SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

SMS 1 

V dňoch 16.-18.11.2018 sa uskutočnilo prvé STRETNUTIE MLADÝCH SESTIER našej kongregácie (SMS 1), resp. prvé zasadnutie „Synody mladých sestier“.
V piatok sme stretnutie začali spoločnými vešperami a večerou, po ktorých sestry z provinciálneho vedenia zahájili „synodu“. Po úvode sme sa spoločne presunuli ...viac.
FOTO
 

S matkou Alfonzou v Žiline 

Vo štvrtok dňa 16.8.2018 sme sa zišli s laickými členkami SDR a veriacimi v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Zástraní, aby sme zotrvali na modlitbách spolu s našou zakladateľkou blahoslavenou matkou Alfonzou Máriou. O 17.00 hod miestny správca farnosti ... viac.
FOTO
 

Máme novú blahoslavenú 

Matku Alfonzu Máriu Eppingerovú
 
Na tento významný deň sme sa spolu s veriacimi našej farnosti pripravili spoločnou modlitbou deviatnika vo farskom kostole. 
Zároveň sme otvorili dvere kláštora počas farského dňa 2. septembra 2018. Ľudia mohli prísť na spoločnú adoráciu, ktorá sa niesla v duchu našej novej blahoslavenej; pozrieť krátky film o jej živote, či dozvedieť sa niečo nové zo života sestier pri spoločnom agapé. 
Vyvrcholením tohto vzácneho daru, ktorý sme dostali v našej novej blahoslavenej Matke Alfonze Márií bola ďakovná sv. omša 16. septembra 2018 o 10:30 hod. vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža. 
spolusestry zo Sniny
FOTO
  

Uzdravujúca sila svätej omše 

V dňoch od 18. – 20. 10. 2018 sa v komunite Nesvady konali duchovné cvičenia pre laické členky DR SDR, ktoré viedol vdp. Samuel Sádecký. Ponúkol im hlboké myšlienky jednotlivých častí sv. omše a povzbudzoval ich k prežívaniu v úprimnej viere. 
Program sme začali Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Nasledovali prednášky, ruženec, sv. omša, možnosť rozhovorov, prijatia sviatosti zmierenia, adorácia.
Duchovných cvičení sa zúčastnilo 14 laických členiek. 
Bola to zároveň aj príprava na slávnosť Božského Vykupiteľa pre ne aj pre celú našu komunitu, ktorá vyvrcholila v pondelok 22. 10. 2018 slávením slávnostných vešpier a vigilnej sv. omše zo slávnosti... viac.
FOTO
 

Srdce pre Krista Vykupiteľa 

V našom spoločenstve prežívame radosť z prijatia kandidátky Andrey do postulátu. Prijatie sa uskutočnilo pri vešperách na slávnosť Krista Kráľa 25.11.2018 v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi. Prítomný bol aj vdp. Ľuboslav Hromják, ktorý požehnal šaty a medailu, povzbudil postulantky aj sestry v komunite. Takto môže Andrea spolu s postulantkou Silviou pokračovať vo formácii, rásť v Božej láske a rozvíjať dary, ktoré do nej Boh vložil.

FOTO

 

Buďte svätí! 

"Určite ste už boli v nejakom kostole... Tam ste videli sochy rôznych svätých, ktorých výzor vám možno napovedal: Tak ja sa svätým určite nestanem! Ale nech vám ani nenapadne napodobňovať ich!" Približne týmito slovami začínala prvá prednáška ...viac.

FOTO

Duchovno-športový deň 

Sviatok Ružencovej Panny Márie, 7.10.2018, bol dňom, keď sa v Spišských Vlachoch uskutočnil duchovno-športový program pre sestry pôsobiace vo „východnom“ bloku Slovenska. Pozvané boli všetky sestry od Spišskej Novej Vsi smerom na východ.  Hoci túžbu zúčastniť sa mali viaceré spolusestry, kvôli náhlej chorobe ...viac.

FOTO

 

Púť členiek DR zo Spišskej Novej Vsi 

 V deň 101. výročia fatimského zjavenia zavítali  členky duchovnej rodiny zo Spišskej Novej Vsi do malej dedinky ležiacej medzi Zvolenom a Krupinou do Lackova, aby si tak sprítomnili fatimské udalosti. Prečo práve Lackov? Maličká dedinka v malebnom údolí obklopená hrou  farieb okolitých stromov ukrýva skvost, ktorý nenájdeme nikde inde na Slovensku. Je to obraz Svätej rodiny namaľovaný majstrom Stanom Dusíkom z Florencie (pôvodom Slovák) podľa náčrtu, ktorý poskytla vizionárka z Fatimy, sestra Lucia. Práve ona si zachovala zjavenie v živej pamäti a ešte ako dieťa si urobila náčrt, ktorý verne zobrazoval zjavenie Svätej rodiny dňa 13. októbra 1917. Okrem obrazu, ktorý nám sprítomnil túto jedinečnú udalosť, boli pre nás veľkým prekvapením relikvie sv. Františka Marto a sv. Hyacinty Marto, ... viac.

FOTO

 

Ďakovná sv. omša v Banskej Bystrici 

Nadišiel deň, keď po veľkých prípravách, adoráciách, deviatniku posvätného ruženca s úvahami MAM a blahorečení mohlo aj naše spoločenstvo 16. septembra 2018 o 16.30 hod. vyjadriť veľkú vďaku Pánovi ďakovnou svätou omšou za blahorečenie našej MAM spolu s kňazmi diecézy, so sestrami z Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré tiež pôsobia v Banskej Bystrici, so sestrami z komunity Badín, so sestrami iných spoločenstiev, veriacimi tejto farnosti a z okolia.
Výňatok z poďakovacieho príhovoru:
Našu pozornosť pútajú protiklady v jej živote: – krehká osoba so slabým zdravím, ale energickou dušou, plnou odvahy ... viac.
FOTO
 

"Každý deň je veľký dar..." 

Takto spievame v jednej piesni. Taký deň a  veľký dar prostredníctvom Cirkvi sme mohli prežiť aj mi, sestry Božského Vykupiteľa dňa 9. septembra 2018 v Štrasbourgu, kedy bola vyhlásená za blahoslavenú naša zakladateľka Matka Alfonza Mária. Bola to pre nás všetky veľká milosť a dar, že sme sa tam mohli osobne zúčastniť viaceré z našej komunity. 
Za tento veľký dar sme aj mi ďakovali svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi dňa 23. 9. 2018 o 10:30 hod., ktorú slúžil p. dekan Slavomír Gallik a iní kňazi, ktorí prežívajú s nami túto ... viac.
FOTO
 

Ďakujeme... 

Naša komunita, seminárne spoločenstvo i farské spoločenstvo v Badíne sme sa dohodli, že za milosť blahorečenia matky Alfonzy Márie sa poďakujeme spoločne 23. septembra o 10.45 hod. v seminárnom kostole sv. Františka Xaverského... viac.
FOTO
 

 

S matkou Alfonzou Máriou v Raslaviciach

Nedeľa 26. augusta 2018 – adorácia s MAM 
V kaplnke kláštora sme Božskému Vykupiteľovi modlitbou, adoráciou a vešperami ďakovali za dar blahorečenia Matky Alfonzy Márie. Spolu s nami prišli ďakovať, ale i prosiť o Božie požehnanie a posilu do každodenného života aj členky Duchovnej rodiny a mnohí veriaci nielen z Raslavíc, ale i z blízkeho okolia. Boh sa k nám prihováral cez myšlienky a modlitby ctihodnej Božej služobnice Matky Alfonzy Márie v hovorenom slove, v piesňach, no i v tichosti srdca pred sviatostným Pánom. S Božím požehnaním a so srdcom plným vďaky sme radosť tohto dňa niesli ... viac
 
  

Ďakovná svätá omša

Ešte stále prežívame v srdci radosť a vďačnosť Bohu za blahorečenie našej zakladateľky. Tak ako aj v iných komunitách, prejavom tejto radosti bola aj ďakovná svätá omša v našej kaplnke. Pozvali sme na ňu kňazov nášho dekanátu, ale aj z blízkeho okolia, laické členky a všetkých známych i neznámych ľudí dobrej vôle. Milo nás prekvapila účasť asi 50 ľudí z našej dediny a okolia. Mnohí z nich nám boli doteraz neznámi, no vďaka blahoslavenej Alfonze Márii sme mohli spoznať ďalších ľudí, ktorí chcú celým srdcom milovať  Boha i blížnych. Tiež sme vďační... viac.
FOTO
 

Je čas ďakovať!

Po slávnosti blahorečenia matky Alfonzy Márie nadišiel čas ďakovať Bohu za túto milosť a všetky milosti obdŕžané na príhovor MAM. V Spišských Vlachoch ďakovnú svätú omšu slávili v sobotu 22.9.2018 popoludní. Pred jej začatím sa zhromaždeným veriacim premietali fotografie z blahorčenia MAM v Štrasburgu i niekoľko záberov ... viac.
FOTO
 

Blahorečenie

matky Alfonzy Márie Eppingerovej,

zakladateľky

Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa,

sa uskutoční 9. septembra 2018

v Štrasburgu

                                   

Fotodokumentáciu slávnosti zo Štrasburgu si môžete pozrieť na:

https://www.flickr.com/photos/alsace-media/albums/72157671104666687 

 

"Kde sú dvaja alebo traja..., tam som ja  medzi nimi"

V dňoch od 31. 8.- 8. 9. 2018 sme na spoločné modlitby prichádzali do farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne. Spolu s vdp. Milošom Jakubikom a farníkmi sme sa modlili posvätný ruženec, večerné chvály a novénu ku ct. Božej služobnici matke Alfonze Márii, ktorou sme vyprosovali oživenie viery v rodinách našej farnosti.
komunita Badín 
 

Prípravy v Bratislave

Intenzívna príprava na blahorečenie matky Alfonzy Márie začala v bratislavskej komunite 28.8., teda na výročie založenia našej kongregácie. Program začal o 17:30 krátkou inscenáciou zo života Matky Alfonzy, pokračoval krátkymi "správami z Vatikánu" o schválení dekrétu a následne sme v krátkosti predstavili heroické čnosti, ktoré našu Zakladateľku charakterizovali. Program pokračoval modlitbou 1.dňa novény, vešperami a slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal p.Pius,OP. Po sv. omši nasledovala ešte krátka animovaná adorácia o povolaní k svätosti. Nasledujúce dni sme pokračovali v modlitbe novény v kláštornej kaplnke. Naše pozvanie prijalo denne viacero ľudí. Ďakujeme Pánovi, že sme mohli prežiť požehnané dni spolu s našou Matkou Zakladateľkou.

FOTO

 

Prípravy na blahorečenie na Mariánskej hore

Na súkromnej úrovni využívame materiály, ktoré boli vydané v posledných rokoch. Spoločne si čítame myšlienky povzbudzujúce k horlivejšiemu duchovnému životu, modlime sa rozjímavý ruženec, novénu a adorujeme. Dňa 27.8.2018 sme sa zúčastnili modlitbového večera v bazilike sv. Jakuba, ktorý pripravili a obohatili prezentáciami spolusestry z komunity v Levoči. Prítomné boli aj spolusestry zo Spišských Vlách, členky duchovnej rodiny i kňazi. Pozývame Vás na ďakovnú svätú omšu 17. 9. 2018 o 16.00 hod. pre obe komunity a členky duchovnej rodiny u nás na Mariánskej hore.
                                                                                               sestry z Mariánskej hory
 

Modlitbový večer v Levoči 

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou v Levoči sa uskutočnil 27.8.2018 v bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine. Prítomným veriacim sme ponúkli posvätný ruženec, ktorý bol popretkávaný úryvkami zo života našej zakladateľky a jednotlivé desiatky boli obetované za určité skupiny ľudí, ktorí sa potom aj desiatok modlili. Túto modlitbu ruženca viedol p. dekan František Dlugoš, ktorý následne slúžil a obetoval sv. omšu za sestry Božského Vykupiteľa, ako aj za členky duchovnej rodiny.

FOTO

 

Púť na Staré Hory 

Ako zvyčajne, tak aj tento rok, sa naše laické členky stretli na celoslovenskej púti. Destináciou boli tentokrát Staré Hory, kde sme strávili spoločný čas pri adorácii, svätej omši, posvätnom ruženci, spoločnom stretnutí a vzájomnom povzbudení.

FOTO

 

 

Na púti Angelus bola reč aj o matke Alfonze Márii

Tohoročná Púť hľadajúcich spoločenstva Angelus sa v tomto roku konala v Smižanoch 24.-26.8.2018. Mnohé z našich sestier sú už niekoľko rokov zapojené do modlitbového patronátu cez toto spoločenstvo. A tak pozvánky na akcie spoločenstva Angelus sú adresované aj im. Napriek tomu, že do Smižian to minimálne z okolitých troch komunít  nie je ďaleko,... viac.
 

25 rokov od prvých sľubov 

V sobotu 25.8.2018 sme slávili jubileum sľubov spolu s našimi sestrami - sr. Mariettou, sr. M. Nicolou a sr. M. Noemi - vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi na svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Štefan Sečka. Duchovne sme boli spojení aj so sr. M. Alojziánou, ktorá patrí do ich skupiny, avšak pôsobí ...viac.

 

Šírenie úcty k matke Alfonze Márii v  Spišských Vlachoch

Modlitbový večer s MAM v Spišských Vlachoch  sa uskutočnil v štvrtok 19. júla 2018. Tým sa odštartovala etapa mnohých modlitbových stretnutí na Slovensku pred blahorečením MAM. Pred večernou svätou omšou mali veriaci možnosť zúčastniť sa modlitby posvätného ruženca, ktorá bola obohatená o rozjímanie nad jednotlivými tajomstvami s myšlienkami  MAM . Po slávení  svätej omše  nasledovala  moderovaná adorácia popretkávaná spevom piesní. Okrem duchovného povzbudenia a záverečného eucharistického požehnania si každý do svojho domova odnášal i modlitbu k MAM. ...viac.

 

Duchovná príprava na blahorečenie matky  Alfonzy Márie v Spišskej Novej Vsi

"Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." (Porov. Jn 7,37-38)
Pozvanie vychádzalo výlučne z Ježišovej iniciatívy. Ak človek Ježišovi uveril ... viac.

 

 

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou  v Umani

V rámci prípravy na blahorečenie matky Alfonzy Márie v našej farnosti sme ponúkli ľuďom zoznámenie sa so životom našej Zakladateľky prostredníctvom Farského listu, ktorý pripravujeme každú nedeľu. Uverejňujeme v ňom na pokračovanie knihu „Mystička z Niederbronnu“... viac.
 
 

Popoludnie s matkou Alfonzou Máriou v  Nesvadoch

V radostnom očakávaní skorého blahorečenia našej zakladateľky – ctihodnej Božej služobnice Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, sme tak, ako aj v iných našich komunitách, zorganizovali popoludnie s MAM. Na toto stretnutie sme pozvali nielen členky DR, mnohých dobrodincov a známych, ale aj všetkých ľudí našej farnosti.
Dňa 26.8.2018 sme sa po radostnom zvítaní spoločne stretli v našej kaplnke, kde prítomných privítala sr. Anežka. Nasledovala prezentácia zo života zakladateľky a korunka k Božiemu milosrdenstvu. Po nasýtení ducha sme sa presunuli do jedálne,...viac.
 
 

Adorácia v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici

„Moja viera v Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti bola taká živá, že som sa pred ňou cítila, akoby som stretla samého Ježiša, rozprávala sa s ním celkom dôverne, detinsky úprimne a bez strachu.“  (ct.B.služ. MAM)
Po sv. omši, ktorá sa konala 02.08.2018 o 16,30hod., pán kaplán oboznámil veriacich, že bude vyložená Sviatosť Oltárna a budeme sa modliť za povolania slovami ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie – zakladateľky rehoľných sestier Božského Vykupiteľa, ktorá bude blahorečená 09.09.2018. ... viac
 
 
 
 

Novéna v komunite Vrícko

V našej kaplnke sme sa v dňoch 23. – 31. 7. 2018 o 17,00 hod. modlili novénu k matke Alfonze Márii. Počas týchto dní na modlitbu novény k nám – do Domu MAM - denne prichádzali naše 2 členky duchovnej rodiny z Vrícka – pani Farbiaková a p. Tupá a v niektoré dni boli prítomní aj farníci z Kláštora pod Znievom.  Spolu sme ďakovali Pánovi za našu zakladateľku MAM a za dielo, ktoré cez ňu vykonal a stále koná.

 

Prípravy na blahorečenie Zakladateľky v komunite Bratislava

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Prípravy na blahorečenie Zakladateľky v komunie Spišská Nová Ves

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunite Raslavice

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Doživotné sľuby

V sobotu 18.8.2018 zložili tri naše spolusestry – sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M. Zdenka do rúk sestry Johanny Vogl, generálnej predstavenej, doživotné sľuby. Slávnosti v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi predsedal spišský biskup Mons. Štefan Sečka a zúčastnení boli aj mnohí ďalší kňazi. Našim trom sestrám blahoželáme a vyprosujeme im „silu vytrvať a nasledovať Krista Ženícha v tejto rehoľnej rodine až do smrti“.

FOTO

 

Komunita  Badín: Návšteva farnosti Banská Bystrica - Fončorda

Dôvodom našej návštevy tejto farnosti bolo priblížiť život našej Matky zakladateľky Alfonzy Márie. 
Zapojili sme sa do spoločného ruženca spolu s farnosťou. Na začiatku sv. omše nás miestny správca farnosti Mgr. Peter Staroštík  privítal, predstavil a zdôvodnil našu návštevu. Po svätej omši... viac
FOTO
 

"Ukrajina, toto je tvoja Matka!" 

Pod týmto heslom sa uskutočnila celonárodná ukrajinská púť do národného sanktuária Škapuliarskej Panny Márie v Berdičeve.
Ako každý rok sme sa my z komunity v Umani tiež vybrali pešo zo Žitomíra do Berdičeva v dňoch od 20. do 22. júla 2018 spolu s našimi farníkmi. Tohto roku nás z Umane bolo desať osôb ... viac.
 

Národné stretnutie mládeže v Prešove alebo P18

26. - 29. júl 2018

Bolo to ako v časoch Ježiša - okolo štyritisíc ľudí, ktorí Ho prišli počúvať... a mali rôzne tváre – najmladšia generácia, tínedžeri, dospelí, rehoľníci, kňazi, biskupi.
Každý deň sa dialo niečo výnimočné. Vo štvrtok po uvítacom programe a sv. omši sme sa stretli v skupinkách... viac 
FOTO
 
 

Nové provinciálne vedenie

Dňa 31. 5. 2018 skončilo 6-ročné úradné obdobie bývalého provinciálneho vedenia a 1. 6. 2018 začína svoju službu nové vedenie.

Do úradu provicniálnej predstavenej bola na druhé úradné obdobie menovaná sr. M. Dária Motyková.

Pomáhať jej budú štyri provinciálne radkyne, ktoré boli zvolené delegátkami na II. zasadnutí Provinciálnej kapituly: sr. M. Filotea, sr. M. Mechtilda, sr. M. Školastika a sr. M. Oktávia.

Všetkým zvoleným sestrám ďakujeme za ochotu, s ktorou prijali zverenú službu

a vyprosujeme im vnímavé a otvorené srdcia na Boží hlas.

FOTO

 

Deň spoločenstva s matkou Alfonzou Máriou

Dňa 19. mája 2018 sa vo Vrícku stretlo 110 sestier Slovenskej provincie so sr. M. Katarínou Krištofovou, postulátorkou procesu blahorečenia ct. Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej. 
Sr. M. Katarína sa podelila so svojimi spolusestrami so skúsenosťami, ktoré nadobudla v úlohe postulátorky,... viac
FOTO 
 

Vernosť = meno lásky v čase

V nedeľu 15. 4. 2018 sme ďakovali Bohu za vzácny dar povolania našich sestier, ktoré zostali verné sľubom daným Bohu. Ďakovnú sv. omšu v Dome matky Alfonzy Márie vo Vrícku celebroval P. Pius Majerovič OP. 

Svoje jubileum slávili: sr. M. Hilda - 80. výročie sľubov; sr. M. Atanázia a sr. M. Blažeja - 70. výročie; sr. M. Emeráma, 
sr. M. Eustela a sr. M. Jolanta - 65. výročie.

Zvlášť výrečné boli slová, ktoré celebrant hovoril jednotlivým jubilantkám pri odovzdávaní krížov: "Milá sestra, keďže o krátky čas nastúpite dlhú a strmú cestu večnosti, odovzdávam vám do rúk kríž, aby ste sa v únave mohli oň opierať a s ním zaháňať všetkých nepriateľov svojej duše."

V tomto duchu vyprosujeme našim spolusestrám vernosť a vytrvalosť do ďalších dní.

FOTO

 

Požehnanie kaplnky 

 

V piatok, 2. marca 2018 bola požehnaná kaplnka Božského Srdca Ježišovho po

zrekonštruovaní domu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Košiciach. Šesť sestier pracujúcich vo Vysokošpecializo-vanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša a na Teologickej fakulte majú tu svoj nový domov na Cimborkovej 22.
Kaplnku požehnal za prítomnosti... viac
FOTO   
 

2 % z dane

 

 

Milí naši dobrodinci a priatelia, budeme radi ak aj tento rok podporíte náš apoštolát poukázaním 2 % z dane z prijmov.

Tlačivo na stiahnutie:

  • Obchodné meno:  Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

                                           Slovenská provincia

  • Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  • IČO:  00586889
  • Sídlo:  Zimná 201/66, 052 01  Spišská Nová Ves

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU A VYPROSUJEME VÁM BOŽIE POŽEHNANIE!

 

Oslava 100. narodenín

 

          Dňa 5. februára 2018 oslávila

 

sr. M. Hilda Pillárová

v kruhu nášho rehoľného spoločenstva                 

                  100. narodeniny.

 

Na slávnostnej svätej omši o 11.00 hod, ktorú vo Vrícku v deň jej narodenín celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal spolu s otcom Vladimírom Medzihorským sme ďakovali Nebeskému Otcovi za dar jej života a povolania.

 

         Nech ju Pán naďalej požehnáva a obdarí ju potrebnými milosťami.
FOTO                                                                                                   Spolusestry

 

Medzi novými blahoslavenými bude aj naša zakladateľka

ct. Božia služobnica matka Alfonza Mária Eppingerová

 

 

Tešíme sa radostnej správe

z Vatikánu, že po mnohých rokoch očakávania prišiel deň, kedy naša zakladateľka bude Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú.


Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amatom v piatok, 26. 1. 2018 schválil vydanie dekrétov vo viacerých kauzách. Medzi nimi bol potvrdený aj zázrak, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
 
Postulátorkou procesu blahorečenia je naša sr. M. Katarína Krištofová. Vyslovujeme jej srdečné Pán Boh zaplať a blahoželáme.
 
Všetky sestry našich spoločenstiev pri oznámení tejto správy,
ako prejav vďaky v kaplnkách spievali „Teba, Bože chválime“.   

 

Kurz Samuel na rozlišovanie povolania

 

Ak hľadáš svoje miesto v živote, ktoré pre Teba pripravil Pán a chceš sa tomu hľadaniu viac venovať, ak máš 18 až 35 rokov, potom práve pre Teba sa otvára KURZ  SAMUEL.

 

Viac informácii:

http://www.zasvatenyzivot.sk/v-spisskej-dieceze-v-marci-zacne-rocny-kurz-samuel/

 

 

 

 

 

Odvaha alebo Judita

 

Odvaha či Judita? Zrejme obe boli tie, čo nás pozvali na duchovnú obnovu do Vrícka, ktorá sa konala 17.-19. novembra 2017. Jej nosnou témou bola: Judita - žena odvahy. 

Dvadsať odvážnych duší spolu so šiestimi sestrami sa stretlo pod jednou strechou, aby sme spolu hľadali koreň a silu každej odvahy. V piatok večer sme začali večerou, kedy sme sa mohli porozprávať...viac
FOTO 

 

P O Z V Á N K A

 

Srdečne pozývame dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu do Vrícka.

Termín: 17. - 19. 11. 2017                    Téma: JUDITA - ŽENA ODVAHY

 

 

Prekroč svoje hranice s Titusom Zemanom

 

Duchovná obnova pre dievčatá zo základnej školy v Liptovských Revúciach od 22. do 24. septembra 2017, kde je správcom farnosti otec Milan Holík, bola výzvou prekonať seba samého. V sprievode Božieho služobníka dona Titusa Zemana sme objavovali udalosti z jeho života a jeho odkazy pre náš súčasný život... viac

FOTO
      

 

 

Pre staršie články pozri ARCHÍV


 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Nechajme sa viesť Božou rukou bez strachu a netrpezlivosti.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


BLAHOREČENIE MAM
(2018-12-12 11:34:23)
Spiritualita
(2018-12-12 11:33:59)
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
(2018-12-03 11:16:43)
POSTULÁT
(2018-12-03 11:08:53)
Duchovná rodina
(2018-12-03 10:43:20)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.