Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - Spiritualita
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Do domu Otca

nás predišla sr. Mária Emeráma – Margita Palčová, ktorá odovzdala dňa 12. 1. 2021 svoj život Stvoriteľovi v 90. roku života a v 68. roku rehoľného života.
So zosnulou sestrou sme sa rozlúčili v piatok 15. 1. 2021 pohrebnými obradmi vo Vrícku, po ktorých boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok.
Odpočinutie večné daj jej, Pane,
a svetlo večné nech jej svieti. 
Nech odpočíva v pokoji!
viac...

Otvorené dvere Vykupiteľa

Ku 1. januáru bola oficiálne otvorená štvrtá zložka neziskovej organizácie Alžbetka –Zariadenie pre seniorov "VYKUPITEĽ" v Nesvadoch. Je určené pre seniorov laikov a kapacita je 19 miest pre prijímateľov sociálnych služieb.
Zariadenie poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas.Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.
Chceme vytvoriť seniorom dôstojné podmienky na ich pokojnú starobu a zároveň im dožičiť pocit zadosťučinenia za ich celoživotnú obetavú prácu. Keďže zariadenie nesie meno "VYKUPITEĽ", Jemu zverujeme toto dielo.
 

Vianoce

 

Do domu Otca

nás predišla sr. Mária Augustína – Mária Hadačová, ktorá odovzdala dňa 10. 12. 2020 svoj život Stvoriteľovi v 66. roku života a v 48. roku rehoľného života.
So zosnulou sestrou sme sa rozlúčili v sobotu 12. 12. 2020 svätou omšou o 14.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok.
Odpočinutie večné daj jej, Pane,
a svetlo večné nech jej svieti. 
Nech odpočíva v pokoji!
viac...
 

Advent

V prvom rade prajeme všetkým návštevníkom požehnané dni advetného obdobia.

Aj naša webová stránka prežíva adventný čas a v dohľadnej dobe očakávame nový dizajn. V modlitbách prosíme, aby sa aj prostredníctvom nej šírila radostná zvesť o vykúpení.

 

Obnovení v advente

V rámci možností, ktoré máme v covidovej dobe na dosah, budeme cez víkend 11. – 13. decembra 2020 pripravovať cestu Pánovi vo farnosti Lúčky – kúpele a vo filiálke Kalameny.
Obnova sa nesie v duchu strelnej modlitby „Ježiš, Mária, milujem vás, zachráňte duše!“ Chceme týmto vyjadriť cieľ našej snahy v rôznych podobách – zachraňovať duše pre nebo. Týmto zvolaním sa pripravujeme na našu misiu v prebiehajúcom deviatniku za farnosť.
Prenos je sprostredkovaný cez facebook a youtube, vďaka čomu môžeme pôsobiť až za hranicami farnosti a ponúknuť program komukoľvek a dokonca aj po uplynutí času. Môžete sa pridať k odberu cez link:
alebo
 
 

Rozlúčka s otcom spišskej diecézy

Na sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu si do nebeského apoštolského zboru Pán povolal aj spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. 

Otec biskup vyjadril mnohokrát radosť z toho, že má vo svojej diecéze sestry Božského Vykupiteľa. Zaujímal sa o našu službu a vždy rád prišiel do provinciálneho domu v Spišskej Novej Vsi k oslave rehoľných jubileí sestier, na slávnosti skladania rehoľných sľubov, či iné slávnosti. Mimoriadne prejavil svoju radosť, keď sa dozvedel, že naša zakladateľka Alfonza Mária Eppingerová bude 09. 09. 2018 v Štrasburgu blahorečená. Poznal nás v diecéze skoro všetky po mene, oceňoval našu prácu a zaujímal sa o každé dianie v spoločenstve. Jeho ľudský a otcovský prístup nám pomáhal rásť v láske a službe Bohu a ľuďom. 

Zo srdca mu za všetko ďakujeme a vkladáme ho do našich modlitieb!

 

Možnosť pozrieť si fotografie z pohrebu zo dňa 03. 11. 2020 nájdete tu.

 

Októbrové udalosti v Nesvadoch 

Dňa 13. októbra 2020 boli v Nesvadoch počas sv. omše prijaté do Duchovnej rodiny dve členky: Edita Hangyová a Mariana Kurucová. V príhovore ich duchovný otec Samuel povzbudil, aby boli apoštolkami vo svojich rodinách, v blízkom okolí a na pracovisku. Po zápise do knihy Duchovnej rodiny bolo krátke agapé. Tešíme sa z nich a z Božej milosti, ktorú nám Pán denne prejavuje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prípravu slávenia Najsvätejšieho Vykupiteľa (23. október) v našom spoločenstve sme začali v stredu poklonou pred Eucharistickým Kristom. Vo štvrtok sme sa spoločne pomodlili modlitbu ruženca s rozjímaním. Piatok vyzeral ako všedný pracovný deň, naše spolusestry išli do práce, no predsa bol výnimočný. Viac sme si spolu uvedomili veľký dar nášho vykúpenia i vykúpenia celého ľudstva. A tiež veľký dar nášho povolania k zasvätenému životu i možnosť sprostredkovať ho iným. Ďakovali sme, odprosovali i prosili o milosť vernosti v povolaní. Vyvrcholením sviatku bol slávnostná večerná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Samuel Sádecký. Kvôli epidemiologickej situácii na Slovensku sme boli iba malé spoločenstvo, no duchovne boli medzi nami prítomné  laické členky i všetky spolusestry. Povzbudené a posilnené chceme vydávať svedectvo o živom Bohu všade tam, kde nás pošle.
„Vložte všetku svoju dôveru v Božie milosrdenstvo
a do samotných zásluh Ježiša Krista, nášho Božského Vykupiteľa.“
(bl. Alfonza Mária)
spolusestry z Nesvád
 

Všetko je možné v tom, ktorý ma posilňuje

Pri príležitosti druhého výročia blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej, sme spolu s členkami Duchovnej rodiny a našimi farníkmi ďakovali za dar blahorečenia našej Zakladateľky slávením svätej omše dňa 9. septembra 2020 o 18.00 hod. v Kostole Povýšenia Kríža v Snine.
 Blahoslavená Alfonza Mária – oroduj za nás!
sestry z komunity Snina
 

Strieborné jubileum 

Naše spolusestry Edita a Ulrika mali tento rok príležitosť ďakovať Bohu za uplynulých 25 rokov rehoľného zasvätenia. Čas duchovného sústredenia i spoločného spomínania prežili v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi. Vyvrcholilo to spoločnou slávnosťou dňa 29. augusta 2020 v komunitnej kaplnke, kde sa tešili prítomnosti blízkych ľudí, s ktorými mohli byť účastné na svätej omši a spoločnom agapé.

FOTO

 

Keď žiť je Kristus 

V tomto Roku Božieho Slova sme si naplánovali duchovné cvičenia pre členky Duchovnej rodiny v mesiaci máj. Samozrejme, že tak ako iné aktivity, tiež aj tieto naše plány padli, zostala iba túžba  a nádej, ktorú členky stále pripomínali.
Sen sa stal reálnym a uskutočnil sa v dňoch 21. - 22. augusta 2020, keď  Panna Mária Kráľovná zoskupila do večeradla v kostolíku v Rybkách... viac.
 

Z misií

v Kamerune často jem rukami. Niekedy si pochutnávam na maniokovom kuskuse a na ero. Je to vlastne uvarená veľmi hustá manioková kaša. Má formu bielej priesvitnej plastelíny. Ero sú posekané zelené listy uvarené s hovädzím mäsom a palmovým žltým olejom. Je to naozaj chutné. 

Dnes Vám chcem niečo napísať o našej úrode a našej záhrade... viac.
 

Prázdniny v kláštore

Krásne letné dni sme strávili s dievčatami, ktoré si vyskúšali "kláštorný" program v dňoch 12. - 15. augusta 2020 v komunite sestier v Spišskej Novej Vsi. Súčasťou nášho programu bola aj púť k sv. Maximiliánovi a slávenie farskej odpustovej slávnosti na Nanebovzatie Panny Márie. Tieto dni boli vzájomným obohatením.

 

Do domu Otca 

nás predišla sr. Benedikta – Helena Stachurová, ktorá odovzdala dňa 10. 08. 2020  svoj život Stvoriteľovi v 88. roku života a v 67. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili vo štvrtok 13. 08. 2020 svätou omšou o 11.00 hod. v Raslaviciach, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Našu zosnulú spolusestru odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu... viac.

 

Prekvapenia so sv. Alfonzom 

Prvý august je pre nás, sestry Božského Vykupiteľa, výnimočný. Pre spoločenstvo sestier v Spišskej Novej Vsi bol dňom plným Božieho prekvapenia. Spolu so sv. Allfonzom de Liguori sme ráno vyštartovali smerom k pútnickému miestu v Ľutine.
Prvým miestom načerpania duchovných síl bolo slávenie Eucharistie... viac.
 
 

V šírení Božej lásky nás Covid nezastavil 

Napriek obave zo šírenia ochorenia Covid-19, sme vo farnosti Povýšenia sv. Kríža pripravili deťom každoročný letný prímestský detský tábor. V tomto roku na základe opatrení, ktoré stále máme, sme tábor rozdelili na dve skupiny... viac.
 
 

Leto s Alfonzou Máriou

Začínajú letné prázdniny a aby tieto prázdninové dni neboli prázdnymi dňami, ponúkame vám sedem katechéz, ktoré spolu s úryvkami Svätého Písma obsahujú aj niečo zo života našej zakladateľky Alfonzy Márie Eppingerovej. Nech vás aj jej orodovanie sprevádza týmito dňami a nech vás naučí zachraňovať duše pre Ježiša.

Texty si môžete stiahnuť tu.

 

Prijatie nových laických členiek

v Raslaviciach

S radosťou sme dňa 20. júna rozšírili rady našich laických členiek v Raslaviaciach. Do duchovnej rodiny ich prijala provinciálna predstavená sr. M. Dária, čím sa rozšírila naše práca na diele vykúpenia. Tešíme sa, že deväť nových členiek nám bude pomáhať pri záchrane duší v snahe konať skutky duchovného a telesného milosrdenstva.

FOTO

 

Obliečka a prvé sľuby 

Slávenie nedele Najsvätejšej Trojice dňa 7. júna 2020 bolo umocnené rehoľnou slávnosťou, ktorá sa uskutočnila v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi. Po troch mesiacoch izolácie pre koronavírus nám všetkým dobre padlo stretnúť sa a utužiť naše medzikomunitné spoločenstvo pri príležitosti obliečky a skladania ...viac.

FOTO

 

Covid-19: výzva niesť si vzájomne bremená

Nákaza vírusom Covid-19 aj nás, sestry Božského Vykupiteľa, postavila pred nové výzvy. Na jednej strane vo viere upevňovať náš osobný postoj dôvery v Boha, nestrácať nádej a s odvahou kráčať ďalej. Na druhej strane nás pozýva tvorivo hľadať formy ako podávať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné, ako povzbudzovať blížnych a posilniť modlitbovú oporu. ...viac.
 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Posolstvo Svätého Otca ku 57. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania nájdete TU.

 

Veľká noc

 

Čas pre Boha a pre záchranu duší

Obdobie pandémie prinieslo podnety aj do našich komunít. Mnohé sestry sa ujali šitia rúšok, aby pomohli sestrám, zvlášť tým, ktoré stále vychádzajú z domu do práce, ale aj núdznym v nemocniciach, obyvateľom v obciach alebo v rómskych osadách. Za zastavenie  šírenia nákazy sú v komunitách častejšie denné adorácie a modlitba posvätného ruženca. Zintenzívnila sa aj tzv. "hodinová modlitba", ktorú nám odovzdali naše staršie spolusestry...viac.

  

Linka počúvania a duchovnej pomoci

Dňa 31. marca 2020 sa spustila linka počúvania a duchovnej pomoci na Slovensku, ktorú mohli seniori využiť do 15. júna 2020. Ak by ste chceli vedieť viac o tejto aktivite, čítajte článok tu.

 

Pred tvárou Lásky...

 

Núdzovú situáciu vo svete a na Slovensku sprevádzame intenzívnymi modlitbami

pred tvárou Toho, ktorý je Láska a Milosrdenstvo bez hraníc.

 

Koronavírus

Corona vírus
a kde je Kristus?
Cor- ako srdce, máme Ho tam?
Či zrazu strach a neistotu prežívam?
 
V srdci nech vírus je menom LÁSKA,
tá sa môže dávať a teraz ešte viac,
lebo sme ostali spolu na istý čas.
Ako ho prežiť a byť pri pravom zdroji?
 
Pozerajme na kríž a čerpajme z neho,
veď i v Bohostánku Pána máme živého.
Nech ON je Ten, čo pravý pokoj nám vlievať bude,
my na kolenách prosme o Jeho požehnanie.
 
Pre celý svet a hlavne zdravotníkov,
buďme im oporou hoc na diaľku,
ale prosme s veľkou vierou,
že jedine Boh vedie ich životy,
aby čo najlepšie konali
v tomto neľahkom boji.
Amen.
sr. M. Rafaela

Neobyčajný život

V dňoch 21. – 23. 02. 2020 sa konalo stretnutie detí na tému: „ Neobyčajný život!“ Takto sa deti mohli oboznámiť so životom blahoslavenej Alfonzy Márie a zažiť pestrý víkend naplnený hrami, vedomosťami a aktivitami, pri ktorých mohli priložiť ruku k dielu v kruhu sestier vykupiteliek na Vrícku. ...viac.
 
Na prelome mesiacov február a marec 2020 po stopách blahoslavenej Alfonzy kráčali dievčatá zo Sniny a z Krompách. Jej cesta nás zjednotila v Spišskej Novej Vsi, ...viac.

 

Prijatie nových laických členiek vo Vrícku 

Dňa 25. januára 2020 v kaplnke Božského Vykupiteľa vo Vrícku, boli prijaté nové laické členky DR SDR - p. Janka Malovčíková a p. Renáta Dibalová. Bola to veľká radosť a vďačnosť, že z rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Dárie mohli prijať „Štatút“  duchovnej rodiny a posvätený krížik, ktorý majú nosiť ... viac.
 

Prijatie nových laických členiek v Umani 

Dňa 12. januára 2020 sa naša rodina rozrástla o dve nové členky. Pri modlitbe slávnostnych vešper s veľkou radosťou a bázňou si p. Natalia Berketa a p. Ľudmila Poľančuk obnovili krstné sľuby, a tak mohli vstúpiť do Duchovnej rodiny našej Kongregácie. Vládla medzi nami atmosféra lásky a vďačnosti.
Dňa 16. januára 2020 bola do Duchovnej rodiny prijatá aj p. Ľudmila Jarmolovič zo Žitomíra - mama našej sestry Letície... viac.
 

Do domu Otca 

nás predišla sr. Mária Krescencia – Helena Rychvalská, ktorá odovzdala dňa 26. 01. 2020  svoj život Stvoriteľovi v 99. roku života a v 75. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili v stredu 29. 01. 2020 svätou omšou o 10.30 hod. v Raslaviciach, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu. ...viac.

 

70 rokov na ceste zasvätenia 

Ako vyvrcholenie vianočného obdobia sme spolu s pripomienkou krstu Pána Ježiša slávili 70. výročie od prvých sľubov sestier, ktoré ich skladali v neľahkých časoch (r. 1950) a sú svedkami vernosti a lásky k Bohu. Z ich veľkej skupiny sme sa tešili s dvanástimi sestrami, ostatných 36 sme v predošlých rokoch vyprevadili na ich pozemskej ceste. Slávnosť sa uskutočnila 12. januára 2020 vo Vrícku v kruhu spolusestier z domácej komunity a z iných domov zo Slovenska. Sestry sú pre nás povzbudením v žití čistoty, chudoby a poslušnosti a v objatí staroby so všetkým, čo so sebou prináša.

FOTO

 

Do domu Otca 

nás predišla sr. Mária Emanuela – Mária Mindová, ktorá odovzdala dňa 27. 12. 2019  svoj život Stvoriteľovi v 87. roku života a v 69. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili v utorok 31. 12. 2019 svätou omšou o 11.00 hod. v Nesvadoch, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu. ...viac.

Vianoce 

„Chlapček sa nám narodil, daný je nám syn.“
(Iz 9,5)
Boh nám daroval svojho milovaného Syna, plného lásky k nám. 
Nech počas týchto sviatkov rastie Jeho láska v našich srdciach, v našich vzťahoch i v našich spoločenstvách.
Milosť prijať Ježišovu lásku a rozdávať ju druhým Vám pri Jeho jasliach vyprosuje
Sr. M. Dária Motyková SDR
     provinciálna predstavená
 

Betlehemská jednoduchosť a pokora 

MAŠTAĽ – Súhlasila by som, aby sa Ježiš narodil v MAŠTALI? A predsa sa tak stalo! Pre svoj príchod na ZEM vyvolil si to najposlednejšie miesto – najpokornejšie – MAŠTAĽ – aby NIKTO NIKDY nemohol povedať, že si zvolil lepší príbytok, než má ktokoľvek z nás ľudí. Život človeka vyzerá často ako „MAŠTAĽ“, ale práve pre túto „MAŠTAĽ“ prišiel Ježiš na našu ZEM, aby nám pomohol vyčistiť ju, urobiť v nej poriadok, vykydať z nej všetok „HNOJ“! VŠETOK! Minulý, terajší i budúci – celého ľudského pokolenia.
• Čo urobím pre to, aby moja MAŠTAĽ ... viac.
  

Duchovné cvičenia laických členiek v Snine

V dňoch 14. – 16. novembra 2019 spoločenstvo členiek DR zúčastnilo Duchovných cvičení. Viedol ich páter Leonard Lasota SAC. Téma DC bola „Byť apoštolom – cesta k svätosti“.
Vo štvrtok a piatok DC začínali sv. omšou, kde už v homílii nás páter Leonard voviedol do tém DC ... viac.
 

Môj život je misiou 

V dňoch 08. – 10. 11. 2019 prijalo 20 detí z rôznych kútov Banskobystrickej diecézypozvanie na stretnutie s témou: „Môj život je misiou!“ v komunite sestier vykupiteliek na Vrícku. Hosťom a sprevádzajúcim bol vdp. Marek Martinkovič. Deti mali možnosť oboznámiť sa  s témou misií v duchu výzvy sv. Otca Františka: „Pokrstení a poslaní“, kde objavovali, kto sú v Božích očiach a čo od nich očakáva Pán, čo by malo byť základnou výbavou misionára (viera + nádej + láska + horlivosť + svätosť + radosť). Tvorivým zamyslením sa nad tým, čo môžem urobiť tu a teraz, tam, kde som ...viac.

FOTO

 

Život vo farnosti 

Drahí priaznivci misií! Konečne po dlhom čase sa vám ozývam z Kamerunu. Dňa 13.10.2019. Pre deti sme pripravili chlieb so sardinkami, lízatka a folere. Tiež sme pripravili nástenku s našou ... viac.

FOTO

 

Na sklonku života

Mňa tichý hlas po mene volá, 
hoc´ rada som s vami bola.
Života som niesla kríž,
by k nebu mohla bližšie byť.
 
Kráčala som za Kristom
v čase jasnom aj hmlistom.
A útrpnosť staroby
i ťažoba choroby,
mali pomôcť mne i vám,
bo takú cestu zvolil Pán.
 
Viem, nebola som dokonalá
a pred Bohom celkom malá,
zrnko prachu, malé nič,
čo v službe Božej smelo žiť.
 
Prišiel moment – zúčtovanie,
šepkám vrúcne svoje prianie,
nech Boh mi je túženou
vo večnosti odmenou. 
sr. M. Germana
 

Radosť v rodine 

Radosť našej rehoľnej rodiny umocnila udalosť na slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa - 23. 10. 2019, kedy sme pred slávením svätej omše s vešperami prijali postulantku Silviu do noviciátu. S novým menom - sr. Mária Gemma - bude pokračovať v rehoľnej formácii pod vedením sr. Immaculaty v noviciáte v Spišskej Novej Vsi.

FOTO

Do domu Otca 

nás predišla sr. Mária Ludgarda – Helena Kupčová, ktorá odovzdala dňa 19. 10. 2019 svoj život Stvoriteľovi v 92. roku života a v 70. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili v utorok 22. 10. 2019 svätou omšou o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu. ...viac

 

Do domu Otca 

nás predišla sr. Mária Hyacinta – Margita Anderková, ktorá odovzdala dňa 3. 10. 2019 svoj život Stvoriteľovi v 92. roku života a v 70. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili v pondelok 7. 10. 2019 svätou omšou o 10.00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Raslaviciach, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu. viac

FOTO

 

Národný pochod za život 

Naše sestry sa počas víkendu 20. - 22. septembra 2019 angažovali v treťom národnom pochode za život svojou účasťou a vyjadrením radosti, oslavy, hrdosti, odhodlania i úcty. Niektoré boli v prípravnom tíme, ďalšie udalosť podporili modlitbou a iné pravidelne vyprosujú šírenie kultúry života v mestách kde pôsobia. Nech sa Národný pochod za život stane silným impulzom pre morálnu obnovu Slovenska ...viac.

FOTO

 

Po stopách bl. Alfonzy Márie 

Naše kroky viedli do Liptovských Revúc z piatich miest Slovenska: zo Spišskej Novej Vsi, zo Spišských Vlách, z Oravského Veselého, zo Zákamenného a z Oravskej Polhory. Takto Orava – Liptov – Spiš vyjadrili, že predsa patria spolu. Zámerom bola duchovná obnova pre dievčatá z farnosti Liptovské Revúce a k nim sa pridali dievčatá z Oravy. Po prípravách a úpravách katechéz o našej Zakladateľke sme odštartovali pilotnú verziu. Večerný program v piatok začal s francúzskym nádychom: privítali sme francúzskych svätých, preštudovali sme si ich kraj na mape, naučili sme sa základnú slovnú zásobu, ...viac

FOTO

 

Výročie blahorečenia v Košiciach 

Dňa 10. septembra sa v košickom Dóme sv. Alžbety konala krásna slávnosť. Dôvodom bolo pre nás prvé výročie blahorečenia našej zakladateľky. Pozvanie našej komunity a zvlášť duchovnej rodiny prijal hlavný celebrant o. arcibiskup Bernard Bober a mnoho kňazov. 
Pred sv. omšou sa členky košickej duchovnej rodiny pomodlili rozjímavý ruženec ... viac.
 
 

Blahoslavená 

 
Už je to rok, drahá MAMa,
čo nosíš titul blahoslavená,
každá sestra vďačná je,
že si takto poctená.
 
Celou Cirkvou prijatá
a vo svete oslavovaná.
Ďakujeme Bohu, že Ťa máme
a aj k chorým prinášame,
nech spozná Ťa každá duša
a zažije dotyk Boha.
 
Buď stále s nami a pomáhaj nám,
nech sme verné zvereným úlohám,
aby každou službou, ktorú máme,
do Neba duše posúvame.
 
Modlitba na perách nech z našich úst znie,
kiež raz zažijeme Tvoje  svätorečenie!
 
Blahoslavená Alfonza Mária, oroduj za nás!
Sr.M. Rafaela
 

Celoslovenské stretnutie Duchovnej rodiny a 170 rokov SDR 

Práve tento rok si pripomíname 170 rokov od založenia našej Kongregácie. Oslavy našich komunít sme spojili s celoslovenským stretnutím laických členiek. Uskutočnilo sa dňa 29. 8. 2019 na Mariánskej hore v Levoči. Doobedu sme využili zastavenia novej krížovej cesty, vypočuli sme si čriepky zo života ...viac

FOTO

 

Do domu Otca 

nás predišla sr. Mária Goretta – Anna Lukáčová, ktorá odovzdala dňa 21. 8. 2019 svoj život Stvoriteľovi v 70. roku života a v 48. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili v sobotu 24. 8. 2019 svätou omšou o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu.  viac

 

Do domu Otca 

nás predišla sr. Mária Svorada – Viera Saraková, ktorá odovzdala dňa 19. 8. 2019 svoj život Stvoriteľovi v 66. roku života a v 47. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili vo štvrtok 22. 8. 2019 svätou omšou o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu. viac

 

Tábor - Vrícko 

V dňoch 28. 07.  – 03. 08. 2019 sa komunita vo Vrícku rozrástla o 36 detí  a 5 sestier animátoriek počas detského letného tábora, ktorého hlavnou témou bolo spoznanie života a čností sv. Dominika Sávia, s ktorým sme začínali i končili každý deň. Úvodná zoznamovačka, oboznámenie s pravidlami a denným programom, ... viac

Tábor - Snina

Máme za sebou prvý mesiac prázdnin či dovoleniek. Každý však tieto voľné dni prežíva inak. Niektorí strávia oddychovú dovolenku pri mori, iní si zvolia náročnejší pobyt na horách, kde pri horskej turistike spoja vlastne dve veci: ponamáhajú svoje telo a súčasne doprajú relax svojej duši. My sme sa rozhodli venovať tento čas deťom našej farnosti v Snine. Máme za sebou dva prímestské tábory ... viac
 

Do domu Otca

nás predišla sr. Mária Blažeja – Zuzana Lukáčová, ktorá odovzdala dňa 20. 7. 2019 svoj život Stvoriteľovi v 96. roku života a v 71. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili v pondelok 22. 7. 2019 svätou omšou o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu. viac

 

Bl. Alfonza Mária u pacientov 

Chcela by som sa s vami podeliť s jedným príbehom, ktorý som zažila v teréne pri zomierajúcej pani spolu s relikviou našej zakladateľky. Ďakujem Bohu a aj sr. Kataríne K., že smieme mať v komunite relikvie našej zakladateľky. Keďže pracujeme v teréne s chorými, umierajúcimi, dostali sme aj  malú relikviu, ktorú smieme nosiť ku chorým. Teda od 15. 6. 2019 bola naša zakladateľka u troch zomierajúcich pacientov, ktorí si ju uctili, niečo sa o nej dozvedeli a Pán si ich následne po pár dňoch povolal k sebe - na nebeskú hostinu. 
A teraz už môj príbeh: V našej ADOS-ke sme mali pacientku, ku ktorej sme denne chodievali ošetrovať veľmi veľké dekubity... viac
 
 

Príď k nám, Duch Božej lásky!

„Pane, daj nám Ducha pravdy a viery.

Pane, daj nám Ducha silnej dôvery.
Pane, daj nám Ducha múdrosti,
nech zapáli v nás iskru svätosti.“
 
Všetkým vyprosujem srdce ochotné prijať dary Ducha Svätého
a schopnosť pokorne s Ním spolupracovať.
sr. M. Dária Motyková SDR 
provinciálna predstavená
 
 

Do domu Otca 

 
nás predišla sr. Mária Felicitas – Anna Majcherová, ktorá odovzdala dňa 29. 5. 2019 svoj život Stvoriteľovi v 94. roku života a v 69. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili v sobotu 1. 6. 2019 svätou omšou o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu. ...viac.
  

Jubileá rehoľných sľubov 

Dňa 18. mája 2019 sa naša rehoľná rodina tešila z osláv 25. výročia rehoľného zasvätenia našich šiestich sestier, ktorými sú: sr. M. Dária, sr. M. Ester, sr. M. Maximiliána, sr. M. Natália, sr. M. Oktávia a sr. M. Simona. Slávnostnej svätej omši v kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie predsedal J. E. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup spišskej diecézy. Tešili sme sa aj prítomnosti generálnej predstavenej sr. Johanny a jej vikárky sr. M. Júlie, predstavenej amerického regiónu sr. M. Alojziány i prítomnosti našich spolusestier z komunít blízkeho i ďalekého okolia. Večer sme strávili vo veľkej vďačnosti, ktorá nech nás všetkých posilní na ďalšej ceste, ktorú nám pripravil Božský Vykupiteľ.

Vďaka ti, Pane!

FOTO

 

Veľká noc

 
 „Uvedomme si, že kríž, jedine kríž vedie do neba.“
(bl. Alfonza Mária Eppingerová)
V našom živote sme pozvaní objavovať vykupiteľské dary 
smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
Nechajme sa nimi obohatiť a odovzdajme ich druhým.
 
V radostnom slávení veľkonočných sviatkov 
sa v mene všetkých sestier Slovenskej provincie SDR v modlitbe spája
 
sr. M. Dária Motyková SDR 
provinciálna predstavená
 

Dám vám nové srdce 

V dňoch 15. – 17. 03. 2019 prijalo 26 dievčat z rôznych kútov Slovenska pozvanie „obnoviť si srdce“ a pookriať na duchu v komunite sestier vykupiteliek na Vrícku. Témou duchovnej obnovy bol výrok z knihy proroka Ezechiela: „Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha!“ (Ez 36,26). Hosťom a sprevádzajúcim bol vdp. Marek Martinkovič. Dievčatá mali možnosť stíšenia a nahliadnutia do vlastného srdca a osobného stretnutia s Eucharistickým Kristom v adorácii, kde objavovali, kto sú v Božích očiach ... viac.

 

Do domu Otca  

nás predišla sr. M. Justína – Terézia Tuková, ktorá odovzdala dňa 11. 1. 2019 svoj život Stvoriteľovi v 97. roku života a v 77. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili 14. 1. 2019 svätou omšou o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu ... viac.
 
 

 

Do domu Otca 

nás predišla sr. M. Lujza – Helena Perunová, ktorá odovzdala dňa 16. 12. 2018 svoj život Stvoriteľovi v 91. roku života a v 67. roku rehoľného života. So zosnulou  sestrou sme sa rozlúčili 19. 12. 2018 svätou omšou o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, po ktorej boli jej telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne na dočasný odpočinok. Dušu našej zosnulej spolusestry odporúčame do modlitieb sestier a veriaceho Božieho ľudu ...viac.
 

SMS2 

SMS-ka z provincie prišla každej z nás
na posynodálne stretnutie do Nesvád pozvali práve nás.
Piatok večer vešperami začali sme stretnutie,
po dobrej večeri nastalo presunutie
do spoločenskej miestnosti,
kde pozdieľali sme sa z našej cesty. ...viac

 

SMS 1 

V dňoch 16.-18.11.2018 sa uskutočnilo prvé STRETNUTIE MLADÝCH SESTIER našej kongregácie (SMS 1), resp. prvé zasadnutie „Synody mladých sestier“.
V piatok sme stretnutie začali spoločnými vešperami a večerou, po ktorých sestry z provinciálneho vedenia zahájili „synodu“. Po úvode sme sa spoločne presunuli ...viac.
 

Darčeky pre kamerunské deti 

Drahí dobrodinci a priaznivci misie v Kamerune!               
Všetkých vás čo najsrdečnejšie pozdravujem z tejto krásnej krajiny, síce „bohatej“, no s množstvom chudobného, biedou a utrpením skúšaného ľudu.
Vďaka vašej štedrosti i dobrote profesora Krčméryho môžem naozaj pomáhať mnohým. Darčeky, ktoré ste mi dali, pomaly rozdávam. Všetci sú veľmi šťastní a na znak úcty a vďačnosti každý darček, čo len jeden cukrík, prijímajú dvoma otvorenými dlaňami a s úklonom. Zaplatila som už mnohým deťom i mladým školné, lieky, okuliare, stravu, ale aj iné potrebné veci. 
Pekné farebné ružence som rozdala deťom, ktoré sa zúčastnili na akcii 31. 10. 2018. Pripravili sme s deťmi ...viac.

S matkou Alfonzou v Žiline 

Vo štvrtok dňa 16.8.2018 sme sa zišli s laickými členkami SDR a veriacimi v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Zástraní, aby sme zotrvali na modlitbách spolu s našou zakladateľkou blahoslavenou matkou Alfonzou Máriou. O 17.00 hod miestny správca farnosti ... viac.
 

Máme novú blahoslavenú 

Matku Alfonzu Máriu Eppingerovú
 
Na tento významný deň sme sa spolu s veriacimi našej farnosti pripravili spoločnou modlitbou deviatnika vo farskom kostole. 
Zároveň sme otvorili dvere kláštora počas farského dňa 2. septembra 2018. Ľudia mohli prísť na spoločnú adoráciu, ktorá sa niesla v duchu našej novej blahoslavenej; pozrieť krátky film o jej živote, či dozvedieť sa niečo nové zo života sestier pri spoločnom agapé. 
Vyvrcholením tohto vzácneho daru, ktorý sme dostali v našej novej blahoslavenej Matke Alfonze Márií bola ďakovná sv. omša 16. septembra 2018 o 10:30 hod. vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža. 
spolusestry zo Sniny
  

Uzdravujúca sila svätej omše 

V dňoch od 18. – 20. 10. 2018 sa v komunite Nesvady konali duchovné cvičenia pre laické členky DR SDR, ktoré viedol vdp. Samuel Sádecký. Ponúkol im hlboké myšlienky jednotlivých častí sv. omše a povzbudzoval ich k prežívaniu v úprimnej viere. 
Program sme začali Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Nasledovali prednášky, ruženec, sv. omša, možnosť rozhovorov, prijatia sviatosti zmierenia, adorácia.
Duchovných cvičení sa zúčastnilo 14 laických členiek. 
Bola to zároveň aj príprava na slávnosť Božského Vykupiteľa pre ne aj pre celú našu komunitu, ktorá vyvrcholila v pondelok 22. 10. 2018 slávením slávnostných vešpier a vigilnej sv. omše zo slávnosti... viac.
 

Srdce pre Krista Vykupiteľa 

V našom spoločenstve prežívame radosť z prijatia kandidátky Andrey do postulátu. Prijatie sa uskutočnilo pri vešperách na slávnosť Krista Kráľa 25.11.2018 v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi. Prítomný bol aj vdp. Ľuboslav Hromják, ktorý požehnal šaty a medailu, povzbudil postulantky aj sestry v komunite. Takto môže Andrea spolu s postulantkou Silviou pokračovať vo formácii, rásť v Božej láske a rozvíjať dary, ktoré do nej Boh vložil.

FOTO

 

Buďte svätí! 

"Určite ste už boli v nejakom kostole... Tam ste videli sochy rôznych svätých, ktorých výzor vám možno napovedal: Tak ja sa svätým určite nestanem! Ale nech vám ani nenapadne napodobňovať ich!" Približne týmito slovami začínala prvá prednáška ...viac.

FOTO

Duchovno-športový deň 

Sviatok Ružencovej Panny Márie, 7.10.2018, bol dňom, keď sa v Spišských Vlachoch uskutočnil duchovno-športový program pre sestry pôsobiace vo „východnom“ bloku Slovenska. Pozvané boli všetky sestry od Spišskej Novej Vsi smerom na východ.  Hoci túžbu zúčastniť sa mali viaceré spolusestry, kvôli náhlej chorobe ...viac.

FOTO

 

Púť členiek DR zo Spišskej Novej Vsi 

 V deň 101. výročia fatimského zjavenia zavítali  členky duchovnej rodiny zo Spišskej Novej Vsi do malej dedinky ležiacej medzi Zvolenom a Krupinou do Lackova, aby si tak sprítomnili fatimské udalosti. Prečo práve Lackov? Maličká dedinka v malebnom údolí obklopená hrou  farieb okolitých stromov ukrýva skvost, ktorý nenájdeme nikde inde na Slovensku. Je to obraz Svätej rodiny namaľovaný majstrom Stanom Dusíkom z Florencie (pôvodom Slovák) podľa náčrtu, ktorý poskytla vizionárka z Fatimy, sestra Lucia. Práve ona si zachovala zjavenie v živej pamäti a ešte ako dieťa si urobila náčrt, ktorý verne zobrazoval zjavenie Svätej rodiny dňa 13. októbra 1917. Okrem obrazu, ktorý nám sprítomnil túto jedinečnú udalosť, boli pre nás veľkým prekvapením relikvie sv. Františka Marto a sv. Hyacinty Marto, ... viac.

FOTO

 

Ďakovná sv. omša v Banskej Bystrici 

Nadišiel deň, keď po veľkých prípravách, adoráciách, deviatniku posvätného ruženca s úvahami MAM a blahorečení mohlo aj naše spoločenstvo 16. septembra 2018 o 16.30 hod. vyjadriť veľkú vďaku Pánovi ďakovnou svätou omšou za blahorečenie našej MAM spolu s kňazmi diecézy, so sestrami z Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré tiež pôsobia v Banskej Bystrici, so sestrami z komunity Badín, so sestrami iných spoločenstiev, veriacimi tejto farnosti a z okolia.
Výňatok z poďakovacieho príhovoru:
Našu pozornosť pútajú protiklady v jej živote: – krehká osoba so slabým zdravím, ale energickou dušou, plnou odvahy ... viac.
 

"Každý deň je veľký dar..." 

Takto spievame v jednej piesni. Taký deň a  veľký dar prostredníctvom Cirkvi sme mohli prežiť aj mi, sestry Božského Vykupiteľa dňa 9. septembra 2018 v Štrasbourgu, kedy bola vyhlásená za blahoslavenú naša zakladateľka Matka Alfonza Mária. Bola to pre nás všetky veľká milosť a dar, že sme sa tam mohli osobne zúčastniť viaceré z našej komunity. 
Za tento veľký dar sme aj mi ďakovali svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi dňa 23. 9. 2018 o 10:30 hod., ktorú slúžil p. dekan Slavomír Gallik a iní kňazi, ktorí prežívajú s nami túto ... viac.
 

Ďakujeme... 

Naša komunita, seminárne spoločenstvo i farské spoločenstvo v Badíne sme sa dohodli, že za milosť blahorečenia matky Alfonzy Márie sa poďakujeme spoločne 23. septembra o 10.45 hod. v seminárnom kostole sv. Františka Xaverského... viac.
 

 

S matkou Alfonzou Máriou v Raslaviciach

Nedeľa 26. augusta 2018 – adorácia s MAM 
V kaplnke kláštora sme Božskému Vykupiteľovi modlitbou, adoráciou a vešperami ďakovali za dar blahorečenia Matky Alfonzy Márie. Spolu s nami prišli ďakovať, ale i prosiť o Božie požehnanie a posilu do každodenného života aj členky Duchovnej rodiny a mnohí veriaci nielen z Raslavíc, ale i z blízkeho okolia. Boh sa k nám prihováral cez myšlienky a modlitby ctihodnej Božej služobnice Matky Alfonzy Márie v hovorenom slove, v piesňach, no i v tichosti srdca pred sviatostným Pánom. S Božím požehnaním a so srdcom plným vďaky sme radosť tohto dňa niesli ... viac
 
  

Ďakovná svätá omša

Ešte stále prežívame v srdci radosť a vďačnosť Bohu za blahorečenie našej zakladateľky. Tak ako aj v iných komunitách, prejavom tejto radosti bola aj ďakovná svätá omša v našej kaplnke. Pozvali sme na ňu kňazov nášho dekanátu, ale aj z blízkeho okolia, laické členky a všetkých známych i neznámych ľudí dobrej vôle. Milo nás prekvapila účasť asi 50 ľudí z našej dediny a okolia. Mnohí z nich nám boli doteraz neznámi, no vďaka blahoslavenej Alfonze Márii sme mohli spoznať ďalších ľudí, ktorí chcú celým srdcom milovať  Boha i blížnych. Tiež sme vďační... viac.
 

Je čas ďakovať!

Po slávnosti blahorečenia matky Alfonzy Márie nadišiel čas ďakovať Bohu za túto milosť a všetky milosti obdŕžané na príhovor MAM. V Spišských Vlachoch ďakovnú svätú omšu slávili v sobotu 22.9.2018 popoludní. Pred jej začatím sa zhromaždeným veriacim premietali fotografie z blahorčenia MAM v Štrasburgu i niekoľko záberov ... viac.
 

Blahorečenie

matky Alfonzy Márie Eppingerovej,

zakladateľky

Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa,

sa uskutoční 9. septembra 2018

v Štrasburgu

                                   

Fotodokumentáciu slávnosti zo Štrasburgu si môžete pozrieť na:

https://www.flickr.com/photos/alsace-media/albums/72157671104666687 

 

"Kde sú dvaja alebo traja..., tam som ja  medzi nimi"

V dňoch od 31. 8.- 8. 9. 2018 sme na spoločné modlitby prichádzali do farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne. Spolu s vdp. Milošom Jakubikom a farníkmi sme sa modlili posvätný ruženec, večerné chvály a novénu ku ct. Božej služobnici matke Alfonze Márii, ktorou sme vyprosovali oživenie viery v rodinách našej farnosti.
komunita Badín 
 

Prípravy v Bratislave

Intenzívna príprava na blahorečenie matky Alfonzy Márie začala v bratislavskej komunite 28.8., teda na výročie založenia našej kongregácie. Program začal o 17:30 krátkou inscenáciou zo života Matky Alfonzy, pokračoval krátkymi "správami z Vatikánu" o schválení dekrétu a následne sme v krátkosti predstavili heroické čnosti, ktoré našu Zakladateľku charakterizovali. Program pokračoval modlitbou 1.dňa novény, vešperami a slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal p.Pius,OP. Po sv. omši nasledovala ešte krátka animovaná adorácia o povolaní k svätosti. Nasledujúce dni sme pokračovali v modlitbe novény v kláštornej kaplnke. Naše pozvanie prijalo denne viacero ľudí. Ďakujeme Pánovi, že sme mohli prežiť požehnané dni spolu s našou Matkou Zakladateľkou.

FOTO

 

Prípravy na blahorečenie na Mariánskej hore

Na súkromnej úrovni využívame materiály, ktoré boli vydané v posledných rokoch. Spoločne si čítame myšlienky povzbudzujúce k horlivejšiemu duchovnému životu, modlime sa rozjímavý ruženec, novénu a adorujeme. Dňa 27.8.2018 sme sa zúčastnili modlitbového večera v bazilike sv. Jakuba, ktorý pripravili a obohatili prezentáciami spolusestry z komunity v Levoči. Prítomné boli aj spolusestry zo Spišských Vlách, členky duchovnej rodiny i kňazi. Pozývame Vás na ďakovnú svätú omšu 17. 9. 2018 o 16.00 hod. pre obe komunity a členky duchovnej rodiny u nás na Mariánskej hore.
                                                                                               sestry z Mariánskej hory
 

Modlitbový večer v Levoči 

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou v Levoči sa uskutočnil 27.8.2018 v bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine. Prítomným veriacim sme ponúkli posvätný ruženec, ktorý bol popretkávaný úryvkami zo života našej zakladateľky a jednotlivé desiatky boli obetované za určité skupiny ľudí, ktorí sa potom aj desiatok modlili. Túto modlitbu ruženca viedol p. dekan František Dlugoš, ktorý následne slúžil a obetoval sv. omšu za sestry Božského Vykupiteľa, ako aj za členky duchovnej rodiny.

FOTO

 

Púť na Staré Hory 

Ako zvyčajne, tak aj tento rok, sa naše laické členky stretli na celoslovenskej púti. Destináciou boli tentokrát Staré Hory, kde sme strávili spoločný čas pri adorácii, svätej omši, posvätnom ruženci, spoločnom stretnutí a vzájomnom povzbudení.

FOTO

 

 

Na púti Angelus bola reč aj o matke Alfonze Márii

Tohoročná Púť hľadajúcich spoločenstva Angelus sa v tomto roku konala v Smižanoch 24.-26.8.2018. Mnohé z našich sestier sú už niekoľko rokov zapojené do modlitbového patronátu cez toto spoločenstvo. A tak pozvánky na akcie spoločenstva Angelus sú adresované aj im. Napriek tomu, že do Smižian to minimálne z okolitých troch komunít  nie je ďaleko,... viac.
 

25 rokov od prvých sľubov 

V sobotu 25.8.2018 sme slávili jubileum sľubov spolu s našimi sestrami - sr. Mariettou, sr. M. Nicolou a sr. M. Noemi - vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi na svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Štefan Sečka. Duchovne sme boli spojení aj so sr. M. Alojziánou, ktorá patrí do ich skupiny, avšak pôsobí ...viac.

 

Šírenie úcty k matke Alfonze Márii v  Spišských Vlachoch

Modlitbový večer s MAM v Spišských Vlachoch  sa uskutočnil v štvrtok 19. júla 2018. Tým sa odštartovala etapa mnohých modlitbových stretnutí na Slovensku pred blahorečením MAM. Pred večernou svätou omšou mali veriaci možnosť zúčastniť sa modlitby posvätného ruženca, ktorá bola obohatená o rozjímanie nad jednotlivými tajomstvami s myšlienkami  MAM . Po slávení  svätej omše  nasledovala  moderovaná adorácia popretkávaná spevom piesní. Okrem duchovného povzbudenia a záverečného eucharistického požehnania si každý do svojho domova odnášal i modlitbu k MAM. ...viac.

 

Duchovná príprava na blahorečenie matky  Alfonzy Márie v Spišskej Novej Vsi

"Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." (Porov. Jn 7,37-38)
Pozvanie vychádzalo výlučne z Ježišovej iniciatívy. Ak človek Ježišovi uveril ... viac.

 

 

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou  v Umani

V rámci prípravy na blahorečenie matky Alfonzy Márie v našej farnosti sme ponúkli ľuďom zoznámenie sa so životom našej Zakladateľky prostredníctvom Farského listu, ktorý pripravujeme každú nedeľu. Uverejňujeme v ňom na pokračovanie knihu „Mystička z Niederbronnu“... viac.
 
 

Popoludnie s matkou Alfonzou Máriou v  Nesvadoch

V radostnom očakávaní skorého blahorečenia našej zakladateľky – ctihodnej Božej služobnice Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, sme tak, ako aj v iných našich komunitách, zorganizovali popoludnie s MAM. Na toto stretnutie sme pozvali nielen členky DR, mnohých dobrodincov a známych, ale aj všetkých ľudí našej farnosti.
Dňa 26.8.2018 sme sa po radostnom zvítaní spoločne stretli v našej kaplnke, kde prítomných privítala sr. Anežka. Nasledovala prezentácia zo života zakladateľky a korunka k Božiemu milosrdenstvu. Po nasýtení ducha sme sa presunuli do jedálne,...viac.
 
 

Adorácia v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici

„Moja viera v Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti bola taká živá, že som sa pred ňou cítila, akoby som stretla samého Ježiša, rozprávala sa s ním celkom dôverne, detinsky úprimne a bez strachu.“  (ct.B.služ. MAM)
Po sv. omši, ktorá sa konala 02.08.2018 o 16,30hod., pán kaplán oboznámil veriacich, že bude vyložená Sviatosť Oltárna a budeme sa modliť za povolania slovami ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie – zakladateľky rehoľných sestier Božského Vykupiteľa, ktorá bude blahorečená 09.09.2018. ... viac
 
 
 
 

Novéna v komunite Vrícko

V našej kaplnke sme sa v dňoch 23. – 31. 7. 2018 o 17,00 hod. modlili novénu k matke Alfonze Márii. Počas týchto dní na modlitbu novény k nám – do Domu MAM - denne prichádzali naše 2 členky duchovnej rodiny z Vrícka – pani Farbiaková a p. Tupá a v niektoré dni boli prítomní aj farníci z Kláštora pod Znievom.  Spolu sme ďakovali Pánovi za našu zakladateľku MAM a za dielo, ktoré cez ňu vykonal a stále koná.

 

Prípravy na blahorečenie Zakladateľky v komunite Bratislava

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Prípravy na blahorečenie Zakladateľky v komunie Spišská Nová Ves

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunite Raslavice

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Doživotné sľuby

V sobotu 18.8.2018 zložili tri naše spolusestry – sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M. Zdenka do rúk sestry Johanny Vogl, generálnej predstavenej, doživotné sľuby. Slávnosti v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi predsedal spišský biskup Mons. Štefan Sečka a zúčastnení boli aj mnohí ďalší kňazi. Našim trom sestrám blahoželáme a vyprosujeme im „silu vytrvať a nasledovať Krista Ženícha v tejto rehoľnej rodine až do smrti“.

FOTO

 

Komunita  Badín: Návšteva farnosti Banská Bystrica - Fončorda

Dôvodom našej návštevy tejto farnosti bolo priblížiť život našej Matky zakladateľky Alfonzy Márie. 
Zapojili sme sa do spoločného ruženca spolu s farnosťou. Na začiatku sv. omše nás miestny správca farnosti Mgr. Peter Staroštík  privítal, predstavil a zdôvodnil našu návštevu. Po svätej omši... viac
 

"Ukrajina, toto je tvoja Matka!" 

Pod týmto heslom sa uskutočnila celonárodná ukrajinská púť do národného sanktuária Škapuliarskej Panny Márie v Berdičeve.
Ako každý rok sme sa my z komunity v Umani tiež vybrali pešo zo Žitomíra do Berdičeva v dňoch od 20. do 22. júla 2018 spolu s našimi farníkmi. Tohto roku nás z Umane bolo desať osôb ... viac.
 

Národné stretnutie mládeže v Prešove alebo P18

26. - 29. júl 2018

Bolo to ako v časoch Ježiša - okolo štyritisíc ľudí, ktorí Ho prišli počúvať... a mali rôzne tváre – najmladšia generácia, tínedžeri, dospelí, rehoľníci, kňazi, biskupi.
Každý deň sa dialo niečo výnimočné. Vo štvrtok po uvítacom programe a sv. omši sme sa stretli v skupinkách... viac 
 
 

Nové provinciálne vedenie

Dňa 31. 5. 2018 skončilo 6-ročné úradné obdobie bývalého provinciálneho vedenia a 1. 6. 2018 začína svoju službu nové vedenie.

Do úradu provicniálnej predstavenej bola na druhé úradné obdobie menovaná sr. M. Dária Motyková.

Pomáhať jej budú štyri provinciálne radkyne, ktoré boli zvolené delegátkami na II. zasadnutí Provinciálnej kapituly: sr. M. Filotea, sr. M. Mechtilda, sr. M. Školastika a sr. M. Oktávia.

Všetkým zvoleným sestrám ďakujeme za ochotu, s ktorou prijali zverenú službu

a vyprosujeme im vnímavé a otvorené srdcia na Boží hlas.

FOTO

 

Deň spoločenstva s matkou Alfonzou Máriou

Dňa 19. mája 2018 sa vo Vrícku stretlo 110 sestier Slovenskej provincie so sr. M. Katarínou Krištofovou, postulátorkou procesu blahorečenia ct. Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej. 
Sr. M. Katarína sa podelila so svojimi spolusestrami so skúsenosťami, ktoré nadobudla v úlohe postulátorky,... viac
 

Vernosť = meno lásky v čase

V nedeľu 15. 4. 2018 sme ďakovali Bohu za vzácny dar povolania našich sestier, ktoré zostali verné sľubom daným Bohu. Ďakovnú sv. omšu v Dome matky Alfonzy Márie vo Vrícku celebroval P. Pius Majerovič OP. 

Svoje jubileum slávili: sr. M. Hilda - 80. výročie sľubov; sr. M. Atanázia a sr. M. Blažeja - 70. výročie; sr. M. Emeráma, 
sr. M. Eustela a sr. M. Jolanta - 65. výročie.

Zvlášť výrečné boli slová, ktoré celebrant hovoril jednotlivým jubilantkám pri odovzdávaní krížov: "Milá sestra, keďže o krátky čas nastúpite dlhú a strmú cestu večnosti, odovzdávam vám do rúk kríž, aby ste sa v únave mohli oň opierať a s ním zaháňať všetkých nepriateľov svojej duše."

V tomto duchu vyprosujeme našim spolusestrám vernosť a vytrvalosť do ďalších dní.

FOTO

 

Požehnanie kaplnky 

 

V piatok, 2. marca 2018 bola požehnaná kaplnka Božského Srdca Ježišovho po

zrekonštruovaní domu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Košiciach. Šesť sestier pracujúcich vo Vysokošpecializo-vanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša a na Teologickej fakulte majú tu svoj nový domov na Cimborkovej 22.
Kaplnku požehnal za prítomnosti... viac
 

2 % z dane

 

 

Milí naši dobrodinci a priatelia, budeme radi ak aj tento rok podporíte náš apoštolát poukázaním 2 % z dane z prijmov.

Tlačivo na stiahnutie:

  • Obchodné meno:  Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

                                           Slovenská provincia

  • Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  • IČO:  00586889
  • Sídlo:  Zimná 201/66, 052 01  Spišská Nová Ves

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU A VYPROSUJEME VÁM BOŽIE POŽEHNANIE!

 

Oslava 100. narodenín

 

          Dňa 5. februára 2018 oslávila

 

sr. M. Hilda Pillárová

v kruhu nášho rehoľného spoločenstva                 

                  100. narodeniny.

 

Na slávnostnej svätej omši o 11.00 hod, ktorú vo Vrícku v deň jej narodenín celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal spolu s otcom Vladimírom Medzihorským sme ďakovali Nebeskému Otcovi za dar jej života a povolania.

 

         Nech ju Pán naďalej požehnáva a obdarí ju potrebnými milosťami.
FOTO                                                                                                   Spolusestry

 

Medzi novými blahoslavenými bude aj naša zakladateľka

ct. Božia služobnica matka Alfonza Mária Eppingerová

 

 

Tešíme sa radostnej správe

z Vatikánu, že po mnohých rokoch očakávania prišiel deň, kedy naša zakladateľka bude Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú.


Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amatom v piatok, 26. 1. 2018 schválil vydanie dekrétov vo viacerých kauzách. Medzi nimi bol potvrdený aj zázrak, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
 
Postulátorkou procesu blahorečenia je naša sr. M. Katarína Krištofová. Vyslovujeme jej srdečné Pán Boh zaplať a blahoželáme.
 
Všetky sestry našich spoločenstiev pri oznámení tejto správy,
ako prejav vďaky v kaplnkách spievali „Teba, Bože chválime“.   

 

Kurz Samuel na rozlišovanie povolania

 

Ak hľadáš svoje miesto v živote, ktoré pre Teba pripravil Pán a chceš sa tomu hľadaniu viac venovať, ak máš 18 až 35 rokov, potom práve pre Teba sa otvára KURZ  SAMUEL.

 

Viac informácii:

http://www.zasvatenyzivot.sk/v-spisskej-dieceze-v-marci-zacne-rocny-kurz-samuel/

 

 

 

 

 

Odvaha alebo Judita

 

Odvaha či Judita? Zrejme obe boli tie, čo nás pozvali na duchovnú obnovu do Vrícka, ktorá sa konala 17.-19. novembra 2017. Jej nosnou témou bola: Judita - žena odvahy. 

Dvadsať odvážnych duší spolu so šiestimi sestrami sa stretlo pod jednou strechou, aby sme spolu hľadali koreň a silu každej odvahy. V piatok večer sme začali večerou, kedy sme sa mohli porozprávať...viac

 

P O Z V Á N K A

 

Srdečne pozývame dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu do Vrícka.

Termín: 17. - 19. 11. 2017                    Téma: JUDITA - ŽENA ODVAHY

 

 

Prekroč svoje hranice s Titusom Zemanom

 

Duchovná obnova pre dievčatá zo základnej školy v Liptovských Revúciach od 22. do 24. septembra 2017, kde je správcom farnosti otec Milan Holík, bola výzvou prekonať seba samého. V sprievode Božieho služobníka dona Titusa Zemana sme objavovali udalosti z jeho života a jeho odkazy pre náš súčasný život... viac

      

 

 

Pre staršie články pozri ARCHÍV


 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Obracajte sa na Pána pri všetkých príležitostiach bez známky nedôvery. Proste a dostanete.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2021-01-15 09:28:37)
KALENDÁR
(2021-01-15 08:45:02)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.