centre Bratislavy žijú nejakí rehoľníci, ďalší zase ohodnotili tento deň ako nádherný dotyk Boha. Vo vstupnej hale mali ľudia možnosť spoznať Hospitálsku rehoľa sv. Jána z Boha a zahrať si s bratmi „rehoľné kalčeto“. V refektári sme prezentovali zasa históriu a súčasné pôsobenie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Dali sme ľuďom možnosť zapísať úmysly modlitieb, za ktoré budeme v našej komunite prosiť pri večerných chválach počas celého júla. Túto možnosť využili skoro všetci návštevníci. Taktiež sme pripravili pre návštevníkov „ošetrovňu matky Alfonzy Márie,“ kde mnohí prijali ponuku zmerania tlaku. Nechýbalo ani občerstvenie, výroba ružencov, prelievanie vody pomocou injekčných striekačiek a samozrejme diskusie - osobný kontakt, pri ktorom sme im mohli odpovedať na otázky, bol v tento deň najdôležitejší. Približne každú hodinu (niekedy aj v kratších intervaloch) sme skupinám ponúkali prehliadku našich kláštorov, čo veľmi ocenili. 

 

Tešíme sa, že sme mnohým našim bratom a sestrám mohli priblížiť Bohu zasvätený život. Kiežby prispel tento deň k otvoreniu sa mnohých ľudí Božím veciam a JEHO kráľovstvu. 

 

 

Plagáty s programom na deň otvorených kláštorov

 

Medzinárodný kongres formátorov v Ríme

Medzi aktivity v rámci Roku zasväteného života patrilo aj svetové stretnutie formá-torov a formátoriek so Svätým Otcom Františkom v Ríme v dňoch 7. - 11. apríla 2015. Generálna predstavená sr. M. Katarína so svojou radou nás veľkodušne pozvala a spolu s nimi sme trávili vzácny čas v Ríme v tejto zostave: sr. Manuela z Rakúska, sr. Dominika z Maďarska,... viac
 

Duchovná obnova pre mužov vo Vrícku

Dňa 14. 3. 2015 v Dome matky Alfonzy Márie vo Vrícku sa uskutočnila duchovná obnova mužov, ktorú viedol vdp. Rudolf Oliš.
Na túto obnovu prijalo pozvanie 15 mužov, z toho 11 z Vrícka, 1 zo Slovian, 2 z Martina a 1 zo Žiliny.  
Téma obnovy: Sila kňazského požehnania, Mariánska úcta a Exorcizmus....viac
 

MDŽ v Klube dôchodcov

V piatok 6. 3. 2015 z príležitosti osláv MDŽ sme sa ponúkli s kultúrnym programom, ktorý pripravili sr. Faustína a sr. Efraima s deťmi z Vrícka, do Klubu dôchodcov vo Vrícku. Asi 30 mužov a žien, ktorí tam boli zídení, s veľkým potleskom tento milý program prijali a ocenili. Takto sme im prejavili vďačnosť a záujem o nich a uistili ich o našich modlitbách. Deti to tiež... viac 

 

Enter

Duchovná obnova pre dievčatá

Na prelome mesiacov február a marec sa

v Spišskej Novej Vsi uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá s názvom „ENTER“,

čo bola výzva VSTÚPIŤ. Vstúpiť do komuni-kácie s Bohom, so sebou i s druhými ľuďmi. Každý deň sme teda rozširovali oblasť nášho vstupu a prostriedky boli... viac

 

Duchovné cvičenia laických členiek

vo Vrícku

Laické členky Duchovnej rodiny SDR pri komunite Vrícko sa stretli na duchovných cvičeniach v dňoch 26. 2. - 1. 3. 2015 v Dome matky Alfonzy Márie vo Vrícku. Duchovné cvičenia viedol páter Stanislav Rok - minorita z Levoče. Páter Stanislav nás voviedol do Večeradla, kde sme prežili prítomnosť spoločenstva... viac 
 

Duchovná obnova pre mužov

v Raslaviciach

Tak ako už niekoľko predchádzajúcich rokov aj tento rok sa na začiatku pôstneho obdobia konala duchovná obnova pre mužov v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Raslaviciach. Tento kláštor je zasvätený sv. Jozefovi, ktorý je, no hlavne mal by byť pre nás mužov,... viac 
 

Vnútorné stíšenie

Každý kresťan, tak žena ako aj muž, na základe krstu a birmovania, má účasť na trojakom úrade Krista, Kňaza, Proroka a Kráľa. Tým je poslaný k základnému apoštolátu v Cirkvi, k evanjelizovaniu. Žena je zvlášť povolaná, aby pri spĺňaní tohto apoštolátu vnášala svoje vlastné dary,  najprv slovom a svedectvom... viac 
 

"Keby si poznala Boží dar"

Duchovnú obnovu s týmto názvom zorganizovala Mária Stašová, jedna zo zodpovedných v UPC Bratislava, na prosbu dievčat, s ktorými sa - okrem bežných aktivít UPC - týždenne schádzajú na stretká dievčat. Ony sa vyjadrili, že túžia ešte po niečom viac a tak z ich túžby vzišla táto duchovná obnova, ktorej sa zúčastnilo 13 vysokoškoláčok a jedna... viac 

 

Rehoľné jubileá sestier v Raslaviciach

V nedeľu 8. februára 2015 oslávili dve naše spolusestry jubileum svojho zasvätenia sa Pánovi - sr. M. Krescencia 70. výročie

sr. M. Gasparína 65. výročie.

Slávnostnú atmosféru ešte viac zvýraznil vdp. Ľubomír Grega, ktorý celebroval slávnostnú svätú omšu a dával sestrám tejto komunity duchovné cvičenia o našej zakladateľke matke Alfonze Márii. 

Vďačné nielen za dar života týchto sestier, ale aj za dar ich povolania, im v tomto Roku zasväteného života vyprosujeme vernosť a vytrvalosť až do konca, aby boli naďalej živými svedkami zasväteného života pre tento svet.

FOTO

 

Deň zasväteného života 2015

 

Duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny v Nesvadoch

Rok sa s rokom zišiel a my, členky duchov-nej rodiny v Nesvadoch, sme sa znova stretli v tichu, aby sme naplnili, doplnili a obnovili svoje srdcia i duše v láske.
Ešte plné vianočných pocitov i vzruchu sme zrazu vstúpili do ticha. Vnútorného i vonkaj-šieho, aby sme načúvali. Načúvali Bohu i sebe. Jeho volaniu i vedeniu.  viac...
 

 

2014 - JUBILEJNÝ ROK

Tento rok si v našej Kongregácii pripomíname 200-ročné jubileum narodenia

našej zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej.

 
 Inšpirácia: Tabernaculum  
v rodnom dome ctihodnej matky Alfonzy Marie Eppingerovej
Niederbronn
 
      Tri elipsy – tri súčasné kongregácie v tajomstve Najsvätejšej Trojice, uznávajúce ctihodnú matku Alfonzu Máriu Eppingerovú za svoju zakladateľku.
      Elipsy sú vo farbách vlajok jednotlivých krajín, kde sídlia generaláty (Francúzsko, Nemecko, Taliansko).
      V strede elíps je vložené číslo 200, ktoré označuje časový úsek od narodenia až podnes.
      Pozdĺž elipsy, ktorá je vo farbách francúzskej vlajky, je vpísané jej meno – tak ako sa podpisovala – Alphons Maria s jej priezviskom, pretože odtiaľ pochádzala, avšak jej meno prechádza aj ďalšími dvoma elipsami.
      Trojjediný Boh (tri elipsy) posiela Alžbetu na tento svet, aby v duchu Ježiša Krista žila, modlila sa, pracovala a tak plnila Božiu vôľu.
      Dynamika elíps znamená – plnenie, napĺňanie a život v tajomstve vykúpenia.
    Rok 1814 je rokom jej narodenia a rok 2014 je jubilejným rokom, ktorý práve prežívame.  
 

Adventné duchovné cvičenia

V dňoch 12. – 13. decembra 2014 sa v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Umani konali adventné duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny. Exercitátorom bol pozvaný o. Krištof Vilk z mesta Bohuslav. Sv. omša, čí-tanie, meditácia nad Sv. Písmom, akt pokánia – sviatosť zmierenia umožnilo účastníčkam duchovných cvičení priblížiť sa k Bohu, otvoriť svoje srdcia na príchod Dieťaťa Ježiša a prijať Ho do všetkých oblastí svojho života. Chceme vyjadriť svoju vďačnosť Bohu, o. Krištofovi a sestrám Božského Vykupiteľa za prednášky i organizáciu DC.
S úctou
Svetlana Cibuľkina vedúca DR v Umani
 

Svet mladých ľudí,

ktorí hľadajú čistú radosť

Aj tak by sa dali nazvať Pavlovce nad Uhom a Vysoká nad Uhom v čase púte zrelosti, ktorá sa uskutočnila už šestnásty krát. Dni, v ktorých púť prebiehala (21. - 23. november 2014), boli naozaj výnimočné: piatok bola spomienka obetovania Panny Márie, v sobotu bol výročný deň smrti Anky Kolesárovej a v nedeľu bolo Krista Kráľa. Tieto slávenia umocňovala aj téma stretnutia: „Zranenie -  dozrievanie v láske“. Hosťom bola ukrajinská psychologička Lena, ktorá medzi iným povedala: „Keby sme mali ideálneho partnera alebo ideálne spoločenstvo, bolo by tu nebezpečenstvo, že by sme už nepotrebovali Boha.“ Obohacujúce bolo aj privítanie kríža Svetových dní mládeže spolu s kópiou ikony Panny Márie z rímskej baziliky Santa Maria Maggiore, s ktorými sme v sobotu putovali na Ankin hrob. Keďže bolo práve sedemdesiat rokov od toho, čo sa stal obetou svätej čistoty, pripomenuli sme si okolnosti tej noci, keď vojak vtrhol do domu a Anku obrana jej čistoty stála život. Jej svedectvo je dodnes príťažlivé a jej čistota je žiarivým príkladom pre mladých. Pokračovali sme oslavou života a nočným bdením v rozhovoroch a modlitbách. Medzi mladými, ktorých bolo vyše 270, sme sa v „službe ucha“ nasadili aj my – sr. Dominika, sr. Zuzana, sr. Natanaela, sr. Timea, sr. Filotea a postulantka Danka.

 

 

sr. M. Filotea

 

Obnovili svoje "áno"

Najmladšia skupina junioriek - sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M. Zdenka obnovili svoje zasvätenie sa Bohu na ďalší rok 
21. septembra 2014 v provinciálnom dome 
v Spišskej Novej Vsi. Obnovu predchádzala trojdňová duchovná príprava pod vedením vedúcej juniorátu sr. M. Anzelmy. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp... viac

FOTO

 

V Oberbronne oslavovali tri kongregácie

Vyvrcholením trojročnej prípravy na oslavu 200. jubilea narodenín ct. Božej služobnice matky Alfonzy Márie bol spoločný program troch kongregácií pochádzajúcich z jej založenia, ktorý sa uskutočnil 14. septembra 2014 v Oberbronne. Toto stretnutie bolo nielen pre sestry, ale aj pre všetkých prítomných výnimočnou udalosťou a znakom jednoty, po ktorej túžila nielen matka... viac
 

Obnova sľubov 2014

Poslednú augustovú nedeľu sme v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi zažili malú slávnosť - sr. M. Efraima si počas svätej omše celebrovanej vdp. Alexandrom z Ukrajiny obnovila svoje sľuby a zasvätenie sa Bohu do rúk generálnej predstavenej sr. M. Kataríny. V homílii mohla okrem iného počuť, že... viac 

FOTO

 

Sympózium v Ružomberku

Ctihodná Božia služobnica matka Alfonza Mária sa narodila 9. 9. 1814 v kúpeľnom mestečku Niederbronn vo Francúzsku. Z jej založenia pochádzajú aj dve kongregácie pôsobiace na Slovensku - Kongregácia sestier Božškého Vykupiteľa a Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Jej dvesté narodeniny sme spoločne oslávili 29. 8. 2014 v Ružomberku, kde sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Aule Jána Pavla II. konalo sympózium na tému: Veľkosť jednoduchého životaMedzi prednášateľmi boli sr. Lucella Maria Werkstetter (bývalá generálna predstavená Oberbronnskej kongregácie), sr. M. Katarína ...viac

FOTO

 

Doživotné sľuby 2014

sr. Rafaela a sr. Timea

V sobotu 16. 8. 2014 v Spišskej Novej Vsi počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval o. biskup Sečka spolu s viacerými kňazmi, sr. M. Rafaela a sr. M. Timea zložili doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie Motykovej. 

Úprimne sa tešíme z ich rozhodnutia a vyprosujeme im nielen vytrvalosť v povolaní až do smrti, ale aj hlbokú radosť z toho, že patria Kristovi.

FOTO 

 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, 

Panna Mária

O situácii na východe Ukrajiny ste už iste aj vy veľa počuli, veď sa už všade a dlho o tom hovorí, píše a ľudia nielen na Ukrajine, ale po celom svete prežívajú neistotu, strach, obavu, ktorá pramení z tohto vojnového konfliktu, každý sa bojí, čo prinesie zajtrajší deň...
Ak má dieťa strach, u koho hľadá pomoc, ak nie u svojho otca a potechu i ochranu u svojej mamy?! A my všetci sme deťmi – Božími deťmi, a preto hľadáme pomoc u svojho Nebeského Otca a odovzdávame do ochrany nebeskej Matky Panny Márie.... 
Celý ukrajinský národ a hlavne veriaci bez rozdielu vierovyznania, v týchto ťažkých časoch prosia o pomoc Božiu a s dôverou sa utiekajú pod ochranu ... viac
 

Slávnosť jubileí vo Vrícku

V sobotu 12. 7. 2014 sme si vo Vrícku pripomenuli 65. výročie sľubov sr. M. Angelity, sr. M. Benjamíny, sr. M. Ignácie a sr. M. Klementíny a 25. výročie sľubov 
sr. M. Bernardy a sr. M. Tadey.
Pri rannej svätej omši, ktorú celebroval 
vdp. Konštantín Daniel Boleš, OPraem. spolu s vdp. Medzihorským a p. farárom z Kláštora pod Znievom vdp. Štefanom Hýroššom, si v kaplnke sestier svoje sľuby nanovo obnovili sr. M. Angelita, sr. M. Ignácia a sr. M. Klementína.
V kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku si 
počas slávnostnej sv. omše celebrovanej 
o. biskupom Tomášom Galisom spolu s ďalšími kňazmi obnovili svoje ... viac
  

Pobyt invalidov z Ukrajiny na Slovensku

V dňoch 19. 6. 2014 - 25. 6. 2014 sme uskutočnili zájazd z Ukrajiny na Slovensko pre skupinu 10-tich osôb so špeciálnymi potrebami na invalidných vozíčkoch, alebo s ťažkým post traumatickým postihnutím a ich asistentov, s ktorými už niekoľko rokov spolupracujeme a podieľame sa na apoštoláte a pastorácii... viac  
 

Zasadnutie v provinciálnom dome

V dňoch 20. – 22. 6. 2014 sa v provinciál-nom dome v Spišskej Novej Vsi konalo stretnutie generálneho vedenia s provin-ciálnym vedením a s miestnymi predsta-venými. Z generalátu sa stretnutia zúčast-nila generálna predstavená sr. M. Katarína a tri generálne radkyne: sr. Bernadette, sr. Annunciata ... viac
 

Rehoľné jubileá v Raslaviciach

Komunita sestier v Raslaviciach mala 
8. júna 2014 niekoľko dôvodov k radosti:

1. boli Turíce, preto očakávali príchod                 Ducha Svätého 

2. pripomenuli si rehoľné jubileá sestier -           sr. M. Euzébia 70. výročie sľubov

    a sr. M. Boromea, sr. M. Hedviga

    a sr. M. Hyacinta 65. výročie sľubov

3. začali duchovné cvičenia ...viac

FOTO

 

Púť laických členiek Duchovnej rodiny SDR v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Cirkev na Slovensku žije v Roku Sedem-bolestnej Panny Márie. Veľa ľudí putuje do Šaštína, do národnej baziliky Sedem-bolestnej. Laické členky DR pri komunite Vrícko sa tiež vybrali na púť. Keďže v našej skupine sú aj staršie ženy, tak sme zvažo-vali kratšiu trasu, aby to zvládli. Zvolili sme si Badín - Kňazský seminár a Staré Hory.
Štyrmi autami sme sa vybrali... viac
 

Púť druhej skupiny sestier do Šaštína

Púť sestier v Roku Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku a v Roku 200. výro-čia narodenia ct. Božej služobnice matky Alfonzy Márie ako „Deň spoločenstva“ 
sme zavŕšili púťou 18. mája 2014. Tentokrát putovalo 58 sestier, postulantka Danka a dve kandidátky - Miriama a Evka. 
Počas púte nás duchovne sprevádzal kňaz spišskej diecézy vdp. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Zažiť dlhú púť a krátke sesterské pobudnutie pri tej, ktorá „je blahoslavená, pretože uverila“ (Lk 1, 45), nás naplnilo novou silou a radosťou z Máriinej viery. 
Na stretnutie ... viac

 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania spolu so sv. Ondrejom, apoštolom

Do modlitieb za duchovné povolania sa zapojila aj naša malá komunita vo Vatikáne – v Teutonicu. V nedeľu pred začiatkom Týždňa modlitieb za duchovné povolania – 4. mája,  sme mali možnosť spolu s dvoma slovenskými kňazmi vydať sa na púť do mestečka Amalfi. Duchovne sme sa spojili aj so slovenskými sestrami, ktoré práve v tom čase boli na púti v Šaštíne. ...viac

                                                     

Púť k Sedembolestnej Panne Márii

V nedeľu ráno 4. mája 2014 už o 2.30 hod sme sa vydali autobusom zo Spišskej

Novej Vsi do Šaštína. 

Vo Vrícku k nám pristúpila ďalšia skupina sestier a už okolo 10.00 hod sa nás v Šaštíne pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie stretlo 80 sestier našej provincie. K Panne Márii Sedembolestnej putovala s nami aj naša generálna predstavená sr. M. Katarína Krištofová.
Skoro všetky sme... viac 
FOTO     
 

Vykroč syn/dcéra Kráľa!

Práve tieto slová, okrem motta Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, sa stali ústrednou myšlienkou Diecézneho stretnutia mládeže (DSM) Spišskej diecézy, ktoré sa 3. mája 2014 po prvýkrát konalo na Orave. Mesto Tvrdošín tak hostilo približne 800 mladých ľudí, ktorí neváhali a vykročili z pohodlia svojich domovov a rozhodli sa stráviť deň s duchovno-zábavným programom. Spolu s nimi sme tento deň strávili aj my – sr. Liguori, sr. Petronela a sr. Chantal.
Prvé kroky účastníkov stretnutia smerovali do kostola, kde sa slávila svätá omša s otcom biskupom Štefanom Sečkom. V jej závere odovzdal ... viac

FOTO 

 

Duchovné cvičenia pre rodičov

Tak ako každý rok aj v tomto roku boli organizované duchovné cvičenia pre našichrodičov. 
Od 27. do 30. marca 2014 sa v kláštore 
sv. Alžbety v Spišskej Novej Vsi zúčastnilo duchovných cvičení 21 osôb – rodičov sestier a niektorých blízkych príbuzných 
pod vedením benediktína otca Damiána Žilku z Kláštora Premenia Pána v Sampore. 
Pre rodičov a blízkych príbuzných to bol požehnaný čas stíšenia sa a modlitby. Denne v troch prednáškach páter Damián odhaľoval tajomstvá duchovného života. Oslovujúcimi témami boli: Vzťahy, Prostriedky na vyrovnávanie cesty Pánovi, Modlitba, Sviatosť zmierenia, Eucharistia. Páter Damián v prvej prednáške predložil rodičom model, ako majú v živote sprevádzať rodičia svoje zasvätené deti.
V nedeľu popoludní sme vyprevádzali na cestu domov duchovne posilnených a vďačných rodičov a príbuzných do ich všedných dní. Nech vzklíči v ich srdciach to, čo bolo zasiate a prinesie bohatú úrodu.    

FOTO

 

Ducha pokoja a mieru neuhášajte

Po tragických udalostiach posledných dní  na Ukrajine sme prežívali smútok a aby sme neupadli do hriechu pomsty či nenávisti, povzbudzovali nás slová Svätého písma počas duchovného víkendu pre mladých, ktorý sa konal v dňoch 21. - 23. 2. 2014. V našom kláštore sa zišlo 9 mladých, ktorí sa 3 dni intenzívne zamýšľali a zaoberali témou: „Ducha neuhášajte“ 1 Sol 5, 19 spolu s naším o. Alexandrom, ktorý ...viac
 

Veľké veci urobil s nami i s nimi Pán

a máme z toho radosť

V dňoch 13. - 15. 2. 2014 si v kláštornom prostredí konalo 21 členiek Duchovnej rodiny SDR /bola medzi nimi aj budúca členka z Bratislavy i z Partizánskeho/ duchovné cvičenia. V tomto jubilejnom roku našej matky zakladateľky, ale aj v roku Sedembolestnej Panny Márie a v čase, kedy sa náš národ pripravuje ... viac
  

Brat štetec, sestra farba

Pod týmto názvom usporiadala krajská galéria Burgenlandu, spolkovej krajiny Rakúska, mimoriadnu výstavu tvorby a akvarel malieb sestry Elfrídy Etll, našej rehoľnej sestry z Rakúskej provincie, z príležitosti 100. výročia jej narodenia.
Výstava bola otvorená 16. januára 2014 za účasti 400 hostí. Na pozvanie... viac 

 

Do domu Otca...

nás 29. 1. 2014 predišla sr. M. Britta, Mária Lizáková.

Narodila sa 5. 8. 1931 v Lendaku.
Do Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vstúpila v roku 1947, po roku bola v Levoči prijatá do noviciátu. Prvé sľuby zložila 24. 8. 1950 v Levoči a o desať rokov neskôr 17. 7. 1960 zložila v Hrani doživotné sľuby.
 Sr. M. Britta pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici v Prešove.                  
V roku 1957 bola činnosť rehoľných sestier v prešovskej nemocnici zrušená, preto bola poslaná do liečebne v Hrani k postihnutým deťom a neskôr... viac
 

Duchovné cvičenia o MAM vo Vrícku

V dňoch 23. - 26. 1. 2014 sa konali duchov-né cvičenia laických členiek Duchovnej rodiny SDR vo Vrícku. Viedol ich o. špirituál Ľubomír Grega z Badína. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 16 členiek. Témou DC bola naša ctihodná zakla-dateľka MAM – Spiritualita a hlbšie spoznávanie Matky Alfonzy Márie. Nakoľko žijeme v prípravách na 200-sté výročie jej narodenia,...viac

 

Milostiplné Vianoce

a požehnaný nový rok 2014

 

 

 "Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán."

(Lk 2, 11)

 

Boh k nám prichádza aj dnes.

Je len a len na nás,

či pôjdeme za jeho hviezdou do neznáma,

kde čaká skrytý a nepoznaný Boh.


Oči plné viery, 

myseľ plnú nádeje,

srdce plné lásky 

a odvahu vykročiť

aj v novom roku 2014 do neznáma

praje a od Novonarodeného vyprosuje

 

sr. M. Dária Motyková

provinciálna predstavená

 

Do domu Otca...

nás 7. 11. 2013 predišla sr. M. Rajmunda, Helena Hurajová.

Narodila sa 16. 7. 1925 v Bardejovskej Zábave.
Už ako 15-ročná prišla do kláštora v Spišskej Novej Vsi. Po skončení zdravotnej školy v Bratislave 20. 8. 1944 prijala v Raslaviciach... viac
 

Prvé sľuby 

Po dvojročnej formácii v noviciáte zložili dňa 28. 9. 2013 v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku tri naše novicky - sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M Zdenka prvé sľuby do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie. Pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval o. biskup Mons. Marián Chovanec spolu s ďalšími kňazmi, prijali čierny závoj, krížik a Konštitúcie a zaviazali sa žiť podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

Na ich životnej ceste ich budeme naďalej sprevádzať svojimi modlitbami a vyprosovať im potrebné dary a milosti, aby svoje "áno" vládali žiť aj vo všedných dňoch každoden-ného života.

FOTO

 

Obnova sľubov

Dňa 8. 9. 2013 v Badíne nanovo obnovili svoje zasvätenie naše štyri spolusestry - sr. M. Germana, sr. M. Klára, sr. M. Rita a sr. M. Efraima do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Ľubomír Grega, špirituál Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne spolu s vdp. Pavlom Vilhanom za účasti sestier z takmer všetkých komunít.

Vďačné za dar povolania im vyprosujeme Božie požehnanie a zverujeme ich pod ochranu našej nebeskej Matky Panne Márie.

 FOTO

 

Do domu Otca... 

nás 23. 8. 2013 predišla sr. M. Reinfrída, Irena Gombošová.

Narodila sa 14. 10. 1919 v Trsticiach ako najmladšia dcéra mnohopočetnej rodiny.
Už ako 14-ročná zatúžila po rehoľnom živote. Táto jej túžba sa naplnila v roku 1939, kedy bola prijatá do Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Nových Zámkoch. Obdobie rehoľnej formácie prežila v Šoproni (v Maďarsku), kde v roku 1946 zložila doživotné sľuby...viac
 

Doživotné sľuby

Po duchovných cvičeniach na Sampore pod vedením vdp. Vladimíra Kasana zložili v sobotu 27. 7. 2013 v Spišskej Novej Vsi sr. M. Alžbetína Langová a sr.M. Faustína Gánovská doživotné sľuby do rúk generálnej predstavenej sr. M. Kataríny Krištofovej. Slávnostnú sv. omšu celebroval o. biskup Mons. Štefan Sečka spolu s ďalšími kňazmi, za účasti provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie, generálnych a provinciálnych asistentiek, sestier z rôznych komunít, príbuzných... viac
 
 

R13 Ružomberok 

Počas letných prázdnin sa v Ružomberku prvýkrát konalo celonárodné stretnutie mládeže R13 – paralelne so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro. Podujatie organizovala Rada pre mládež a univerzity a Kanet, n. o. spolu s tímom dobrovoľníkov 
z celého Slovenska.  Niekoľko tisíc mladých zažilo neopakovateľnú atmosféru počas víkendu 26. - 28. júla 2013 v Ružomberku. V sobotu popoludní... viac 
 

Jubileá vo Vrícku

Dňa 20. júla 2013 sa vo Vrícku konala slávnosť rehoľných jubileí. Sr. M. Hilda slávila 75. výročie svojho zasvätenia sa Bohu, sr. M. Emília 70. výročie, sr. M. Václava, sr. M. Valdemara a sr. M. Vilibalda 60. výročie a štyri sestry 25. výročie – sr. M. Cyrila, sr. M. Jana Pavla, sr. M. Mechtilda a sr. M. Pavla... viac 
 

Do domu Otca... 

nás 23. 6. 2013 predišla sestra Mária Augusta, Etela Chorvátová. 

Narodila sa 5. 8. 1921 v Tvrdošíne - Krásnej Hôrke ako najstaršia zo štyroch detí.

Do noviciátu vstúpila 19. 7. 1947 a o rok neskôr 11. 8. 1948 mala v Levoči obliečku. Prvé sľuby zložila 24. 8. 1950 v Levoči a doživotné sľuby 4. 4. 1961 v Spišskom Štvrtku. 

Jej prvým pôsobiskom sa stala nemocnica v Košiciach. V roku 1950 bola spolu s ostatnými sestrami sústredená v kláštore v Spišskej Novej Vsi. V roku 1951 bola prevezená do Čiech, kde pracovala viac...

 

Jubileá v Raslaviciach

"Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!"   (Lk 24, 29)

Za dar povolania a všetky milosti počas uplynulých 60 rokov rehoľného života sa Božskému Vykupiteľovi pri slávnostnej svätej omši, ktorú s vdp. arcibiskupom Bernardom Boberom koncelebrovali dekan z Bardejova, vdp. Pavol Marton,... viac
 

Duchovné cvičenia pre rodičov

Človek ako taký dosahuje svoj cieľ, ak sa dáva ako bytosť druhým. A toto môžeme právom  povedať o našich rodičoch, ktorých nezištnú lásku cítime počas celého nášho života.
V našich konštitúciách D 66.4 čítame: V láske, vďačnosti a modlitbe ostávame spojené s našimi rodičmi a blízkymi príbuznými a pomáhame im v ťažkých situáciách a núdzi. Aj kongregácia im vychádza v ústrety s vďačnosťou a pozornosťou.
Jedným z naplnení tohto bodu direktória sú aj duchovné cvičenia, ktoré každoročne ponúkame našim rodičom a blízkym príbuzným. Aj tohto roku sa uskutočnili duchovné cvičenia takéhoto druhu v Spišskej Novej Vsi pod vedením pátra Jána Ďuricu SJ za účasti 21 rodičov a blízkych príbuzných. Tentokrát to boli ignaciánske duchovné cvičenia zamerané na modlitbu, meditáciu a kontempláciu. „Nebolo to ľahké,“ počuli sme od mnohých „ale stálo to za to! Medzi zložitými metódami kontemplácie sme vždy našli úžasné podnety pre život“.

 Rodičia a príbuzní odchádzali z duchovných cvičení spokojní a otvorení slovám pátra Ďuricu: „Duchovné cvičenia začínajú práve teraz vaším odchodom do všedného dňa“.     sr. M. Júlia

 

Na ceste na R13

Svetové dni mládeže 2013 (SDM) v Rio je Janeiro sa čoraz viac blížia. Veď koniec koncov júl je tu čo nevidieť. Hoci na púť do Ria nemáme dosť grošov J, vďaka paralelnému stretnutiu R13 v Ružomberku budeme môcť zažiť Copacabanu pod Čebraťom... viac
 

20 rokov pôsobenia sestier na Ukrajine

Za uplynulých 20 rokov patrí v prvom rade VĎAKA BOHU!

Prvé sestry SDR boli poslané na Ukrajinu 24. 5. 1993 na skúšobnú dobu na dva mesiace a odvtedy prešlo už celých 20 rokov.

Dňa 14. mája 2013 sme spolu so sestrami, ktoré k nám prišli zo Slovenska, ďakovali Bohu za 20 rokov pôsobenia na Ukrajine...
 

 

Púť viery

Tento rok sme mohli zažiť netradičný deň spoločenstva spojený s púťou do Nitry – kolísky kresťanstva na Slovensku.
V dvoch skupinách sme 1. a 8. mája spoločne slávili sv. omšu v katedrále sv. Emeráma v Nitre spojenú... viac
 

Cesta svätosti ženy

Duchovná rodina sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch sa v dňoch 18. - 20. 4. 2013 zúčastnila duchovných cvičení pod vedením vdp. dekana Mariana Dragúňa z Topoľčian... viac
 

SNV - nové členky DR 

       V tomto roku viery si naše laické členky svoju vieru upevňovali aj počas trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa konali od 7. do 9. marca 2013 v Spišskej Novej Vsi na sídlisku Západ v dome Spoločnosti kato-líckeho apoštolátu. Duchovné dary a milosti 60 členkám Duchovnej rodiny... viac 

 

 

Stretnutie zasvätených v Spišskej diecéze

Na pozvanie spišského otca biskupa Mons. Štefana Sečku sa 2. februára 2013 stretli všetky zasvätené osoby, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze v rámci Svetového dňa zasväteného života v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Slávnosť sa začala svätou omšou v kaplnke kňazského seminára, kde... viac

 

Do domu Otca... 

nás 1. 2. 2013 predišla sestra Mária Eugénia, Mária Jasečková.

Narodila sa 28. 10. 1926 v Tepličke nad Hornádom, okres Spišská Nová Ves, ako najstaršia z jedenástich detí, kde získala aj základné vzdelanie.

Ako 15-ročná začala pracovať v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, kde spoznala sestry Božského Vykupiteľa. Ich príkladný, horlivý a zbožný život v nej vzbudil túžbu po zasvätenom živote... viac

 

Do domu Otca... 

nás 24. 1. 2013 predišla sestra Mária Tiburcia, Anna Halčinová.

Narodila sa 9. 7. 1931 v Lendaku,

ako najstaršia z trinástich deti, kde získala

aj základné vzdelanie.

Do noviciátu vstúpila 28. 8. 1949 v Levoči. Po znovuprijatí do kongregácie prvé sľuby zložila 30. 7. 1970 na Velehrade, večné sľuby 15. 10. 1972 v Spišskom Štvrtku...viac 

 

Život viery v roku viery

   V dňoch 17. – 19. 1. 2013 sa v Nesvadoch, v Kláštore sestier Božského Vykupiteľa, uskutočnili duchovné cvičenia pre členky Duchovnej rodiny pod vedením exercitátora o. Miroslava Oprchala, ktorý je duchovným otcom v tento komunite.
      Duchovných cvičení sa zúčastnilo 16 členiek. Na úvod sme... viac 

 

EJT 2012/2013 v Nitre

Európske stretnutie mladých 2012/2013 v Nitre

Projekt troch kongregácií pochádzajúcich zo založenia matky Alfonzy Márie
71 mladých, pochádzajúcich z Francúzska, Nemecka, Rakúska, Slovenska a Ukrajiny, v sprievode dvoch kňazov a rehoľných sestier zastúpených všetkými troma... viac 
 
  

Vianoce 2012

 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“      LK 2,14

 

 

Kto je pripravený nechať sa obdarovať Bohom, jeho láskou

kto je pripravený prijať Božie Slovo,

ktoré sa stalo človekom,

ten zažije premenu a bude žiť z viery.   

 

Nech Vás počas týchto vianočných dní naplní radosť, láska a vďačnosť z toho, že Boh nás tak veľkolepo obdaril!

Božie požehnanie nech Vás sprevádza po celý nový rok 2013.

 

Zo srdca želá a vyprosuje

 

Sr. M. Dária Motyková, SDR

 

 

Do domu Otca...

nás 6. 11. 2012 predišla sestra Mária Castitas, Margita Blašková.

Narodila sa 9. 10. 1927 v Spišskom Podhradí, ako posledná zo siedmich detí, kde získala aj základné vzdelanie.
V roku 1947 ukončila maturitou štúdium v Učiteľskom ústave pre domáce náuky v Levoči.
Do noviciátu vstúpila 17. 8. 1947 v Levoči, kde 28. 8. 1949 zložila aj prvé sľuby. Doživotné sľuby zložila vo Františkove nad Ploučnicou 15. 8. 1956.
V rokoch 1948-50 pôsobila... viac 
 

 

Správy z Kamerunu

Yaounde, 12. 10. 2012 

Všetkých Vás  srdečne pozdravujem z upršaného, ale horúceho Kamerunu.
Od môjho posledného listu ubehol už nejaký čas, skončili prázdniny, začala škola a tak sa chcem s Vami podeliť so svojím životom i zážitkami, o ktoré nie je núdza.
Začnem tak zľahka – počasí. Momentálne by tu malo byť veľké obdobie dažďov...viac
 
Nkoulou, 24.10.2012
MILÉ SPOLUSESTRY! 
Srdečne váš všetky na milovanom Slovensku pozdravujem. Už sú tomu skoro dva mesiace čo nám skončil čas prázdnin a začali sme nový školský rok, a tak sa chcem spolu s vami podeliť o prvé zážitky. Prázdniny som s Božou pomocou prežila. Skúsenosť práce v kancelárii škôlky bola namáhavá, ale zároveň pre mňa aj... viac

  

Púť duchovnej rodiny do Oberbronnu

Po stopách matky Alfonzy Márie v príprave 200-ročného jubilea jej narodenia

      V dňoch 3. - 8. 10. 2012 sa splnila niekoľkoročná túžba niektorých členiek Duchovnej rodiny, navštíviť miesta života a pôsobenia zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej... viac
 
   

Veľkosť jednoduchého života

  

Dňa 9. septembra 2012 oficiálne začne intenzívnejšia príprava na 200. jubileum narodenia matky Alfonzy Márie. Témou jubilea s trojročnou prípravou je
Veľkosť jednoduchého života“.
Z tejto príležitosti sa k sestrám prihovorila sr. Katarína Krištofová, generálna predstavená, ktorá je zároveň vedúcou projektu slávenia 200 - ročného jubilea narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
viac

 

 

Biblické stretnutie

srdečne Vás pozývame na biblické stretnutie s doc. Františkom Trstenským, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2012 v kláštore sv. Alžbety v Spišskej Novej Vsi. Bude to prvé z cyklu stretnutí zaoberajúcich sa listom sv. Pavla Galaťanom.

 

Návšteva sestier na Ukrajine

V dňoch 6. – 10. augusta 2012 navštívila sestry pôsobiace v komunitách v Umani a v Žitomíre sr. M. Dária spolu so sr. M. Školastikou. Cieľom návštevy bolo sesterské stretnutie a spoznanie prostredia v ktorom sestry pôsobia.
FOTO
 

Obnova sľubov

Dňa 29. júla 2012 v kaplnke provinciálneho domu v Spišskej Novej Vsi obnovila sr. Alžbetína Langová rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok do rúk sr. Dárii Motykovej, provinciálnej predstavenej SDR. Slávnostnú svätú omšu celebroval prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD, ktorý v homílii povzbudil sestry k dôvere Bohu!
viac
 

Krížová cesta vo Vrícku

V deň 145. výročia úmrtia Matky Alfonzy Márie, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, v kruhu rehoľnej rodiny vo Vrícku mali viacerí možnosť zahĺbiť sa do tajomstva utrpenia a smrti nášho Pána. Samotná zakladateľka z neho neustále čerpala silu k realizácii Božích plánov v danom čase...
viac
 

Pozdravy z Afriky

Srdečne vás pozdravujem opäť z Afriky, kde máme teraz pre nás fajn počasie. Aj keď je oproti tomu, ako bolo, teraz chladno /a pre africké sestry zima/, nám je super. Mám síce oblečenú bundu, ponožky, ale je fajn. Po dlhšom čase sadám k PC, aby som aj vám napísala...
viac
 

„Dobroreč duša moja...“

Týmito slovami žalmu chceme vyjadriť vďaku Pánu Bohu za dar Jeho Lásky pre nás v podobe Internoviciátu bl. Jána Pavla II. V júni sme sa zúčastnili nášho posledného stretnutia noviciek a ich magistier... viac
 

Eucharistický kongres na Ukrajine 

Počas celého uplynulého roka pripravovali sa katolícki veriaci modlitbou, Eucharistickými adoráciami, tiež cez katechézy, kázne, prednášky a rôzne iné praktiky viery vo farnostiach k uskutočneniu  
1. CELOUKRAJINSKÉHO KONGRESU
Nastal dlho očakávaný deň otvorenia kongresu - 26. máj 2012, ktorý sa iste zapíše do histórie Cirkvi zlatými písmenami. Otvorenie bolo v konkatedrále sv. Olexandra v Kyjeve svätou omšou o 11.00 hodine na čele s nunciom UkrajinY, arcibiskupom Tomasom Edvardom Galliksonom, s metropolitom Ľvovskej arcidiecézy arcibiskupom Miečeslavom Mokšickým a vzácnymi hosťami...
viac
 

Čokoľvek ste urobili...

Citátom z Biblie začíname tento pozdrav, ktorým sa chceme v mene všetkých detí a mladých poďakovať Vám, i všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a pomáhajú našej misii tu v Kamerune. Zbierkou ste pomohli deťom a mladým v dedine Nkoulou a chlapcom v útulku Foyer v Yaoundé k zlepšeniu ich vzdelávania.
viac
 

Putovanie do Zasľúbenej zeme…

V dňoch 29.6.-3.7.2012 sa priestory nášho kláštora vo Vrícku opäť trošku viac naplnili detským smiechom a radosťou. Konalo sa tu stretnutie dievčat vo veku od 10-15 rokov. Témou stretnutia bolo PUTOVANIE DO ZASĽÚBENEJ ZEME. Prvý večer sme začali zoznámením a rozprávkou Princ Egyptský, aby sme sa oboznámili so životom Mojžiša a vyvoleného ľudu. Ako praví Izraeliti zažili dievčatá na ďalší deň egyptský teror (budíček pomocou pokrievok  a celý deň plnili úlohy faraóna.
viac

 

 

Provinciálna kapitula

V dňoch 1. a 2. júna 2012 sa v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi stretli sestry na druhom zasadnutí provinciálnej kapituly. Zasadnutia sa zúčastnila sr. Katarína Krištofová, generálna predstavená a 31 sestier delegátok z úradu i zvolených. Predsedkyňou kapituly bola novomenovaná provinciálna predstavená sr. M. Dária Motyková. Na tomto zhromaždení boli zvolené štyri sestry do úradu provinciálnych radkýň. Ďakujeme zvoleným sestrám za ochotu ponúkať svoju službu v prospech ostatných sestier a tých, ku ktorým sme poslané...

FOTO

 

Vanutie Ducha...

Vanutie či víchor?! 72 účastníčok Stretnutia junioriek a formátoriek ženských rehoľných spoločenstiev malo možnosť prežiť Turíce v Nitre na Kalvárii a naplno vychutnávať rôznosť chariziem – darov Ducha. Stretnutie organizovala teologicko-spiritálna komisia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Ako bolo?... Viac

 

Rehoľné jubileá

Dňa 26. mája 2012 sa vo Vrícku konala slávnosť rehoľných jubileí. Štyri sestry oslávili 70. výročie rehoľného zasvätenia – sr. M. Celina, sr. M. Justína, sr. M. Kornélia, a sr. M. Regína a štyri sestry 25. výročie – sr. M. Agneška, sr. M. Martina Fogašová, sr. M. Patrika a sr. M. Štefana . Hlavným celebrantom sv. omše bol otec biskup Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Vďaka týmto jubilantkám sme mohli prežiť krásu života v spoločenstve a ďakovať za dar rehoľného povolania.

FOTO

 

Misijná púť detí

12. mája prišlo do Levoče 1 500 detí, aby spoločne putovali na Mariánsku horu. Počas putovania sa zapájali do rozličných aktivít spojených mottom púte Živá viera a v cieli putovania si vypočuli katechézu. Svätú omšu celebroval spišský biskup Štefan Sečka spolu s keňským biskupom Dominicom Kimengichom. Ten sa opäť prihovoril koledníkom a prosil ich o modlitbu za misionárov pre Keňu. Deti priniesli svoj obetné dary, ktoré boli určené pre krízové stredisko Alžbetka v Spišskej Novej Vsi.

Misijná púť detí je určená predovšetkým pre koledníkov Dobrej noviny. Tí sa počas Vianoc zapájajú do koledníckej akcie Dobrá novina a v poslednom ročníku vyzbierali vyše 900-tisíc eur na podporu rozvojových projektov v afrických krajinách.
Sr. M. Pavlína
FOTO
  

Duchovné cvičenia pre rodičov

V dňoch 11. – 14. 5. 2012 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili duchovné cvičenia pre rodičov, ktoré viedol exercitátor   P. Ján Źaluda, SDB, farár v Hroznovej Lhote (ČR).

Povzbudil prítomných k vytrvalému úsiliu pre dosiahnutie svätosti života, ktoré začalo prijatím krstu. Poznávať, milovať a nasledovať Krista je celoživotná úloha.

Druhá májová nedeľa je Dňom matiek – z tejto príležitosti boli prítomné mamky obdarované symbolickým kvetom ruže.

FOTO

 

Púť do Svätej Zeme

Spomienky na Sv. zem neprestávajú a preto si to nechceme nechať pre seba. Chceme sa podeliť s tým, čo naše oči videli a naše uši počuli.

Prv, než sme sa v lietadle vzniesli nad oblaky, po oslovení provinciálnou predstavenou sr. Školastikou a jej radou, zvažovali sme , či sa máme dať na takú namáhavú púť, alebo nie. Premodlili, pouvažovali, dali sme si poradiť a skúsili sme túto púť absolvovať.
Začali prípravy, až prišiel deň, keď s požehnaním duch. otcov, našich predstavených a srdečným prianím spolusestier, blízkych a dobrodincov, sústredili sme sa 01.05.2012 o 22.00 hod. na letisku v Košiciach. Viac...

 

Jubileum na Straníku

29.4.1962 - tento deň bol veľký pre sestry, ktoré prišli po prvýkrát na Straník, aby tu mohli začať pracovať a pripraviť pôdu pre ostatné svoje spolusestry.
Medzi prvými sestrami prišli: sr. M. Claudia Brajerová, ktorá toto jubileum už slávila v dome Otca, potom jej rodná sestra – sr. M. Bonavíta Brajerová a sr. M. Columbiera Fornadeľová. Viac...
 

Môj kresťanský život s Bohom

Pane, pomôž nám v týchto dňoch počúvať iba tvoje slovo. Daj nám záujem i odvahu usporiadať si svoj vlastný život podľa tvojho slova, ktoré chceme počas týchto dní meditatívnej modlitby výlučne počúvať.
V dňoch 29.03. - 01.04.2012 si vykonali členky DR, duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením P. Patrika Kovaľa, SJ. Viac...
 

Objav Krista

V rámci roku spoločenstva sa v našej farnosti v Topoľčanoch, v spolupráci s organizáciou Christlife, pod záštitou redemptoristov, uskutočnil evanjelizačný kurz Objav Krista!

Pán dekan Mons. Marián Dragúň, nám zveril nemalú úlohu pri vedení tohto kurzu a tak sme mali možnosť bližšie spolupracovať s laikmi vo farnosti. Viac...

 

Našim mamám

 Keby som videla
i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.

Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.
Mama je láska.
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.
“Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?”
usmial sa Stvoriteľ,
keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.
Pretože raz aj On
jej zverí svojho Syna.
(Milan Rúfus, Plachá modlitba za mamkino srdce)
 

Mama je láska, tak nech je láska milovaná, 
a nech je každá mama požehnaná!

 

Ďakujeme, drahé naše mamy, 
vám, ktoré ste už v nebi
aj vám, ktoré ste tu s nami!

 

 

Biblické stretnutie

 Oheň a síra - mlieko, med a pokoj.

V rámci prípravy na slávenie jubilea príchodu Solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda sme opäť prišli čerpať k prameňom viery. V kaplnke provinciálneho domu v Spišskej Novej Vsi sme pod vedením doc. PaedDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD pokračovali v úvahách nad posolstvom Druhého listu Solúnčanom. Záznam prednášky si môžete vypočuť tu
Zároveň pozývame na ďalšie biblické stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 11. júna 2012.

 

 

Menovanie novej 
provinciálnej predstavenej

 Sr. M. Katarína Krištofová, generálna predstavená so súhlasom svojej rady, podľa Konštitúcií Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, k 1. 6. 2012 menovala


 sr. M. Dáriu – Mgr. Máriu Motykovú

 

do úradu provinciálnej predstavenej na obdobie 6 rokov. Vyprosujme jej v tejto zodpovednej úlohe dary Ducha Svätého a mocný príhovor ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie, Zakladateľky Kongregácie.

 

Konštitúcie

S radosťou sme prijali nový text Konštitúcií a direktória našej Kongregácie, ktorý bol počas troch rokov prepracovaný medzinárodnou komisiou, odsúhlasený generálnou kapitulou 2011 a 8. decembra schválený Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

viac

 

Nové členky duchovnej rodiny

V dňoch 26.-28.4.2012 sa v Smižanoch konali duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny pri komunite Spišská Nová Ves. Duchovné cvičenia viedol ThDr. Anton Ziolkovský, PhD. Na záver duchovných cvičení prijala sr. Školastika Štutiková, provinciálna predstavená, štyri nové členky zo Spišskej Novej Vsi a zo Spišského Hrušova. FOTO

 

Plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 26. a 27. apríla 2012 sa v Poľnom Kesove uskutočnilo plenárne zasadnutie KVPŽR. Za našu Kongregáciu sa zúčastnila sr. M. Školastika Štutiková, provinciálna predstavená, a sr. M. Agneška. Prvý deň stretnutia viedla sr. M. Viviana Ballarin, OP, z Talianska, viceprezidentka UESGM a predsedníčka Konferencie ženských rehoľných predstavených v Taliansku...viac

 

Hronský Beňadik

Deň nespravodlivo stíhaných 14. apríla 2012 sa v Hronskom Beňadiku uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 62. výročia akcie K, ktoré pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. O tejto akcii informovala TK KBS tu. 
 
O 10.00 hod. slávil v kostole svätú omšu otec 
biskup Mons. Marián Chovanec spolu s viacerými kňazmi – zástupcami rehoľných spoločenstiev, ktorých sa akcia K hlboko dotýkala.. viac
 

Srdečné pozdravy 

z teplom zaliatej Africkej krajiny nám poslali naše sestry misionárky Rudolfa a Gerarda. Ako prežili prvú Veľkú Noc v Kamerune sa môžete dočítať tu

 

Dni mládeže

"...ABY KRISTUS SKRZE VIERU PREBÝVAL VO VAŠICH SRDCIACH.../ Ef 3,17 /
XX.DIECÉZNE DNI MLÁDEŽE - Kyjevsko-Žitomírskej diecézy sa uskutočnili už tradične pred Kvetnou nedeľou v dňoch 30.03. – 02.04. 2012 v Žitomíri. Toto 20. jubilejné stretnutie
viac
 

"Ustavične sa radujte v Pánovi"

tak znelo motto tohtoročného Kvetného víkendu. V dňoch od 30.- 1.4.2012 prebiehalo v Banskej Bystrici diecézne stretnutie mládeže, kde sa stretlo okolo 600 mladých. Mala som tú milosť byť účastná počas týchto dní medzi tými, ktorí sa zišli s úprimnou túžbou hľadať korene opravdivej radosti.

viac

 

Stretnutia

Dňa 31. marca 2012 sa stretli sestry v Badíne na tzv. Dni spoločenstva. Sestra Školastika, provinciálna predstavená, predložila prítomným sestrám úvahu nad poslaním rehoľného života v dnešných časoch a niektoré štatistické údaje zo života Slovenskej provincie SDR za rok 2011. Jednotlivé udalosti...viac

 

 

Do domu Otca...

nás 6.4. predišla sestra Mária Rinelda, Alžbeta Dziaková.

 

Narodila sa 3. 9. 1922 v Barci ako druhá zo šiestich detí.   
Po skončení rodinnej školy v roku 1939 naplnila svoju túžbu slúžiť Bohu a hlásila sa o vstup k sestrám Božského Vykupiteľa Maďarskej provincie v Košiciach, ktoré pracovali v nemocnici.  Do noviciátu bola prijatá  29. 7. 1940 v Šoproni, kde zložila aj prvé sľuby 17. 8. 1942 a večné  sľuby 17. 8. 1947.
Po skončení noviciátu pracovala v štátnej nemocnici v Baji v Maďarsku...
viac

 

Do domu Otca...

 nás 5.4.2012 predišla sestra Mária Líma, Katarína Horvátová.

Narodila sa 26. 11. 1929 v Prílepoch, ako najstaršia z piatich detí.
Po skončení meštianskej školy prišla do kláštora v Spišskej Novej Vsi. Do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bola prijatá 28. 8. 1949 v Levoči. Prvé sľuby zložila 24. 8. 1950 v Spišskej Novej Vsi a večné sľuby 28. 9. 1964 na Velehrade.
viac
 

Z Kamerunu

Milé spolusestry,

znovu sa Vám hlási misijná stanica Kamerun, teda my dve – sr. Rudolfa a sr. Gerarda. Máme za sebou ďalšie dni a týždne našej služby medzi ľuďmi v Afrike a tak sa chceme podeliť s našimi zážitkami a skúsenosťami. Píšeme Vám spolu, lebo tento raz sú to spoločné zážitky, keďže sme strávili dva dni v buši. Náš príspevok by mohol mať nadpis: „Ako Rudolfa a Gerarda išli do buše šaty žehliť“  :o)
viac
 

Načúvaj Ježišovi

Čo myslíte, majú mladí ľudia dneška záujem načúvať Ježišovi, načúvať Božiemu slovu? Určite áno! Presvedčili nás o tom aj dievčatá, ktoré sa v dňoch 23.-25.3.2012 zúčastnili na duchovnej obnove v Spišskej Novej Vsi. Tridsaťjeden mladých duší sa počas víkendu mohlo hlbšie zamyslieť nad...

viac

 

Do domu Otca...

 nás predišla  sr. Mária Claudia, Petronela Brajerová. Dňa 29. 3. 2012 odovzdala svoj život Stvoriteľovi v 91. roku života a v 70. roku rehoľného života. So zosnulou sestrou sme sa rozlúčili v pondelok 2. 4. 2012 svätou omšou o 10.30 hod v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. 

   Narodila sa18. 4. 1921 v Letanovciach, do noviciátu vstúpila 25. 8. 1940 v Spišskej Novej Vsi. Prvé sľuby zložila 23. 8. 1942 
v Raslaviciach a doživotné sľuby 17. 8. 1947 v Levoči. V rokoch1975-1991 bola provinciálnou predstavenou Slovenskej provincie SDR.
Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu.

  

Nové menovania

 Sr. M. Školastika Štutiková, provinciálna predstavená, opätovne menovala k 1. aprílu 2012 do úradu miestnej predstavenej sr. M. Ivettu Naščákovú pre komunitu sestier v Nesvadoch a sr. M. Bohdanu Mrázovú, pre komunitu sestier v Topoľčanoch. Toto menovanie potvrdila sr. M. Katarína Krištofová,

viac

 

Do domu Otca...

nás predišla sr. Mária Kristofóra,

Emília Demková.
Narodila sa 18. 5. 1913 v Horných Opatovciach.
Do kláštora v Nových Zámkoch prišla po skončení 6 triedy ľudovej školy. Keďže bola veľmi mladá, do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bola prijatá až po šiestich rokoch 20. 7. 1933 v Nových Zámkoch, kde 29. 8. 1936 zložila aj prvé sľuby. Večné sľuby zložila 23. 8. 1942 v Raslaviciach.
Po prvých sľuboch bola preložená do Prešova, kde pracovala pri lôžku chorých v nemocnici.
viac
 

Slávnosť sv. Jozefa

 V kláštore sv. Jozefa v Raslaviciach si sestry pripomenuli sv. Jozefa, patróna domu i celej Kongregácie. Celý deň 19. marec sa niesol v slávnostnej atmosfére. Už ráno sa duchovný otec miestnej komunity Ján Macko podelil so sestrami s myšlienkami meditácie Pravda o synovstve človeka, vychádzajúc z Evanjelia o márnotratnom synovi. O 11.00 hod. štyria kňazi a sestry s niekoľkými veriacimi slávili svätú omšu. Hlavným celebrantom bol Mons. Pavol Marton, dekan z Bardejova. V homílii poukázal na veľkosť sv. Jozefa, jeho vieru a dôveru voči Bohu...

viac
 

Bol to pre nás milostivý čas...

Začiatkom pôstneho obdobia v dňoch 23.2.2012 až 25.2.2012 sme sa zúčastnili na duchovnom cvičení v kláštore u našich sestričiek Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch. Exercitátorom bol vdp. Kaplán Stanislav Dulák. Počas tých dní sme prežívali doslova „duchovné hody“. Pán kaplán nám pripravil bohatý hodnotný program. Začínali sme modlitbou breviára – modlitbou cez...

viac

 

Návšteva...

V týchto dňoch je na návšteve Slovenskej provincie SDR jej generálna predstavená sr. M. Katarína Krištofová so sr. Mechtildou, členkou generálnej rady. Mnohé sestry, pôsobiace na Slovensku majú možnosť stretnúť sa s ňou a obohatiť sa skúsenosťami a zážitkami zo života celej Kongregácie...

viac

 

Duchovná obnova

Muži v Raslaviciach znouobjavili rodinný stôl

Vyše päťdesiat mužov sa v sobotu 3. marca v Kláštore sv. Jozefa Kongregácie Božského Vykupiteľa v Raslaviciach zúčastnilo na exercíciách. Na tému Objaviť rodinný stôl prednášal don Anton Červeň SDB, ktorý ...

viac

 

Biblické stretnutie

My nie sme v neistote, 
lebo sme deťmi svetla...

5. marca sme sa opäť stretli pri spoločnom uvažovaní nad posolstvom Prvého listu Solúnčanom, aby sme sa povzbudili vo viere...

Záznam zo stretnutia si môžete vypočuť tu...

 

Duchovná obnova pre dievčatá

Načúvaj Ježišovi!

Pôstne obdobie nás všetkých pozýva k obnove svojho života. Ponúkame Ti možnosť prísť a načúvať Ježišovi, Jeho Slovu počas duchovnej obnovy pre dievčatá, ktorá sa uskutoční v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi 23.-25.3.2012. Tešíme sa na Teba.

viac

  

Duchovná obnova

pre mužov

 

Dňa 3.3. 2012 v priestoroch
Kláštora sv. Jozefa v Raslaviciach
sa bude konať duchovná obnova mužov
ktorú povedie Don Anton Červeň.
Prosíme o podporu v modlitbách, nech zasiate slovo prinesie v srdciach bohatú úrodu.
sestry z Raslavíc
  

Stretnutie

 V provinciálnom dome sv. Alžbety v Spišskej Novej Vsi sa dňa 25. 2. 2012 uskutočnilo stretnutie provinciálneho vedenia s miestnymi predstavenými. Sr. M. Školastika, provinciálna predstavená, sa vo svojom príhovore zamerala na podstatné úlohy sestier... 

viac 
  

„Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (Hebr 10, 24)

Pôstne obdobie

nám opäť poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska k blížnemu. Je to skutočne vhodný čas na to, aby sme si s pomocou Božieho slova a sviatostí obnovili tak osobnú, ako aj spoločnú cestu viery. Ide o cestu, ktorá je v očakávaní veľkonočnej radosti poznačená modlitbou a solidaritou s blížnymi, tichom a pôstom. (Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2012)
 

Súkromná materská

škola ALŽBETKA

Hlavným cieľom materskej školy ALŽBETKA s prvkami Montessori je poskytovať bezpečné, podnecujúce prostredie, ktoré pomôže deťom adekvátne rozvíjať svoje skúsenosti, postoje, schopnosti a názory...

viac

  

Správy z Kamerunu

  

Sr. M. Gerarda a sr. M. Rudolfa nám píšu o svojoich prvých skúsenostiach z ich misijného pôsobenia v  Afrike, v štáte Kamerun:
 
"Máme za sebou druhý mesiac života v Kamerune, prvý každá vo svojej komunite a na svojom pracovisku. Tak sa chceme s Vami podeliť so skúsenosťami, ktoré máme..."
viac
 

 

Keď sa človek ocitne sám...

 ...potrebuje stretnúť človeka. Matka Alfonza Mária zachytila vo svojom srdci slová chorého pri rybníku Betsata: „...nemám človeka...“ (por. Jn 5,7). V jej duchu sa sestry aj v dnešnej dobe usilujú byť nápomocné tým, ktorí „nemajú človeka“, čo by im pomohol. V roku 2004 bola kongregáciou zriadená nezisková organizácia Alžbetka, ktorá má okrem iného za úlohu zriaďovať a spravovať zariadenia sociálnych služieb, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovať ambulantné sociálne služby a poskytovať sociálne poradenstvo. Alžbetka rozvíja svoju činnosť v štyroch zariadeniach z ktorých ako prvé bolo zriadené krízové stredisko. Cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku 0-18 rokov. Postupne vznikali ďalšie zariadenia.

Viac o Alžbetke

 

Zápis

Súkromná materská škola Alžbetka pozýva na zápis detí, ktorý prebieha v dňoch

od 15. februára do 15. marca 2012

v priestoroch MŠ, ul. Školská 4 v Spišskej Novej Vsi. Súkromná materská škola Alžbetka poskytuje...
viac
 

Chcete byť 
online so svätými?

Zaujímavý projekt, ktorý ponúka možnosť prežiť

tradičné pôstne obdobie 
netradičným spôsobom.

Projekt určený jednotlivcom aj celým farnostiam ponúka prostredníctvom internetu evanjelium dňa so zamyslením, súťažné úlohy, kvízy, piesne, detské okienko...

viac

 

Drahí naši priatelia,

 

s dôverou sa obraciate na nás aj prostredníctvom tejto stránky s prosbami o modlitby. Chceme vás nanovo ubezpečiť, že v našich osobných i spoločných modlitbách pamätáme na vaše úmysly a predkladáme ich dobrotivému a milosrdnému Bohu. Nech je vo všetkom oslávený On!

 

 

Obnovený Štatút Duchovnej rodiny

       "Od schválenia prvého Štatútu Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa  konferenciou biskupov Slovenska uplynulo takmer štrnásť rokov. V tomto období sa ukázala potreba konkretizovať všeobecné normy, poslanie, cieľ, úlohy a členstvo, „zosúladiť“ ich v zmysle Kódexu kánonického práva, terminologicky definovať organizačnú štruktúru a úlohy vedenia zo strany sestier kongregácie i laických členiek." (z príhovoru sr. M. Školastiky)

     Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, listom zo dňa 23.12.2011 schválil obnovený štatút Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. 

viac

 

Do domu Otca...

nás 17. 2. 2012 predišla sr. M. Floriána, 
Oľga Križanová.

Narodila sa 3. 10. 1923 v Radave.   
Do rehole vstúpila ako kandidátka 1. 9. 1945. Do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bola prijatá 18. 8. 1946 v Levoči, kde zložila 28. 8. 1949 prvé sľuby. Večné sľuby zložila 31. 10. 1956 v Rožňave.
V rokoch 1950-1960 pracovala v nemocnici v Rožňave, kde absolvovala aj zdravotnícku školu...viac

 

 

O zasvätenom živote

 8. februára 2011 sa z príležitosti dňa zasväteného života stretli sestry z komunity Snina s mládežou na Cirkevnej spojenej škole svätých  Cyrila a Metoda.

Počas celého týždňa mali žiaci a študenti k dispozícii tematickú nástenku, ktorú pripravila sr. Kinga. V deň stretnutia sa sestry spolu so staršími žiakmi... viac
 

 

Maľovanka

Phenav tuke paramisa

V rámci projektu Kultúrou dvíhajme srdce i myseľ bola vydaná Maľovanka Phenav tuke paramisa. Projekt koordinovala sestra Stellamaris a na tvorbe sa podieľali deti z Nízkoprahového denného centra. Maľovanka obsahuje nielen kresby ale aj krátke literárne práce detí. Záujemcovia o Maľovanku sa môžu obrátiť na sestru Stellamaris prostredníctvom emailu (stllmrstthv1@gmail.com).

 

Deň otvorených dverí v Levoči

 Z príležitosti sviatku obetovania Pána – Svetového dňa zasvätených sme v našej komunite usporiadali „Deň otvorených dverí“. Na toto stretnutie bola pozvaná mládež z levočských základných, cirkevných, stredných škôl a ostatná mládež do kláštora sestier v Levoči. Deň otvorených dverí sme začali prehliadkou kláštora, živými rozhovormi s mládežou. Naším milým prekvapením bola návšteva nášho pána kaplána Vladimíra Fedoreka, ktorý zároveň podal svedectvo o svojom povolaní. Po malom občerstvení a živých rozhovorov medzi sestrami sme mládeži premietli literárno-dramatické pásmo o ctihodnej Matke zakladateľke Alfonze Márii...

viac

 

 

Spolu so Solúnčanmi...

V duchu prípravy na blížiace sa jubileum príchodu našich vierozvestov - solúnskych bratov sv. Cyrila Konštantína a Metoda, sa pod vedením doc. PaedDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD uskutočňujú v komunite v Spišskej Novej Vsi pravidelné biblické stretnutia. Od septembra 2011 sú témou stretnutí práve listy sv. Pavla Solúnčanom. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 5. marca 2012 o 19.00. Srdečne sú pozvané nielen sestry z blízkych komunít ale aj naši priatelia laici z farnosti.

audio

 

Ktosi ťa volá

 Dňa 04.02.2012 sa v Kňazskom seminári v Bratislave konala akcia: „KTOSI ŤA VOLÁ“ pre mladých, ktorí hľadajú svoje povolanie. Bolo to na úrovni bratislavskej arcidiecézy s tímom pre pastoráciu povolaní.

Hlavnou témou bola veta zo sv. Písma: Jn 15, 27 ...“aj vy vydávate svedectvo.“
Program začal o 9.00 hodine v aule seminára. Hudobná skupina METELICA rozprúdila dobrú náladu a atmosféru u všetkých prítomných.
viac

 

Deň zasväteného života Spišská Kapitula

V rámci svetového dňa rehoľných povolaní nás diecézny otec biskup Štefan Sečka pozval na stretnutie na Spišskú Kapitulu. Tak sme sa v sobotu 4. februára 2012 stretli aj s ďalšími rehoľnými sestrami a bratmi, aby sme o 10.00 hod spoločne slávili svätú omšu. Keďže v spišskej diecéze máme viaceré komunity, stretnutia sa zúčastnilo 24 sestier „vykupiteliek“. Otec biskup nás v homílii povzbudil k prežívaniu svojho zasvätenia. Mne osobne sa páčila myšlienka ktorú zdôraznil: ...tým, že budujeme vlastné spoločenstvo, budujeme Cirkev... viac

 

Deň zasväteného života - Žitomír

Z príležitosti svetového dňa zasvätených uskutočnilo sa 01.JANUÁRA 2012 v kláštore sestier benediktínok v Žitomíri už tradične stretnutie rehoľných sestier a rehoľných kňazov i bratov. Stretnutie začal o 11.hodine vstupným slovom pomocný biskup Kyjevsko-Žitomírskej diecézy Vitalij Skomarovský, ktorý všetkých prítomných privítal a poďakoval všetkým za odvahu a ochotu prísť na toto stretnutie, zvlášť rehoľným sestrám, ktoré sú vždy ochotné na všetko hneď odpovedať a aj dnes napriek veľkej zime prišli v hojnom počte. Pokračoval o.Romuald, karmelitán, ktorý v prednáške obohatil nás myšlienkami o hodnote a zmysle rehoľného života. Povzbudil nás nanovo žiť plnohodnotne svoje zasvätenie a nabádal k vedomému životu zasvätenému Bohu, k plnej dôvere v Božiu pomoc a Jeho pôsobenie v našom živote, k obnoveniu svojho vzťahu s Bohom...viac

 

Deň zasvätených

   Na sviatok Obetovania Pána už niekoľko rokov slávime v Cirkvi aj deň zasväteného života. Aj dnes v mnohých skrsne otázka kto sú to tí "zasvätení" a na čo sú. Volajú nás aj "darom pre Cirkev". Čo je našou prvou úlohou hovorí 
bl. Ján Pavol II.
 v apoštolskej exhortácii Vita consecrata:
Prvou úlohou zasväteného života je poukazovať na veľké diela, ktoré Boh koná v krehkej ľudskej prirodzenosti povolaných. Viac než slovami zasvätené osoby vydávajú svedectvo o týchto veľkých dielach výrečným jazykom premenenej existencie. Na údiv ľudí odpovedajú ohlasovaním zázrakov milostí, aké Boh koná v tých, ktorých miluje. Ak sa zasvätená osoba nechá viesť Duchom k výšinám dokonalosti, môže k Bohu volať: "Pozerám sa na krásu tvojej milosti, obdivujem jej jas a jej svetlo sa vo mne odráža. Nesmierne sa divím, keď myslím na seba. Vidím, čím som bol a čím som sa stal. Aký zázrak! Hľa, stojím plný úcty voči sebe samému, úcty a bázne, akoby som bol pred tebou samým. Som taký nesmelý, že ani neviem, čo robiť, kde si sadnúť, kam sa vybrať, kde dovoliť spočinúť údom svojho tela, ktoré patrí tebe, na aké činy a diela ich využiť, veď sú predsa Božie". A tak sa zasvätený život stáva jednou z viditeľných stôp, ktoré Svätá Trojica zanecháva v dejinách, aby v ľuďoch vzbudila úžas nad krásou Boha a túžbu po ňom.“ (bl. Ján Pavol II., Vita consecrata, b.20)

   Dnes ďakujeme za dar povolania a zároveň prosíme o modlitu za nás, aby  sme aj cez našu krehkú ľudskú prirodzenosť dovolili Bohu prehovoriť k svetu, k dnešnému človeku, slovom Nádeje a Lásky.

 

V Bansko-bystrickej diecéze

 Deň zasväteného života v Banskobystrickej diecéze.

 V sobotu 28.1.2012 sa stretli na slávení svätej omše v Katedrále sv. Františka Xaverského, rehoľníci, zasvätení laici a členovia kresťanských spoločenstiev Banskobystrickej diecézy. Hlavným celebrantom bol Mons. Marian Bublinec, diecézny administrátor. V homílii poukázal na pokorné ohlasovanie učeníka. Uistil násy, že Kristus je vždy s nami . Tak ako bol kedysi s učeníkmi na rozbúrenom mori. Aj napriek našim slabostiam a strachu posiela nás k ľudom , ktorí nás čakajú. Pripomenul nám, že pokora a bezradnosť pri ohlasovaní evanjelia je presvedčivejšia ako seba vedomosť. Prítomným i sebe poprial, aby spoločná slávnosť bola chvíľami vzájomného obdarovania sa tým darom, ktorý každý dostal od Pána.
     V závere sv. omše nasledovala krátka adorácia. Po prestávke sme sa mohli nanovo obohatiť myšlienkami z prednášky P. Jozefa Brodňanského OSB, ktorý sa venoval na tému; Samota a Spoločenstvo
-Ak nezvládam samotu, tak ani život v spoločenstve.
-Vydržať vo chvíľach samoty a neutekať pred ňou.
-Práve tí, ktorí zostanú a bojujú, zažijú skutočnú krásu zasvätenia sa Kristovi.
- Byť vytrvalý v behu, až kým nedosiahneme Ukrižovaného.
     Po tomto bohatom duchovnom nasýtení sme boli pozvané do Diecézneho centra Jana Pavla II., kde nasledovalo agape, ktoré bolo pokračovaním vďačnosti za dar povolania.
     Na tomto stretnutí za celoslovenský tím pastorácie povolaní sa predstavil kapucín Ján Macej a pozval zasvätených k spolupráci v domácom diecéznom tíme.
sr. M. Tarzícia
viac
 

15. výročie Legionu Ježiša

Dňa 24.januára 2012 o 12.00 hod pri príležitosti 15 rokov od založenia spoločenstva Legion Ježiša, v katedrále sv. Sofie v Žitomíri, emeritný biskup Kyjevsko-Žitomírskej diecézy Ján Purwinský celebroval ďakovnú svätú omšu. Spolu s ním koncelebroval najsvätejšiu obetu otec Albert Halecký, rehoľný kňaz Marianin, ktorý teraz pôsobí viac ako stovku kilometrov od Žitomíra, a predsa prišiel, aby spolu s otcom biskupom... viac

 

Po prvom zasadaní...

 

Po ukončení prvého zasadnutia provinciálnej kapituly všetkých pozdravujeme a ďakujeme  za podporu tohto nášho grémia, za záujem a spoluprežívanie. Sme ochotné ponúkať svoje sily Bohu i apoštolskému nasadeniu vidiac potreby súčasného sveta... Nestrácame nádej, nevzdávame sa, ale v dôvere v Boha kráčame do budúcnosti a snažíme sa odhaľovať jeho plán s nami i s tými, ku ktorým sme poslané!
 
Zo záverečného príhovoru zasadnutia provinciálnej predstavenej sestry M. Školastiky:
„...Verím, že to, čo sa v dobrej vôli s Božou pomocou za uplynulé obdobie v našej Provincii podarilo, raz prinesie plody. To, čo nás zarmútilo, odovzdávame Božiemu milosrdenstvu. Za to, čo bolo ťažké, už môžeme teraz aj ďakovať, že nám Pán dal dôveru a uznal za hodné spolupracovať s ním aj na zložitejších úlohách...

 

To, čo stojí pred nami k riešeniu, čo budeme môcť rozvíjať, čo hľadať, je vlastne ponuka od Pána k zápasu, k prekročeniu nových horizontov... Modlíme sa za seba navzájom, aby sme ako tí, čo dúfajú v Pána, získali novú silu... (porov. Iz 40,31) a dobre spolupracovali s Božským Vykupiteľom na záchrane svojej nesmrteľnej duše i tých, ku ktorým sme poslané... a tak v duchu Matky Alfonzy Márie stvárňovali dnešok s otvorenosťou a dôverou pre budúcnosť!“

FOTO

 

Provinciálna kapitula

 

Oznamujeme všetkým sympatizantom, známym i náhodným návštevníkom našej internetovej stránky, že v tomto roku 2012 sa v našej Slovenskej provincii Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa uskutoční provinciálna kapitula. Ide o zhromaždenie sestier pred ustanovením nového provinciálneho vedenia. Sestry delegátky sa stretnú na dvoch zasadnutiach:  27. – 28. januára a 18. – 20. mája v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi. Výsledkom zasadnutí a prác bude ustanovenie nového provinciálneho vedenia. Všetkých prosíme o modlitbové zázemie tejto iniciatívy. Novému provinciálnemu vedeniu vyprosujme milosť, aby správne zhodnotili plnenie poslania nás sestier „vykupiteliek“ v súčasnosti a zároveň ukázali smer do budúcnosti, aby správne reagovali na výzvy a požiadavky súčasnej doby zo strany Cirkvi i spoločnosti.

 

 

 

 ...ešte stále prežívame eufóriu vianočnej atmosféry z príchodu Boha na tento svet. No zároveň sa už zamýšľame nad tým, že rok 2011 sa pomaly chýli ku koncu. Pri tom sa nám v mysli vynára otázka: Aký bol tento rok?... a čo nás čaká v nastávajúcom?
Ďakujem všetkým spolusestrám, že vo svojom apoštolskom nasadení v rôznych oblastiach a nie vždy v najlepších podmienkach, preukazovali lásku a pomoc tým, ktorí ju potrebujú a tak svedčia o milosrdnej a vykupujúcej láske Boha. Laickým členkám duchovnej rodiny, našim príbuzným, spolupracovníkom a známym zo srdca ďakujem za snahu žiť opravdivý kresťanský život, podporovať naše aktivity a poslúžiť dobrou radou.
Teda... aký bol tento rok? Odpoveď na túto otázku je veľmi relatívna a nezáleží to ani tak od vonkajších okolností ako od nášho vnútorného postoja ku všetkému, čo nás postretlo. Ak veríme, že všetko, čo sme prežili, bolo v Božej réžii a On o všetkom vie, potom je všetko požehnaním, aj keď tomu na prvý pohľad niekedy nerozumieme.
Vo chvíli, keď sa bude stretať rok s rokom, ďakujme Bohu za jeho lásku, že nás napriek našim nedostatkom a slabostiam stále sprevádza svojou milosťou a požehnaním.
A čo nás čaká v nastávajúcom roku 2012? ...Vo svojej podstate Boh sám so svojou milosťou a požehnaním, ktorý sa o nás vo svojej prozreteľnosti stará. Urobme všetko pre to, aby náš život bol naplnený nezištnou láskou a opravdivo prežívajme svoje kresťanské povolanie...
sr. Školastika, provinciálna predstavená
 

 

Milé sestry, priatelia, známi,

 

 pozdravujem Vás už na samom prahu vianočných sviatkov. I v tomto čase myslím na vás a chcem vašu pozornosť upriamiť na udalosť Narodenia Pána v duchu myšlienok Sv. otca Benedikta XVI., ktoré predniesol zástupom ľudí na generálnej audiencii túto stredu.
 
Hovorí, že „Deň, kedy sa Boh stal človekom, nikdy nekončí.“ Sám Boh prišiel, aby prebýval medzi nami.
„Dnes sa nám narodil Spasiteľ“ – viackrát počujeme vo vianočných sláveniach. V liturgii táto udalosť prekračuje ohraničenia času a priestoru: stáva sa aktuálnou, súčasnou; jej pôsobenie zostáva, aj keď pribúdajú dni, roky, stáročia. Keď liturgia hovorí, že Ježiš sa rodí „dnes“, zdôrazňuje, že jeho narodenie sa dotýka celých dejín. Sám Boh prišiel, aby prebýval medzi nami.
 
Večnosť vstúpila do ohraničenia priestoru a času, aby sme sa „dnes mohli stretnúť s Ním. Udalosti spásy uskutočnenej prostredníctvom Krista sú stále aktuálne a týkajú sa každého človeka, a aj všetkých ľudí. „...dnes sa nám narodil Spasiteľ“ – Boh sa nám ponúka dnes, teraz, mne, každému z nás – máme možnosť spoznať ho a prijať, aby sa narodil aj v našom živote; aby ho obnovil, prežiaril a premenil svojou milosťou a prítomnosťou.
 
Boh prichádza aj k nám dnes, teraz, v každom okamihu nášho života sa rodí v nás, chce sa s nami stretnúť a priviesť nás k sebe. Dovoľme mu, aby nás „dnes“ obnovil, prežiaril, premenil... Odstráňme, čo bráni jeho milosti, aby bol prítomný v nás... Otvorme sa tajomstvu vtelenia, utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Božieho Syna. Vnímajme jeho prítomnosť v našom živote, aby sme naozaj mali účasť na jeho vykupiteľskom diele.
 
Prajem vám, aby ste „dnes“ pocítili blízkosť Boha vo vašom živote, aby vás jeho prítomnosť vo všetkom, čo vás v živote stretne, napĺňala radosťou, pokojom a šťastím.
 
sr. M. Školastika, SDR
 

Drahí naši priatelia a ctitelia Matky Alfonzy Márie!

 Dňa 19. decembra 2011 znelo v našich srdciach a tiež v kaplnkách našich spoločenstiev pri večerných chválach slávnostné TE DEUM. Dôvodom bola radostná správa, ktorú nám sprostredkovala sr. M. Katarína Krištofová, generálna predstavená a zároveň postulátorka kauzy blahorečenia Matky Alfonzy Márie, že Svätý Otec Benedikt XVI. promulgoval Dekrét o heroických čnostiach našej zakladateľky a zároveň jej udelil titul venerabile – ctihodná.

Vrúcne za to ďakujeme Bohu a tiež všetkým vám, ktorí sa s nami spájate v modlitbách za skoré blahorečenie Matky zakladateľky. Nech duch, ktorým ona žila a slúžila Bohu i blížnym,  preniká a oživuje aj naše srdcia a prináša do tejto doby svetlo nádeje.  Svetlo, v ktorom pre každého žiari milosrdná láska Krista Vykupiteľa.
sr. M. Školastika, provinciálna predstavená
 

 

Príklad lásky: Láska na kríži

 Vo sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa Košické spoločenstvo duchovnej rodiny rozrástlo o dve nové členky. Duchovný otec Ján Ábel, ktorý celebroval svätú omšu, povzbudil prítomných, aby denne meditovali Božie Slovo a nechali sa ním preniknúť. Poukázal na to, že spoločenstvo je darom, v ktorom máme žiť podľa príkladu lásky: Lásky na kríži. Sprevádzajme sa v tomto úsilí vzájomnými modlitbami.

FOTO
 

 

Idem Pane, aby som slúžila...

    K 1. decembru 2011 prevzali úrad miestnej predstavenej tieto sestry:

Sr. M. Stellamaris v komunite Snina
Sr. M. Terézia v komunite Vrícko
Sr. M. Viktória v komunite Bratislava
Sr. M. Víta v komunite Straník
    Sestry týchto komunít si spomedzi seba zvolili radkyne miestnej predstavenej takto:
Bratislava – sr. M. Ľudovíta, sr. M. Vianea
Straník – sr. M. Agnesa, sr. M. Božena
Snina – sr. M. Kinga, sr. M. Maximiliána
Nakoľko došlo k personálnym zmenám v komunite Nesvady  bolo potrebné zvoliť novú druhú radkyňu aj v tomto spoločenstve. Sestry si pre túto službu zvolili sr. M. Blanku.
    Menovaným i zvoleným sestrám vyprosujeme plnosť darov k službe i citlivosť na podnety Pána...
FOTO

  

Slovensko - Kamerun

 Dňa 6. 12. 2011 o 7.00 hod. z Viedenského letiska odcestovali, v dôvere v pomoc Božiu, sr. Gerarda a Rudolfa na tri roky do Kamerunu. Sú „pionierky“ našej Kongregácie, ktoré po dlhšej príprave začínajú prácu v misiách. Mnohé spolusestry na Slovensku i v zahraničí ich zvlášť sprevádzajú modlitbami. V provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi za tieto sestry „misionárky“ a za dobré ovocie ich služby bola slávená svätá omša.

Okolo poludnia 7. 12. sme dostali správu, že obe sestry šťastne vystúpili na Africkom kontinente a momentálne sa nachádzajú v hlavnom meste v dome Delegácie Kamerunu. Naďalej prosia o modlitbové zázemie...
viac o spoločenstve sestier Matky Alfonzy Márie v Kamerune

FOTO

  

Posynodálne stretnutie 
v Spišskej Kapitule

 Na 3.decembra 2011 v Spišskej Kapitule pozval Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, bývalých členov Druhej synody Spišskej diecézy na posynodálne stretnutie. Začalo sa o 10.00 hod sv. omšou v katedrále. Po jej ukončení v slávnostnej procesii boli prenesené relikvie sv. Cyrila do kaplnky Kňazského seminára. V aule sa prítomným prihovoril diecézny otec biskup Štefan. Otec biskup František Tondra, ktorý viedol celé zasadanie synody, slávnostne odovzdal všetkým členom výtlačok Dokumentov Druhej diecéznej synody, spomienkovú plaketu i kalendár na rok 2012 s fotografiami bl. Jána Pavla II. Tohto stretnutia sa zúčastnila sr. M. Školastika, provinciálna predstavená a sr. M. Agneška.

FOTO
  

Ešte hlbšie a ešte pevnejšie

 Ak by sme napísali „ZAKORENENÍ A POSTAVENÍ NA JEŽIŠOVI KRISTOVI...“, možno by ste tento článok úplne prehliadli, pretože takých tu už zopár bolo J. Nanovo sme sa pohýbali v pastoračnom svete a ponúkli sme tému a katechézy zo Svetových dní mládeže v Madride. Z troch komunít východného Slovenska sme sa v zostave sr. Terézia, sr. Rita, sr. Chantal a sr. Filotea vybrali do Oravskej Polhory k ôsmačkám a deviatačkám, aby sme v dňoch 11. - 13. novembra 2011 zažili s nimi duchovnú obnovu.

viac
 

Prijatie rehoľného rúcha

Dňa 17. novembra 2011 v kláštornej kaplnke vo Vrícku prijali novicky sr. M. Karolína, sr. M. Zdenka a sr. M. Chiara rehoľné rúcho. Slávnosti sa zúčastnili desiati kňazi, viaceré sestry i najbližší príbuzní. Blahoželáme im a vyprosujeme plnosť darov pri intenzívnom spoznávaní toho, ktorému sa odovzdávajú...

viac

  

20. výročie založenia geriatrie v Košiciach

17.10 2011 sme v Košiciach na geriatrii slávili 20 výročie od vzniku tohto zariadenia. Keďže toto zariadenia má patróna sv. Lukáša, každoročne máme odpust na sviatok sv. Lukáša. Tento rok boli pozvaní okrem terajších zamestnancov aj zamestnanci, ktorí tu pracovali od vzniku tohto zariadenia.

viac          
 

 

Ježišov kríž nám pevnosť skál a silu dáva...

...o tom sa mohlo presvedčiť aj 24 dievčat na duchovnej obnove vo Vrícku, ktorá sa v konala Dome Matky Alfonzy Márie v dňoch 28.-30.10.2011. Spolu so sr. M. Teréziou Tomaštíkovou, sr. M. Kristiánou, sr. M. Immaculatou, sr. Filoteou a sr. Chantal sa bližšie oboznámili s tým, čo sa dialo na svetových dňoch mládeže v Madride a...

viac
 

Po dlhšej odmlke...  

 

...sa opäť hlásime a prinášame vám zopár správ o tom, čo sme prežívali počas posledných týždňov. Prvá spomienka patrí našim drahým zosnulým spolusestrám. Nebeský Otec povolal domov sr. Máriu Arzéniu a sr. Máriu Protáziu. Povolal však aj k novému spôsobu života Evku, Danku a Tatianu, ktoré 1. októbra 2011 vstúpili do noviciátu a odteraz sa v našej kongregácii volajú sr. M. Karolína, sr. M. Zdenka a sr. M. Chiara. Spolu s nimi začína aj novomenovaná magistra sr. M. Ladislava. Všetkým vyprosujeme otvorenosť srdca aby v nich Otec prostredníctvom Ducha stvárňoval Krista. Do ďalšej etapy počiatočnej formácie vstúpila 24. septembra 2011 prvými sľubmi sr. M. Efraima. Sestry juniorky ju uvítali medzi sebou a už spoločne zdieľajú formačné námahy ;o) predovšetkým na formačných juniorských stretnutiach.  Tiež sa rozrástla naša duchovná rodina. Nové členky boli prijaté v Nesvadoch, Topoľčanoch aj v Umani na Ukrajine počas návštevy sestry provinciálnej predstavenej. Okrem týchto udalostí sme boli účastné aj milej slávnosti životného jubilea pána primára Šveca, osláv 60-ročného jubilea založenia sociálneho zariadenia v Rohove. Päť rokov tiež oslávila naša „Alžbetka“. Uskutočnili sa dve stretnutia dievčat – v Spišskej Novej Vsi a vo Vrícku.

 

  

Obnova

16. septembra 2011 päť našich sestier obnovilo sľub čistoty, chudoby a poslušnosti na ďalší rok, aby tak-  zasvätené Pánovi - naďalej slúžili bratom a sestrám v nemocniciach a školách. Obrad sa konal počas svätej omše v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku. Hlavným celebrantom bol prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD, CM, ktorý bol tiež exercitátorom a viedol pre ne a pre ďalšie spolusestry duchovné cvičenia o modlitbe. Sestrám Germane, Kláre, Rafaele, Rite a Timei vyprosujeme radostný zápal v ich apoštoláte a vytrvalú vrúcnu lásku ku Kristovi.

FOTO

 

Pozvánka

Opäť máme pre vás pozvanie na stretnutie dievčat (15-19 r.), ktoré sa bude konať vo Vrícku v dome Matky Alfonzy Márie. Ak teda nestihnete stretnutie v Spišskej Novej Vsi, alebo je to pre vás príliš ďaleko, alebo jednoducho radi prídete na obidve stretnutia, tešíme sa na vás vo Vrícku. Stretnutie začne 28. októbra o 19.00 a záver je plánovaný na 30. októbra na obed.

viac

 

Púť do Levoče

Prvú sobotu v mesiaci september, si vykonali  laické členky DR púť na Mariánskej Hore v Levoči. Prišli k Panne Márii, aby ďakovali, prosili, aby zložili všetko k jej nohám, aby to predniesla svojmu synovi Ježišovi.
Prosili aj  za generálne a provinciálne vedenie, za všetky členky kongregácie SDR, a za všetky laické členky DR, za kňazov, kňazské a rehoľné povolania, za rodiny, aby boli prvými, naozajstnými svedkami viery.

viac...

 

Duchovné cvičenia pre invalidov na Ukrajine

Tieto Duchovné Cvičenia uskutočnili sa v dňoch 23.8 – 6.9.2011 v  centre Caritas v Zaričanoch.

Zúčastnilo sa ich celkovo okolo štyridsať účastníkov, z toho desať mladých invalidov na vozíku so svojimi rodičmi – opatrovateľmi alebo s dobrovoľníkmi, ktorí boli k dispozícii, aby im pomáhali vo všetkom, v čom samostatne nie sú schopní obslúžiť sa. Ostatní účastníci boli invalidi s viac či menej ťažším či ľahším stupňom postihnutia, medzi nimi boli ťažko zrakovo postihnutí manželia a viacerí starší osamelí ľudia. Duchovné cvičenia viedol kaplán našej farnosti sv.Sofie v Žitomíri, otec Gregor, ktorý už niekoľko rokov poskytuje túto veľmi vzácnu a potrebnú pastoráčnu službu. Po celý týždeň ich posilňoval slovom Božím...

viac...

 

Inaugurácia nového diecézneho biskupa

 

V sobotu, 10. septembra 2011, sme spolu s početným veriacim ľudom Spišskej diecézy, s mnohými kňazmi a za účasti biskupov zo Slovenska i zahraničia boli účastné inaugurácie nového spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Ďakujeme Bohu za dar nového diecézneho biskupa a vo svojich modlitbách ho budeme neustále sprevádzať v jeho pastierskej službe.

 

Pozvánka

Srdečne pozývame na ďaľšie stretnutie dievčat od 15 do 19 rokov, ktoré sa tentoraz uskutoční v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi od 7. do 10. októbra 2011.  Stretnutie začína v piatok o 19.00 a končí v nedeľu obedom!

viac...

 

Do domu Otca...

nás 5.9.2011 predišla naša sestra Mária Balzamína, Agnesa Belková. Narodila sa

7. 7. 1932 v Stankovanoch, kde vyrastala so svojimi 5 súrodencami.  Neskôr sa presťahovali do Vrútok, keďže otec bol železničiar. Základné vzdelanie získala v Stankovanoch a vo Vrútkach, stredné v Ružomberku a v Spišskej Novej Vsi.   
Rehoľné rúcho prijala 11. 8. 1948 v Levoči. Prvé sľuby zložila 28. 8. 1949 v Levoči a večné sľuby 29. 10. 1958 v Rožňave.
V rokoch 1949 – 1950 pracovala v detských jasliach v Spišskej Novej Vsi. V roku 1950 bola preložená do Nemocnice v Rožňave, kde pracovala na detskom a na internom oddelení. Medzitým si urobila dvojročnú zdravotnícku školu.
 

Prázdniny s Bohom

Letný tábor pre deti a mládež alebo Prázdniny s Bohom pod týmto názvom uskutočnil sa v dňoch 31.07 – 07.08.2011 v prekrásnom podhorskom prostredí Karpát, v  mestečku Kolomia, prázdninový pobyt pre deti a mládež zo Žitomíra, zo sociálne slabých a neúplných rodín. Zúčastnilo sa ho 19 detí a mladých vo veku od 8 – 17 rokov.         

Zodpovednou za prípravu a celý priebeh tábora bola sr. M. Letícia Jarmolovič. Okrem nej sa ako animátori zúčastnili – sr. M. Anežka Gerbocová a diakon Vitalij Lukovskij. Zásobovanie prevzala a vo všetkom nám pomáhala sr. M. Monika Brajerová.
Témou tohto týždňového pobytu s deťmi a mládežou bolo HĽADANIE RADOSTI !  

Náš celotýždňový pobyt cez rôzne aktivity - turistické pochody a exkurzie, hry ale i stretnutia a prácu v skupinách veľmi rýchlo ubehol HĽADANÍM RADOSTI.

viac...

 

Jubileum v Žitomíri

KYJEVSKO-ŽITOMÍRSKÁ DIECÉZA na Ukrajine, kde pôsobia sestry SDR už 18 rokov, v máji a v júni t.r. mala možnosť spolu so svojím diecéznym biskupom – ordinárom Jánom Purwinským, ďakovať Bohu za 50 rokov kňazstva a 20 rokov Jeho biskupskej služby.

Biskup Ján pochádza z Lotyšska. V auguste.1977 jeho biskup z Lotyšska  posiela ho na Ukrajinu, do Žitomíra, kde je potrebná kňazská výpomoc. Vtedy Ukrajina nemala žiadneho biskupa. V roku1981 bol kňaz Ján menovaný za biskupského vikára a 16. januára 1991 svätým otcom Jánom Pavlom vymenovaný za biskupa pre obnovujúcu sa Kyjevsko-Žitomírsku diecézu. Vysvätený bol v Žitomíri arcibiskupom Francesco Kolasuonom 4. marca za hojnej účasti veriacich i vzácnych hostí.

 

Celoslovenské stretnutie

Dňa 1. septembra 2011 sa v Spišských Vlachoch uskutočnilo XIV. Celoslovenské stretnutie laických členiek Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Stretnutie začalo v kostole o 10.00 hod. modlitbou svätého ruženca. Slávnostnú sv. omšu, pri ktorej bolo prijatých 10 nových členiek, celebroval Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup Spišskej diecézy. V homílii vyzdvihol prínos malých spoločenstiev v Cirkvi, ktoré vznikajú pre dobro celej Cirkvi i ľudstva. Sr. Katarína, generálna predstavená, v prezentácii v krátkosti predstavila život Zakladateľky Matky Alfonzy Márie i najnovšiu literatúru o nej vydanú. Po spoločnom obede nasledovali príhovory a živá diskusia. Stretnutia laických členiek sa zúčastnila aj provinciálna predstavená Kongregácie Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa sestra Pavla so spolusestrami.

Spoločenstvo laických členiek vzniklo na podnet Generálnej kapituly Kongregácie v roku 1997 a teraz má takmer 500 členiek na území celého Slovenska i Ukrajiny.
 

Stretnutie predstavených

V dňoch 26. – 29. 9. 2011 sa v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo stretnutie provinciálneho vedenia s miestnymi predstavenými. Stretnutia sa zúčastnila aj novozvolená generálna predstavená sr. M. Katarína Krištofová, ktorá priblížila sestrám Zakladateľku Matku Alfonzu Máriu ako sestru predstavenú,...

viac...  

 

Čistota zasvätených...

Od 2.-6. augusta 2011 sa v Dolnom Smokovci konal seminár o Čistote v zasvätenom živote, ktorý viedol páter Elias Vella. Zúčastnilo sa ho sedemnásť našich sestier z počiatočnej aj permanentnej formácie. V príjemnom prostredí obklopené krásou prírody mali sestry možnosť načrieť aj do hĺbok krásy panenstva žitého z lásky pre Krista a Božie Kráľovstvo.

viac...

 

Do domu Otca...

nás 16. augusta 2011 predišla naša spolusestra Mária Zita Csókásová.

Narodila sa 14. 11. 1936 v Leviciach v robotníckej rodine. Po ukončení štúdií nastúpila do zamestnania v Štátnej sporiteľni v Leviciach, kde pracovala až do odchodu do kláštora na Velehrade. Tu bola prijatá do noviciátu 12. 11. 1969. Prvé sľuby zložila 19. 3. 1972 a večné sľuby 19. 3. 1982. Pracovala v Ústave sociálnej starostlivosti na Velehrade ako pomocná zdravotná pracovníčka. V roku 1973 bola zo zdravotných dôvodov preložená do Domova dôchodcov v Tovačove. V rokoch 1986-1995 opatrovala ťažko chorú matku...

 

Obnova sľubov

    V dňoch 25. júla - 30. júla 2011 sa šestnásť našich spolusestier duchovne obnovovalo na Mariánskej Hore v Levoči. Duchovné cvičenia viedol Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. v duchu myšlienky Byť užasnutý Bohom, užasnutý človekom. Otec Ján povdzbudil sestry, aby žili životom hlbokej kontemplácie a vrcholného apoštolátu tak, ako to žila naša zakladateľka Matka Alfonza Mária. Po ukončení duchovných cvičení, v nedeľu  31. júla 2011 potom sr. M. Alžbetína a sr. M. Faustína obnovili svoj sľub čistoty, chudoby a poslušnosti v úplnom zasvätení sa Kristovi. Nech dobrý Boh premieňa ich životy na svetlo Kristovej lásky, ktoré žiari všetkým ľuďom dnešnej doby.

FOTO

 

Ukončenie XV. generálnej kapituly

 (Rím, 28.7.2011)  Dnes napoludnie generálna predstavená, sr. M. Katarína Krištofová ukončila XV. generálnu kapitulu našej Kongregácie. Popoludní na ďakovnej svätej omši, spojenej s obradom vyslania, ako aj na nasledujúcej večeri sa zúčastnilo aj generálne vedenie misijnej rehole – našich hostiteľov.

   Prosíme Pána o silu a odvahu, v duchu Matky Alfonzy Márie uskutočňovať odporúčania a rozhodnutia generálnej kapituly.
Členky generálnej kapituly
 

Nová generálna rada 

 (Rím, 27.7.2011) S radosťou Vám oznamujeme, že 27. júla 2011 sme zvolili generálnu radu v nasledujúcom zostavení:

Sr. M. Eva Windt, generálna vikárka
Sr. Bernadette Grandits, generálna radkyňa
Sr. M. Annunciata Kolačkovská, gen. radkyňa
Sr. M. Mechtilda Haburajová, generálna radkyňa
Gratulujeme novej generálnej rade a vyprosujeme im dary Ducha Svätého pre ich zodpo-vednú úlohu!
Členky generálnej kapituly
 

Nová generálna

predstavená

 

S radosťou vám oznamujeme, že dnes dopoludnia sme zvolili novú generálnu predstavenú našej Kongregácie. Stala sa ňou

 

                  sr. M. Katarína Krištofová.

 

Gratulujeme novej generálnej predstavenej a vyprosujeme pre ňu a jej pôsobenie hojné Božie požehnanie!

 

členky generálnej kapituly 

 FOTO

 

 V generálnom dome...

 

    (Rím, 22.7.2011) Ani sme sa nenazdali a je znova čas zhrnúť dianie uplynulého týždňa. Ako viete,  generálna kapitula neprebieha na našom generaláte, preto sme sa v nedeľu popoludní vybrali s účastníčkami kapituly do nášho domu na ulici Via del Casale Piombino 14. Tam nás srdečne prijali sr. M Anzelma, sr. M. Edita a sr. M. Samuela, ktoré nás v tomto období podporujú rôznymi službami, za ktoré sme im veľmi vďačné.  
viac...    
 

Do domu Otca...

nás dňa 21. júla 2011 predišla naša spolusestra Mária Gabriela Pillárová.

   Narodila sa 8. 7. 1925 v Bardejove – Zábave ako najmladšia z 10 detí.   
   Cítila v sebe povolanie k zasvätenému životu, preto sa v roku 1939 stala kandidátkou Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, v ktorej už pôsobili jej dve rodné sestry. Do noviciátu bola prijatá 24. 8. 1944 v Raslaviciach.  Prvé  sľuby  zložila  18. 8. 1946 v Levoči.  Večné sľuby zložila 21. 8. 1954 v Košiciach.
   Ako kandidátka študovala na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Po maturite prijala rehoľné rúcho. Po ukončení vnútorného noviciátu študovala na Filozofickej fakulte v Bratislave odbor francúzština a slovenčina. V rokoch 1950-1958 pôsobila vo Fakultnej nemocnici v Košiciach, ...

viac  

FOTO

 

Z Ríma...

V tieto dni sme pracovali tak intenzívne, že sme si ani nevšimli, že sa týždeň chýli ku koncu. Priestory hlavnej budovy sú našťastie klimatizované, takže sa neunavíme tak rýchlo.
   Únavu sme však pocítili počas púte za veľkej horúčavy v Assisi. Predsa však bol pekný duchovný zážitok navštíviť miesta, kde žili sv. Klára a sv. František. K tomu práve toho roku slávime 800. výročie toho, že sv. Klára zasvätila svoj život Bohu.        

viac

 

Stretnutie vo Vrícku

     V Dome Matky Alfonzy Márie vo Vrícku sa konalo stretnutie mladších dievčat od 7.7.

do 10.7. Spolu sme nahliadli do života skromného a nenápadného dievčaťa Alžbety. Zaujala nás nie jej krása, či vzdelanie, ale skôr sme upreli pohľad na jej jednoduchosť, poslušnosť a nábožnosť. Milosť, ktorú Boh vložil do Alžbetinho srdca, rád ponúka každej z nás. Kvet jej života aj keď jednoduchý, kvitnúci blízko Boha jej dáva radosť, hodnotu a krásu.

 

Správy z GK 

   "Plné nádeje a radosti sme všetky šťastne docestovali do Ríma. Sestry, ktoré trošku skôr prišli, začali sa zoznamovať už pod palmami pútnického domu Maďarskej provincie na Via Fr. Tamagno. Naše sestry, ktoré prišli autom, prenocovali na generaláte a pomáhali privážať ostatné účastníčky kapituly z letiska a na druhý deň na miesto kapituly... viac

 

XV. Generálna kapitula,

Rím  

 

Dnes o 9.00 hod. svätou omšou, ktorú celebroval Prof. Dr. Markus Graulich, SDB  a tiež úvodným zasadaním bola v Ríme otvorená XV. Generálna kapitula Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Viac...

 

Deň farnosti v Spišskej Novej Vsi

Dňa 26. júna 2011 sme prežili spolu s veriacimi našej farnosti v Spišskej Novej Vsi DEŇ FARNOSTI. Niesol sa v duchu motta: LEBO NIK NEMÁ SÁM TO, ČO MY SPOLU MÁME.
Začal sa svätou omšou o 13.00 hod. vo farskom kostole a po ňom sme sa presunuli k pripravenému pódiu pred Redutou. Postupne sa predstavili niektoré spoločenstvá pôsobiace v našom meste. Dostali priestor deti z materskej škôlky, zo základných a špeciálnych škôl, skauti, spevácky zbor... Pri predstavovaní nechýbali ani naše sestry, ktoré už viac rokov pôsobia v meste. Poukázali na Matku Zakladateľku a poslanie ako rehoľných sestier. Spojili všetkých prítomných modlitbou na rôzne úmysly a rozveselili publikum súťažou. Nechýbali ani športové aktivity a tvorivé dielne pre deti.

Tešíme sa, že sme mohli prežiť radostnú atmosféru zo stretnutia a vzájomného obdarovania. Veď nik nemá sám to, čo my spolu máme...

FOTO

 

Prezentácia nových kníh o Matke Alfonze Márii

Dňa 25. júna 2011 vo Vrícku sa uskutočnila prezentácia vydaných kníh o našej Zakladateľke Matke Alfonze Márii, ktorú viedla sr. M. Katarína Krištofová, postulátorka jej procesu blahorečenia. V dopoludňajších hodinách nám prezentáciou „Vitajte v slovenskom Oberbronne!“ urobila krátky prierez života Zakladateľky a rozdala jej relikvie druhého stupňa. Potom sme sa stretli pri eucharistickom stole v kaplnke. Popoludní nás prostredníctvom „Prezentácie kníh o Alsasanke slovenským objektívom“ predstavila tri nové vydané publikácie: MODLITBY MATKY ALFONZY EPPINGEROVEJ (ŽIVOT MATKY ALFONZY MÁRIE EPPINGEROVEJ ZAKLADATEĽKY KONGREGÁCIE SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA A NENÁPADNÁ SVÄTICA. Taktiež boli tieto výtlačky slávnostne odovzdané zástupkyniam sestier z jednotlivých komunít. V závere zazneli slová vďaky všetkým, ktorí sa podieľajú na tejto edičnej činnosti.

Ďakujeme Bohu, že sme aj týmto spôsobom mohli viac spoznať VEĽKOSŤ JEDNODUCHÉHO ŽIVOTA Matky Zakladateľky a prostredníctvom literatúry o nej ho aj ďalej lepšie spoznávať.
 

Modlitby mladých za mladých

Deti a mladí z Krízového centra Alžbetka, n. o. prijali pozvanie k akcii Modlitby mladých za mladých od Rady KBS pre mládež a univerzity v spolupráci s diecéznymi centrami mládeže. Dňa 12. júna o 19.00 hod. pozvali aj rehoľné sestry k modlitbe a spoločne ďakovali i prosili za mladých ľudí na Slovensku. Spolu sa modlili a chválili Pána piesňami i vlastnými slovami v kláštornej kaplnke provinciálneho domu sestier Božského Vykupiteľa... Zažili radosť zo stretnutia s Bohom i medzi sebou navzájom... Veríme, že čas, ktorý v modlitbe obetovali Pánovi za mladých, im mnohonásobne vynahradí.

FOTO

 

Predaj všetko čo máš, rozdaj chudobným...

 V týždni modlitieb za duchovné povolania sa dňa 10.5. 2011 v Banskobystrickej diecéze, v katedrále sv. Františka Xaverského uskutočnilo modlitbové stretnutie. Za účastí viacerých rehoľných spoločenstiev sme spoločnou adoráciou a tradičnou sv. omšou pre „vysokoškolákov“ prosili za nové povolania pre Cirkev. Hlavným celebrantom sv. omše bol otec Andrej Darmo. V homílii mladým zdôraznil, že všetci sú pozvaní , aby sa stáli duchovnými osobami , to znamená, aby si budovali vzťah s Bohom a vedeli vo svojom živote vnímať všetky situácie z pohľadu Boha. Priblížil a poukázal im na krásu a zmysel zasväteného života. Zdôraznil, že, tí čo žijú v povolaní majú poukazovať na život  Ježiša Krista. Stavajú sa slobodnými a nezávislými na veciach tohto sveta - chudoba, budujú čisté priateľské vzťahy - čistota, a uplatňujú slobodu vôle, veria že to čo im Boh dáva, je pre nich to najlepšie –poslušnosť. Vyzval mladých, aby sa nebáli začať žiť s Kristom úplne nový život.

Po sv. omši rehoľné sestry pripravili na farskom dvore malé  agapé na ktoré pozvali mladých. Počas stretnutia sa všetci spolu pomodlili jeden desiatok ruženca: „ktorý nám Ducha Svätého zoslal“ za všetkých mladých s prosbou o pomoc pri skúškach i tých životných.  Stretnutie sa ďalej nieslo v duchu lásky.

sestry z Badína

 

Blahoželáme

V stredu 18. mája 2011 v Kláštore Matky Alfonzy Márie vo Vrícku celebroval sv. omšu otec biskup Mons. Rudolf Baláž spolu so šiestimi kňazmi. Slávnostná Eucharistia sa konala pri príležitosti životného jubilea 90. rokov sestier z komunity vo Vrícku – sestry Domitily, Claudie, Augusty, Protázie, Regíny, Celiny a duchovného otca vdp. Jozefa Čemana, ... viac

 

Nové členky

V dňoch 5. – 8. mája 2011 v Levoči na Mariánskej Hore si 22 laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa konalo duchovné cvičenia, ktoré viedol prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD, CM. Vo svojich prednáškach povzbudzoval členky k intenzívnemu kresťanskému životu. Oduševnil ich k životu svedkýň Ježiša Krista. V závere exercícií v nedeľu pri sv. omši provinciálna predstavená sr. M. Školastika prijala do tohto spoločenstva 5 nových členiek.

FOTO

 

bl. Ján Pavol II.

Na blahorečenie Jána Pavla II. sme cestovali vlakom. Spolu s nami cestovali aj kňazi, ktorí sa postarali o duchovný program.

Do Ríma sme prišli o 6.00 hodine v nedeľu ráno. Námestie pred bazilikou a priľahlé ulice už boli zaplnené, my sme sa dostali len k Anjelskému hradu, kde sme sledovali všetko cez veľkoplošnú obrazovku. O 8.30 hod nám na obrazovke ponúkli zostrih z ciest Jána Pavla II. Neskôr sme sa modlili ruženec Božieho milosrdenstva a potom začala slávnosť blahorečenia Jána Pavla II. Na tvári sv. otca Benedikta XVI. bolo vidieť radosť. A aj my sme ju naozaj mali, keď sme ho videli ...

viac

 

 

VEĽKÁ NOC 2011

V týchto sviatočných veľkonočných dňoch Vám prajem, aby sme ich prežili s Kristom, aby sme si viac uvedomili, že ON je naozaj prítomný v nás a my aby sme boli prítomní v ňom. Veď „v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17,28).
Don Anton Červeň v relácii Duchovný obzor tento týždeň povedal: ...kiež by sme sa na Slovensku prebudili, kiež by sme vytvárali radostné prostredie nádeje..., aby sme vedeli sláviť a pripraviť sa.
Čo nám k tomu chýba? Možno ani nie veľa. Iba to, aby sme si uvedomili, že naše kresťanstvo – naše zasvätenie – to nie je všedná vec. To je oslava Boha. I keď nám to niekedy zovšednie, nanovo si pripomeňme, že to prvé v našom živote je Boh, nie my. Nie my pracujeme pre Boha, ale Boh koná v nás. Samozrejme iba toľko, koľko mu vo svojej slobode dovolíme. Preto „prekročme svoj tieň“, svoju pýchu a pripravme sa – disponujme sa na prítomnosť Boha v nás. Tak bude celý náš život dôstojnou oslavou jeho víťazstva nad smrťou, jeho lásky k nám... Prajem Vám teda požehnané radostné dni plné nádeje...
Sr. M. Školastika Štutiková, SDR

provinciálna predstavená

 

Duchovné cvičenia

pre členky DR

V dňoch 31.03 – 03.04.2011 si členky Duchovnej Rodiny pri komunite Košice  vykonali duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením P. Petra Zahoránskeho, SJ.

viac...

 

Služba autority

      Dňa 31. marca 2011 ukončili úradné obdobie služby miestnej predstavenej spolusestry vo viacerých komunitách:

v Raslaviciach – ukončila službu po druhom trienniu sr. M. Monika Bombarová
v Bratislave – ukončila službu po druhom trienniu sr. M. Marietta Eliašová
na Ukrajine v Žitomíri – ukončila službu po prvom trienniu sr. M. Monika Brajerová
na Ukrajine v Umani – ukončila službu po prvom trienniu sr. M. Anastázia Kurčová
Do tohto úradu od 1. apríla 2011 bola v Bratislave menovaná sr. M. Annunciata Kolačkovská a v Raslaviciach sr. M. Ľudmila Kovaľová.
Za radkyne miestnej predstavenej v Bratislave si sestry zvolili sr. M. Katarínu Krištofovú a sr. M. Mariettu, v Raslaviciach sr. M. Akvinatu a sr. M. Gabrielu.
Na Ukrajine pokračujú sestry v tejto službe v druhom trienniu - sr. M. Monika Brajerová v komunite Žitomír a sr. M. Anastázia Kurčová v komunite Umaň. 

     Spolusestrám, ktorým končí úrad, ďakujeme za každú službu, povzbudivé konanie a obetu, o ktorých často vie len sám Boh. Spolusestrám, ktoré začínajú službu miestnej predstavenej, prípadne v nej pokračujú, vyprosujeme plnosť darov Ducha Svätého, aby dokázali správne reprodukovať Božiu vôľu zvereným sestrám. Tešíme sa, že spoločne môžeme urobiť niečo krásne pre Boha!

FOTO

 

Duchovné cvičenia

pre našich rodičov

       V dňoch 31. 3. – 3. 4. 2011 sa v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi uskutočnili duchovné cvičenia pre rodičov sestier. Zúčastnilo sa ich 22 rodičov a príbuzných. Exercície viedol prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD, CM.

      Chváliť Boha v modlitbe spolu s našimi rodičmi bol pre nás ozajstný zážitok! Veríme, že Boh bol voči našim rodičom štedrý a udelil im mnoho milosti. My im ďakujeme za svedectvo viery! 

FOTO

 

Seminár pre sakristianky

Príroda sa prebúdza po chladnej zime... A „prebudili“ aj rehoľné sestry, aby sa zišli na seminári, organizovanom Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí na Ukrajine. Stretnutie bolo organizované pre sestry, ktoré pracujú v sakristii a pripravujú výzdobu a dekorácie v kostole. Seminár prebehol príjemne a zaujímavo v dňoch 14.-16. marca v prekrásnom prostredi ‹CARITAS› v Olexandrivke. Stretlo sa tam 28 sestier z 10-tich ženských reholí, pracujúcich na Ukrajine. O základných pravidlách a povinnostiach práce sestry sakristianky nám hovoril o. Viačeslav Gromnickyj, liturgista /rektor kňazského seminára v Gorodoku, Kamenec-Podoľská diecéza/. Pozornosť venoval zvlášť liturgickému sláveniu Veľkonočného trojdnia a priblížil sestrám hlavne jeho duchovnú krásu a hĺbku. So svojimi skúsenosťami sa podelili a obohatili sestry novými poznatkami sr. Margarita, sakristianka v Kyjeve a pani Ľudmila z Kyjeva, ktorá je odborníkom a umelcom v tvorbe dekorácie. Stretnutie bolo duchovne i odborne na vysokej úrovni a bolo obohatením pre všetkých zúčastnených. V priebehu troch dní sa sestry nasycovali aj krásou prebúdzajúcej sa jarnej prírody, aby sa posilnené na tele i na duchu vrátili do svojich komunít a do prostredia, v ktorom pôsobia a pracujú. Zo našej komunity zúčastnila sa tohto stretnutia sr.Anežka.

sestry zo Žitomíra

FOTO

 

,,To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“

(Jn 4,5-42)
 
V Oravskej Polhoresme mali 25.-27. marca duchovnú obnovu.  V srdci si ukrývame množstvo zážitkov a dojmov z toho, čo sme mohli počas týchto dní duchovnej obnovy prežiť. .... Bolo to, ako keby sme si sadli k Jeho nohám a počúvali Ho, čo nám chce povedať cez Slovo evanjelia a príbeh o Samaritánke. Pri Ježišovi sme sa  osviežili, poznali pravdu  a nabrali si z prameňa živej vody a s veľkou túžbou neustále čerpať z prameňa Božieho Slova sme sa rozišli domov.

sestry pastoračného tímu

FOTO

 

Púť do Svätej zeme

Tesne pred začiatkom pôstneho obdobia som mohla absolvovať so sestričkou Inviolátou, Kvetoslavou, Tarzíciou a s predstavenými i študentmi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne púť do Svätej Zeme. Som Bohu veľmi vďačná za túto milosť prežiť niekoľko dní na miestach, ktoré sú spojené s pozemským životom Ježiša Krista. Aj Vám všetkým ďakujem za modlitbovú podporu počas týchto dní. Bolo pre mňa ozaj silným zážitkom stáť a dotýkať sa miest, kde sa náš Božský Vykupiteľ narodil, účinkoval, kde bol osadený jeho kríž... Rada by som každému z Vás vložila do srdca hlboký zážitok z prežívania Vykupiteľovej lásky voči nám. Verím, že sa nám podarí naozaj žasnúť nad tajomstvom utrpenia, smrti a vzkriesenia v tomto pôstnom období, kedy budeme často rozjímať o týchto udalostiach zo života Ježiša Krista. Vyprosujem Vám i sebe na milosti bohaté pôstne obdobie. Spolu s našou Matkou Zakladateľkou Matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou, ktorá tak hlboko prežívala tajomstvá vykúpenia, kráčajme k hlbokej vnútornej obnove a otvorme srdcia Božskému Vykupiteľovi

Sr. M. Školastika Štutiková, SDR, provinciálna predstavená

FOTO

 

Nová služba

K 31. marcu 2011 ukončí službu miestnej predstavenej v Raslaviciach sr. M. Monika Bombarová. Nech jej sám Božský Vykupiteľ odmení každú starostlivosť o zverené sestry.

K 1. aprílu 2011 do tohto úradu menovala sr. M. Školastika, provinciálna predstavená, sestru Máriu Ľudmilu Kovaľovú. Za prvú radkyňu si miestne spoločenstvo sestier zvolilo sr. M. Akvinatu Lipovskú a za druhú radkyňu sr. M. Gabrielu Herudovú. Tomuto novému domovému vedeniu vyprosujeme milosť správne reprodukovať Božiu vôľu zvereným sestrám. Celému spoločenstvu prajeme, aby jeho stredobodom bol vždy Ježiš Kristus.

FOTO 

 

Drahí rodičia,

srdečne a s radosťou vás očakávame v Spišskej Novej Vsi! Začiatok duchovných cvičení je naplánovaný na 31.3.2011. O 18.00 hodine začneme spoločnou večerou a po nej bude nasledovať prvé „prednáškové“ stretnutie s Prof. ThDr. Ľubomírom Stančekom, PhD. Ďalší program bude dohodnutý na mieste konania. Už teraz vám vyprosujeme Božiu ochranu na cestách a požehnaný čas obnovy srdca.

 

Vrícko

Vo Vrícku sa pod vedením dominikánskeho pátra Melichara konali v dňoch od 24. do 27. marca Duchovné cvičenia pre laické členky našej kongregácie. Toto spoločenstvo, ktoré sa pravidelne stretáva v komunite Vrícko sa po záverečnej svätej omši zároveň rozrástlo o dve nové členky.

FOTO

 

Jubilantky

 

V sobotu dňa 26. marca 2011 v komunite sestier v Nesvadoch oslávili tri sestry Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa rehoľné jubileum. Sestra M. Kristofóra Demková si pripomenula 75 rokov, sestra M. Reinfrída Gombošová 70 rokov a sestra M. Alojzína Sedláková 25 rokov rehoľného zasvätenia. Slávnostnú svätú omšu celebroval biskup Mons. Dominik Tóth s viacerými kňazmi. Vo svojej homílii poukázal na veľkú lásku Boha voči človekovi a krásu rehoľného povolania. Jubilujúce sestry so svojimi spolusestrami vzdávali vďaky Bohu za jeho ochranu, slávnostne obnovili rehoľné zasvätenie a znovu sa zaviazali v zmysle Konštitúcií Kongregácie nasledovať Krista v čistote, chudobe a poslušnosti.

FOTO

 

Slávnosť ZVESTOVANIE PÁNA

Vznešenosť vzala na seba poníženosť, sila slabosť, večnosť smrteľnosť. A na splatenie dlhu, ktorý nás ťažil, spojila sa neporušiteľná prirodzenosť s krehkou.

(sv. Lev Veľký)

 
Slepota ducha ovládla 
ľudí, čo v božstvá verili, 
čo ctili drevo, kamene, 
im ako Bohu slúžili.
       Všetci však, čo šli za nimi, 
       do moci zlého upadli, 
       s dušami ujarmenými 
       do priepasti sa dostali.
Čo stvoril Otec nebeský 
nebude navždy zmarené! 
Boží Syn tých, čo zblúdili, 
privedie k pravej premene.
        Ľudské si telo oblieka, 
        reťaze smrti rozlomí, 
        k životu vzkriesi človeka 
        a privedie ho k Otcovi.
Dnes je deň jeho počatia: 
Slovo sa s telom spojilo. 
Už sa zlé časy nevrátia, 
v Kristovi všetko ožilo.
        Aká to radosť pre náš svet, 
        že Božie Dieťa v Panne je! 
        Už začne nová pieseň znieť, 
        splnia sa naše nádeje.

Ježišu z Panny zrodený, 
sláva ti, Bože útechy; 
Otcovi, Duchu Svätému 
nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

(Liturgia hodín)

 

U sv. Alžbety

Dňa 19. marca 2011, pri príležitosti prvého výročia založenia Útulku sv. Alžbety vo Vrícku, slávil svätú omšu vdp. Ľubomír Hudec, dekan z Turčianskych Teplíc a vdp. Vladimír Maslák, riaditeľ  útulku, s ďalšími kňazmi. Po slávení Eucharistie boli klienti, zamestnanci i hostia...

viac...

 

Raslavice 

Dňa 12.3.2011 sa v kláštore sv. Jozefa uskutočnila duchovná obnova pre mužov. Prednášajúcim bol katolícky kňaz don Anton Červeň, SDB. Témou duchovnej obnovy na ktorej sa zúčastnilo 40 mužov bolo OTCOVSTVO. 
viac...
  

Tri oriešky pre Teba...

 
11.-13. 3. 2011 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila Duchovná obnova pre dievčatá „pätnástky“ ;o)
Žeby z nich boli popolušky? Možno.
Počas duchovnej obnovy lúskali oriešky viery nádeje a lásky.

 

Kríž

Keď príde kríž – súženia, choroba a či od ľudí pohŕdanie,                                                           či máme klesať na duchu, strachovať sa, či sťažovať sa, Pane?

...báseň

 

Požehnané pôstne obdobie...

Ježišu Kriste, pravdy jas, 
nech zmizne temno hriechov z nás, 
nech svetlo čností príde k nám, 
keď zas deň dávaš krajinám.

 
Čas milostivý dávaš nám; 
nech kajúcnosť je nábožná. 
Obráť nás, Bože láskavý, 
nech milosť hriešnych uzdraví.
 
Daj konať pravé pokánie, 
ono nám viny odvanie 
a darom tvojej milosti 
vstaneme z našej hriešnosti.
 

Sv. Valentín

Keď vidieť, počuť, zažiť stojí za to!“ bolo motto stretnutia mládeže spod Braniska, ktoré sa uskutočnílo 13. februára 2011 v Spišskej Kapitule. Túto tradičnú akciu...

viac...

  

Do domu Otca...

 

nás 3.2.2011 predišla naša spolusestra Mária Róberta Fecková.

Narodila sa 12. 10. 1922 v Hervartove v roľníckej rodine ako najstaršia zo štyroch detí.  
Do rehole vstúpila ako kandidátka 22. 8. 1945 v Spišskej Novej Vsi. Do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bola prijatá 18. 8. 1946 v Levoči. Prvé sľuby zložila 28. 8. 1949 v Levoči.  Večné sľuby zložila 31. 10. 1956 v Rožňave.

viac...

 

 

Deň zasväteného života 

Prečo práve dnes, na sviatok obetovania Pána? Sv. Otec Ján Pavol II. to vo svojom posolstve z 2. februára 1997 vysvetlil takto:

 
Tento evanjeliový úryvok zjavuje tajomstvo Ježiša, zasväteného Otcovi, ktorý prišiel na svet aby verne plnil jeho vôľu. Simeon na neho poukazuje ako na:  «svetlo na osvietenie pohanov» a prorockým slovom predpovedá Ježišovu najvyššiu obetu Otcovi a jeho konečné víťazstvo. Obetovanie Ježiša v chráme je tak ikonou totálneho darovania vlastného života tých, ktorí sú povolaní zviditeľňovať v Cirkvi a vo svete prostredníctvom evanjeliových rád, «charakteristické črty Ježiša panenského, chudobného a poslušného».

 

Panenská Matka, ktorá prináša do chrámu Syna, aby bol obetovaný Otcovi, predstavuje obraz Cirkvi, ktorá pokračuje v obetovaní synov a dcér nebeského Otca, pripájajúc ich k jedinej obeti Krista, zmyslu a vzoru každého zasvätenia v Cirkvi.“

(por. MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II PER LA
 I GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, 2.2.1997, b.5)

 

 

Do Otcovho domu... 

 

nás dňa 31.1.2011 predišla naša spolusestra Mária Fidelis Javorská.

 
    Narodila sa 8. 3. 1926 v Gaboltove v roľníckej rodine ako najstaršia zo štyroch detí.  

Do rehole vstúpila ako kandidátka 4. 11. 1945 v Spišskej Novej Vsi. Do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bola prijatá 18. 8. 1946 v Levoči. Prvé sľuby zložila 24. 8. 1950 v Levoči.  Večné sľuby zložila 19. 8. 1956 vo Františkove nad Ploučnicí.

viac...

 

 

Provinciálna kapitula

Tretím zasadnutím v dňoch 27. – 30. januára 2011 v Spišskej Novej Vsi sme ukončili provinciálnu kapitulu Slovenskej provincie 2010/2011. Delegátky kapituly prehodnotili apoštolské nasadenie sestier a zamýšľali sa nad ďalším smerovaním slovenskej provincie. Tiež zvolili sestry, ktoré budú zastupovať Slovenskú provinciu na zasadnutí generálnej kapituly, ktorá sa uskutoční v júli 2011 v Ríme. Tému kapituly stanovilo generálne vedenie: „V duchu Matky Alfonzy Márie stvárňovať dnešok s otvorenosťou pre budúcnosť...“

FOTO

 

Nenápaní hrdinovia

 Na Slovensku bol v roku 2010 vyhlásený projekt „Nenápadní hrdinovia“ pre základné a stredné školy. Úlohou žiakov a študentov bolo nájsť nespravodlivo odsúdeného nenápadného hrdinu z čias komunizmu. Vďaka pôsobeniu našich sestier v Spišských Vlachoch sa žiačky tamojšej ZŠ sv. Jána Krstiteľa spoznali so sr. M. Justínou a spracovali jej životnú cestu, ktorá bola „životom v Kristovom svetle a láske“.

Na celoslovenskej prehliadke súťažných tímov v Bratislave v novembri 2010 bola ich práca ohodnotená zlatým pásmom.

Viac informácií na http://www.spisskevlachy.sk/dokumenty/nenapadni_hrdinovia.pdf

 

Počúvaj...

...v tichu srdca, v slávení liturgie, v sesterskom spoločenstve a priateľskom prijatí benediktínskych mníchov mali sestry v počiatočnej formácii možnosť čo to sa priučiť z umenia Načúvať Božiemu hlasu.

viac...

 

 

Time to go!

Zopár našich spolusestier spolu s postulantkami a mladými, mali možnosť vstúpiť do nového roku 2011 vo Francúzskom Oberbronne - na miestach založenia kongregácie. Ako to videli a čo prežívali?

 

   "Je veľmi náročné pár vetami opísať dojmy a pocity, ktoré v nás zanechal pobyt na miestach tak úzko spojených s históriou našej kongregácie a s osobou našej zakladateľky Matky Alfonzy Márie."

viac...

 

 

Milé spolusestry, laické členky SDR, dobrodinci, priatelia a známi,

 

 
            v tomto radostnom vianočnom čase Vás pozývam k spoločnému sviatočnému zamysleniu. Kniha Kazateľ v Starom Zákone nám hovorí, že
 
            Všetko má svoj čas,
            a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom;
            svoj čas má narodiť sa,
            svoj čas má zomrieť.
           
     Je čas, ktorý o niekoľko hodín ponorí rok 2010 do mora minulosti. Pozrime sa na tento rok bez nostalgie, skôr z uhla radostnej nádeje, že všetko, čo nás v tomto roku stretlo, zanechá pozitívne stopy v nás i v dejinách.
    Či bol ťažký, alebo ľahký, ani tak nezáleží od vonkajších okolností, ako od nášho vnútorného postoja k nim. Lebo človeku všetko môže slúžiť na dobré; Boh všetko urobil vhodne na svoj čas.
     Ďakujme teda Bohu za každý nový deň, za milosti, ktoré nám daroval, za všetko čo nás privádzalo bližšie k nemu.  
    Generálnej predstavenej sr. M. Júlii i generálnym asistentkám sme vďačné za modlitbu, osobný vklad, angažovanie sa a pomoc v rôznych situáciách, či aktivitách a dianí Slovenskej provincie.
     Začiatkom júla generálna predstavená sr. M. Júlia vyhlásila Generálnu Kapitulu 2011. Jej motto „Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu“ a téma „V duchu Matky Alfonzy Márie stvárňovať dnešok s otvorenosťou pre budúcnosť,“ nám ukazuje program na ďalšie obdobie a  zároveň dáva novú silu a nádej, že v Kristovi má zmysel všetko. 
Generálnej kapitule má podľa našich konštitúcií predchádzať provinciálna kapitula. Jej dve zasadnutia sa uskutočnili v tomto roku. Veríme, že i toto fórum sprevádza Duch Svätý a spoločne nájdeme cestu, ako sa čo najlepšie podieľať na Kristovom vykupiteľskom diele v službe núdznym. 
    Medzi významné udalosti roku 2010 určite patrí kánonická vizitácia Slovenskej provincie SDR. Uskutočnila sa v prvej polovici roka a nechali sme sa pri nej viesť témou „Láska Kristova nás ženie žiť pre Boha v službe blížnym.“ Vám, milé sestry, ďakujem za otvorenosť a konštruktívny prístup. Táto vizitácia bola pre mňa obohatením. Mnohé ste ma svojim príkladom a odovzdanosťou Bohu uistili, že chcete svoj zasvätený život žiť autenticky a obetavo v službe blížnym a ako spoločenstvo byť všetkým ľuďom účinnými svedkami Kristovej lásky.
    Moja vďaka patrí tiež sestrám provinciálneho vedenia. Ďakujem Vám, milé sestry, že spoločne hľadáme cestu, riešime záležitosti duchovnej, ale i materiálnej povahy. Rôzne formačné stretnutia sestier, detí, mladých, rodičov sestier, duchovnej rodiny, prednášky, duchovné obnovy, naše rehoľné slávnosti a sviatky, to sú príležitosti, pri ktorých môžeme povzbudiť iných i seba. Sestrám v službe vedenia miestnych spoločenstiev ďakujem za to, že sa spolu so sestrami usilujú napĺňať Boží plán na mieste, kde sú – všade tam slúžia, či už sú to zariadenia pre vlastné spolusestry, školy, nemocnice, sociálne zariadenia, cirkevné inštitúcie, miestna samospráva. Našou každodennou prácou oslavujeme Boha.
    Milé sestry, pri tom všetkom ste Vy. Ďakujem Vám, že Vaša práca, modlitby, utrpenie, všetko čo konáte, má eschatologický rozmer. Vaša činnosť sa odohráva na tejto Zemi, ale s pohľadom upretým na Boha a tak má rozmer siahajúci do večnosti.
    Milí naši známi i neznámi dobrodinci, priatelia a spolupracovníci, vám ďakujem za každú duchovnú i hmotnú podporu, za priazeň, ktorú ste nám prejavili v uplynulom roku a ktorou ste nám pomohli uskutočňovať naše poslanie.
 
    Drahí moji, pozrime sa na našu Matku Zakladateľku. Je nám príkladom vo vnútornom spojení s Bohom a službou k blížnemu.Jej prvoradým cieľom bolo: „Založenie a vytvorenie rodiny, ktorej duch bude Duchom Ježiša Krista a ten bude vyžarovať v modlitbe, v obete a slúžiacej láske k chudobným, deťom a chorým.“  Cvičila sa v láske k blížnemu bez ohľadu na osobu, zvlášť voči chudobným a opusteným... Dobre vedela, čo je chudoba, núdza a choroba. Preto bola vždy pripravená pomáhať, nakoľko to len bolo možné. Jej láska k blížnym mala predovšetkým za cieľ spásu ich duší.... Jej neustálou starosťou bolo všetkým dať spoznať Božiu dobrotu, povzbudzovať ich k Božej láske a vyhýbať sa hriechu.Sestrám hovorila: „Nebojte sa žiadnej námahy alebo práce, keď si to vyžaduje láska k blížnemu.“ Sestry mali vidieť v chudobných a chorých samého Spasiteľa a starať sa o nich s neustálou radosťou, dobrotou a zhovievavosťou. Jej heslom bolo sebadarovanie. Nechajme sa ňou osloviť. No nielen osloviť, nasledujme ju. Jej duch, ktorý je duchom Ježiša Krista, nech preniká celý náš život.
     V tichu dlaní na sklonku tohto roka ďakujme, odprosujme, chváľme, prosme. Nemôžeme byť viac – väčšie ako On. Preto počítajme so všetkým, čo stretlo jeho. Vieme, že On zomrel, ale i vstal, je oslávený. Preto mu odovzdajme všetko čo sa nám podarilo, i nepodarilo. V ňom má celý náš život zmysel. Pamätajme v týchto dňoch zvlášť na naše spolusestry i členky duchovnej rodiny, ktoré nás predišli do večnosti.
Prajem Vám hlboké prežitie jeho prítomnosti vo Vašom živote. Nech Vás On sprevádza svojou láskou i v nastávajúcom roku 2011.
 
Sr. M. Školastika Štutiková, SDR

provinciálna predstavená

 

 

 

"Hľa, Panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami." (Mt 1,23)

 

Na Vianoce sa Boh skutočne stal "Emanuelom" - "Bohom s nami", od ktorého nás neoddeľuje žiadna prekážka a žiadna vzdialenosť. 
V tomto dieťati sa Boh stal tak bezprostredným každému z nás, tak bízkym, že ho môžeme osloviť slovíčkom ty. (CiV 79)

 

Modlime sa k Otcovi, aby udelil nášmu srdcu jednoduchosť, ktorá v Dieťati rozpozná Pána, ktorý je "Emanuel - Boh s nami".

Potom sa aj naše srdce naplní nevýslovnou radosťou.

A to je prianie Vám, aj tým, ktorí sú vám drahí.

 

 

Požehnané sviatky Narodenia Pána i nový rok 2011 
v mene sestier želá a vyprosuje

 

 

sr. M. Školastika Štutiková, SDR

provinciálna predstavená

 

 

 

 

Do Otcovho domu... 

nás predišla spolusestra Mária Huberta, Terézia Babinská.
Narodila sa 18. 1. 1932 v Hruštíne.  
Do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bola prijatá 28. 8. 1949 v Levoči. Prvé sľuby zložila 8. 9. 1950 v Rožňave, večné sľuby 29. 10. 1958 v Rožňave.
Po noviciáte začala pracovať v nemocnici v Rožňave na detskom oddelení. Popri zamestnaní študovala na dvojročnej zdravotníckej škole. Ako detská sestra pracovala do roku 1960, keď rehoľné sestry pracujúce v zdravotníctve boli internované.
viac...

 

Do Otcovho domu...

nás predišla sr. Mária Imelda Hančovská.

Narodila sa 20. 8. 1922 v Bardejove v maloroľníckej rodine ako najstaršia zo 4 detí.  

Dňa 24. 8 1937 odišla do Nových Zámkov, kde študovala na Rodinnej škole. Po pripojení Nových Zámkov k Maďarsku v roku 1939 prišla do Spišskej Novej Vsi, kde bol zriadený provinciálny dom. Do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bola prijatá 25. 8. 1940 a strávila ho v Raslaviciach. Prvé sľuby zložila 23. 8. 1942 v Raslaviciach.  Večné sľuby zložila 27. 7. 1947 v Spišskej Novej Vsi.

viac...

 

Prvé sľuby

Po mesačnej intenzívnej príprave a duchovných cvičeniach naše novicky sr. M. Germana, sr. M. Klára a sr. M. Rita spečatili pred Bohom i pred Cirkvou svoju túžbu zasvätiť sa Bohu nasledovaním Krista. 18. 9. 2010 zložili prvý krát sľub čistoty, chudoby a poslušnosti podľa Konštitúcií sestier Božského Vykupiteľa do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Školastiky Štutikovej. Slávnostnú svätú omšu

viac...

 

Obnova sľubov

17. septembra 2010 sme na Mariánskej Hore v Levoči v kruhu našej rehoľnej rodiny boli svedkami obnovenia sľubov našich spolusestier. Sestry M. Rafaela a M. Timea, ktoré slúžia Kristovi prítomnému v chorých obnovili svoje zasvätenie sa Bohu na jeden rok do rúk sestry provinciálnej predstavenej sr. M. Školastiky Štutikovej. Vyprosujme im...

viac...

 

Otvorenie súkromnej materskej školy

 

Od 1. 9. 2010 začala v priestoroch neziskovej organizácie Alžbetka (Školská 4, Spišská Nová Ves) svoju činnosť materská škola, ktorá ponúka výchovnú pedagogiku s prvkami Montessori – „Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám.“ Materská škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠ SR ako súkromná materská škola. Slávnostné otvorenie...

viac...

 

Pilátova amnestia

 Na stretnutí sestier rôznych rehoľných spoločenstiev pri príležitosti 60. Výročia Akcie R, ktoré sa konalo v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne bol prezentovaný dokumentárny film Pilátova amnestia na produkcii ktorého sa podieľali sr. Ivica Kúšiková a sr. Mária Greškovičová z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Dokument zachytáva autentické výpovede sestier, ktoré prežili „likvidáciu“ ženských kláštorov a následné vyvážanie rehoľníc do sústreďovacích kláštorov a pracovných táborov. Medzi inými vydáva svedectvo aj naša spolusestra M. Justína Tuková o tom, ako bola obžalovaná a odsúdená na desať rokov väzenia, stratu občianskych práv a odňatie majetku.

 

60. výročie Akcie R

"Vernosť ako prejav lásky. V duchu týchto slov sa nieslo stretnutie rehoľných sestier z celého Slovenska, ktoré sa pri príležitosti 60. výročia Akcie R v nedeľu 29. augusta 2010 konalo v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Jeho hlavným zámerom bolo poďakovanie rehoľným sestrám, ktoré prežili Akciu R, v ťažkých časoch prenasledovania totalitnej moci vydávali svedectvo o svojej viere a vďaka ktorým rehoľný život na Slovensku nezanikol." (pokračovanie) 

FOTO

 

Pozvánka

 všetkým laickým členkám Duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa na 
               Celoslovenské stretnutie, 
ktoré sa bude konať 25. septembra 2010 na Starých Horách.

Pre viac informácií kontaktujte jednotlivé sestry zodpovedné sa vedenie spoločenstiev pri komunitách.

viac...

 

 

Time to go

 

                      Kam?
Napríklad aj spoločne do Francúzskeho Oberbronnu.
                   
                    A prečo?
Prežiť medzinárodné spoločenstvo mladých spolu so sestrami a originálne vstúpiť do nového roku 2011!
viac...

 

 

Do Otcovho domu...

 nás predišla naša spolusestra Mária Róza, Helena Bolyóšová.

   Narodila sa 7. 9. 1929 v Čakanovciach. Pochádzala z dobrej kresťanskej rodiny.  Dňa 28. 8 1949 v Levoči bola prijatá do noviciátu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa a prijala rehoľného rúcho. Prvé sľuby zložila 8. 9. 1950 v Spišskej Novej Vsi.  Doživotné sľuby zložila 6. 7. 1959 na Velehrade.
viac... 
   

Doživotné sľuby

 zložili v Spišskej Novej Vsi 14. augusta do rúk sestry generálnej predstavenej M. Júlie Zarembovej naše sestry M. Dariana, M. Liguori, M. Natanaela a M. Petronela. Počas svätej omše, ktorú celebroval Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup, zaviazali sa pred Bohom i spoločenstvom Cirkvi...

viac...

 

 

Obnova sľubov

5. augusta 2010 naše spolusestry Alžbetína, Faustína a Richarda obnovili svoje zasvätenie sa Bohu na jeden rok podľa našich Konštitúcií do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Školastike Štutikovej. Boh nech ich žehná na ceste s ním v službe opusteným deťom a chorým.

viac...

 

Na miestach založenia...

Od 30.7.2010 do 3.8.2010 sa v Oberbronne konalo Stretnutie noviciek a junioriek kongregácií, ktoré vznikli zo založenia Matkou Alfonzou Máriou. Bolo nám dopriate ...

viac...

 

 
 

 


Ďalšie články v sekcii:

Kontakty
Užitočné linky
Zoznam kontaktov
Naša modlitba
Fotogaléria

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.